Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Hart Boven Hard strijdbaar van start

maandag 22 september 2014
“Wij, mensen en verenigingen van mensen, willen vandaag spreken, met één stem. Wij willen niet dat de een voor zichzelf uit de brand sleept wat de ander dan extra moet ophoesten. Wij geloven in een samenleving die alle mensen versterkt, en niet alleen de sterksten. Noem het onze eigen Septemberverklaring: hart boven hard!”

Foto: Frederik Sadones

Zo’n vierhonderd mensen uit diverse sociaal-culturele organisaties kwamen vanmiddag bijeen aan het Vlaams parlement om hun alternatieve septemberverklaring te overhandigen aan minister-president Bourgeois. Het burgerinitiatief Hart Boven Hard wil een positief alternatief aanbieden als antwoord op de besparingspolitiek van de kersverse Vlaamse regering. Hart Boven Hard verenigt zowel kleine verenigingen als grote organisaties uit de sociaal-culturele sector, de welzijnszorg, het jeugdwerk, het onderwijs en de vakbonden. "We willen aantonen dat onze bezorgdheid heel breed wordt gedragen", zegt initiatiefnemer en cultuurjournalist Wouter Hillaert.

DeWereldMorgen.be was erbij en vroeg een aantal mensen naar hun beweegredenen om de verklaring te ondertekenen en mee actie te voeren.

Wouter Hillaert - cultuurjournalist, initiatiefnemer Hart Boven Hard
“Deze actie is het begin. Het is een bron die de komende maanden zal uitgroeien tot een stroom. Ik heb een erg goed gevoel bij deze actie. Er is een grote diversiteit aan deelnemers en verenigingen en de basis is duidelijk gelegd. Ook de media heeft de boodschap van Hart Boven Hard goed opgepikt. Dat is een belangrijke indicatie voor het maatschappelijk draagvlak van onze boodschap. Ik ben dus een blij man.”

Frederic Vanhauwaert - woordvoerder Netwerk Tegen Armoede
“De geplande besparingen zullen vooral mensen en gezinnen treffen die het al moeilijk hebben. Wij vragen aan het beleid om te investeren in mensen en verenigingen die een belangrijke rol spelen in de armoedebestrijding.”

Chokri Ben Chikha - theatermaker:
“In essentie gaat het over de vraag welke visie op cultuur we willen. Welk soort samenleving willen we en welke rol speelt het culturele en sociale daarin? Dat was ook de reden waarom ik me kandidaat heb gesteld als minister van Cultuur. In Nederland heeft de sociaal-culturele sector te lang gewacht met reageren. Wij durven anticiperen. Ik vind het positief om te zien dat er een constructief signaal wordt gegeven door een brede sector. Hopelijk wordt er ook naar geluisterd.”

Eric Reyntjens - samenlevingsopbouw Brussel
“Er heerst grote ongerustheid bij ons. We hebben geen goed oog op de aangekondigde besparingspolitiek. De besparingsretoriek gaat ons veel te ver en we vrezen dat de zwakste groepen in de samenleving het gelag zullen betalen. Daarom zijn we hier. Ook als organisatie vrezen wij voor een snoeien in onze middelen.”

Tom Vrijens - ACV jongeren

“Jongeren zullen het gelag betalen van deze besparingsregering. Vele maatregelen die in de steigers staan viseren specifiek jongeren. Jongeren raken bijvoorbeeld moeilijker aan werk, maar tegelijk gaat men uitkeringen afschaffen of in de tijd beperken. Dat is een gevaarlijke evolutie. Of neem het inschrijvingsgeld dat men wil verhogen. Ook dat zal jongeren treffen. We zullen opnieuw gaan naar een meer elitair onderwijs. En dat terwijl ons onderwijs al behoorlijk ondemocratisch is. We hebben eigenlijk een tweede democratiseringsgolf nodig in het onderwijs. Want mensen van niet-Belgische origine en niet-kapitaal krachtige groepen hebben nog steeds te weinig toegang tot onderwijs. Dit zal er met deze regering niet op verbeteren. Wel integendeel.”

Karim Zahidi - filosoof UA, Ugent/ Vooruitgroep
“Deze Vlaamse regering heeft beslist dat de gewone mensen zullen betalen voor de crisis. Ze reduceert voorts de gezondheid van de samenleving tot haar economische polsslag. Het breder middenveld kiest echter voor een ander samenlevingsmodel. Een samenlevingsmodel waarin het sociale en het samenleven centraal staan. Vandaar ook dat we ervoor gekozen hebben om een alternatieve septemberverklaring te schrijven die wordt gesteund door een groot deel van het middenveld.”

Imade Annouri - Vlaams parlementslid, Groen
“Het feit dat het middenveld hier buiten het Vlaams parlement wordt gehouden door middel van Friese ruiters en een politiecordon, is veelzeggend. Het is een symbool van hoe deze regering wil omgaan met het middenveld. Ik zal er zelf in ieder geval alles aan doen om de stem van het brede middenveld gehoord te krijgen in het parlement. Want tegenstand zal er zijn tegen de plannen van deze regering. Dat bewijst deze succesvolle startactie van Hart Boven Hard.”

Vera Dua - BBL
"Bond Beter Leefmilieu onderschrijft Hart Boven Hard om verschillende redenen. Ten eerste merken wij dat deze regering niet van zins is om te investeren in een beter leefmilieu. En dat terwijl dit meer dan nodig is. Bovendien zijn investeringen op vlak van milieu rendabele investeringen: ze creëren werkgelegenheid en reduceren de kosten van ecologische problemen. Ten tweede zien we dat deze regering ervoor heeft gekozen om te besparen op kap van Jan Modaal. Ook hier kunnen we ons met BBL absoluut niet in vinden. Ten derde merken we dat de besparingsplannen van deze regering een aanval betekenen op het middenveld. Dat betekent een rechtstreekse aanval op de duizenden geëngageerde vrijwilligers die dag in dag uit aan een betere samenleving werken. Onaanvaardbaar. Ik ben zelf heel verheugd dat het middenveld de handen in elkaar heeft geslaan om de plannen van deze regering te contesteren."

Kris Moortgat - algemeen secretaris Overheidsdiensten, ABVV-ACOD
“Wij vrezen een bloedbad onder de Vlaamse ambtenarij. Ongeveer tweeduizend jobs staan op de tocht bij de Vlaamse overheid. Overheidstaken zullen overgeheveld naar de privésector, wat neerkomt op een rechtstreekse transfer van publiek geld naar de private sector. Dat is onaanvaardbaar. In de eerste plaats omdat het de bevolking is die hiervoor zal boeten. Bestaande diensten zullen niet langer hun kwalitatief aanbod kunnen garanderen.”

Sofie De Graeve - woordvoerder VOK
“Deze actie gaat voor ons over de impact van dit regeerakkoord op de ongelijkheid in onze samenleving. In het bijzonder het zorgluik maakt ons ongerust: ‘vermaatschappelijking van de zorg’ in combinatie met besparingen en een terugtredende overheid komt neer op nog meer zorglast voor vrouwen die vandaag al het gros op zich nemen. Daarnaast zien we een aantal problematische maatregelen voor specifieke groepen vrouwen, zoals het optrekken van het tarief voor kinderopvang bij de laagste inkomens van 1,54 naar 5 euro. We horen wel grote woorden over bestrijding van discriminatie van etnisch-culturele minderheden, maar tegelijk zijn die geschrapt als doelgroep in het activeringsbeleid.”

Maarten Soete - programmator podiumkunsten Vooruit / Michael Mariën - hoofd marketing Vooruit
“Wij willen niet meegaan in de idee dat waarde enkel in economische termen wordt uitgedrukt. Wat belangrijk is aan deze Hart Boven Hard-actie is dat er over de grenzen van diverse sectoren heen wordt nagedacht en samengewerkt. Dit is geen verzuilde, maar een breed gedragen actie. De kracht van Hart Boven Hard is dat het gaat om een breed en constructief signaal tegen hardheid. Het gaat niet enkel om al dan niet besparen, maar om de keuzes die men maakt: waar en waarop wordt er bespaard? In het regeerakkoord staat tweemaal het woord solidariteit. De sociaal-culturele sector moet nu niet het eigen hachje redden, maar samen, als verenigde sector, een rol spelen in de strijd voor solidariteit. De kunsten moeten zich verbinden met het brede middenveld.”

Pieter Teirlinck - Vrede Vzw
“Er is genoeg bespaard, verdomme. Een aantal groepen in deze samenleving worden gespaard, anderen hard geraakt. Bedrijven krijgen alle voordelen, terwijl de sociaal-culturele sector het slachtoffer wordt van besparingen. Intussen worden er miljarden geInvesteerd in nieuwe gevechtsvliegtuigen. En dat terwijl het klimaat alarm slaat. Mogen we aub nog een beetje toekomst bieden aan onze kinderen? Als we nu eens 6 miljard euro investeerden in onderzoek om het klimaat te redden? Met zo’n bedrag kan je een gigantisch kenniscentrum op poten zetten, dat het voortouw neemt inzake klimaatonderzoek en innovatie en dat ook de bedrijfssector kan stimuleren.”

Ferre Wyckmans - algemeen secretaris LBC-NVK
“Voor mij is het belangrijkste van deze actie dat er zoveel organisaties meedoen die stuk voor stuk die ‘andere’ stem van Vlaanderen vertegenwoordigen. Het gaat hier niet om een marginaal verschijnsel. Dit is een duidelijk signaal van de meerderheid van de actieve samenleving. Wie pretendeert een politieke meerderheid te vertegenwoordigen moet beseffen dat er een ruime groep mensen en organisaties bestaat die niet volgt.”

Ilse Devroe - netadviseur OP12 VRT / Thomas Coppens - medewerker studiedienst VRT
“De VRT is een erg goedkope openbare omroep, in vergelijking met heel wat andere landen. 46 Euro per inwoner, en dat voor 3 tv-zenders, 8 radio-zenders en een heel scala aan websites. Er werd al flink bespaard op ondersteuning. Een tweehonderdtal mensen werden afgevoerd. Deze besparingsronde kan dus alleen nog besparen op aanbod en inhoud. Meer herhalingen, meer werkdruk, minder kwaliteit en eigenheid, minder jobs. Een sterke openbare omroep betekent een meerwaarde voor de hele samenleving, versterkt het hele medialandschap en creëert heel wat werkgelegenheid, niet enkel intern, maar ook extern, bij de kleine productiehuizen bijvoorbeeld.”

Jos D'Haese - PVDA+
“De Vlaamse regering beschouwt rijkdom als een louter economisch gegeven. Het sociale en het culturele worden slechts beschouwd als kosten waar op kan bespaard worden. En dat terwijl het de echte rijkdom van onze samenleving betreft. Eigenlijk gaat deze regering tegen de grondstroom van wat in Vlaanderen leeft. Dat zie je ook aan de grote en diverse opkomst van deze eerste actie van Hart Boven Hard."

Eva Brumagne - voorzitter Femma
“Deze alternatieve septemberverklaring is een pleidooi voor een ander samenlevingsmodel. Dat gaat veel verder dan je uitspreken tegen bepaalde maatregelen. Het gaat om wat we wel willen. Hart Boven Hard is een breed platform van heel diverse organisaties die een gemeenschappelijk samenlevingsmodel naar voor schuiven. Dat staat haaks op de idee van de burger als ondernemer van zijn eigen leven. Heel wat mensen hebben moeite om zich staande te houden. Er is nood aan ruimte en middelen voor verbinding door sociale en culturele initiatieven, aan ruimte om dromen te formuleren.”

  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones
  • Foto: Frederik Sadones

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.