Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

10de Ten Vrede!

zaterdag 21 mei 2011

Op vrijdag 20 mei startte het 10de Ten Vrede festival in Diksmuide. Veel volk, een heel gezellige sfeer, en muziek troef - met onder anderen Miek en Roel, Raymond van het Groenewoud, en Gorki.

 • 10 jaar Ten Vrede: Dirk Demeurie en Eddy Schelstraete
 • Andes
 • Gorki
 • Luc De Vos van Gorki, in actie
 • Miek en Roel
 • Raymond van het Groenenwoud
 • Raymond van het Groenewoud
 • Volle tent...
 • Voor de 10de Ten Vrede: Willem Vermandere 'intiem'
 • 10 jaar Ten Vrede, dus Willem Vermandere deed iets speciaals...

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door Kees Mattijsen op zondag 22 mei 2011

  Tot veler ontzetting wordt aan het ‘dossier’ Wereldoorlog II, ditmaal in België, een schandelijke en gevaarlijke zwarte bladzijde toegevoegd. Over dit ‘dossier’ het volgende. Ruim een jaar geleden was het Giorgos Toussas, Europarlementariër van KKE, de Griekse Communistische Partij, die als enige parlementariër het volgende in het Europarlement aan de orde bracht. Hij memoreerde een resolutie die kort tevoren in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in stemming was gebracht. Die stemming had ten doel een einde te maken aan alle pogingen om het nazisme te verdedigen. Daaronder begrepen de verheerlijking van de leden van de fascistische "Waffen SS" (werkelijk waar!) en de ontheiliging van anti-fascistische monumenten. Kortom, een poging om een einde te maken aan het herschrijven van de geschiedenis. (*) Deze resolutie werd door een overgrote meerderheid (127) van de VN-lidstaten aangenomen. Zover moest het anno 2010 komen... Wat deden de VS en de Europese Unie in deze? Zij gaven geen krimp en gaven niet thuis... Wie zich verwondert dat de VS, tegen stemde, de 27 EU-lidstaten, zich brutaalweg onder onze ogen onthielden van stemming, moet dringend worden wakker geschud. Stelselmatig moet door de PVDA consequent worden duidelijk gemaakt dat de VS en alle Europese regeringen zich schuldig maken aan de verdediging van het fascisme. Wie vannacht goed slaapt en ontkent dat tot op de dag van vandaag namens ons! schaamteloos wandaden worden gepleegd - stemt in met het toelaten van oorlogsmisdaden tegen soevereine staten, mede door onze landen gepleegd. De wandaden die door het 1000-jarige rijk ten uitvoer konden worden gebracht, met behulp van dezelfde landen die nu oorlog voeren tegen soevereine volkeren, konden dankzij de geweldige inspanningen en onnoemelijke offers van het volk van de Sovjet-Unie, tot staan worden gebracht. Nu de Sovjet-Unie niet meer bestaat en geen halt kan toeroepen aan de schandelijke misdaden van nu, hebben de “democratieën” vandaag vrij spel. En dat alles dankzij in slaap gesuste volken, geleid door hetzelfde type fascistoïde regeringen, die destijds in ons land en België het fascisme vrij spel gaven... Veel tijdgenoten die de chaos van nu niet begrijpen, weten geen uitweg. Is het niet de eerste taak van een partij, de mensonterende verschrikking van dit stelsel nog duidelijker, nog preciezer uit te leggen, waardoor mensen worden gemotiveerd en gemobiliseerd aan die gruwel een definitief einde te maken? Die ‘bladzijde’ is een moment om even bij stil te staan. De regeringen in Europa en elders, die een eeuw lang praktisch ongehinderd de last van de door hen veroorzaakte crises, chaos en veroveringsoorlogen, stelselmatig en uitsluitend op de schouders hebben gelegd van miljoenen die daaraan part noch deel hadden, maar wel de ‘schade’ moesten - en nu weer moeten ophoesten, (en hoe), gaan vandaag brutaalweg nog een stap verder. Is de klassenstrijd voor de PVDA gestreden? Neen! Deze is gisteren al begonnen en zal vandaag met verdubbelde kracht moeten worden voortgezet. De gitzwarte bladzijden van toen en nu verdienen extra verduidelijking door de PVDA, en een optreden die een begin maakt aan dit fascisme in nieuwe gedaante, een definitief halt toe te roepen. (*) Via Google:  CP of Greece, KKE brings forward to the European Parliament the abstention of the EU member states from UN Assembly vote on the resolution against NAZI glorification [En., Ar.]

 • door Kees Mattijsen - Eindhoven op zondag 22 mei 2011

  De strijd tegen fascisme toen en nu is helaas vandaag niet ten einde. Als in België de beulen en hun nazaten op 12 mei j.l. - voor het eerst na 1945 - in de Senaat hun kans schoon zien de rol van beul in slachtoffer te doen veranderen, is er wel wat aan de hand. Komt dat zomaar niet uit de lucht vallen? Neen. In lesmateriaal voor Nederlandse scholen is de geschiedenis al herschreven. En op 18 december 2009 werd in de Assemblee van de Verenigde Naties de toegevendheid jegens fascisme en al zijn actuele uitingen uitermate schrijnend in beeld gebracht. Alle Europese lidstaten verzaakten hun plicht om vóór een resolutie te stemmen die fascisme en z’n uitingen nu, tegengaat. Een overgrote meerderheid van landen (127) steunden de resolutie. De 27 Europese lidstaten onthielden zich van stemming. De VS was het enige land dat tégen de resolutie stemde. De houding van de EU-regeringen van zowel sociaal-democratische als liberale snit, bewijst dat anti-communisme, waarin de EU een leidende rol speelt, volledig in overeenstemming is met de tolerantie van het fascisme en de verheerlijking van de fascistische bendes die door heel Europa de kop op steken. Het is een schandalige belediging van de antifascistische strijd en de offers van de volkeren van Europa. Het is een strijd die opnieuw moet worden gevoerd.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties