about
Toon menu

Clash, chaos en hoop op het Wereld Sociaal Forum Tunis

dinsdag 31 maart 2015
Ik was één van de 70.000 deelnemers op dit Wereld Sociaal Forum in Tunis. Na tal van Europese sociale fora en tegentoppen tijdens de G8, NAVO-bijeenkomsten dacht ik alles gezien te hebben. Maar zo'n ontmoeting van meer dan 4.000 sociale bewegingen uit de hele wereld is toch een ander verhaal. Vol enthousiasme kocht ik mijn ticket voor de beweging aller bewegingen. Ik wierp me in een oceaan zonder reddingsboei.Al Manar universiteit

In Tunis was het even zoeken naar de plek waar alles zou plaatsvinden. De Al Manar universiteit is de grootste campus in Tunesië met verschillende faculteiten. De dag voor de start van het Forum waren bulldozers nog druk in de weer om de straten te asfalteren en werden er nog her en der tenten opgezet. In extremis moesten er ook veiligheidssystemen opgesteld worden aan alle ingangen van de universiteit. een gevolg van de aanslag op het Bardomuseum.

300 keer kiezen per dag 

Met de eerste blik op het programma begint het me al te duizelen. Er zijn drie sessies voorzien per dag en per sessie zijn er een 100-tal activiteiten: debatten, workshops en conferenties...op drie verschillende faculteiten. 300 keer kiezen per dag.

Hoe selecteer ik in godsnaam de interessantste activiteit? Of maak ik een A, B en C-plan? Ik besluit voor het laatste te gaan. Elke dag begin ik aan een nieuwe trip, een avontuur op activistisch én meteorologisch vlak! Na de openingsbetoging waar de hemelsluizen helemaal werden opengegooid is het dag na dag regen en felle rukwinden.


Doolhof van aula's en lokalen

Daar sta ik dan in een plensbui op een immense campus, zonder signalisatie zoekend naar lokaal "amphi 2 Ac". Optie A. Daar wil ik zijn, een interessant debat! Je weg te vinden in het doolhof van honderden lokalen en aula's blijkt onmogelijk zonder een padvindersdiploma. Vier behulpzame vrijwilligers verder, krijg ik te horen dat de faculteit chemie dan toch niet opengesteld is voor debatten en ze allemaal verhuisd zijn naar een andere faculteit.

Optie B. In welk lokaal? Goede vraag, maar daar heeft niemand een antwoord op. Ik ga dan maar voor optie C. Die is net om de hoek. Aangekomen blijkt dat er geen tolken zijn, de voertaal is klassiek Arabisch. Terug naar optie B dan maar. "Het is maar 15 minuten wandelen". In de gietende regen kom ik een uur later aan in de faculteit rechten. De uiteenzettingen zijn volop bezig met tien panelleden die min of meer hetzelfde zeggen. Het is er warm en droog. Ik blijf.

En zo gaat de dag verder. 's Avonds na de laatste conferentie strompel ik naar huis. Blij als ik toch één debat kon vinden waar ik echt iets aan had.

Iedereen loopt verloren op de campus, dus beginnen de organisaties dan maar zelf actiever promo te maken voor hun events met eigen signalisatie en affiches.

In de clinch

Sommige ontmoetingen verlopen niet zonder slag of stoot. In heel wat debatten gaan de Sahraoui die ijveren voor autonomie samen met de Algerijnen in de clinch met Marokkanen, soms heuse confrontaties waar de WSF-security moest tussenkomen. Toch blijft die veelheid van meningen ook de kracht van het Forum.

In die diversiteit van opinies is het vaak zoeken naar een rode draad of gemeenschappelijke thema's. De openingsmars werd door het terrorisme overheerst, voor de afsluitingsmars verenigen de organisaties zich dan weer rond de Palestijnse zaak.

 Ontmoeting en uitwisseling

Het WSF is vooral een open ruimte met veel kans voor ontmoeting en uitwisseling. Dat is de kracht van het Forum en dat zie je overal op het terrein. In het Afrikaans, Palestijns, of Braziliaans dorp, op alle open plekken vol info-stands. Er gaat geen moment voorbij of er wordt een mini-actie gehouden, met dans en zang en veel publiek.

Midden tussen alle confrontaties en de vaak felle debatten valt me de dynamiek en energie van de regio op. Het is vooral een forum van de Maghreb en het Midden-Oosten met heel veel jongeren en vrouwen. Dat Palestijnse, Algerijnse, Marokkaanse en Tunesische vrouwen elkaar kunnen ontmoeten bij een sandwich met kaas en slappe koffie is cruciaal in een regio waar het verkeer tussen de buurlanden enorm bemoeilijkt wordt. Als de grenzen al niet gesloten zijn.

Naast een forum voor getuigenissen en vaststellingen van de situatie op het gebied van mensenrechten, milieu, vrouwenrechten etc... gaat men ook op zoek naar alternatieven en oplossingen.

Mobiliseren voor debat

De studente Magali mobiliseert samen met een aantal anderen voor een debat rond jeugdwerkloosheid. Ze is militant van de organisatie Mediteravenir en ijvert voor meer jobs voor jongeren, aan beide kanten van de Middellandse Zee.

Magali: “We realiseren ons dat de werkloosheid bij jongeren zowel in Frankrijk als in Tunis enorm hoog ligt. We zijn hier om samen naar oplossingen te zoeken met de Tunesische jongeren. Nu lijkt het alsof alles vast zit. We kunnen niets opbouwen en moeten bij onze ouders blijven wonen omdat we geen inkomen hebben.

“We hebben geen kant-en-klare oplossingen. We zitten in een globaal kapitalistisch systeem dat andere prioriteiten heeft dan werk creëren. We dromen van een nieuwe economie. En de oudere generatie moet ook meer vertrouwen hebben in jongeren en ons de ruimte geven om ervaring op te doen.”

 Onrecht aanklagen

Mustapha Gharbouch voert actie aan de ingang van de universiteit. Hij is lid van de vereniging van onafhankelijke onderzoeksjournalisten in Marokko. 

Mustapha: “Ik ben hier om de vrijlating te vragen van Hicham Mansouri. Een journalist en militant van de 20 februari beweging. Mansouri is voorzitter van onze organisatie."

"Op 17 maart viel de politie bij hem binnen in Rabat. Ze sloegen de boel kort en klein en fotografeerden hem naakt met zijn vriendin. Hij zit in de cel en wordt beschuldigd van overspel en aanzetten tot prostitutie. Hij verschijnt dinsdag 31 maart voor de rechter. Zo willen ze hem monddood maken, maar Mansouri is vrijgezel en zijn vriendin zie hem dat ze gescheiden was.” (nvdr Mansouri werd veroordeeld tot 10 maanden cel wegens buitenechtelijke gemeenschap)

'De Marokkaanse autoriteiten zijn niet erg opgezet met onderzoeksjournalisten. Die vertellen de officiële meningen niet, maar gaan op zoek naar bronnen in het veld. Ze praten met mensen die normaal nooit aan het woord komen en schrijven over protesten tegen mijnbouw, corruptie,... Mansouri geeft ook vorming aan journalisten uit het Zuiden, en helpt hen om naar fora als deze te komen."

“Mansouri werd enkele maanden voordien ook al in elkaar geslagen door onbekenden op straat. Onafhankelijke journalisten en onderzoeksjournalisten zijn een doorn in het oog van de autoriteiten. Bovendien hebben ze het financieel niet makkelijk. De meeste media leven van adverteerders en zijn helemaal niet geïnteresseerd in al te kritische verhalen.”

Nieuwe initiatieven

Baba Maatalbo, student uit Senegal, werkt als burgerjournalist voor de online krant Flamme Afrique.

Baba: "Flamme Afrique is een digitale krant van de ngo Panos Afrique. We brengen nieuws uit de Afrikaanse maatschappij. Hier brengen we verslag over het Wereld Sociaal Forum vanuit Afrikaanse invalshoek. We hebben twee krantjes gemaakt. En iedereen die wil kan bij ons zijn of haar boodschap kwijt."

"Afrika is geostrategisch enorm interessant omwille van haar natuurlijke rijkdommen. De grote strijd om grondstoffen die nu woedt, treft de Afrikaanse bevolking. We laten de mensen die hieronder lijden aan het woord. Er zijn in Afrika veel acties van social bewegingen rond grondrechten, klimaat, maar die komen nooit in het nieuws. We proberen die thema's te brengen naast onderwerpen als immigratie, corruptie, …"

"We worden gefinancierd met Europees geld en doen vooral beroep op studenten journalistiek. We proberen zo een netwerk uit te bouwen van burgerjournalisten."

Ludieke acties

Maha is een Egyptische uit Frankrijk en militant bij de organisatie Artists for Palestine.

Maha: “Artists for Palestine is een campagne die ontstond in augustus 2014 na de bombardementen op Gaza en wil vooral verdergaan op de BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions Movement). We informeren artiesten waarom ze best niet in Israel optreden en vragen hen ook om hun stem te laten horen voor Palestina."

"De campagne loopt nu in verschillende landen en er hebben zich al honderden artiesten aangesloten. In Engeland zijn er meer dan 1000 artiesten die intekenden. Muzikanten, designers, fotografen, acteurs, schrijvers, dansers,... en ook in Frankrijk loopt de campagne goed. Daar steunen o.a. Kerry James, Medine, Zepp, de striptekenaar Tardi,.... onze campagne. Ook in andere landen gaat het snel."

"We vragen aan de artiesten ook of ze een kunstwerk willen opdragen aan Palestina. Er lopen ook verschillende expo's van artiesten voor Palestina. Daarnaast verkopen we ook steun t-shirts die gemaakt zijn door Palestijnen uit de vluchtelingenkamp in Libanon."


Alternatieven

Laurent is militant van de organisatie Alternatiba (Bayonne, Frankrijk). Ze werken in Frankrijk en Spanje rond lokale alternatieven tegen de klimaatopwarming.

Laurent: “Ons doel is op lokaal vlak, in dorpen en gemeenten mensen bewust te maken rond het thema klimaat. Mensen kunnen zelf veel dingen doen zoals scheiding van afval, recyclage, de fiets gebruiken in plaats van de auto, hun fruit en groenten rechtstreeks bij de boer kopen via lokale coöperaties. Het lijkt op het eerste zicht peanuts, maar het gaat om de bewustmaking.”

“Onze organisatie werkt min of meer autonoom. Iedereen kan iets organiseren in de buurt. Zo hebben de leden van Alternatiba in Baskenland een collectief zonnepanelenpark opgestart om hun gemeente te voorzien van energie. We voeren ook acties tegen milieuvervuilende bedrijven en investeringen in vervuilende industrie. Zo wou de Franse bank Societé General investeren in een steenkoolcentrale in Australië. We hebben verschillende acties gevoerd. Bij de grootste actie hebben we drie ton steenkool voor een agentschap van de bank gedropt. De kritiek werd door de media opgepikt en ze hebben zich teruggetrokken uit het project.”

"We moeten druk blijven uitoefenen op de overheid en de bedrijven anders gebeurt er niets. Nu mobiliseren we voor de klimaattop in november in Parijs. Daar komt een dorp vol alternatieven opzetten met debatten, acties en workshops onder als motto Verander het systeem, niet het klimaat! Er is nood aan een ander systeem dan de vervuilende kapitalistische wegwerpmaatschappij."

"Het is een minderheid die onze planeet om zeep helpt. En onze missie is om dat aan zoveel mogelijk mensen te vertellen en hun te tonen dat er alternatieven bestaan, op alle niveaus. Misschien stellen ze zich dan de vraag waarom die oplossingen niet toegepast worden."

"Stel je een grote haai voor die tussen veel kleine vissen zwemt. Op een gegeven moment zijn die visjes met zoveel dat ze die haai gewoon opeten."

  • Sit-in actie van de vrijwilligers voor een vrijwilligersvergoeding
  • Animatie van de deelnemers
  • Eén van de vele acties op het terrein

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.