Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Protest tegen privatisering afvalophaling in Sint-Niklaas

zaterdag 14 september 2013
Enkele honderden inwoners en militanten verzamelden zich vrijdag voor het stadhuis tijdens de gemeenteraad om te protesteren tegen het negeren van de resultaten van de volksraadpleging waarin de bevolking te kennen gaf dat het stadsbestuur de huisvuilophaling niet mocht privatiseren. Tijdens de gemeenteraad verdedigde burgemeester Dehandschutter (N-VA) zijn beslissing met het argument dat "hij toch rekening moet houden met de hele bevolking".

Nadat het schepencollege (N-VA, sp.a-groen) van Sint-Niklaas bekend had gemaakt dat het de afvalophaling wou privatiseren, verzamelden het ACV en ACOD genoeg handtekeningen om een referendum te organiseren. Op 1 september konden de inwoners zich over deze kwestie uitspreken: 10.533 inwoners - 15% van het aantal kiesgerechtigden - brachten hun stem uit, waarvan 8.868 (84%) tegen de privatisering stemde. Toch gaat de privatisering door.

Enkele honderden inwoners en militanten verzamelden zich vrijdag voor het stadhuis tijdens de gemeenteraad om te protesteren tegen het negeren van de resultaten van deze volksraadpleging. 

Bij de aanvang van de gemeenteraad kreeg burgemeester Dehandschutter een rouwkrans in ontvangst van vakbondsafgevaardigden Diane Van Cauter (ACV) en Patrick De Rudder (ACOD). Tijdens de gemeenteraad verdedigde Dehandschutter zijn beslissing met het argument dat "hij toch rekening moet houden met de hele bevolking". Van de 60.000 kiesgerechtigden, kwam 15% zijn stem uitbrengen.

Een pvda-militant vertelt echter dat het gemeentebestuur het referendum had geboycot: "alle kiesbureau's bevonden zich buiten de stad, geen enkele lag in het centrum".

Het debat in de gemeenteraad ging niet alleen over de kwestie van de privatisering, maar vooral over democratie en participatie. "Is dit democratie volgens de N-VA? Een keer om de 6 jaar gaan stemmen en we doen wat we willen?", vroeg gemeenteraadslid Lieve Van Daele (CD&V) zich af.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Hendrik1729 op zaterdag 14 september 2013

  Zeg eens, beste mensen : 15% van de stemgerechtigden komt opdagen. Dus : 85% is totaal gedesinteresseerd aan deze opgeklopte bedoening. Plus dat 84% van die 15% tegen stemt, dus dat is dan nog geen 13% van de kiesgerechtigde bevolking. Dan is het niet meer dan normaal dat het stadsbestuur de hele zaak naast zich neerlegt . Ik woon in het buitenland en als IK "mag" gaan stemmen voor wat dan ook wat ik relevant vind rij ik 450 km ENKEL naar het dichtsbijgelegen consulaat.

 • door raf verbeke op zondag 15 september 2013

  Met de extra gemeenteraad in Sint-Niklaas vorige week vrijdag, eindigt de eerste fase van een uniek democratisch experiment de hoofdstad van het Land van Waas.

  In de “contreire” Wase travaillistische traditie, namen de vakbonden daar voor het eerst in ons land het initiatief tot een gemeentelijke volksraadpleging. Vraag: moeten de mannen van de vuilkar en hun materiaal bij de stad blijven als openbare dienst. Of kan de stad naar eigen zeggen 800.000 euro besparen door die dienstverlening aan de burger via een intercommunale out te sourcen aan private spelers op de afvalmarkt.

  Voor het eerst in dit land krijgen de burgers van een gemeente de kans zich uit te spreken over een besparingsmaatregel.

  Dit werd vooral mogelijk door de mannen van de vuilkar zelf. Na vier weken staken als werknemer ( de ‘ producenten van diensten’) tegen de besparing zetten zij als burger hun verzet voort met de burgers van hun stad, de consumenten van hun dienstverlening.

  Daarmee deden zij vanuit hun standpunt niet anders dan wat de afgelopen jaren in media en politiek de toon zette: “ dat staken niet baat”. “Dat de vakbonden dringend toe zijn aan nieuwe actievormen”. “Dat arbeidersbeweging geen oog heeft voor de consument” enz.

  De burger-arbeider gaf de burger-consument de hand om samen hun zeg te hebben over een concrete besparingsmaatregel. Zoals de kaartjesknippers vandaag niet staken, maar de kniptang aan de haak hangen om te werken onder arbeiderscontrole om de reizigers beter te dienen.

  Deze volksraadpleging was ook mogelijk dank zij de Vlaamse Commissie Volksraadpleging die positief advies gaf over de vraag. Deze commissie moet waken over de wettelijkheid van volksraadplegingen en vat zijn taak terecht ruim op. Zonder politieke druk. Wij werden vorig jaar met een delegatie van Constituante.be uitgenodigd door deze Commissie. Ze vroeg uitleg omtrent onze vraag over de wettelijkheid van een volksraadpleging met betrekking tot het EU-Soberheidsverdrag. Wij konden vaststellen dat de Commissieleden geen regelfetischisten zijn en bereid zijn het debat aan te gaan met de maximale participatie van de burgers naast de verkozen instellingen voor ogen.

  In Sint-Niklaas stellen wij vast dat het gemeentebestuur blijkbaar geen blijf weet met de participatie van 10.500 van haar burgers, het aantal in- woners (17% van de stemgerechtigde kiezers) dat kwam opdagen in een beperkt aantal stembuslocalen, verspreid over de stad en de deelgemeenten. De overgrote meerderheid van deze kiezers stemden voor het behoud van de vuilnisdienst bij de stad. Het NVA-SP.a-GROEN bestuur houdt er geen rekening mee. Het gaat hier nochtans om een beleidsvoorbereidende operatie die net als de wettelijke adviesorganen het gemeentebestuur helpt in haar bestuur.

  Deze ruime raadpleging naast zich neerleggen getuigt van misprijzen voor het volk. Want waar worden die 10.500 vandaag vertegenwoordigd? Door niemand ! Niemand kan vandaag spreken uit hun naam hoewel zij duidelijke te kennen gegeven hebben hun zeg te willen hebben. De vakbonden niet want zij vertegenwoordigen niet de minderheid van de burgers die voor privatisering is. Maar het stadsbstuur ook niet want zij kan niet spreken uit naam van de meerderheid die niet gaan stemmen is.

  Is het burgerinitiatief van de mannen van de vuilkar van Sint-Niklaas een model inzake vakbondsvernieuwing, basisdemocratie,moderne middenveldpolitiek ? Of is het een dure grap die best zo snel mogelijk vergeten wordt, een verspilling van energie en tijd zoals het stadsbestuur vrijdagavond deed uitschijnen.

  Voor een antwoord keren wij best een gemeenteraad die niet in staat is een ernstig debat te voeren de rug kijkend naar... Brussel.

  Daar staat de zesde staatshervorming in de steigers met ondermeer een grondwetswijziging die Vlaamse,Waalse en Brusselse volksraadplegingen mogelijk maken. Het voorstel kwam aanvankelijk voor in de nota van Bart De Wever en ligt ook ter discussie in het Waals Parlement. Vreemd dat de partijen die op regionaal vlak pleiten voor een stap voorwaarts inzake participatie van het volk zo onwillig zijn in Sint-Niklaas om het volk te raadplegen. Maar precies omdat wij binnen afzienbare tijd kunnen geconfronteerd worden met ik zeg maar wat een Vlaamse volksraadpleging over de Lange Wapper doen we er goed aan lessen te trekken uit het experiment die de locale politiek te boven gaan.

  En net dan belanden wij terug daar waar het allemaal om begonnen was... het besparingsbeleid. Net de zesde staatshervorming stelt in de financieringswet de EU-begrotingscontrole in op de gewesten, de gemeenschappen en op alle entiteiten van dit land. Ook de gemeenten. Eerstdaags zal Eurostat, de rekendienst van de EU-Commissie, alle begrotingen in dit land ter hand nemen en kunnen bijsturen vooralleer de federale regering haar begroting voorlegt in het parlement, dat als belangrijkste taak heeft de inkomsten en uitgaven van de staat democratisch te controleren. De zesde staatshervorming voert in onze basiswetten van deze Staat het Soberheidsverdrag uit. Dat Verdrag verplicht de lidstaten in hun grondwet of in 2/3 meerderheidswetten het Merkelbeleid in te voeren als middel om de euro en failiette speculatieve banken te stutten.

  Laat nu net het grondwetsvoorstel tot invoering van Vlaamse, Brusselse en Waalse volksraadplegingen... het verbod instellen op volksraadplegingen met betrekking tot EU-wetgeving... hoewel de regionale parlement volledig soeverein zijn inzake instemming met de EU-Verdragen.

  Daarmee is de cirkel rond en belanden wij van Sint-Niklaas via Brussel terug in de Wase hoofdstad. Daar dreigt de bevolking een stuk dienstverlening te worden ontzegd . Wordt degelijke sociaal omkaderde tewerkstelling in openbare dienst op de schop gezet.. om Dexia-putten te vullen en “de markten” open te maken voor private spelers. Of hoe een locaal debat wel heel veel nationale tentakels heeft... als ten minste het debat alzijdig gevoerd wordt zonder de wet van de stilte

  Laten we het voorbeeld van de Wase vuilnismannen volgen en de stilte breken over de stille staatshervormingen die komende weken in onze parlementen voorliggen... de Belgische en.. de Europese. Laten wij dit locaal experiment koesteren en optillen tot inzet van een nationaal debat over én fiancieel beleid en staatshervorming.

  Welkom op 30 september in Sint-Niklaas op het grote democratiedebat plaats waar lessen kunnen getrokken worden uit het Sint-Niklase experiment. Welkom op de volksvergadering over de zesde Staats hervorming op 5 october in Brussel.

  Raf Verbeke www.constituante.be www.d19-20.be

 • door huracan op maandag 16 september 2013

  Mensen zijn nog steeds moeilijkbereid om aan de politiek deel te nemen. Nochtans zouden zij met zijn allen moeten weten dat men nooit aan de politiek kan ontsnappen, aangezien politiek altijd en overal aanwezig is. Mensen moeten stelling kiezen, zoniet worden ze verpletterd.

  De afvalophalers daar in Sint-Niklaas worden met die feiten geconfronteerd door toedoen van al diegenen die de noodzaak tot het maken van keuzes niet inzien.

 • door hercegvagyok op dinsdag 17 september 2013

  Toch even reageren; Dat er met afval veel geld verdiend wordt zien we alle dagen op de weg, dat dit nu naar een intercomunale moet gaan verbaast mij niet, zij zijn niet persé goedkoper dan de gemeenten in het ophalen van afval. Ik weet uit ervaring dat zij ( de intercommunales ) alles ophalen en dat de factuur gewoon door gestuurd wordt naar de gemeente. Ik heb er dus mijn twijfels over of het effectief goedkoper kan via de intercommunale. Wat ik wel weet is dat de arbeiders die bij de intercommunales werken ook goede werkomstandigheden hebben. Dat de NV-A en de andere tradionele partijën alleen tijdens de verkiezingen graag de stem van de kiezer hoort, wisten we ook al. Dat onze zogezegde democraten het voor de arbeider opnemen, vergeet het maar zij zijn enkel bezig met te zien waar ze zelf het meeste geld kunnen ophalen met welk zitje. Gezien men nog altijdt met stemlokalen werkt en liefst op een zondag, zodat niet teveel mensen zouden opdagen, zou ik willen voorstellen om de moderne media in te schakelen, en te laten stemmen vanaf de computer thuis, met uw indentiteitskaart of token, geen geheul niet meer met kieshokjes en verplaatsingen, en laat dan de politici maar eens duidelijke taal spreken waar ze voor willen staan. Afschaffen die kiesplicht, er zijn nog maar drie democratieën waar de stemplicht bestaat. Als men de stemplicht afschaft zullen de politiekers meer hun best moeten doen om de mensen hun stem te laten uitbrengen, en dan krijgen we misschien wat meer respect van die politiekers, nu lachen ze ons gewoon uit waar we bij staan. Nog even dit toevoegen in verband met afval; misschien moet men bij het aankopen van goederen gaan doen zoals ze nu doen bij electro ( RECUPEL ) gewoon een procentje bij de aankoop bijtellen voor de afval verwerking, dan komt deze kost niet meer ten lasten van de gemeenten, hoe millieuonvriendelijker het product hoe meer procent erbij moet komen bij de prijs. Geen betalingen op containerparken meer, geen lasten meer op huisvuilzakken en de vervuiler betaald. Misschien eens iets om over na te denken door die politiekers.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties