Als het aantal maandelijkse steungevers van DeWereldMorgen.be niet drastisch stijgt, krijgt u binnenkort enkel een zwart scherm te zien.

Beste lezer,


Als u vindt dat DeWereldMorgen.be moet blijven bestaan, word dan maandelijkse steungever. Onze financiële middelen krimpen, terwijl het aantal lezers groeit.

Gemiddeld hebben we maandelijks 350.000 unieke bezoekers. Maar het geld dat we van onze partners krijgen is sinds onze opstart gehalveerd doordat zij moeten besparen. Bovendien komt één derde van onze inkomsten van subsidies en is het lang niet zeker of we die zullen behouden.

DeWereldMorgen.be is in Vlaanderen een belangrijk forum voor visies, verhalen en stemmen die niet of te weinig aan bod komen. Om die zichtbaar te maken, moeten we dag na dag keihard werken. Dat doen we met een klein team dat gelooft in zijn project.

Wij willen graag doorgaan met DeWereldMorgen.be. Nu meer dan ooit. Er is nood aan media, waar informatie over alle geledingen van de maatschappij te vinden is.

Uw steun is nodig. Niet om winst te maken, maar om te doen waar we goed in zijn.

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

about
Toon menu

Thank you for driving

maandag 14 mei 2012
  • 6merchants of death ndm

In de film “Thank you for smoking” komen de drie woordvoerders van de belangenverenigingen voor wapens, alcohol en tabak regelmatig samen. Ze hebben zichzelf de toepasselijke naam “Merchants of Death” toegeëigend. Hun status binnen de vriendenkring wordt bepaald door het dodental van hun industrietak in de USA. De wapenindustrie is het kneusje met amper 30 doden per dag, alcohol doet het iets beter (219 doden per dag). In vergelijking met de tabaksindustrie stellen die cijfers weinig voor: 1.100 doden per dag.

De schrijver van het boek waarop de film gebaseerd is, koos er voor een belangrijke speler niet uit te nodigen voor dit clubje. Naar het waarom moeten we gissen. Een mogelijkheid is dat die industrietak onvoldoende controverse opwekt, omdat de goegemeente die nu eenmaal als onmisbaar ervaart. De andere mogelijkheid is dat de verwezenlijkingen van het ontbrekende lid de anderen ontmaskert als kleine garnalen.

> 3 miljoen doden per jaar

Wereldwijd 1,3 miljoen doden per jaar en meer dan 50 miljoen gewonden bij verkeersongevallen zijn al een mooi visitekaartje en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Luchtvervuiling (3,3 miljoen doden per jaar, waarvan ongeveer de helft toe te rekenen aan verkeer) en geluid (jaarlijks gaan 1 miljoen gezonde levensjaren verloren in Europa) maken het optelsommetje compleet.

Desinformatie

Roken treft vooral de roker zelf en onmiddellijke omgeving door ‘second hand smoke’. Verkeer treft iedereen. Terwijl de overheid heel wat maatregelen genomen heeft om roken te ontraden (reclameverbod, waarschuwingen op de pakjes, rookverbod op publieke plaatsen), wordt de automobielindustrie amper aangepakt. Snelheidsbegrenzers voor personenwagens zijn nog altijd een non issue, als zou dit de vrijheid van het individu in gevaar brengen. De informatie die autofabrikanten verstrekken over hun product beantwoordt nauwelijks aan de werkelijkheid. Het is algemeen geweten dat wagens veel meer verbruiken (en CO2 uitstoten) dan de producent beweert, 40% meerverbruik is ‘normaal’.

Niet enkel de portemonnee van de consument wordt getroffen door deze leugens, uw gezondheid is het grootste slachtoffer. De Euronorm van een personenwagen geeft aan welke emissie die maximaal mag uitstoten. Hoe hoger de Euronorm, hoe lager de uitstoot van NOx, CO, koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. Opnieuw blijkt de werkelijkheid anders dan wat de industrie ons laat geloven: de uitstoot neemt niet af, integendeel: een Euro 5 diesel stoot meer NOx uit dan een Euro 0 dieselwagen.

Deze feiten zijn al jaren bekend, maar onvoldoende om de huidige NEDC-testcycli grondig te hervormen. De reden dat dit niet gebeurt is dezelfde reden waarom de automobielindustrie geen lid is van de “Merchants of Death”. Voldoende macht en je hoeft geen verantwoording meer af te leggen voor je acties.

Deze tekst werd ook opgenomen in de nieuwsbrief duurzame mobiliteit van 14 mei 2012 en is terug te vinden op de website van Komimo.

  • 6Euronorm ndm