Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Kernwapens in Kleine Brogel slachtoffer van Amerikaanse bezuinigingen?

dinsdag 10 januari 2012

Op 5 januari maakte Obama zijn nieuwe Strategic Guidance bekend. Met het document, “Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense" legt Obama de prioriteiten vast van het VS-defensiebeleid voor de volgende jaren, op een moment dat twee grootschalige operaties bijna afgerond worden en de crisis het departement defensie tot bezuinigingen dwingt.

Het document zou ook richting moeten geven aan beslissingen over waar bezuinigd wordt. Over enkele weken wordt het Fiscal Year 2013 defense budget request bij het Congres ingediend (de begroting voor het defensiebudget). Daarin zouden meer details te vinden moeten zijn. Ook Obama's State of the Union op 25 januari zou een tipje van de sluier kunnen lichten.

De Strategic Guidance bevat veel oude wijn in nieuwe zakken ("hoe blijft de VS militair en economisch de grootste", reflecteert de strategic shift naar de Pacific en suggereert dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa zal worden verminderd (terugtrekking van in Duitsland gestationeerde soldaten).

Kernwapens hoeksteen van afschrikking en verdediging

Daarnaast bevat het ook enkele zinnen over de nucleaire strategie. Die suggereren dat ook in budgetten voor kernwapens kan worden geknipt.

De VS blijven vasthouden aan kernwapens als hoeksteen van de verdedigingsstrategie. Het document vermeldt "Maintain a Safe, Secure, and Effective Nuclear Deterrent" als één van de prioriteiten van het Amerikaanse leger:

"As long as nuclear weapons remain in existence, the United States will maintain a safe, secure, and effective arsenal. We will field nuclear forces that can under any circumstances confront an adversary with the prospect of unacceptable damage, both to deter potential adversaries and to assure U.S. allies and other security partners that they can count on America’s security commitments."

Maar Obama's Strategic Guidance laat ook openingen om de rol van kernwapens te reduceren (al is dat heel vaag):

"It is possible that our deterrence goals can be achieved with a smaller nuclear force, which would reduce the number of nuclear weapons in our inventory as well as their role in U.S. national security strategy."

Modernisering of ontwapening?

Op dit moment kan het Amerikaanse leger kernwapens op drie manieren inzetten (de zogenaamde nucleaire triade): gelanceerd vanop de grond (op ICBM's, intercontinentale raketten), vanop onderzeeërs (zgz. SLBM's of 'sea-launched balistic missiles') en met sommige types bombardementsvliegtuigen (zgn. 'strategic bombers' voor strategische kernwapens en onder andere F16's, bijvoorbeeld voor de tactische kernwapens gestationeerd in Europa).

Voor elke poot van die nucleaire triade liggen enorm dure moderniseringsplannen klaar. Maar hooggeplaatste militairen zeggen al langer dat de doelstellingen van de huidige nucleaire strategie perfect kunnen met minder kernwapens en suggeren de overgang van een triade naar een dyad of minstens het schrappen van modernizeringsprogramma's.

Vice-voorzitter van de staf van het Amerikaanse leger generaal James Cartwright bijvoorbeeld zei op 14 juli 2011: “The challenge here is that we have to recapitalize all three legs [of the nuclear triad], and we don’t have the money to do it.”

Zo liggen er voorstellen klaar voor een nieuw strategisch bombardementsvliegtuig van 68 miljoen dollar, of 12 nieuwe onderzeeërs bewapend met kernwapens met een prijskaartje van 350 miljoen dollar. Die programma's schrappen komt neer op serieuze besparingen zonder er qua militaire capaciteit veel aan te verliezen.

Tactische kernwapens uit Europa weg?

De tactische kernwapens in Europa worden nergens expliciet vermeld maar zouden net zo goed in zicht kunnen komen als gekeken wordt naar besparingsmogelijkheden.

Op dit moment buigt de NAVO zich over haar nucleaire beleid in het kader van de NATO's Deterrence and Defense Posture Review. Op de volgende NAVO-top, op 20 en 21 mei in Chicago, moet dat uitmonden in een document waarin de rol van kernwapens in de NAVO vastgelegd wordt, en beslissingen genomen worden over waar welke kernwapens dan gestationeerd moeten worden.

Als de Europese NAVO-leden nu aan de VS duidelijk maken dat wat hen betreft de kernwapens weg mogen, dan wordt de verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel een ernstige optie.

Enkele commentaren op Obama's Strategic Guidance:

- Hans Kristensen: http://www.fas.org/blog/ssp/2012/01/a-new-defense-strategy.php
- Daryl G. Kimball en Tom Z. Collina: http://armscontrolnow.org/2012/01/05/the-new-u-s-defense-strategy-toward-a-smaller-less-costly-nuclear-force/ doen suggesties voor reducties of schrappen van moderniseringen in elke poot van de triade en hoeveel dollars dat zou schelen.

reageer

Er zijn nog geen reacties op deze blog.