Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De Kamer plant op 24 april een wetsvoorstel goed te keuren van de voormalige meerderheid van de regering-Michel – dus van MR, Open VLD, CD&V et N-VA. Het is de recuperatie van ontwerp van minister van Justitie Koen Geens tot hervorming van het Strafwetboek. Het bevat een nieuwe wetsbepaling i...

Dat de dagelijkse voedselbedeling voor mensen zonder papieren van priester Fernand Maréchal in Zeebrugge en zijn samenwerking met de niet-gouvernementele organisaties Dokters van de Wereld en Caritas International voor gratis doktersconsult en informatie over asiel niet iedereen bevalt, was al la...

Vanavond blikken de Brusselse grootrabbijn Albert Guigui, Antwerps bisschop Johan Bonny, orthodox metropoliet van België Athenagoras Peckstadt en vice-voorzitter Mohamed Achaibi van de moslimexecutieve in Antwerpen terug op die dertig jaar ‘Geest van Assisi’ en op de uitdagingen van hun interreli...

Load More