about
Toon menu

Ons zakelijk model

DeWereldMorgen.be maakt geen deel uit van een mediagroep, heeft geen aandeelhouders en werkt zonder enig winstoogmerk. Bovendien gaan we er prat op nieuws, analyse, duiding, opinie gratis aan te bieden. We vinden immers dat informatie een democratisch basisrecht is dat vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen, zonder enige financiële beperking.

Hoe doen we dat?

DeWereldMorgen.be is het gezicht en het platform van GetBasic, de beweging die ijvert voor democratisering van de media.    

DeWereldMorgen.be concurreert niet met andere media en is dus ook géén ‘marktspeler’, maar een netwerk dat media én maatschappij in beweging wilt brengen.

Vrijwilligers en team

De vrijwilligers vormen het kloppende hart van deze beweging. Het zijn burgerjournalisten, fotografen, vertalers en eindredacteurs. Ook de Raad van Bestuur en de leden van de Algemene Vergadering werken volledig op vrijwillige basis mee aan dit project.

Een team van bezoldigde medewerkers ondersteunt de dagelijkse werking. Zij brengen ook zelf journalistiek materiaal aan. GetBasic ambieert sociaal verantwoord te ondernemen en biedt daarom een bescheiden maar faire verloning aan zijn personeel en de ruimte om zich duurzaam professioneel te engageren.

Wat hebben vrijwilligers en team gemeen? De drang om de media in beweging te zetten en onderbelichte thema’s of invalshoeken aan bod te laten komen. Zelf media maken is een burgerrecht voor elke gezonde democratie en dit (vrijwilligers)werk is een essentiële vorm van maatschappelijk activisme.

De giften van de lezers

Met hun giften steunen de bezoekers DeWereldMorgen.be, zowel moreel als materieel.

Die steun is broodnodig. Momenteel ontvangen we gemiddeld van 1 op elke 100 regelmatige bezoekers een steunbijdrage, maandelijks of sporadisch.

We zijn ambitieus en streven naar een verdubbeling van het aantal steungevers. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld investeren in het onderhoud van de website (en dat dringt).

Vanaf 40€ is een gift fiscaal aftrekbaar. Sta je achter onze beweging? En wil je ons steunen? Klik hier voor meer informatie.

Partners

Heel wat maatschappelijke organisaties tonen zich bereid om ons mediaproject te ondersteunen. Omdat hun stem onvoldoende of helemaal niet gehoord wordt of geen ruimte krijgt in het klassieke medialandschap. Omdat ze willen bijdragen aan een oplossing voor de crisis waarin de media zich bevinden.

Ook jouw organisatie of vereniging kan partner worden van DeWereldMorgen.be.  Neem contact met ons op voor meer info.

Subsidies

GetBasic is een erkende beweging en krijgt structureel subsidies in het kader van zijn bijdrage tot het sociaal cultureel volwassenenwerk. We doen ook beroep op maatregelen voor loonvermindering d.m.v. de Sociale Maribel, de DAC-middelen en de VIA-subsidies.

Advertenties

Om de zichtbaarheid van activiteiten en campagnes te vergroten, bieden we bannerruimte aan. Onze voorwaarden maken duidelijk dat wij alleen de socio-culturele sector ondersteunen en in geen enkel geval commerciële reclame toelaten als bron van inkomsten. Voor meer informatie klik hier.

Lezingen

De medewerkers van DeWereldMorgen.be zijn beschikbaar voor lezingen over onze visie op de media of over de onderwerpen waarover ze op DeWereldMorgen.be schrijven. Zij hebben tevens relevante ervaring met het modereren van debatten en panelgesprekken. Aarzel niet ons te contacteren.