Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

St.-Andries deelt Gouden Neuzen uit

maandag 31 januari 2011

ANTWERPEN - Jaarlijks worden in de Antwerpse Sint-Andries wijk prijzen uitgereikt aan wijkbewoners, ambtenaars of organisaties die zich het vorige jaar opmerkelijk verdienstelijk maakten.

 • "De Neus" is een bekend figuur uit het poesjenellentheater. Zulke theaters waren talrijk en zeer populair in de wijk. Zij beelden historische taferelen uit, verpakt in een Antwerps jasje met kwinkslagen naar plaatselijke gebeurtenissen.

  Sinds 1990 staat er op een pleintje aan de Nationalestraat een beeldje van "De Neus". Bij de stuurgroep van St.Andries ontstond zo het idee een miniatuur van dit beeldje als trofee te schenken.

  De kleine neusjes, vervaardigd door Ine Temmermans, werden met in het goud beschilderd en zo kreeg de trofee zijn naam.

 • De wijkbewoners konden voor de prijsuitreiking genieten van een buurtmaaltijd, tijdens de plechtigheden bleef het zoete buffet open.

 • Radiomaker en wijkbewoner Sven Pichal presenteerde de avond. Hier assisteert hij schepen Ludo Van Campenhout met het uitreiken van de eerste trofee, die voor de "organisatie". Habbekrats ging ermee lopen. Habbekrats is een organisatie die jongeren opvangt en hen een zinnige vrijetijdsbesteding biedt. Zij leverden ook de "garçons" voor deze avond.

  Een andere genomineerde was "De Steenhouwer", inloophuis voor daklozen. Dagelijks komen tientallen er voor een kop koffie, een maaltijd, een knipbeurt of gewoon voor het gezelschap.

  [Nvdr. Op de achtergrond een reeks voortreffelijke beelden van de St.Andrieswijk door DWM fotograaf John Moussiaux.]

 • Ook de krakers van "'t Duivenkot" waren genomineerd. Voorbije zomer bezetten ze de voormalige rijkswachtkazerne om voor iedereen betaalbare woningen te bepleiten.

 • Studio Garcia Lorca is een bekend opleidingscentrum voor de flamenco-kunst onder bekwame leiding van Lea Alvarez. Zij brachten een eerste muzikaal intermezzo.

 • Tijdens een vraaggesprek met Nico Volckeryck, voorzitter van de stuurgroep, wou Johan (van 't Duivenkot) ook even zijn inbreng doen.

 • Een tweede intermezzo door "Harmonie Arbeid en Kunst" o.l.v. Willy Mannaerts. Een mix van jazz, klassiek en populaire deuntjes.

 • Districtsvoorzitter Chris Anseeuw werd in de categorie "ambtenaar" genomineerd door haar daadwerkelijke aanwezigheid op tal van evenementen en vergaderingen. Ze getuigt zo van een grote betrokkenheid.

 • Uiteindelijk won WijkNetwerker Laura Weyns de trofee. Zij zorgt er met haar team voor dat senioren zo lang mogelijk op een comfortabele manier in de wijk kunnen blijven wonen. Ook Rapklap is één van haar initiatieven om senioren met elkaar in contact te brengen.

 • One-Man-Band "Back-Up" liet de aanwezigen meezingen met chansons.

 • Schepen Leen Verbiest mag de verdienstelijke wijkbewoner bekend maken. Philip Nauwelaerts kreeg de Gouden Neus voor zijn voortdurende initiatieven en logistieke steun die het behoud en de aantrekkelijkheid van de wijk bevorderden. Andere genomineerden waren Sven Pichal, steeds paraat om mee te werken aan activiteiten, en Wim Tant die de hele wijk deed lopen in de eerste Sint-Andries Run.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.