about
Toon menu

GAS-proces tegen de stad Antwerpen

woensdag 20 februari 2013
ANTWERPEN - Lokaal F7 van de politierechtbank in het Vlinderpaleis te Antwerpen barstte op dinsdag 19 februari 2013 uit haar voegen. Het proces dat Geneeskunde voor het Volk en Occupy Antwerp tegen de stad Antwerpen aanspanden vanwege de GAS-boetes die zij opgelegd kregen, trok veel bekijks.

Tekst: Koen Calliauw  
Foto's: Luc Janssens en Anja Hermans

Een honderdtal geïnteresseerden van uiteenlopend pluimage verdrong zich in de gang van het gerechtsgebouw. De ‘juge’ had twee GAS-affaires op het programma staan: één betreffende Geneeskunde voor het Volk (GvhV), de andere was die van Occupy Antwerp. Een politierechter heeft zelden zoveel bekijks, en de rechter van dienst genoot dan ook zichtbaar van de vertoonde aandacht.

Hij liet zelfs toe dat aanwezigen die geen stoel vonden vooraan op de vrije bankjes plaats konden nemen, daar waar normaal verdachten van rijden onder invloed zitten. Achteraan volgden drie rechercheurs van de cel info dit voorbeeld van een democratisch openbaar rechtsgeding.

 • Mie Branders, Geneeskunde voor het Volk (Foto: Luc Janssens)
 • Sarah Wagemans, sympathisante Occupy Antwerp

   

  Zowel GvhV als Occupy mobiliseerden fors. Dokter Mie Branders van GvhV, Antwerps gemeenteraadslid, dagvaardde de stad wegens een GAS-boete die zij opgelegd kreeg. Een rij ouderen die in oktober 2011 een gratis griepprik kwamen halen boven een café op de Grote Markt, werd gelabeld als ‘ongeoorloofde manifestatie’.

  Branders - de ‘schuldige’ -  weigert de boete van 150 euro te betalen, ook niet nadat die door de sanctionerende ambtenaar welwillend tot 75 euro gehalveerd werd. Het is maar de vraag waar die ambtenaar het recht vandaan haalt om eigengereid dergelijke beslissingen te nemen.

  De fractievoorzitter van PVDA+ in Antwerpen, Peter Mertens, zat ook in de zaal.

 • Raf Grinfeld, sympathisant Occupy Antwerp

   

  Occupy Antwerp kent geen leiders, allen zijn ‘lijders’. Desondanks kregen Rafa Grinfeld en Sarah Wagemans drie GAS-boetes in de bus omdat ze de ‘leiding’ van de bende zouden vormen. Midden oktober 2011 stonden er zo’n 500 mensen op de Groenplaats om ‘niet aangevraagd’ aan een volksvergadering deel te nemen. Dat is een kenmerk van een werkelijke Occupy-beweging.

  In december 2011 werden er aan het Astridplein 19 mensen preventief gearresteerd, zonder dat er enige actie had plaatsgehad. Er zijn illegaal vingerafdrukken afgenomen en Sarah en Rafa werden op die grote bijeenkomst in oktober geviseerd. Ze werden nooit verhoord, maar kregen stevige boetes. Ook zij kregen van de sanctionerend ambtenaar 50 procent korting op hun boete, en ook zij weigeren te betalen en dienden net als GvhV een klacht tegen de stad in bij de politierechtbank.

   

 •  

  De criminalisering van vrije meningsuiting in het openbaar domein was reeds een stokpaardje van ex-burgemeester Patrick Janssens (SP.A). Deze repressie past in het Stadsplan Veilig dat in 2005 voluit gelanceerd werd. Dit project, dat de stad juist bijzonder onveilig maakt, heeft als zusje de in de politiecodex opgenomen Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

  Wat begon met de strijd tegen de hondenstront op de voetpaden, zou zoals voorspeld uitgroeien tot een frontale aanval op de democratische basisrechten. De huidige Antwerpse burgemeester De Wever (N-VA) volgt het pad dat ‘socialist’ Janssens voor hem aanlegde.

 • Peter Mertens, voorzitter PVDA en fractievoorzitter PVDA+ Antwerpen

   

  Enkele andere Occupy-actievoerders meenden eind 2011 dat de maat vol was. Ze grepen naar het ‘wapen’ van de militante burgerlijke ongehoorzaamheid, in de Belgische en Europese wetgeving verankerd. Ze vroegen uiteraard nergens toestemming voor en zetten twee gemeenteraden op stelten.

  Op 19 december 2011 bestormden ze de raadzaal en konden slechts na veel politie-inspanningen geboeid afgevoerd worden door de recherche. Anja Hermans, ikzelf en enkele vrienden zaten uren achter de tralies en kregen extra GAS-boetes die niet betaald zullen worden.

  Deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid is legitiem wanneer onder meer politieke overheden de democratische rechten ondergraven en opposanten monddood trachten te maken. Dat is in Antwerpen het geval. De ‘harde’ actie kwam er nadat voorheen zowel Occupy Antwerp, Geneeskunde voor het Volk als zeer veel individuele Antwerpenaren slachtoffer werden van de GAS.

  Zie deze ATV- video van de actie die de gemeenteraad plat legde.

 •  

  Ondertussen zijn we een dik jaar verder en woonden een honderdtal gemotiveerde en geïnformeerde mensen het proces voor de politierechtbank bij. Beide advocaten die de aanklagers vertegenwoordigden legden de nadruk op de willekeur waarmee de GAS als politiek wapen tegen de burgerlijke vrijheden wordt ingezet.

  Zelfs neutrale verslagen van de cel info van de recherche worden door de sanctionerend ambtenaar Debby Strybosch, duidelijk in opdracht van haar politieke bazen, misbruikt. Onze drie agenten in burger glunderden toen ze van de rechter een pluim kregen. Waarom?

  Het proces-verbaal (PV) dat de politie over de actie van Occupy Antwerp midden oktober 2011 opstelde was waarheidsgetrouw en correct. De agenten stelden geen enkele inbreuk vast op de openbare orde, er was geen overlast. Trouw werd gemeld dat de Occupy’ers alles opkuisten tot de laatste snipper papier. Het straatmeubilair was ongeschonden, kortom, dit was een voorbeeld van een spontaan en vredelievend protest. De rechter feliciteerde de politie. Deze PV pleit voor Occupy Antwerp.

  De advocaat wees erop dat die PV slechts een vorm van informatie is, zoals de recherche er in barre en zonnige tijden massa’s opstelt. Desondanks slaagde de GAS-ambtenarij – waarvan de repressieve stadsdienst Samenleven de kern is – erin Rafa en Sarah te beboeten, de positieve informatie ten spijt.

  Het is duidelijk dat de GAS politiek misbruikt wordt bij de onderdrukking van burgerlijke vrijheden; deze wil de oppositie financieel uitroken. "Waar zijn we mee bezig…", vroeg de advocaat van Occupy Antwerp zich af. Achteraan in de zaal knikte de cel info goedkeurend. Hier worden grondrechten geschonden.

  Vorige week op Valentijnsdag kreeg de feministische beweging ‘One Billion Rising’ geen toelating om op de Groenplaats te dansen als protest tegen verkrachting en geweld tegen vrouwen en meisjes. Het zou "te politiek" zijn. Ze mochten wel braaf hun ding doen in een ‘gedoogde’ vergeetput naast het stadhuis, het tochtig gat waar de Buildrager het anti-naziverzet van de dokwerkers symboliseert.

  Toen Geneeskunde voor het Volk vroeg om op de Grote Markt haar gezondheidscampagne rond griep te kunnen voeren, werd zij doorverwezen naar het Steenplein. Vlak naast de Schelde, waar de guit Lange Wapper ’s avonds de enige toeschouwer is, want de meeuwen slapen al.

  Juridisch-technisch, maar boeiend werd het toen beide advocaten erop wezen dat eigenlijk alle GAS-boetes onwettelijk zijn. Bij de aangetekende notering van de boete zit een kennisgeving. Die is in Antwerpen ondertekend door de sanctionerende ambtenaar Debby Strybosch. Fout!

  Deze brief moet ondertekend worden door de burgemeester en zijn gemeentesecretaris, tenzij zij een ambtenaar delegeren. Dat gebeurde in Antwerpen nooit. Dus kunnen al deze vele duizenden ‘beslissingen’, ondertekend door de verkeerde, als onbestaande beschouwd worden. Reactie van een aanwezige : "Ik ga mijn reeds betaalde boete terugvorderen. Ik ben bedrogen".

  De advocate van GvhV argumenteerde: "De brief waarmee de beslissing werd overgemaakt was door de sanctionerend ambtenaar ondertekend, terwijl dat eigenlijk de burgemeester moet zijn. Voor de activiteit kan ook geen GAS-boete worden uitgeschreven, omdat dat in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging" (Lees de website van de stad).

  Lek als een zeef

  De hele Antwerpse GAS-reglementering gebaseerd op de wet is zo lek als een zeef. Er zitten nog enkele leuke verrassingen voor het huidige ‘bewind’ in de pijplijn. Meer mensen zijn op verschillende wijze bedrogen: door het niet beantwoorden van aangetekende brieven, door het negeren van de vraag om ‘gehoord’ te worden, door het inzetten van ‘anonieme’ GAS-ambtenaren. Dit erkent Tom Meeuws, bedrijfsdirecteur van de dienst Samenleven.

  De dienst Samenleven, die alle niet-politionele repressie coördineert met als motto: ‘Zalven en slaan’. Ook degenen die in het Vlinderpaleis de stad voor de rechter daagden zijn ‘anoniem’ geverbaliseerd, namelijk door politieagenten of ambtenaren die zich niet identificeerden, zonder contact met de ‘daders’, uit de losse pols.

  Het tot de nok gevulde lokaal F7 van de Antwerpse politierechtbank, waar enkele slachtoffers van de GAS-criminalisering de eisende partij zijn tegen de stad, kan geschiedenis maken. Zowel de mensen van Occupy Antwerp als van Geneeskunde voor het Volk eisen de vernietiging van de aan hen opgelegde boetes. Een gunstig vonnis kan ingrijpende gevolgen hebben. De uitspraak in beide zaken volgt op 19 maart om 9 uur.

  Dit proces is bovenal één van manieren waarmee de antidemocratische, grondrechten schendende praktijken van de politieke overheden beantwoord worden. In een stad waar de bruine smurrie dagelijks over de inwoners uitgestort wordt, is dat meer dan ooit nodig. Deze juridische weg biedt mogelijkheden, de aanwezigheid op straten en pleinen van niet gemuilkorfde democraten moet opgedreven worden.

  In Antwerpen heersen ‘Kafkaiaanse’, of beter ‘Bartiaanse’, en barbaarse toestanden. Terwijl commerciële evenementen als de jaarlijkse Kerstmarkt op de Groenplaats, naast zware agressie door alcoholmisbruik en diefstallen, dagelijks een brij van kots, vertrapte oliebollen en gebroken glas opleveren, worden aangevraagde activiteiten met een politieke inhoud niet toegestaan of naar uithoeken verwezen.

  Dit is censuur op het vrije spreken en de vanaf de Verlichting moeizaam verworven vrijheden die een democratie kenmerken. Het mag dan ook niet verbazen dat steeds meer felle, niet aangevraagde reacties op dit antidemocratische beleid de kop zullen opsteken.

  Alles over de GAS-boetes
   


   

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

10 reacties

 • door Bram W. op woensdag 20 februari 2013

  Over GAS is het laatste woord nog niet gezegd. Integendeel. Het lijkt of de lokale overheden hun stok van achter de spreekwoordelijke deur hebben gehaald. En nu maar slaan op alles wat hen niet aanstaat en eventueel als normafwijkend wordt bestempeld. Zelfs op vraag van privé-organisaties (wielertoeristen die niet betalen tijdens de Ronde kunnen beboet worden). Het criminaliseren van de openbare ruimte heeft er haar zoveelste instrument bij.

  Samen tegen GAS! Voor een open en spontane samenleving!

  Met dit anti-GAS-icoon / sticker: http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/gas_icoon

 • door CC op woensdag 20 februari 2013

  Ik ga grotendeels akkoord maar heb het moeilijk met:

  "Deze brief moet ondertekend worden door de burgemeester en zijn gemeentesecretaris, tenzij zij een ambtenaar delegeren. Dat gebeurde in Antwerpen nooit. Dus kunnen al deze vele duizenden ‘beslissingen’, ondertekend door de verkeerde, als onbestaande beschouwd worden. Reactie van een aanwezige : "Ik ga mijn reeds betaalde boete terugvorderen. Ik ben bedrogen"

  Men moet niet de handtekening betwisten maar eerder het systeem. Zoniet legitimeert men dit systeem aangezien de boete immers wel geldig zou zijn indien het door de juiste persoon ondertekend zou zijn.

  De aanwezige die zijn geld wil terugvorderen is sowieso bedrogen,ongeacht wie de boete ondertekend heeft.

  • door huracan op donderdag 21 februari 2013

   @CC: Uw analyse is juist. Maar vergeet niet dat dit proces wellicht de weg zal openen tot het aanklagen van het systeem GAS-boetes in haar totaliteit. De schending van de grondwettelijke rechten lijkt mij een zekerheid, aangezien de fameuze basis van de democratie, de scheiding der machten met de voeten getreden wordt. Wat u ook moet opvallen, dat is, dat de politie, en als ik de tekst goed begrijp, ook de rechter hier( felicitaties PV), blijkbaar totaal niet achter het GAS-boete systeem staat. Een belangrijke achterban toch voor de verdedigers van de democratie in deze. Kortom, goed dat dit proces plaatsheeft. Ik duim voor de slachtoffers en voor het herstel in deze van de democratie. Om de macht te worden toegekend om politietaken uit voeren zijn er regels, en niet van de minste. Denk maar eens aan de zware opleiding, en terecht. Bij het GAS-boete systeem worden zomaar lukraak een aantal ambtenaren aangesteld om de repressieve macht uit te oefenen. Onjuist wordt gezegd, die ambtenaren krijgen een opleiding. Er wordt niet bijgezegd hoe minimalistisch dat opleiden is georganiseerd. De gemeentebesturen vragen binnen het GAS-systeem zelf om tal van moeilijkheden bij de toepassing ervan. Burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt me in deze de juiste weg. Beoordelen en bestraffen behoren uitsluitend toe aan de rechtsmacht en niet aan een politiek bestuur. Verloopt dat laatste niet altijd naar de wens van de zgn. ordehandhaver, hier het gemeentebestuur, wel dan moet aan de kern van de problematiek worden gewerkt. Het systeem GAS-boete vindt daar geen plaats in.

  • door Koen Calliauw op donderdag 21 februari 2013

   @ CC, gelijk hebt u. De advocaten, zij die de stad daagden, hun organisaties en vrienden leggen duidelijk de nadruk op dat 'systeem'. De advocate van de stad was in haar repliek trouwens zeer zwak en het citeren niet waard. De uitspraak op 19 maart kan voor een politierechtbank - die meestal kleinere vergrijpen beoordeeld - dan ook belangrijke politieke gevolgen hebben. Laten we hopen dat de rechter dat inziet en het niet laat bij administratief / juridische aspecten, hoe typerend die voor dit op hol geslagen 'systeem' ook mogen zijn.

 • door Koen Calliauw op donderdag 21 februari 2013

  @ Huracan Huracan, zo is het. Dit proces kan in belangrijke mate bijdragen tot het fundamenteel aanklagen van dit hele politieke systeem van onderdrukking van de burgerlijke vrijheden. Daarnaast is er werk in de verkozen raden en vooral op straten en pleinen.

  Er zitten meer essentiële klachten tegen het Schoon Verdiep in de pijplijn. Zo werken GAS-ambtenaren - weinig opgeleid en macht wellustig - 'anoniem'. Dat is onwettelijk en in contradictie met wat op de website van de stad staat. De 'anonieme' klop op de deur...

  Ik bezit twee schriftelijke bewijzen dat dit dagelijkse kost is. Eén van het 'baasje' van die ambtenaren ten velde. Eén lange, verwarde tekst van Tom Meeuws, directeur van de stadsdienst Samenleven, die de niet politionele repressie coördineert onder die gezellige benaming. Hij werd door de door mij geconsulteerde Antwerpse Ombudsvrouw verplicht te reageren.

  Bovenop stel ik vast dat er met vele maten en gewichten gemeten wordt. Terwijl vrienden bedreigt worden met deurwaarders, is men mij in dezelfde zaak liever kwijt dan rijk en krijg ik op aangetekende brieven geen antwoord.

  Vermits nu de tijd ervoor 'rijp' is, zal ik dat alles openbaar maken in een artikel en via de wet rond openbaarheid van bestuur bij de stad inzage eisen in dat gehele dossier.

  Op deze wijze ondergraven we deze GAS-terreur en meer. Samen met openbare manifestaties, straat acties.

  Lees GAS-ambtenaren werken zo anoniem mogelijk' :

  http://www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/08/03/antwerpen-gas-ambtenaren-werken-zo-anoniem-mogelijk

  • door huracan op donderdag 21 februari 2013

   @ Koen Calliauw: Kijk, dat anoniem opereren kan inderdaad niet door de beugel. Het principe is, en dat is mijn inziens noodzakelijk bij iedere vorm van gewettigd machtsvertoon, geldt dat de machtdrager kenbaar moet zijn. Dat kan zijn dank zij het gedragen uniform, dat kan zijn na vertonen van een legitimatiebewijs zo het uniform om één of andere reden niet gedragen wordt - bv. in burger opererende politieambtenaren. Uitoefenen van macht is aan steeds en noodzakelijk aan dwingende regels, wetten, onderworpen. Machtsuitoefening of het toekennen van repressieve macht, die is er in de eerste plaats om de democratische waarden en normen te verdedigen en te beschermen, en uiteraard in eerste instantie de basis van elke democratische wet of reglement, de Grondwet. Ik heb al duidelijk gezegd wat ik denk van de Gaswetgeving gezien binnen de Grondwet. U ageert dan ook volledig terecht tegen het, naar mijn mening, oneigenlijk gebruik van macht binnen onze democratische staat. Als een gemeentebestuur de openbare orde wil regelen, iets wat kan gericht zijn op zich plaatselijk voordoende fenomenen, wel dan bestaat goed bestuur erin politiereglementen te creëren en waarbij, indien inbreuken worden vastgesteld - DOOR de POLITIE proces-verbaal wordt opgemaakt, ten behoeve van de rechtelijke macht, instituut dat uitzonderlijk bevoegd is om sancties, bestraffingen voorzien in de wet toe te passen. De gemeente kan zich hierbij burgerlijke partij stellen en administratieve of andere kosten verhalen op de veroordeelde. De wetgever heeft bijgevolg op democratische wijze volledig en zorgvuldig het rechtssysteem democratisch ontwikkeld, en daarbij is in elk geding het aanhoren van alle betrokken partijen een kernwaarde. Veel succes in uw strijd. Ge weet dat ge binnen de spa steun kunt vinden. Kijk eens op de website van Renaat Landuyt. Trek eens na wat de Procureur Berkvens - rechtsgebied Brugge - daarover denkt.

   • door Koen Calliauw op donderdag 21 februari 2013

    @ Huracan, Huracan, ook binnen de SP.A gaan inderdaad ogen open. Deze partij zoekt in Antwerpen nog naar een evenwicht in haar nieuwe rol : oppositie. Rood, dat aan de verkiezingen deelnam en uit de SP.a ontstond is duidelijk. Ik hoop dat ook de SP.A zelf meer klare taal zal spreken in deze stad en afstand neemt van de erfenis van P.Jansens 'stadspartij en de politiek die hij voerde rond het Stadsplan Veilig en de GAS. De zaken die voor de politierechtbank kwamen en andere feiten die ik aanhaal situeren zich in de periode van dat 'socialistisch' beleid.

  • door Peter de Boer op woensdag 20 maart 2013

   U schrijft: "Vermits nu de tijd ervoor 'rijp' is, zal ik dat alles openbaar maken in een artikel en via de wet rond openbaarheid van bestuur bij de stad inzage eisen in dat gehele dossier."

   We zijn nu bijna een maand verder, hoe staat het met uw artikel?

 • door Koen Calliauw op donderdag 21 februari 2013

  TegenGAS! organiseert op maandag 25 februari om 19u00 aan het stadhuis tijdens de gemeenteraad een betoging.

  Repressief beleid treft vooral de zwakkere lagen van de bevolking. TegenGAS! eist een sociale politiek die de problemen bij de voedingsbodem aanpakt en die inzet op collectieve oplossingen. Wij willen dat de willekeur stopt en dat de GAS-boetes volledig verdwijnen.

  Geen asociaal repressiebeleid maar massale investeringen en jeugdwerking, onderwijs, collectieve diensten, vaste en degelijke jobs voor jong en oud.

  Enkel sociaal verzet en collectieve oplossingen tegen dit asociaal beleid kunnen een antwoord bieden. Kom naar de betoging, doe mee met de campagne of organiseer je eigen TegenGAS!-afdeling.

  Geef TegenGAS! en wees er maandag bij.

  • door Koen Calliauw op zaterdag 23 februari 2013

   Ook in Antwerpen komt TegenGAS! op straat. Er wordt opgeroepen om op donderdag 28 februari om 17u30 op het De Coninckplein aanwezig te zijn.Het is genoeg geweest. Vooral in deze 'bruine' stad met haar extreem rechts 'bewind' is een duidelijk signaal nodig. Wie wind zaait, kan storm verwachten...

   De oproep voor donderdag 28 februari is maar een begin. Vanaf nu wordt de GAS niet slechts in de rechtbank betwist, maar tevens op ons openbaar domein. Waar wij beslissen en het vrije woord voeren zoals wij dat wensen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties