Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Advocaten trekken aan alarmbel over politiegeweld

vrijdag 21 oktober 2011
Voor Ligue des Droits de l'Homme (LDH), de Franstalige tegenhanger van de Liga van de Mensenrechten, is de zaak van de Griekse indignada Nikki aanleiding om het politiegeweld in ons land aan te klagen. Er zijn heel wat zaken van politiegeweld die niet tot een veroordeling leiden. Volgens LDH houdt justitie de hand boven het hoofd van politieagenten die dergelijke gewelddadigheden plegen.

“De meeste zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende bewijsmateriaal. Het is meestal het woord van het slachtoffer tegenover dat van de politie. En de politie wint bijna altijd,” aldus Alexis Deswaef van Ligue des Droits de l'Homme .

“De zaak Nikki is niet de enigste zaak van politiegeweld,” aldus een aantal advocaten die getuigden tijdens de persconferentie over politiegeweld die georganiseerd werd door de Ligue des Droits de l'Homme. "Als het geweld op Nikki niet was gefilmd, had men haar niet geloofd," klinkt het. (1)

Er is volgens Alexis Deswaef een algemeen klimaat waarbij men betogers criminaliseert. “Men begint nu zelfs met preventieve arrestaties zoals bij het No Border kamp. Dit is een gevaarlijk precedent en men overschrijdt hier de grenzen van de rechtsstaat,” aldus Deswaef.  

Verschillende voorbeelden van ongestraft politiegeweld passeerde de revue.

Er zijn de Afghanen in hongerstaking die na 15 dagen hongerstaken bruut op straat werden gezet ondanks hun behoefte aan medische zorgen. Eén van die Afghanen werd hard toegetakeld en ook hun advocate kreeg klop van de politie toen ze probeerde tussen te komen. (2)

De Chileen Oscar werd tijdens het festival Steenrock met de matrak in het gezicht geslagen en verloor al zijn tanden. Er is de dakloze Stefan die in elkaar werd geslagen door politie omdat hij niet snel genoeg uit het station wilde vertrekken. (3)

Er was de vluchteling die zich verzette tegen deportatie en hard werd aangepakt en nadien zelfmoord pleegde.

Alexis, de advocaat van Ligue des Droits de l'Homme is ook zelf slachtoffer geweest van politiegeweld maar kreeg het deksel op zijn neus tijdens de rechtszaak.

Ondanks getuigenissen van aanwezigen en medische dossiers seponeerde het parket de meeste aanklachten van politiegeweld met als argument dat er onvoldoende bewijsmateriaal is.  

België is hiervoor zelfs al op de vingers getikt door Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en door VN-Comite voor de Rechten van de Mens," zegt Deswaef. • vlnr Hélène Crokart, Alexis Deswaef, Olivier Stein en Nikki
 •  

  Indignada Nikki is 18 en afkomstig uit Athene

  ”Ik was wel verbaasd dat er ook in België zo’n politiegeweld bestond. Ik heb meegewandeld met de indignados vanuit Spanje. We hebben onderweg regelmatig te maken gehad met politie tijdens onze acties. Het is niet enkel een Belgisch maar een internationaal fenomeen.”

  ”Men wil de jongeren bang maken en ontmoedigen om buiten te komen en actie te voeren. Ik zou aan iedereen zeggen, wees niet bang. Ons enige wapen is massaal op straat komen en ons ongenoegen tonen. Het geweld dat ik heb moeten verduren, maakt me niet bang, integendeel het maakt me nog meer verontwaardigd.”

  ”Ik kom uit Athene en ben sinds het begin actief geweest bij de bezetting van het Syntagma plein. Toen de grote marsen in Spanje begonnen, was ik wel nieuwsgierig hoe het in Spanje verliep. Ik spreek Spaans en ben vaak in Spanje geweest. Ik  besloot eind juni naar Madrid te gaan, en nam vervolgens deel aan de mars naar Brussel.”

  ”In Griekenland is de situatie heel snel achteruitgegaan. Na de vakantie zaten veel mensen zonder job of zonder loon. De verontwaardiging daar is veel zichtbaarder. De politie reageert veel gewelddadiger op acties en betogingen. De Spaanse beweging daarentegen is relaxed en veel feestelijker met de nadruk op vreedzaam protest.”

  ”De indignados vertrekken naar Nice voor de tegentop op 5 november tijdens de G20 en nadien gaan we te voet naar Rome en dan naar Athene om daar een internationale bijeenkomst te organiseren. Ik hoop dat uit het samenkomen van de verschillende bewegingen in Spanje, Griekenland en Frankrijk iets moois kan voortkomen. Het probleem is globaal en de enige oplossing is globaal samenwerken aan een tegenbeweging.”

   

 •  

  Hélène Crokart is advocaat in Brussel

  “Samen met een andere advocate vertegenwoordigden we een groep van 85 Afghanen zonder papieren en zonder opvang die een gebouw hadden bezet in Elsene. De Afghanen hadden uiteindelijk van de gemeente toestemming gekregen om in het gebouw te blijven. Maar toen ze er een hongerstaking begonnen, heeft de politie hen ontzet op 16 juni 2011.”

  “De reeds 15 dagen hongerstakende Afghanen werden bruut op straat gezet en enkelen die medische zorgen nodig hadden, werden uitgelachen. Al hun bezittingen, waaronder ook essentiële documenten voor hun asielaanvraag, waren nog in het gebouw. Mustapha, één van de Afghanen die de politie vroeg om hun bezittingen uit het gebouw te mogen halen zoals hen was beloofd, werd op een gewelddadige manier behandeld.”

  “Hij werd op de grond gegooid en gearresteerd en nadien in de combi gegooid waar hij nog verder toegetakeld werd. Ik ben tussengekomen toen ze hem op de grond gooiden en gewelddadig wilden arresteren, en kreeg zelf een klap in het gezicht. Het gewelddadige gedeelte in de combi heb ik niet gezien maar toen Mustapha uit het politiebureau kwam, zat hij vol blauwe plekken en kneuzingen.”

  “Zijn hardhandig arrestatie is gefilmd maar van het geweld in de combi hebben we geen beelden. Er is wel een medisch dossier opgesteld. We hebben allebei klacht ingediend. Ik ben zowel getuige als slachtoffer van geweld. We weten uit andere zaken dat politiemensen die zich te buiten gaan aan geweld vaak beschermd worden door justitie. Het is afwachten wat er bij ons gaat gebeuren met de klacht. We hebben hier het voordeel dat er ook beelden zijn van het politiegeweld.”

  “We weten dat de politie zal schermen met het feit dat er zogenaamd verzet is gepleegd en dat ze proportioneel geweld hebben gebruikt om erger te voorkomen. Het is heel moeilijk voor iemand zonder papieren om het op te nemen tegen de politie. Het politiegeweld heeft altijd bestaan. Dankzij dossiers als dat van Nikki waar het geweld expliciet kan worden aangetoond, kan er druk komen om hier iets aan te doen.”

  ”Een disciplinaire sanctie vind ik in het geval van Nikki niet genoeg. De politieagent in kwestie moet vervolgd worden voor de rechtbank.”

  ”Comité P zegt dat er, volgens hun statistieken, minder klachten zijn over de politie. Dat is echter niet omdat er minder klachten zijn maar omdat mensen vaak geen klacht durven indienen. We raden mensen aan, wat hun statuut ook is, om klacht neer te leggen bij politiegeweld. Ze moeten zich wenden tot organisaties en advocaten die hen kunnen helpen.”

 • Alexis Deswaef is advocaat en vertegenwoordiger van de Ligue des Droits de l'Homme


  “We zien dat er onaanvaardbaar geweld wordt gebruikt door politiemensen tijdens betogingen of op individuen die gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting. Het grootste probleem bij dat geweld is dat de slachtoffers vaak niet kunnen bewijzen wat er gebeurd is.”

  “Het woord van een politieman weegt zwaarder door dan dat van een betoger, een sans-papier of een dakloze. Zelfs als er getuigen zijn of een medisch dossier, dan nog zegt het parket dat de bewijslasten onvoldoende zijn. “

  “In het geval van Nikki zijn er jammer genoeg voor de politie beelden die voor zich spreken. We hopen dat het gerecht hier eindelijk zijn werk kan doen en de procedure tot het einde voert, zodat het tot een effectieve veroordeling kan komen.”

  “Dat kan misschien een voorbeeld zijn voor andere gelijkaardige zaken. Het wordt tijd dat er in die andere zaken ook een vervolging komt omdat we vinden dat bepaalde mensen niet thuishoren bij de politie. Er moet een verandering komen. Men mag solidariteit niet criminaliseren.”

  ”Minister Turtelboom kon niet anders dan een sanctie opleggen in de zaak-Nikki. In het parlement hadden ze het over een rotte appel maar ik denk dat het meer is dan een rotte appel. Het is echt een probleem binnen de politiediensten. Zeker ten opzicht van sociale actie.”

  “Ik ben zelf slachtoffer geweest van politiegeweld samen met een andere confrater. Daar hadden we bewijzen van en er waren ook getuigen. We hebben klacht ingediend. Met in het achterhoofd de bedenking: als ze geweld gebruiken tegen advocaten, wat doen ze dan allemaal met kwetsbare mensen als sans-papiers? En zelfs in onze zaak heeft het gerecht gezegd dat het bewijsmateriaal onvoldoende is.”

  ”Het parket zegt dat de politie een moeilijke rol heeft en kijkt teveel zaken door de vingers.  Er moet een mentaliteitsverandering komen. Zowel bij de minster van Binnenlandse Zaken Turtelboom als bij de bron, bij de vorming van de politiemensen om erop te wijzen dat dergelijk geweld onaanvaardbaar is.

   

 •  

  Olivier Stein is de advocaat van Nikki

  “We hebben in de zaak-Nikki klacht ingediend bij het parket en bij het Comité P. We gaan het onderzoeksdossier opvragen om te kijken welke stappen we verder kunnen ondernemen.”

  “We hadden geluk dat we snel beelden hadden van het politiegeweld die verspreid werden en in de media kwamen. Het heeft voor veel verontwaardiging gezorgd. Ik heb er goede hoop in dat we met hiermee verder kunnen gaan en het effectief tot een rechtszaak laten komen. Er zijn duidelijke bewijzen en er is ook een enorme publieke verontwaardiging. Het is veel moeilijker om deze zaak in de doofpot te stoppen.”

  “Als justitie echt haar werk wil doen en het parket haar onderzoek ten gronde wil voeren, moeten ze zich niet enkel focussen op de agent die effectief het geweld pleegde maar ook op de agenten er rond. Want uit het filmpje blijkt dat al die politieagenten medeplichtig zijn. Ze keurden het gedrag van hun collega, die de geboeide Nikki eerst een trap gaf en nadien een vuistslag in het gezicht, niet af.”

  ”Dit dossier kan een voorbeeld zijn zodat dezelfde verontwaardiging er ook komt voor andere dossiers.”

  “Spijtig genoeg ontvang ik regelmatig mensen in de advocatenpraktijk die slachtoffer zijn van politiegeweld maar ik moet hen meestal teleurstellen omdat ze geen bewijzen hebben of recente medische verklaringen. Een advocaat is helaas niet opgewassen tegen dergelijke maatschappelijke fenomenen en kan er onvoldoende op reageren. Er moeten sociale bewegingen opkomen voor dit thema en ook op politiek vlak moet er iets bewegen. En vooral moet de publieke verontwaardiging groot genoeg zijn als we willen dat er iets verandert.”

  “Er is een toename van de miserie en dat gaat gepaard met meer politiegeweld. De opdracht die ze krijgt om dit onder controle te houden is niet evident. Ik constateer ook een parallelle dynamiek van meer en meer politiegeweld bij manifestaties van vrije meningsuiting of bij protestbijeenkomsten.”

  “Men begint hier zelfs met preventieve arrestaties zoals in het geval van het No Border kamp. Hier overtreden ze zwaar de grens. Want dit is een staat die zegt: als je op het punt staat om een mening te uiten die kan leiden tot een actie die ons niet aanstaat, dan word je aangehouden. Je wordt misschien niet lang aangehouden maar men laat je pas gaan als je geen forum meer hebt om die mening uit te drukken die hen niet aanstaat. Dit is een evolutie van de rechtsstaat naar iets dat geen rechtsstaat meer is.”

  “In het geval van het No Borderkamp is er een klacht ingediend tegen deze preventieve arrestaties. Sommige politieagenten hebben tijdens het onderzoek toegegeven dat het een test was in een zoektocht naar nieuwe systemen om de publieke ruimte te beheren. We moeten ons daarover zorgen maken.”

  “Het is in de eerste plaats aan de sociale bewegingen die meer en meer worden gecriminaliseerd om hier op te reageren. De voorwaarde om je politiek te uiten is de mogelijkheid en de vrijheid om zich te organiseren, te betogen en zijn mening te geven zonder het risico te lopen om gearresteerd, beboet of gebrutaliseerd te worden. Dit is de basisvoorwaarde voor alle andere vormen van strijd. We moeten nu reageren, nu het nog mogelijk is.”  

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

11 reacties

 • door Le grand guignol op vrijdag 21 oktober 2011

  Goed initiatief van de Ligue des Droits de l'Homme (LDH), want het is meer dan nodig!

 • door david v op vrijdag 21 oktober 2011

  'cause the law is for protection of the people, rule're rules and any fool can see

  het lijkt me vrij duidelijk dat er bij de politie doelbewust psychopaten worden gerecruteerd, neem het geval van Nikki waar de mededaders niet tussenbeide kwamen en de mishandelingen dus goedkeurden, de beelden van de No Bordermanifestaties spreken ook boekdelen, gebrek aan bewijzen? hebben ze bij het gerecht stront in hun ogen of zijn ze verblind door de bling bling waarmee ze zijn omgekocht op de beelden is klaar en duidelijk te zien dat fotografen worden afgedreigd indien ze niet stoppen met hun werk (traangas in de aanslag, de daders zijn duidelijk te zien, geen bewijzen? Niet zeveren, dit is een onomwonden aanslag op primaire democratische rechten, dit is niks nieuws, zoals werd gesteld in het artikel heeft Nikki geluk dat haar foltering en vernedering is gefilmd, en naar de meer algemene pers toe dat ze een jong meisje is, dat er leuk uitziet, ik kan me de reacties van collega's op het werk al voorstellen moest ze een langharige alternatieve jongeman geweest zijn, Dit zijn geen ontsporingen, geen alleenstaande gevallen, dit is een doelbewuste selectie van onmensen die worden losgelaten op kritische geluiden uit de maatschappij, angstwekkend, zorgwekkend, van de kant van het gerecht en marionet Truttenboom verwacht ik een afleidingsmanoeuvre, meer niet, geweld roept geweld op, Niet iedereen is Ghandi, hoewel ik best wel geloof in de kracht die daar van uitgaat, van dat geweldloze verzet, ik wel, Ik zou aan de advocaten willen zeggen; zoek mee naar een oplossing om het systeem te pakken waar het zeer doet, langs de portemonnee, kunnen wij niet stoppen met het betalen van belastingen of zoiets? trouwens stel dat je zo een klootzak iemand ziet halfdood kloppen en je wil tussenbeide komen is dat dan geen hulp bieden aan een medemens in nood? ik besef dat dat naief is hoor, ik ben ooit in Mechelen moeten voorkomen ivm een verkeersboete, de hele opzet van die farce genaamd gerecht is erop gericht om jou als burger klein te maken, de rechter, voorzitter en de hele cirque op een verhoog de burger letterlijk in een put waar wordt op neergekeken, " 't Palais de "Justice", waarvan de middeleeuwse torens oprijzen als galgen, sinistere symbolen van repressie en gerechtelijke kluchten..." zoals Tardi ze neerzet in De Fantastische Avonturen van Isabelle Avondrood.

 • door Anja Hermans op vrijdag 21 oktober 2011
 • door Damhert op zaterdag 22 oktober 2011

  Dan is men verbaasd dat er rechtzoekenden al eens fantaseren om 'het recht' in eigen handen te nemen en het primaat op geweld terug te nemen van de onwaardigen die het misbruiken, omdat ze zoekenden blijven en met terechte frustraties opgezadeld worden. En niemand houdt van de gedachte aan een politiestaat. Misschien geen goed idee, maar fantaseren is toegestaan. En je moet alles in perspectief bekijken. Dus ook in relatie tot het politiegeweld waar iemand onterecht slachtoffer van wordt.

  Naast het louter vervullen van haar primaire taak zou het daarom al voor iedereen goed zijn indien deze zaken door het gerecht ernstig zouden worden genomen. Maar misschien zitten er bij justitie nostalgici die zo hun eigen dromen hebben. Ach, misschien? Het is wel duidelijk. Het is opvallend hoe de zaken van 'zwakkeren' behandeld worden: verkrachtingsslachtoffers, vreedzame activisten, ... . We herinneren ons ook de migratietoespraak van procureur-generaal Liégeois nog.

  Zouden deze rechtzoekenden trouwens ook aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van 22.500 euro? Of is dat enkel weggelegd voor figuren als Roger De Clerck, omdat die ook lang moet wachten op rechtspraak? Al wordt zijn zaak wel onderzocht. Dat beweert die andere De Clerck tenminste toch.

 • door Le grand guignol op zaterdag 22 oktober 2011

  Het heeft niks te maken met "rotte appels"; het betreft een weldoordachte (politieke) strategie in het Westen (VS & EU) om een alsmaar harder lijdende bevolking onder de knoet te houden. ( http://www.alternet.org/world/152812/why_are_police_attacking_peaceful_protesters_how_ows_has_exposed_the_militarization_of_us_law_enforcement/ )

 • door Eddie G. op zaterdag 22 oktober 2011

  Sinds ik op een feest in de rug werd aangevallen door de politie heb ik altijd een camera in de aanslag. Wanneer er politie in mijn buurt komt begin ik onmiddelijk te filmen. Niet om al hun fouten vast te leggen, maar enkel om te voorkomen dat ze me nog eens zonder reden aanvallen. Vallen ze me toch aan, dan heb ik het mooi op film staan.

 • door Stefan op zaterdag 22 oktober 2011

  Zulke toestanden kunnen enkel ontstaan door dat men de foute personen op de verkeerde plaats zet, sommige gefrustreerde figuren die maar wat te graag een functie met macht bekleden, maar eigenlijk deze macht door een verkeerde instelling niet gezond kunnen bewerkstelligen. Men blijkt ook minder en minder respect naar de burgers toe te kennen, een verhoging in militaire houding naar en becriminalisering van burgers in het algemeen. Mij lijkt het er alvast dat big brother beetje bij beetje in een attitude van baas en slaaf aan het vervallen is, om dingen bij naam te noemen, een politiestaat waar burgers op listige wijze tot onderdanigheid worden gedwongen. Hoe dom kan men wel zijn om deze burgers als vuil te behandelen, mensen zullen het niet blijven aanvaarden, met escalatie tot gevolg, of is juist die escalatie het gene waar men naar toe wil....om hen dan onder het mom van 'terroristen' te kunnen bestraffen...over zwaar verziekte toestanden in een zogenaamde democratie gesproken....

  • door Bak u ni op dinsdag 25 oktober 2011

   @hierboven

   • door Bak u ni op dinsdag 25 oktober 2011

    het is maar als een paar rotte appels , macht corrumpeert , geef mensen de kans om 'beter' of boven iemand anders te staan in een hiërarchie en er zal machtsmisbruik en geweld ontstaan , hiërarchische verhoudingen leiden niet tot sociale orde zoals diegene die vanboven in de sociale piramide zitten beweren maar slechts tot (klasse) conflict. Dit is allemaal zelfs al meerde malen wetenschappelijk en proefondervindelijk bewezen , (stanford prison experiment , Milgram experiment , “blue-eyed/brown-eyed” exercise ,....) en toch blijven wij als de eerste de beste blinde hond slaafs geloven dat het wel een uitzondering zal zijn , dat een ontslag of een sanctie wel zijn effect zal hebben . En dan zoveel maand later weeral een geval van machtsmisbruik , politie geweld , etc en in plaats van het systematische karakter van deze geweldplegingen en repressie toe te geven en er samen tegen te vechten , wordt het weeral geïndividualiseerd als zijnde een uitspatting van een enkele politie agent .En als je dan zegt principieel tegen de politie te zijn omdat je een dergelijke instelling niet vertrouwt of zelfs gewoon haat door wat je gezien en meegemaakt hebt , dan krijg je altijd het huisvader argument :" ja onder dat uniform zit een mens van vlees en bloed die kinderen heeft die hij graag ziet ..." , wel ten eerste de keuze om bij de politie te gaan is een vrije keuze , de bedoeling van een uniform is ontmenselijking en anonimiteit garanderen , dit werkt naar twee kanten toe , zij verstoppen de mens die ze zijn niet slechts voor zichzelf (wat hun uitspattingen vergemakkelijkt) ze moeten ook beseffen dat dit hen ontmenselijkt voor de rest van het volk(wat geweld naar de politie toe vergemakkelijkt) . ten tweede een flik mag dan nog zo een leuke lieve famillie mens zijn als 't maar kan , ik weet dat hij mij zou slagen , oppakken , boeien , wegvoeren , hardhandig verhoren , stampen , etc... als hij het nodig acht of als zijn meerdere dit beveelt , hieruit kan onmogelijk een vertrouwens of diepgaande band uit groeien ,. Vandaar mijn vraag , als we zien dat zo een institutie als de politie/de staat zoveel miserie , geweld , psychopaten , corruptie , machtsmisbruik , ... etc voortbrengt , hoe kunnen wij dan slechts de mensen veroordelen die door deze instellingen zijn voortgebracht en niet de instellingen zelf willen veranderen/afschaffen ?

 • door aronjaco op donderdag 27 oktober 2011

  Zoals steeds staan de beste stuurlui aan wal. Wat de politie doet of niet doet is eerst en vooral een politieke keuze , vooral bij de ordehandhaving. Daarom ook is het dat de politie een monopolie heeft , haar teogekend door de wet , op gebruik van geweld in welbepaalde omstandigheden. Je al eens voorgesteld dat ge met 50 politiemensen een horde woedende betogers moet in bedwang houden ? Wel , dat al die criticasters op het politieoptreden in het algemeen , maar eens tussen die vijftig gaan staan; ik ben heel erg benieuwd wat er dan gebeurt. Niettemin , onverantwoord geweld, ook door politie kan niet en , zo het toch gebeurt , moet dat bestraft worden. Wel , dat die advokaten die zo gewillig " het systeemm" aanvallen , systeen waardoor zij rijkelijk kunnen leven , eens beginnen met zo'n zaken, zaken waarin duidelijk onverantwoord politiegeweld plaatsvindt, pro deo te behandelen. De burger , het slachtoffer , zal een heel serieuse barricade minder op zijn weg vinden om gerechtigheid te laten geschieden.

 • door sammir op maandag 20 augustus 2012

  @STEFAN Door Stefan, 22-10-2011 15:30 Ontsporingen

  Zulke toestanden kunnen enkel ontstaan door dat men de foute personen op de verkeerde plaats zet, sommige gefrustreerde figuren die maar wat te graag een functie met macht bekleden, maar eigenlijk deze macht door een verkeerde instelling niet gezond kunnen bewerkstelligen. Men blijkt ook minder en minder respect naar de burgers toe te kennen, een verhoging in militaire houding naar en becriminalisering van burgers in het algemeen. Mij lijkt het er alvast dat big brother beetje bij beetje in een attitude van baas en slaaf aan het vervallen is, om dingen bij naam te noemen, een politiestaat waar burgers op listige wijze tot onderdanigheid worden gedwongen. Hoe dom kan men wel zijn om deze burgers als vuil te behandelen, mensen zullen het niet blijven aanvaarden, met escalatie tot gevolg, of is juist die escalatie het gene waar men naar toe wil....om hen dan onder het mom van 'terroristen' te kunnen bestraffen...over zwaar verziekte toestanden in een zogenaamde democratie gesproken....

  Ben ik volledig mee eens,...

  @KELTOUM

  “De meeste zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende bewijsmateriaal. Het is meestal het woord van het slachtoffer tegenover dat van de politie. En de politie wint bijna altijd,”

  BEN IK MEE EENS

  “Het woord van een politieman weegt zwaarder door dan dat van een betoger, een sans-papier of een dakloze. Zelfs als er getuigen zijn of een medisch dossier, dan nog zegt het parket dat de bewijslasten onvoldoende zijn. “

  De onafhankelijkheid en vooral de GEOOFWAARDIG komt in het gedrang, wat moet het parket NOG meer hebben,als medische bewijsast ONVOLDOENDE is, ....

  @DIETRICH MUYLAERT Dwalende zoekenden

  Dan is men verbaasd dat er rechtzoekenden al eens fantaseren om 'het recht' in eigen handen te nemen en het primaat op geweld terug te nemen van de onwaardigen die het misbruiken, omdat ze zoekenden blijven en met terechte frustraties opgezadeld worden. En niemand houdt van de gedachte aan een politiestaat. Misschien geen goed idee, maar fantaseren is toegestaan. En je moet alles in perspectief bekijken. Dus ook in relatie tot het politiegeweld waar iemand onterecht slachtoffer van wordt.

  Een doordachte en vooral MENSELIJKE mening

  conclusie; IF YOU CAN'T BEAT THEM, ENJOY THEM??

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties