Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Indignados kregen warm welkom in Gent

vrijdag 7 oktober 2011
GENT - Donderdag 6 oktober, rond vijf uur in de namiddag, arriveerden de eerste Indignados in Gent. De groep bestaande uit ongeveer tachtig personen van verschillende nationaliteiten sloeg haar kamp op op het Sint-Pietersplein. Een vijftiental politiemensen hield van boven aan de trappen naar de Sint-Amandstraat een oogje in het zeil, maar liet begaan.

Rond vijf uur in de namiddag kwamen de eerste Indignados, op weg naar Brussel, toe op het Sint-Pietersplein in Gent en zetten hun kamp op aan het gebouw waar vroeger de Studentenartsen van de UGent zaten. Een locatie die ze zelf georganiseerd hadden. Ze werden verwelkomd door tientallen sympathisanten. Er werd zowel voor het gebouw als in verschillende ruimtes binnen gekampeerd.

Tot spijt van wie liever leest dat het hier een 'bende ongeorganiseerde hippies' betreft die 'niet weten wat ze willen', moet ik schrijven dat ze bijzonder goed georganiseerd zijn. In een mum van tijd werd er een veldkeuken geïnstalleerd in het gebouw en werden enkele plaatsen ingericht om te werken aan actiemateriaal als flyers en spandoeken.

Even later kwamen nog sympathisanten toe met voedseldonaties en werd er voor alle aanwezigen gekookt. Anderen maakten van de gelegenheid gebruik om voorbijgangers op het Sint-Pietersplein aan te spreken over de noodzaak van systeemverandering en directe democratie.

Zoals overal waar ze halt hielden, werd ook in Gent een volksvergadering belegd op het plein om van gedachten te wisselen over de 15 mei-beweging en haar doelstellingen. Deze begon omstreeks zeven uur 's avonds en vond hoofdzakelijk plaats in drie talen. Alles wat gezegd werd, werd onmiddellijk vertaald naar het Nederlands, Frans en Spaans.

Belangrijk tijdens deze vergaderingen is dat er wordt teruggekoppeld naar lokale organisaties en bewegingen met gelijkaardige doelstellingen en strijdpunten als de 15 mei-beweging. Bedoeling is dat alle input die tijdens de reis vanuit Spanje in verschillende dorpen en steden werd vergaard, meegenomen wordt naar Brussel. In Brussel zullen deze Indignados samenkomen met deelnemers aan marsen die vanuit nog andere plaatsen in Europa onderweg zijn.

Van 8 oktober tot aan de mondiale actiedag voor #globalchange, 15 oktober, zal er tijdens een kamp in Brussel in verschillende, open werkgroepen en vergaderingen verder worden ingegaan op de verzamelde ideeën en problemen.

Op 15 oktober wordt er wereldwijd gedemonstreerd voor democratie door en voor het volk. En dus niet door Wall Street, lobbyisten, technocraten en politieke oligarchieën of instellingen als het IMF en de EU die in hun ijver om economieën te 'redden', hele volkeren kelderen met de door hen afgedwongen besparingen en privatiseringen.

Tijdens die week worden er, naast de dagelijkse openbare 'assemblees', diverse werkgroepen georganiseerd en zullen er verschillende acties plaatsvinden.

Politie laat gedijen

Even verschenen er enkele politiewagens aan het kamp. Uit een gesprek tussen twee politiemensen dat ik opving, bleek dat er "niet geüniformeerd mocht worden opgetreden omdat de burgemeester zijn fiat had gegeven." De politie heeft dan ook - in tegenstelling tot Parijs, waar de Franse overheid gepeperde kritiek diende te slikken van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken wegens het hardhandige politieoptreden tegen de actievoerders - laten begaan en zich verdekt opgesteld.

Rond halfnegen kwam de Gentse actiesamba, Samba de la Gente, die deel uitmaakt van het internationale netwerk Rhythms of Resistance, van hun repititielokaal in het JNM-kantoor aan de Kortrijksepoortstraat afgezakt om de aanwezigen te trakteren op feestelijke beats.

Hoewel enkelen vonden dat dit de vergadering verstoorde, werd deze blijk van solidariteit door de meerderheid met enthousiasme ontvangen. Uiteindelijk ging de vergadering over in een straatfeest dat barstte van energie. Een van de stappers haalde dan ook prompt zijn doedelzak boven om de cadans van de samba wat extra te kruiden.

Wat later werd de politie evenwel nerveus toen de menigte over het plein trok richting Overpoortstraat. Ze vreesde voor een onaangekondigde betoging pal door de studentenbuurt. Uiteindelijk bleef het bij een energieke demonstratie met slogans, dans, muziek en vuurslingeren op het plein en bleef de politie op afstand.

 • "Pendant que le FMI impose son programme d' ajustement, ça privatise à tout va! Entrepreneurs, politiciens dévaluent l'entreprise d'etat pour la vendre aux copains. Ils se refont le monde entre eux, sans même se cacher. Ils se foutent des peuples et des cultures. Pour eux le monde n'est qu' un grand marché, un grand Monopoly, qui finira en monopole."
  - Keny Arkana -
  (nvdr: Franse rap-artieste actief in de andersglobaliseringsbeweging met het muziekcollectief "La Rage du Peuple" uit de buurt Noailles in Marseille)
   

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

35 reacties

 • door Eén van de vertalers gisteren op vrijdag 7 oktober 2011

  Weinig woorden over de vergadering, toch wel de kernactiviteit van gisteren. Helaas werd deze inderdaad verstoord, en ik weet zeer goed dat een aantal aanwezige mensen (zowel Gentenaars als Indignado's) zich er enorm aan gestoord hebben. Op die manier werd immers elke inhoud uit de bijeenkomst gezogen, en kwamen een aantal belangrijke agendapunten niet meer aan bod. De kans voor Gentenaars om hun grieven over te maken aan de delegatie viel op die manier ook weg. Persoonlijk vond ik dit een blijken van compleet gebrek aan respect van de kant van een handvol Gentse anarchisten, evenals een compleet gebrek aan politiek bewustzijn. Indien ze het niet eens waren met de ideeën en concepten van de mars en de betoging van volgende week, dan kon dit het beste tijdens de volksvergadering besproken worden.

  • door Damhert op vrijdag 7 oktober 2011

   Het was inderdaad beter geweest indien de samba had nagegaan of het oké was om te spelen. Zij kwamen al spelend toe, maar niet om de vergadering te verstoren of omdat ze het niet eens zijn met de ideeën van de mars. Integendeel. Echter, de verantwoordelijkheid hier botweg afschuiven op hen of 'een handvol Gentse anarchisten' is serieus kort door de bocht en hoegenaamd niet ernstig. Ik had de indruk dat nogal wat deelnemers aan de vergadering, Gentenaren én Indignados, even enthousiast waren. De samba werd dan ook meteen door tientallen omringd en toegejuicht. Waarom werd er geen poging ondernomen om de samba hier even over aan te spreken? De facilitator van de vergadering, bijvoorbeeld, draagt hier evenzeer een grote verantwoordelijkheid. Het behoort tot zijn taak. Op de moment zelf niet communiceren, en naderhand met de vinger wijzen, getuigt niet echt van sterkte. Ik weet stellig dat de samba hier absoluut begrip had voor opgebracht indien iemand even deze moeite had willen doen. Echter, het wederzijds enthousiasme lijkt hier de overhand te hebben gehaald en een en ander doen vergeten. Al ben ik het met je eens dat dit spijtig genoeg ten koste is gegaan van een wezenlijk concept van de mars. Hopelijk kan 'iedereen' hier dan ook uit leren.

   • door Marc Puyol op vrijdag 7 oktober 2011

    Ik heb de mensen wat geteld, en een kwartier na aankomst van de band, bleef ongeveer de helft over op het St.-Pietersplein. Ik wik mijn woorden zeer goed en spreek uit -systematische- ervaring. Ik ken ook de achtergrond van het verhaal, met name de contacten die er zijn geweest tussen Gentse anarchisten en het lokaal Indignados-platform. Anders zou ik ook geen dergelijke conclusies trekken.

    Ik wijs niet per sé naar de sambaband zélf, trouwens. En ik denk dat zij een meerwaarde kunnen betekenen in allerlei contexten. Maar er is in mijn ogen een tijd en een plaats voor feesten. Halverwege een belangrijke vergadering hoort daar niet bij.

    De reden dat de organisatoren of een aantal van de Indignados niet zijn willen tussenkomen is simpel: enerzijds hoorde ik bij een aantal mensen de typische reactie terug van "is het weeral van dat?" (rollende ogen incluis); anderzijds zijn met name de Spaanse marcheerders doodop na maanden rond trekken en hebben ze nog amper energie om iedereen tot de orde te roepen en nog maar eens duidelijk te maken wat het belang is van een 'asamblea popular'. De kou speelde ten slotte ook een rol.

    Het is vooral in het licht van dat laatste dat je mijn harde worden moet lezen; een perceptie van gebrek aan respect en helemaal geen inlevingsvermogen. Zo kwam het helaas ook over bij veel Spaanse en buitenlandse mensen die ik sprak.

    Nogmaals, ik wik mijn woorden.

    • door twee sambistas op vrijdag 7 oktober 2011

     Beste mensen die er gisteravond bij waren en zich aan ons bezoek gestoord hebben,

     Onze welgemeende excuses. Dit was echt niet onze bedoeling.

     Wij waren, zoals elke donderdagavond, aan het repeteren, en kregen een sms'je van een aanwezige op het Sint-Pietersplein: 'Komen jullie jullie niet hier repeteren?'

     We stemden meteen enthousiast in, omdat we deze beweging volhartig ondersteunen, en met de bedoeling om hen warm te verwelkomen, zodat het sint-pietersplein niet koud en kil zou aanvoelen. We maakten ons immers zorgen of ze zich wel welkom zouden voelen, of er wel genoeg Gents volk was om die boodschap over te brengen. We konden ons voorstellen dat, na zo'n lange weg die niet altijd van een leien dakje liep, de indignados misschien vooral nood hadden aan een hart onder de riem... Maar we hebben duidelijk een inschattingsfout gemaakt door al spelend aan te komen, en zullen hier ook uit leren (en dus rekening mee houden in de toekomst). We hadden idd eerst moeten checken wat er gaande was. Anderzijds hadden wij ook per sms laten weten dat we in aantocht waren en geen antwoord terug gehad waarin gevraagd werd nog even te wachten of zo. Misschien gingen we er teveel van uit dat ze 't ons zouden laten weten indien het niet gewenst was. Uit een gesprek achteraf met iemand die op de vergadering aanwezig was bleek dat iemand die ons hoorde aankomen van ver daarover een opmerking had gemaakt tijdens de vergadering, dus in theorie kon er toen afgesproken worden om even te pauzeren en na een halfuur verder te vergaderen of iemand naar ons te sturen om te vragen even te wachten bvb.

     Velen van ons zijn echter al jaaaaaaren actief in basisdemocratische/andersglobalistische bewegingen, zijn even keihard bezig met het ontwikkelen van constructieve alternatieven én zijn even actieve vergaderaarsters...en wilden dus allesbehalve de aan de gang zijnde processen verstoren. Het doet dan ook pijn om ervan beschuldigd te worden dit met opzet gedaan te hebben: we wilden de vergadering niet moedwillig saboteren en denken heus niet enkel in termen van feesten en plezier maken.

     Nogmaals excuses dat we daarmee een ander belangrijk proces hebben doorbroken. We willen er mee over waken dat alle belangrijke aspecten van 'the big change' (waarvan muziek/ ritme/ beweging er een is, maar asambleas evenzeer) elkaar constructief en complementair kunnen aanvullen.

    • door twee sambistas op vrijdag 7 oktober 2011

     Beste mensen die er gisteravond bij waren en zich aan ons bezoek gestoord hebben,

     Onze welgemeende excuses. Dit was echt niet onze bedoeling.

     Wij waren, zoals elke donderdagavond, aan het repeteren, en kregen een sms'je van een aanwezige op het Sint-Pietersplein: 'Komen jullie jullie niet hier repeteren?'

     We stemden meteen enthousiast in, omdat we deze beweging volhartig ondersteunen, en met de bedoeling om hen warm te verwelkomen, zodat het sint-pietersplein niet koud en kil zou aanvoelen. We maakten ons immers zorgen of ze zich wel welkom zouden voelen, of er wel genoeg Gents volk was om die boodschap over te brengen. We konden ons voorstellen dat, na zo'n lange weg die niet altijd van een leien dakje liep, de indignados misschien vooral nood hadden aan een hart onder de riem... Maar we hebben duidelijk een inschattingsfout gemaakt door al spelend aan te komen, en zullen hier ook uit leren (en dus rekening mee houden in de toekomst). We hadden idd eerst moeten checken wat er gaande was. Anderzijds hadden wij ook per sms laten weten dat we in aantocht waren en geen antwoord terug gehad waarin gevraagd werd nog even te wachten of zo. Misschien gingen we er teveel van uit dat ze 't ons zouden laten weten indien het niet gewenst was. Uit een gesprek achteraf met iemand die op de vergadering aanwezig was bleek dat iemand die ons hoorde aankomen van ver daarover een opmerking had gemaakt tijdens de vergadering, dus in theorie kon er toen afgesproken worden om even te pauzeren en na een halfuur verder te vergaderen of iemand naar ons te sturen om te vragen even te wachten bvb.

     Velen van ons zijn echter al jaaaaaaren actief in basisdemocratische/andersglobalistische bewegingen, zijn even keihard bezig met het ontwikkelen van constructieve alternatieven én zijn even actieve vergaderaarsters...en wilden dus allesbehalve de aan de gang zijnde processen verstoren. Het doet dan ook pijn om ervan beschuldigd te worden dit met opzet gedaan te hebben: we wilden de vergadering niet moedwillig saboteren en denken heus niet enkel in termen van feesten en plezier maken.

     Nogmaals excuses dat we daarmee een ander belangrijk proces hebben doorbroken. We willen er mee over waken dat alle belangrijke aspecten van 'the big change' (waarvan muziek/ ritme/ beweging er een is, maar asambleas evenzeer) elkaar constructief en complementair kunnen aanvullen.

   • door danielverhoeven op vrijdag 7 oktober 2011

    Beste Dietrich, Alle respect voor jouw journalistieke ernst, maar nu heb je wel eventjes niet goed opgelet. De zo gezegde Samba-groep, kwam uit het kraakpand in de Sint-Pieters Nieuwstraat. En iemand van die groep had ruim het woord gekregen bij het begin van de Volksvergadering. Die jongen met zijn fiets.

    Dus die mensen wisten perfect dat ze daar de boel kwamen verstoren. Zoiets noem ik een provocatie. De voorzitter van de Volksvergadering heeft die provocatie op een handige manier opgevangen, door de spandoek te gaan halen van "Marcha a Bruselas" om een betoging op gang te trekken... waardoor de Samba-groep herleid werd tot zijn werkelijke proporties.

    Toevallig ken ik ook de meeste van die mensen persoonlijk aangezien ik in Januari reportages over hen heb gemaakt in de Wereld Morgen. Zie: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/28/solidariteit-van-onderop-kraakt-tegen-de-kou-gent en http://www.dewereldmorgen.be/blog/danielverhoeven/2011/01/23/open-brief-aan-de-burgemeester-en-schepenen-van-de-stad-gent

    Om u een idee te geven hoe democratisch deze jongens en meisjes zijn... op hun Facebookgroep hebben ze alle uitnodigingen van Reële Democratie Nu! - Gent weggehaald, zelfs ganse threads botweg verwijderd omdat het hen niet zinde.

    Dat ik dan weiger te praten met dezelfde mensen die mij al eerder de mond snoerden... en die elke communicatie weigeren, kan je me moeilijk kwalijk nemen. Tenzij jij echt met een reden afkomt waar ik niet naast kan kijken om met hen te gaan praten.

    Met vriendelijke groeten, Daniël Verhoeven

    • door twee sambistas op vrijdag 7 oktober 2011

     Ahum.

     Ten eerste kwamen wij niet vanuit een kraakpand in de Sint Pieters Nieuwstraat maar vanuit het bondsec van de JNM in de Kortrijksepoortstraat.

     Ten tweede heeft RoR Gent niet per sé iets te maken met Solidariteit van Onderop, hoewel we hen uiteraard volhartig steunen en ook begrijpen wanneer "TOFU" (= term voor 'activistische spam') over een onderwerp zoals de indignados verwijderd wordt in groepen over het onderwerp woonrecht. Rhythms of Resistance = politieke sambaband. Solidariteit van Onderop = collectief dat zich met woonrecht bezighoudt. Twee totaal verschillende groeperingen, solidair met elkaar. Betekent niet dat we ook maar hoegenaamd een idee hebben wie je bedoelt met "die jongen op de fiets".

     Ten derde schat je ons zéér fout in wanneer je denkt dat we ons 'herleid voelen ' (= als in: verminderd worden, afgeblokt worden?) tot 'onze werkelijke proporties' wanneer er iemand een spandoek haalt om er een betoging van te maken. Zoiets kunnen we enkel verwelkomen, we zijn steeds blij als we van dienst kunnen zijn voor een actie waarmee we ons akkoord voelen.

     Als je nog *vragen* hebt, staan we graag tot je beschikking, maar kunnen we het solidair en to the point houden aub? Is misschien wat constructiever?

     • door danielverhoeven op zaterdag 8 oktober 2011

      Beste Sambistas, Het is duidelijk dat dit conflict enkel in de reële wereld, face to face kan uitgeklaard worden. Een van de eerste 'Voorstellen' aanvaard door de Open Vergadering van Reële Democratie Nu! - Gent, gaat daar trouwens over. Zie https://niepleuen.wordpress.com/2011/09/13/afspraken-rond-moderatie-op-facebook-groep-versie-13-sept-2011/

      Maar met mensen die zich verbergen achter anonimiteit, is het moeilijk dialogeren.

      Jullie zijn in alle geval, net als daarvoor het geval was, uitgenodigd op de volgende Volksvergadering van Reële Democratie Nu! - Gent. De oproep verschijnt binnenkort op onze blog http://reele-democratie.org/category/volksvergadering Ik ben benieuwd. Liefst zonder tam-tam ;-) Vriendelijke groeten. Daniël Verhoeven

 • door Stijn Quinten op vrijdag 7 oktober 2011

  Het verstoren van een echt democratische Volksvergadering... een internationaal treffen van Spaanse, Franse Belgische, Nederlandse... "misnoegden", waarbij Belgische mensen als gastheer optraden is als spuwen in iemands gezicht als begroeting.

  Het was een groep Gentse krakers, die zich voordeden als een muziekband... die zich duidelijk vergist had van vijand.

  Ooit had de krakersbeweging duidelijke en eerbare politieke motieven. Zij klaagden de leegstand en de woningnood aan... Na twintig jaar zijn zij echter geen stap dichter bij een concrete oplossing gekomen.

  Het wordt dan ook tijd dat ze eens hun eigen puberachtig gedrag analyseren, of toch minstens de mensen die wel aan concrete oplossingen willen werken, geweldloos, in overleg en met respect, niet het grondwettelijk recht ontnemen om te vergaderen.

  Door een publieke democratisch vergadering, waar iedereen toegelaten was, te verhinderen zijn zij de objectieve bondgenoten van elk repressie-apparaat dat de democratie vijandig gezind is.

  • door Guido P op vrijdag 7 oktober 2011

   "Finally, after all the endless assemblies in Spain and France we had to come here to the cold and windy lowlands to find the one fundamental and indispensable ingredient of the revolution.

   Music."

   http://spanishrevolution11.wordpress.com/2011/10/06/revolutionary-sabotage/

   met ook nog een videotje van de samba-band, ziet er allemaal niet zo erg uit als sommigen hier schrijven...

   • door danielverhoeven op vrijdag 7 oktober 2011

    Beste Guido Pannekoecke,

    Gelieve geen citaten uit hun verband te rukken, daarom was aan uw citaat voorafging:

    "The indignados from Gent have been very active in preparing it, they have been waiting for us and they received us with cakes and sweets and lots of food. Some of them were already present at the border and at Kortrijk. It was a great occasion, but before too long it was sabotaged by a band of anarchist squatters. " http://spanishrevolution11.wordpress.com/2011/10/06/revolutionary-sabotage/

    Met Vriendelijke Groeten, Daniël Verheoven

    • door Guido P op vrijdag 7 oktober 2011

     @Daniël,

     was gewoon een testje om te kijken om er zo zou gereageerd worden als u reageerde(waarschijnlijk bent u vergeten dat lezers zelf ook op die link konden klikken en dat ook kunnen lezen), mijn achternaam is Pannekoek, niet zoals u die schreef, en waarom u die persé moet vermelden ontgaat me. Ik lees hoe de Igdinados hun stukje afsluiten en er dan ook nog een videotje van de Samba-band opgooien, dus zo'n zogezegde sabotage zal het wel niet geweest zijn. En ondertussen is er al een reactie van de Samba-band, dus alles valt wel best mee me dunkt. Ben blij dat ik er niet bij was want van hoe men van een mug nu een olifant heeft gemaakt, daar heeft niemand baat bij maar helaas is de schade al geleden, hier knappen mensen op af...

    • door Guido P op vrijdag 7 oktober 2011

     Daniël, het was toevallig jij niet die de indignados heeft wijsgemaakt dat het om een groepje anarchistische krakers ging zoals vermeld in de quote die je aanhaalde? want dan heb je toch een beetje veel gelogen tegen hen... Nog een fijne avond en veel discussieer plezier...

  • door Guido P op vrijdag 7 oktober 2011

   "Finally, after all the endless assemblies in Spain and France we had to come here to the cold and windy lowlands to find the one fundamental and indispensable ingredient of the revolution.

   Music."

   http://spanishrevolution11.wordpress.com/2011/10/06/revolutionary-sabotage/

   met ook nog een videotje van de samba-band, ziet er allemaal niet zo erg uit als sommigen hier schrijven...

   • door Stijn Quinten op vrijdag 7 oktober 2011

    @ Mijnheer P.

    Gaan jullie de volksvergaderingen die Reële Democratie Nu! - Gent wil houden om publieke plaatsen, de volgende keer uit elkaar kloppen met knuppels?

    Jullie vergaderingen zijn geheim...

    bruin/zwart ipv rood/zwart ?

    • door Guido P op vrijdag 7 oktober 2011

     @Stijn,

     u woordengebruik en ideeën zeggen genoeg, ik heb daar niets aan toe te voegen(ik was zelf niet aanwezig dus die jullie gaat ook al niet op), ik heb enkel gelezen wat er hier is geschreven, op de FB-pagina van Reële democratie nu en op de site van de Igdinados zelf en zie het probleem niet en vele lezers waarschijnlijk ook niet...

 • door Damhert op zaterdag 8 oktober 2011

  Het argument van vermoeidheid, in de reactie van Marc, houdt geen steek. Enerzijds is men niet te vermoeid om een vergadering met vertaling in drie talen te beleggen anderzijds is men te vermoeid om even de maestre van de samba aan te spreken om dan verder te gaan. Nochtans draait het in beide gevallen gewoon om communicatie. De laatste zelfs het minst vermoeiend, me dunkt. En om enkele stappen.

  "Rollende ogen", "is het weeral van dat?" - We kunnen uiteraard opteren voor een maatschappij op sterk water. Gegarandeerde inertie. Misschien wel eens zo veilig. Daarnaast verbaast het mij hoe door sommigen alles en iedereen op een hoop wordt geveegd.

  Om in te gaan op "de jongen op de fiets" waar Daniël het in een andere post over heeft en die bij aanvang van de vergadering de verzamelde mensen ook 'welkom heette' in het kraakpand waar vroeger de Uitgeverij Vooruit was, dit was een toevallige passant op weg naar de volxkeuken. Hij diende me nog te vragen wat er gebeurde op het plein omdat hij niet op de hoogte was. Dat hij ook al eens bij RoR speelt is een toevalligheid. Deze persoon heeft dan ook niets te maken met wat sommigen, ik heb een lichte indruk ter kwader trouw, met termen als 'sabotage' omschrijven.

  Aangezien zulke verwijten ten behoeve van de gemeenschap in dit forum werden geplaatst, past ook in dit forum een repliek. Dat de vertegenwoordigers van een groep activisten op een publiek forum anonimiteit aanhouden, wat niet enkel begrijpelijk is maar eveneens een recht, doet hier geen afbreuk aan. Het is trouwens geen kwestie van zich verbergen, want ze hebben zich duidelijk geïdentificeerd. Wellicht is het inderdaad beter om dergelijke zaken IRL uit te klaren, echter werden ze in dit forum geviseerd. Deze discussie had hier dan niet opgestart hoeven worden.

  Zoals de leden van RoR, die zich hier hebben verontschuldigd voor de, nadrukkelijk 'onopzettelijke', zelfs goed bedoelde verstoring van de vergadering, schreven, kwamen zij inderdaad ook niet van het kraakpand maar van hun repetitielokaal. Daarnaast is het volstrekt irrelevant waar vandaan ze kwamen. Opmerkelijk is hoe een spontaan idee van iemand, om de samba uit te nodigen om op het plein te komen repeteren, om hun sympathie en solidariteit te uiten en de Indignados een hart onder de riem te steken - toevallig met mijn gsm en, neen, het was niet die jongen op de fiets - op dergelijke manier wordt verguisd.

  Dat men in plaats van de energie te vinden om dan even tegen deze gelijkgestemde zielen te zeggen "mensen, tof dat jullie d'r ook zijn, willen jullie binnen een halfuurtje misschien verder spelen?" wel de nodige energie vindt om allerlei sabotagecomplotten en -theorieën te bedenken.

  Enerzijds vind men de spontaniteit van de 15M-beweging inspirerend, anderzijds is het iets dat men precies toch liever niet heeft. Enerzijds vind men het geweldig hoe de mensen - in het verre Spanje dan toch - samenkomen om 'met elkaar te praten', om 'ongeremd' hun gedacht te zeggen over wat hun op het hart ligt en over de manier van hoe ze het zullen aanpakken, anderzijds was dat hier teveel gevraagd. Men rolde liever met zijn ogen.

  Opmerkingen, zoals ik hier lees van Stijn, van "met knuppels vergaderingen uit elkaar kloppen" en dergelijke zijn van een dergelijke graad van hypocrisie en laag-bij-de-grondsheid dat ze eigenlijk geen gedachte waard zijn.

  Uiteindelijk is de samba, die niet wisten dat er nog een vergadering bezig was toen ze de Indignados al spelend tegemoet kwamen om hen te begroeten, nog het minste te verwijten. Eigenlijk zijn excuses aan hun adres voor deze lasterlijke verwijten eerder op zijn plaats. Ik ben het volledig met Guido eens, dat er van een mug een olifant is gemaakt, zoals hij schrijft. Dat niemand er baat bij heeft en mensen erop afknappen.

  • door Marc Puyol op zaterdag 8 oktober 2011

   Want naar mijn gevoel had je geen oog voor de inhoud van de gebeurtenis, zijnde de vergadering.

   Je gaat hier enkel maar door over hoe de komst van de sambaband eigenlijk goed bedoeld en zelfs noodzakelijk was, en dat alles perfect had kunnen opgelost worden via praten (ik weet weliswaar niet of je vertrouwd bent met het concept 'decibels', maar soit). Nogmaals: waar mensen echt op afknappen, is het feit dat de vergadering niet meer doorging, met als gevolg dat een groot deel naar huis/naar de gebouwen van de unief is gegaan. Ik vind het erg positief dat een paar leden van de sambaband hun excuses aanboden en hun best deden om de boel op te klaren. Maar de boel omdraaien is ronduit absurd. Het is en blijft een feit dat de vergadering -ook al was het onbewust- gesaboteerd werd. Interesseert dit feit je niet. Goed, dat is je recht. Maar laat dan het verslag over 'de komst van de Indignados in Gent' en dus wat ze hier precies deden, over aan iemand die het wél interesseert.

   Een ander aspect dat je negeert, is dat de sambaband wel vaker -opnieuw: misschien onbewust- politieke discussie, mobilisatie, slogans, etc. verstoord heeft. Ik wil best geloven dat er mee gepraat kan worden, maar ik heb even goed meegemaakt dat dit niet het geval was.

   Vervolgens het belangrijkste: waar blijft het échte debat in dit alles? Jij schrijft het af als 'van een mug een olifant maken waar mensen op afknappen'. Anders gesteld: je wil liever dat iedereen het ok vindt en dat muziek altijd tof is, en dat een feestje in plaats van een vergadering ook leuk kan zijn. Maar dan leef je niet in de werkelijkheid. Toevallig is dat ook een kenmerk dat ik vaak terug zie bij andere supporters van dat soort 'interventies'. Geen interesse in politiek, wel in specifieke, directe actie en daden. Dat is uiteraard hun goed recht. Dit wil nog niet zeggen dat je mensen iets moet opdringen. Zoals gezegd: er is een plaats en tijd voor alles. Dat de discussie hier dan wordt afgedaan als iets waar mensen op zouden afknappen, gaat voorbij aan de inhoud ervan en het toch wel belangrijke karakter met betrekking tot een aantal organisatorische elementen waar de Indignados dagdagelijks rekening mee moeten houden. Een agendapunt bij een eerstvolgende vergadering zal effectief zijn "orde tijdens de vergaderin". I shit you not. Je stelt ook dat mensen hier op afknappen (alsof internet en virtuele sociale netwerken almachtig zijn), terwijl je -opnieuw- voorbij gaat aan het feit dat vooral op het St.-Pietersplein mensen het voor bekeken hielden.

   Kortom, los van wie nu schuldig is of niet -en ik wil graag geloven dat er an sich geen 'schuld' is- gaat deze discussie ultiem gezien over politiek bewustzijn en welke prioriteiten moeten worden gesteld. We zijn al over het feit dat de interventie van de band een gebrek aan respect was -zo werd het waarschijnlijk inderdaad niet bedoeld. Blijft nog het feit dat deze discussie noodzakelijk blijft en zal moeten blijven gevoerd worden binnen de beweging.

   Ten slotte blijf ik erbij dat ik -met name bij de auteur- een zeker gebrek aan respect bespeur. Het moesten de Indignados en de organisatoren zijn die orde op zaken zetten; de sambaband kon dat niet weten. Ik denk wel dat iedereen ogen in z'n kop heeft. Ik ga niet beginnen over wie wat had moeten doen (ik wil ook in eigen boezem kijken en misschien erbij zeggen dat ik wat pro-actiever had kunnen zijn, maar wie ben ik... ik was enkel vertaler en ga niet beginnen in naam van de Indignados spreken), maar wel nog eens benadrukken dat de mensen die in Gent aanwezig waren wel degelijk fysiek en mentaal erdoor zitten. Alle overige energie gaat nu naar Brussel. Als de auteur dan hier beweert dat wie energie heeft om een volksvergadering te organiseren ook energie moet hebben om een sambaband tot de orde te roepen -taalbarrière en decibels niet meegerekend-, is dat niet enkel onbeleefd. Het betekent ook dat de auteur niet snapt wat het concept van zo'n vergadering is (en waar het staat op de prioriteitenlijst en waarom er alsnog zoveel energie wordt ingestoken), en dat het de auteur ook amper interesseert.

   Om het wat duidelijk te houden: ik ga ook geen verslagen schrijven over de 'Frietrevolutie' voor dit medium.

   • door een sambista op zaterdag 8 oktober 2011

    Hm. Wij waren daar met een band van nog geen tien mensen (doorgaans zijn het minstens dubbel of driedubbel zoveel), en zijn tijdens het muziekspel, via de maestra, regelmatig aangesproken ivm ons traject, zowel door indignados als door den sylvain (flik van dienst). Wij waren dus duidelijk perfect aanspreekbaar. Aangezien de mensen die spontaan naar ons toe kwamen uitbundig begonnen te dansen en ons uitdrukkelijk herhaaldelijk bedankten (ondergetekende werd zeven keer platgeknuffeld door enkele indignados en gesmeekt om even binnen te komen en iets te eten, kreeg een rondleiding en oneindig veel schouderklopjes en passant), was het voor ons dus allesbehalve duidelijk dat er ook mensen waren die liever verder vergaderden op dat moment.

    Wanneer wij naar acties of betogingen gaan proberen wij ons telkens zo complementair mogelijk op te stellen: wij stoppen met spelen tijdens speeches, nemen slogans over in zogenaamde shouting breaks zodat iedereen ze kan horen, roffelen op aanvraag zodat slogans een leuke intro krijgen, en gaan àls we zien dat er vergaderd wordt, niet spelen. Het is me dus niet zo duidelijk wat je concreet bedoelt met "dat de sambaband wel vaker -opnieuw: misschien onbewust- politieke discussie, mobilisatie, slogans, etc. verstoord heeft." ? Tenzij speeches van foute partijpolitici hebben wij namelijk niet de neiging om politieke discussie/ boodschap te verstoren, maar ze juist te faciliteren. ;-)

    Het komt hier over alsof we de vergadering helemaal verhinderd hebben en iedereen het o zo verschrikkelijk vond, maar de indruk die anderen hadden is dat we voor een broodnodige pauze hebben gezorgd en er daarna gewoon werd verdergegaan met de vergadering (dit stuk vergadering werd ons wél meegedeeld, en toen hebben we uiteraard geen noot meer gespeeld). Misschien kan je het ook zo bekijken: de samba was de energizer op dat moment, en gaf een aantal vergaderaardersters wiens energiepeil zwaar gezakt was een boost om verder te gaan?

    Zou idd leuk zijn als dit wordt rechtgezet. Begint hier een beetje op laster te lijken. Terwijl Rhythms of Resistance één van de meest nauwgezet georganiseerde basisdemocratische politieke groeperingen is, verspreid over de hele wereld, en dit netwerk al héél wat betekent heeft voor de beweging wereldwijd. Op dit moment ken ik geen enkele andere actieband die al jaaaaaarenlang minstens 1 keer per week samenkomt om te repeteren en te vergaderen, nauwgezet actie-agenda's in het oog houdt en op onnoemmelijk veel acties en betogingen telkens opnieuw trouw van de partij is, sleurend met surdo's, energie frivool en tactisch houdend, geweld deëscalerend. Telkens opnieuw massaal veel mensen helpt te betrekken en richting te geven en het beeld in allerlei media positief houdt terwijl ze het vel van hun vingers spelen en met blaren en blauwe plekken thuiskomen. Iedere week. Steeds met de glimlach. Nie pleuend. Graag gedaan hoor.

  • door danielverhoeven op zaterdag 8 oktober 2011

   Beste Dietrich,

   Lange uitleg, waarop ik niet verder wens te antwoorden... Ik heb alle betrokkenen hoger al uitgenodigd voor dialoog.

   Maar ik wil er wel op wijzen dat je zelf voor een stuk voor de verwarring en ophitsing van de gemoederen hebt gezorgd.

   Op de FB groep van Reële Democratie Nu! - Gent, stel je over der reactie van onze vertaler-tolk ik citeer je letterlijk: "Er is een enigszins verontwaardigde reactie op gekomen. Maar ik kan er wel in komen."

   En even later schrijf jij over diezelfde reactie hier op De Wereld Morgen: "Kort door de bocht Het was inderdaad beter geweest indien de samba had nagegaan of het oké was om te spelen. "

   Probeer in het vervolg een beetje consistent te zijn op beide kanalen. Vriendelijke groeten, Daniël Verhoeven

   • door Guido P op zaterdag 8 oktober 2011

    Kan er iemand aan de Indignados schrijven dat ze op hun website een foutje staan hebben en dat de samba-band dus geen anarchistische krakers waren(hoe komen ze eigenlijk aan deze foute info?) En voor de rest onthoud ik wat er op het einde van het stukje van hun website staat:

    " It was a great occasion, but before too long it was sabotaged by a band of anarchist squatters. They came with drums and a whistle. A brilliant move.

    Late night demonstration

    As the samba rhythm echoes over the square, our bagpipe player joins in and people start to dance and jump around. Finally, after all the endless assemblies in Spain and France we had to come here to the cold and windy lowlands to find the one fundamental and indispensable ingredient of the revolution.

    Music."

    • door Marc Puyol op zaterdag 8 oktober 2011

     Meer dan de interpretatie-oorlog over een stukje tekst onthou ik liever wat ik gehoord heb van mensen op het St.-Pietersplein. De Indignados die op die blog schrijven doen er goed aan om geen negativiteit tentoon te spreiden; ze weten ook wel dat het positief bedoeld was. Neemt niet weg dat het fout is. Laten we dus weg gaan van de oppervlakkige discussie en het hebben over de essentie, zoals ik eerder al schreef hierboven.

     • door Guido P op zaterdag 8 oktober 2011

      De essentie lijkt me te zijn dat sommigen hier hun oude vetes met anderen nog niet hebben verwerkt en het optreden van de samba-band misbruiken om nog eens hun gal te spuwen, sektair zijn noem ik dat en dat allemaal op de kap van de Indignados...(waar de lezers dus niets aan hebben en op afknappen),

      nog veel sektair amusement hier en elders,

      groetjes

      • door Marc Puyol op zaterdag 8 oktober 2011

       Wauw, sommigen zijn echt wel meesters in de zaken omdraaien, zeg.

       Wat duidelijk is: een volksvergadering werd jammerlijk verstoord en een paar mensen van de sambaband hebben al hun verontschuldigingen aangeboden. Een spijtig misverstand. Case closed.

       Wat niet duidelijk is: waarom sommigen dit niet willen toegeven, nl. dat het wel degelijk spijtig is dat de essentie van het gebeuren op het St.-Pietersplein niet kon doorgaan. Lijkt me net iets meer sektair dan een oproep tot respect voor een politieke activiteit.

       Wat de oude vetes betreft: in elke discussie speelt dat een rol. Laten we deze gebeurtenis aangrijpen om één en ander te verduidelijken, zodat eventuele onnodige beschuldigingen in de toekomst niet meer hoeven te gebeuren. Dit zal enkel werken als we het eens zijn over die essentie die ik hierboven trachtte te beschrijven. Indien je niet geïnteresseerd bent in die essentie, dan laten we elkaar beter met rust.

       Ik ga hier verder niet meer op in. Tot in Brussel op 15 oktober.

   • door Damhert op zaterdag 8 oktober 2011

    Ik zie niet in wat er niet consistent is, Daniël.

    Inderdaad had het beter geweest indien de samba had nagegaan of het oké was om al spelend toe te komen. En inderdaad begrijp ik de teleurstelling over het feit dat het essentieel idee achter de 15 mei-beweging, van een volksvergadering, hier in Gent verstoord is door dit niet te doen. Ik vind dit ook jammer. Had RoR geweten dat de vergadering nog aan de gang was, hadden ze waarschijnlijk later toegekomen of in stilte en de vergadering vervoegd.

    Wat me tegen de borst stuit en doet uitvaren, is dat men omwille hiervan, blijkt toch, van de pot gerukte verhalen, zo moest ik plots vaststellen, is beginnen verspreiden. Om het samen te vatten wordt het beeld geschetst van RoR als zijnde agressieve, anarchistische krakers die met een geluidsdemo de volksvergadering/demonstratie van de 15 mei-beweging, goed voorbereid, zijn komen saboteren. - Het woord saboteren, al denken anderen op dit forum er precies anders over, houdt nog steeds opzettelijkheid in, het doelbewust willen verzwakken van de ander. - Daarbij mag er dan precies nog van geluk worden gesproken dat er geen geweld is gebruikt. (Van ophitsing gesproken.)

    RoR kennende, al vind ik de timing van hun aankomst op het plein bijzonder ongelukkig, is alles behalve een soort van knokploeg met als doel directe democratie en dergelijke te 'saboteren'. In het bijzonder als je weet dat het voldoende was geweest om de maestre even tegemoet te lopen en aan te spreken. (Wel, achteraf gezien, durf ik toegeven dat ik het jammer vind dat ik dat niet gewoon even heb gedaan.) Ik vind dan ook dat het beeld dat geschetst wordt van RoR - zelfs nadat ze zich hebben geëxcuseerd en verduidelijkt - er inderdaad vér over en opgeblazen is. Persoonlijk, en dit is louter persoonlijk, vind ik dit lasterlijk en excuses waard, ja. Deze overtuiging ridiculiseert de volksvergadering allerminst! Ik vind het cru dat men de toon wil blijven aanhouden alsof dit een opzet was.

    Ik heb nergens beweerd dat de aanwezigheid van dergelijke samba of muziek noodzakelijk of belangrijk is bij assemblees, zoals Marc denkt dat ik wil doen geloven. Om te vergaderen is er geen muziek nodig, in tegendeel. Ik stel dan ook vast en ben blij dat RoR voor zijn/haar aandeel - de ongelukkige timing - zich heeft verontschuldigd en er blijkbaar lessen heeft uit getrokken, wil uit trekken en zal blijven uit trekken. Ongeacht het onterechte beeld dat men vond van hen te moeten creëren bij anderen.

    Al is inderdaad de essentie, de volksvergadering hier in Gent ongelukkig verstoord - wat jammer is, laat daar geen twijfel over bestaan - gebied een valse aanval hieromtrent op anderen me te reageren. Niet te negeren. Want in dat geval pas zou ik niet consistent zijn als persoon.

    Wat mij betreft, point final en 'no hard feelings'.

    • door R. op zaterdag 8 oktober 2011

     Wat een eindeloos gelul over wat (zoals ik de sambista's ken) gewoon wat ongelukkig gemaakt lawaai was, zonder bijbedoelingen. Deze discussie geeft mij zin om nooit meer iets te maken te hebben met politieke actie. Ego's in de clinch om wat nog niet eens een voorspel van verandering is... Door dit hier te lezen wordt a-politiek aantrekkelijk.

     • door svdl op zaterdag 8 oktober 2011

      Bon, misverstand, zand erover en focussen op de reden waarom er actie gevoerd moet worden. Zoeken naar wat ons bind dan eerder wat ons verdeeld. Minder letters en woorden over misvertanden. Misverstanden en ongelukkige gebeurtenissen zullen nog veel voorkomen, zowel in het klein als in het groot. Als we het goed menen met elkaar en in een platform moeten we ook vertrouwen hebben in elkaar. Dat staat natuurlijk niet gelijk met naïviteit... Maar oeverloos gepalaver, niet in verhouding met het event, heeft enkel negatieve repercussies. Allemaal terug vriendjes ok? ;-)

      • door danielverhoeven op zaterdag 8 oktober 2011

       En laten we elkaar ontmoeten... in de echte wereld. Het is daar al moeilijk genoeg om overeen te komen. :-)

       • door jelle louis op zaterdag 8 oktober 2011

        jups, ik heb de commentaren en het artikel en de foto's ed doorgevroet, meerdere malen zelfs. en euhm, dit op t eerste zicht overbodige gezwets heeft me toch weer een en ander bijgeleerd.

        ik zou het bvb heel leuk vinden moesten de RoR mensen eens tot in antwerpen willen afzakken, om wat kabaal te maken op onze transitievergaderingen. een paar ideetjes te wisselen enzo. daniël verhoeven is een heftig mannetje (jou discours lijkt wel weggelopen uit de nva), maar kben toch blij dat ik de werg naar jou site heb gevonden.en mark puyol lijkt me een beetje vermoeid. dietrich, je hebt dat goed geschreven.

        effe voor alle duidelijkheid: pipo's, jullie (wij) trekken hier wel degelijk aan hetzelfde zeel hoor, al die rijkelijk rondgestrooide energie op dit forum had anders aangewend kunnen worden. uiteraard is die vergadering belangrijk, maar dat was het kabaal ook, en dat gezever op deze site ook,

        en nu allemaal, hoofdjes in dezelfde richting, op naar brussel en power to the people!! en echt even passeren langs een http://transitie.be/r/default.aspx transitienetwerk bij jou in de buurt. de samba komt toch ook?

        • door danielverhoeven op zondag 9 oktober 2011

         God de vader, Louis Jelle, in tegenstelling tot jouw verwachtingen... Ik ga nooit in op mensen die de man spelen en niet de bal. Heb nog gevoetbald weet je, en onze ploeg heeft ooit de prijs van de fair-play gekregen. Mag dat nu ook weer niet beschamen ;-)

 • door vavli op zondag 9 oktober 2011

  Wat een oeverloos gekissebis : er waren hooguit een paar honderd mensen en dan al zo'n oeverloze discussies. Zo ga je de wereld niet veranderen hoor.

 • door danielverhoeven op zondag 9 oktober 2011

  Er is intussen al een nieuw artikel gepubliceerd hier over de aankomst van de Indignados in Brussel:

  http://www.dewereldmorgen.be/blogs/danielverhoeven/2011/10/09/politie-omsingelt-en-arresteert-indignads-in-het-elisabethpark-in-k

 • door soundwave op maandag 24 oktober 2011

  Wat heeft die You Tube clip met Idignados te maken? Indien zij met allochtonen en multicul gelinkt gaan worden zijn ze nog verder van huis. Gasten die oproepen tot anarchie en zelf nog niks hebben bijgedragen aan 't systeem.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties