Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Zwijgplicht? Open brief aan de Vlaamse media over de arrestatie van Bahar Kimyongür in Italië

maandag 2 december 2013
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
doc

Na 12 dagen opsluiting van een Belgisch staatsburger in het buitenland voor politieke redenen is dat nog altijd geen nieuws voor Vlaamse media - is dat normaal? Zo vraagt een beschaamde cultuurfilosoof Lieven De Cauter zich luidop af. Naast schaamte over het uitblijven van enige melding in de pers, uit hij vermoedens van een combine tussen de diepe staat en de oppervlakte van de media, en pleit voor woede die dit glazen plafond, die muur van stilte kan doorbreken.Beste collega's van de pers,


Ik moet u iets dringends bekennen: ik ben beschaamd omdat ik tot zondag 1 december op internet geen enkel spoor vond van enig nieuws in de Vlaamse main stream media over de aanhouding en opsluiting van een Belgisch staatsburger in Italië op basis van een internationaal aanhoudingsbevel van Turkije. (Zie daarover 'Bevrijd Bahar! Open brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken '. De Standaard moest hem niet hebben en De Morgen ook niet. Nu, dat is natuurlijk hun goed recht.)


Nochtans is de man in kwestie geen onbekende: Bahar Kimyongür is een activist van formaat (daar zullen vriend en vijand het over eens zijn). Hij werd vervolgd als leider van een terroristische organisatie maar glansrijk vrijgesproken omdat het Hof van Beroep van oordeel was dat deze activiteiten tot het veld van de vrije meningsuiting behoren. Hij blijft echter de Turkse staat uitdagen, niet alleen door onophoudelijk haar vuile rol in de Syrische burgeroorlog van de daken te schreeuwen maar ook door onverschrokken Europa rond te reizen: aangehouden in Spanje in juni, zit hij nu al meer dan een week in de gevangenis in Italië. Hij weet het nochtans zeer goed: de Turkse staat staat voor niets als het om het uitschakelen van politieke tegenstanders gaat. (Zie daarover mijn tekst ‘Het ware gelaat van de Turkse staat” (De Standaard), of google ‘Guantanamo Bay Istanbul’)

 

Mijn vraag aan jullie is niet alleen een smeekbede: kunnen jullie daar nu alsjeblief aandacht aan besteden (voor jullie zichzelf beschamen, ik neem aan dat jullie niet meteen wakker liggen van mijn plaatsvervangende schaamte)? Mijn vraag is ook: welke krachten houden die wil tot correcte berichtgeving tegen? Dat lijkt me na een dikke week (12 dagen intussen!) van radiostilte toch een vraag die zich opdringt. 


Want het dossier Kimyongür is voor journalisten nochtans een vette kluif. Ik beschik over het verboden Proces Verbaal van de poging om hem via Nederland uit te leveren aan Turkije (zie bijlage). Op die vergadering was zowat de hele Belgische staat vertegenwoordigd. Dus, er is method in the madness: de eerste poging om Turkije tevreden te stellen, komt niet van Interpol, of van Spanje, of van Italië maar van België zelf. Wat in die verboden vergadering (een aantal parlementairen kregen naderhand inzage onder de clausule 'For Your Eyes Only') werd bedisseld heet in juridische termen 'een samenzwering van ambtenaren tegen een Belgisch staatsburger' en is, hoeft het gezegd, totaal ongrondwettelijk. Dus, willen jullie dat alsteblief eventjes grondig uitspitten! 


Of is hier een nieuwe samenzwering aan de gang? Zou best kunnen. Er zijn in België heel wat instellingen en ook machtige personen die de man rauw lusten (ik heb daar zelfs enig begrip voor). Johan Delmulle bijvoorbeeld, Federaal Procureur en kandidaat Chef van de Staatsveiligheid - heeft zeker nog een eitje te pellen met die meneer Kimyongür: een gedoodverfde terrorist na vijf processen (of toch vijf sessies) als een vrij man zien buiten wandelen moet hard aankomen. Een bazooka van een overwinning. De Staatsveiligheid heeft ook misschien redenen om de man liever kwijt te zijn dan rijk. Bahar met Bazooka. Herinnert u zich dat bewijsstuk van de Staatsveiligheid? Indien niet, google it. Volgens mij konden ze er niet mee lachen. Ook daar heb ik begrip voor. Maar ik kan er wel nog altijd hartelijk om lachen.


Ook voor het feit dat ik destijds werd afgeluisterd door onze ‘veiligheid van de staat’, heb ik begrip, ik stond ten slotte in rechtstreeks contact met een (voorlopig, in eerste, tweede en derde aanleg) veroordeelde terrorist. Maar het was en blijft wel totaal ongrondwettelijk en illegaal om een journalist (of publicist) af te luisteren. Prove me wrong. Misschien is dit de gelegenheid om eindelijk eens mijn dossier bij de Staatsveiligheid te checken. En het ministerie van Onkelinkx was erin betrokken en later Milquet en natuurlijk de politie en ga zo maar door. Het hele Belgische staatsapparaat was op die bewuste vergadering (vertegenwoordigd).


Aha, ‘t is just, dat was ik nog vergeten: Bahar heeft een proces aangespannen tegen die Belgische staat voor die poging tot uitlevering via Nederland. Dat zou een en ander kunnen verklaren. Couldn’t it? Ik zou moest ik van al die mensen zijn bidden dat Spanje of Italië de man uitlevert. The perfect crime: lastige (dat moet gezegd) getuige uit de weg geruimd en volstrekt onschuldig pleiten. Ik zou toch zeker niet bellen naar Interpol om die gasten eens goed duidelijk te maken dat er niet gesold wordt met een Belgisch staatsburger. Ik zou gewoon overmacht pleiten. En vooral zwijgen en in stilte hopen.


Vreemd. Niet alleen onze media zwijgen als vermoord, ook onze grote liberale verdedigers van de vrijheid van meningsuiting en van de grondrechten, van law and order, geven niet thuis. Zelfs de linkse intelligentsia ligt duidelijk niet wakker van de strapatsen van Kimyongür (hoewel hij in levenden lijve veel weg heeft van een engel, echt waar) of de listen van Staatsveiligheid of de stilte van de media- for that matter. Ik ben een beetje beschaamd. Meer dan een beetje eigenlijk. Maar. Als plaatsvervangende schaamte allesverzengende woede wordt, kunnen er ruiten sneuvelen. Het kan mij dan zelfs niet schelen of het mijn eigen ruiten zijn. Wie weet sneuvelt er, als collateral damage, ook een glazen plafond hier en daar. Of zelfs een heilig huisje?


Nu, er is ook goed nieuws. Op de protestmanifestatie aan het Italiaans consulaat waren er op maandag 25 november om 17 uur zeker 200 mensen aanwezig (maar ja, deze ‘sympathisanten’ vormen natuurlijk geen nieuws). Er is nog meer goed nieuws. De familie Kimyongür - de man heeft vrouw en kinderen? En ook een moeder, het mens hangt niet meer samen van angst, nondejue! - is donderdag 28 ontvangen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en heeft daar een aantal beloftes gekregen (zie www.leclea.be). Duizendmaal dank bij voorbaat om ook daarover te berichten. Nu, de rechter in Brescia heeft vandaag zijn beslissing uitgesteld tot misschien wel vrijdag 6 december.


Als Kimyongür uitgeleverd wordt, dan wordt hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk gemarteld (hij die vanaf het begin de martelingen van politieke gevangenen aan de kaak stelde, oh vreselijke ironie van het lot zou dat zijn). Dus, doe uw plicht! Zwijgplicht hoort daar niet bij.


Altijd bereid tot verdere toelichtingen. De afspraak gisteren (zondag 1 december)15 uur aan de Italiaanse ambassade (zie www.leclea.be) hebt u weer gemist. Graag toch op de volgende afspraak. Ik zal niet rusten voor deze zaak de aandacht krijgt die zij verdient.prof. dr. Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, Kuleuven, RITS (VUB),

Waarnemend Voorzitter van het Platform voor Vrije Meningsuiting---

ps: Bijlage - de betreffende verboden PV – transparantie is alles in deze. Hij werd bij mijn weten nog nooit volledig gepubliceerd. Om het u gemakkelijker te maken, zijn belangrijke passages in kleur gezet.


--------------------------------------------------

Verslag vergadering (aangepaste versie)


Algemene Directie Crisiscentrum


Contact persoon : CP M.André E-mail : marc.andre@ibz.lgov.be


Vergadering DHKP-C – Bahar Kimyongur

ADCC, 26/04/2006


Aanwezig:


Dienst Naam Voornaam


Directeur-Generaal ADCC Jaak Raes

Directeur openbare orde ADCC Alain Lefevre

Adjunct-Directrice Kabinet Justicie Pascale Vandernacht

Raadsman Kabinet Justicie Pascal Petry

FOD Binnenlandse Zaken – SAT Danny Hautera

Federaal Procureur Danïel Bernard

Federale Magistraat Johan Delmulle

Federale Magistraat Leen Nuyts

Kabinet premier Eugene Dimmock

Administrateur Staatsveiligheid André Dumoulin

Directeur Analyse Staatsveiligheid Robin Libert

Directeur Operatie dd. Staatsveiligheid Christian Smets

Staatsveiligheid Claude Janssens

LO Staatsveiligheid ADCC Jean-Pierre Delmarcelle

Lokale Politie PZ 5339 Luc Ysebaert

LO Lokale Politie ADCC Marc André

AGG Jean-Claude Pluymakers

Federale Politie Dirco Brussel-CSD Michaël Jonniaux

Federale Politie DGJ/DJP Claude Fontaine

Federale Politie DGJ/DJP/Terro Charles Baudson

Federale Politie GDA Brussel – OA3 Hilarius Huybrechts

Federale Politie GDA Brussel – OA3 Charles Rulot

Federale Politie DSU Patrick Rampelbergh

Federale politie DAO Sylvie Delvaux

LO Federale Politie ADCC Jean-Jacques Derweduwen


Begin vergadering om 17 :00 uur(pagina 2) Vertrouwelijk 3/05/2006


Aangepaste versie van het verslag vergadering DHKP-C


Het verslag van de vergadering DHKP-C wordt op vraag van het Federale Parket op 3 plaatsen gewijzigd.


Inleiding D.G.Raes


- Deze vergadering heeft plaats op initiatief van het Kabinet Justitie. De ADCC stelt haar infrastructuur ter beschikking, om een coördinatie mogelijk te maken. De voorzitter van de vergadering is de Adjunct-Directeur Kabinet Justitie mevrouw P.Vandernacht.


Voorzitster Vandernacht


- Deze vergadering wordt georganiseerd in het kader van een probleem die ruime implicatie kan teweeg brengen.

-Overzicht van de situatie :

.- In het kader van het proces DHKP-C werden te Brugge 7 personen effectief veroordeeld, waarvan 3 onmiddellijk aangehouden werden (Asoglu, Sas en Acar) en 4 personen niet onmiddellijk aangehouden werden (o.a. Bahar Kimyongür)

- Het proces in beroep DHKP-C start te Gent op 08/05/2006 en de mogelijkheid bestaat dat Kimyongür zich op deze datum niet aanbiedt op de zitting

- De Staatsveiligheid beschikt over informatie dat Kimyongür Belgie zou kunnen verlaten

- Voor de publieke opinie zou het slecht overkomen als Kimyongür zich zou onttrekken aan de Belgische justitie.

- De Minister van Justitie wil niet de juridische regels forceren in het kader van deze zaak, maar wil een correcte analyse van de mogelijkheden.

- Over welke wettelijke middelen beschikkende Belgische autoriteiten om :


°) informatie over het komen en gaan van de persoon in te winnen

°)de persoon te interpelleren en/of aan te houden

°) de persoon aan te houden, indien hij het grondgebied verlaat en zich naar het buitenland begeeft ?


- Elkeen op zijn niveau (in functie van zijn bevoegdheden) dient na te gaan welke acties men kan ondernemen.


1. Informatie Staatsveiligheid


- Onrustwekkende informatie (geloofwaardig en komende van een derde dienst)werd verkregen en is nog steeds geclassifieerd. Deze informatie is nog niet door andere kanalen bevestigd en de Staatsveiligheid tracht de informatie te declassifiëren. Kimyongür zou zich niet aanbieden op het proces in beroep te Gent en zou de intentie hebben om België te verlaten.


- Kimyongür bevindt zich heden waarschijnlijk nog in Brussel. Op woensdag26/04 om 19:30 uur is een conferentie gepland op de Campus ULB over de zaak Erdal en DHKP-C met de aanwezigheid van Kimyongür. Donderdag kan door de Staatsveiligheid bevestigd worden of hij aanwezig was bij deze conferentie.

- Er is geen informatie dat Kimyongür Erdal zou vervoegen.

- Kimyongür heeft schrik om in de gevangenis te belanden.

-Er is een verschil tussen de symboliek van Erdal en Kimyongür. Erdal is een symbool in Tukije en Kimyongür heeft niet dezelfde weerklank in Turkije.

Voor België, is Kimyongür evenwel een uithangbord voor DHKP-C.

(woordvoerder van het bureau) en is hij een persoon die heel veel reist in het kader van dit bureau en kent veel mensen. Hij heeft in tegenstelling met Erdal geen bloed aan zijn handen. Hij heeft kennis van verschillende talen en hij is de persoon die de pamfletten opstelt.

-Informatie dat Kimyongür zaterdag 29/04/2006 zich zou begeven naar Nederland (’s Hertogenbosch) in het kader van de 12e verjaardag oprichting DHKP-C.

Deze bijeenkomst heeft jaarlijks plaats en is Europees georiënteerd (deelnemers komende o.a. van Skandinavië, Duitsland, België, Nederland).

Er nemen 4 à 5.000 personen aan deel. Het festival gaat door van 15 tot 23 uur.

-Kimyongür is bekend met schaduwtechnieken.


2. Informatie Federaal Parket


  • Juridische situatie Bahar Kimyongür:

  1. OM heeft in het proces DHKP-C te Brugge een hoofdgevangenisstraf van 7 jaar gevorderd als leidend persoon DHKP-C. De rechtbank heeft de feiten geherkwalificeerd tot deelnemend persoon DHKP-C en hem veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 4 jaar. Zowel Kimyongür als het Federaal Parket zijn in beroep gegaan tegen het vonnis.

  2. Op de zitting van 28/02/2006 te Brugge werd de onmiddelijke aanhouding van Kimyongür gevraagd door het OM, maar werd door de rechtbank afgewezen als ongegrond (vaste woonplaats in België en vast werk in België). Gelet het hoger beroep van Kimyongür en het Federaal Parket is de uitvoering van de straf opgeschort. De advocaten proberen om de datum van het hoger beroep uit te stellen.

  3. Kimyongür heeft sinds 1994 de Belgische nationaliteit.

Opmerking: Een internationaal aanhoudingsmandaat werd door Turkije uitgevaardigd waarin sprake is dat hij de Turkse nationaliteit heeft. Het internationaal aanhoudingsbevel omvat dat hij lid is van een terroristische organisatie (DHKP-C) en dat hij buiten Turkije inbreuken heeft gepleegd (feit 28/11/2000 waar hij tijdens de toespraak in het EU-parlement te Brussel van de ex-minister van buitenlandse zaken van Turkije ISAMIN de vlag van DHKP-C getoond heeft en dit samen met 2 andere personen). Dit internationaal aanhoudingsmandaat werd aan het parket van Brussel overgemaakt op 28/03/2006. Substituut Pdk Lindemans heeft gemeld dat België geen Belgische onderdanen uitlevert. Op het Kabinet Justitie is er actueel nog geen officiële aanvraag voor uitlevering toegkomen.

Wat betreft de feiten op 28/11/2000 is er geen dossier in België en indien er een gerechtelijk dossier opgesteld wordt, voor de feiten waarvoor Turkije een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd heeft, ziet het Federaal Parket niet in dat hiervoor een aanhoudingsbevel zou afgeleverd worden.

-Voorzitster Vandernacht bevraagt zich over de mogelijkheid of de Voorzitter van het Hof van Beroep de verschijning van Kimyongür kan eisen en indien hij niet aanwezig is, de Voorzitter aanhouding kan bevelen. Het Federaal Parket antwoordt dat deze procedure heel weinig gebruikt wordt en dat de mogelijkheid bestaat om zich te laten vertegenwoordigen door zijn advocaat.

Op basis van artikel 152 Strafvordering kan de Voorzitter vragen dat de persoon zelf voor het Hof verschijnt en dit kan leiden tot een bevel tot medebrenging(met aanhouding van maximaal 24 uren).

-Wat betreft het 2e gerechtelijk dossier (onderzoek bij OR Freyne) tegen onbekenden op basis van artikel 140 par.1 heeft de OR de intentie om het dossier te sluiten, gezien de verschillende pistes geen resultaat opleveren.In het kader van dit onderzoek zijn er niet genoeg elementen om een aanhoudingsbevel tegen Kimyongür uit te vaardigen.

-Wat indien Kimyongür zijn activiteiten volhoudt? Actueel heeft men nog geen definitief arrest en de reden van beroep van Kimyongür is dat hij betwist dat zijn activiteiten onder de nieuwe terrorismewet vallen. Als men in het kader een nieuw dossier opent, weet men niet of de OR zal volgen (aanhoudingsmandaat uitvaardigen) en blijft de vraag dat dit feit zich kan keren tegen het OM bij het proces zelf.

-Het Federaal Parket wil dat op gerechtelijk vlak er geen contact is tussen DGJ/DJP/Terro en Asoglu.

-Kimyongür was steeds aanwezig op het proces te Brugge.

-Op vraag van DGJ/DJP betreffende een mini-onderzoek bij de OR teneinde een verbod om het land te verlaten te omvatten weerlegt het Federaal Parket deze mogelijkheid met het antwoord dat deze regel enkel kan worden bevolen in het kader van een vrijlating onder voorwaarden overeenkomstig de wet op de voorlopige hechtenis, waartoe op dit ogenblik onvoldoende grond bestaat.

-Het Federaal Parket stelt vast dat de situatie Kimyongür verschilt van de situatie Erdal. Kimyongür heeft de Belgische nationaliteit en de vraag tot onmiddellijke aanhouding bij het proces in Brugge werd door de rechtbank verworpen. Kimyongür is actueel een vrij man.

-De Federale Procureur besluit dat er actueel op gerechtelijk gebied geen mogelijkheid is om Kimyongür aan te houden.

-Een onmiddellijke aanhouding kan gevraagd worden door het Om bij

de uitspraak van het arrest voor het Hof van Beroep te Gent (voorzien ten vroegste half juni 2006).

3. Informatie Federale Politie

-DGJ/DJP/Terro meldt dat P.V. ten laste van Kimyongür werd opgsteld voor een affiche voor de woning, Stevinstraat 190 te Brussel, waarop vermeld werd dat USA naar de gevangenis moest worden gestuurd . Volgens het Federaal Parket is dit dossier niet zwaar genoeg.

-Tijdens het proces in Brugge heeft de vrouw van Kimyongür een reis ondernomen van Frankrijk naar Cuba. Zijn vrouw is afkomstig uit Lyon en het koppel heeft reeds een”voor”huwelijksreis naar Cuba ondernomen.

-DGJ/DJP vraagt of er op basis van nieuwe elementen het vonnis (en de onmiddelijke aanhouding)kan herzien worden?

Het Federaal Parket meldt bijvoeging: in afwachting van de uitspraak van het Hof van Beroep , dat er geen mogelijkheden zijn om de beslissing van het vonnis van de rechtbank van 1e aanleg te veranderen.


4. Besluit Voorzitster Vandernacht

-Actueel is er op het gerechtelijk vlak geen mogelijkheid tot aanhouding van Kimyongür (tot de uitspraak van het Hof va Beroep).

-Er zijn nog 2 mogelijkheden die overblijven:

. Het zich maximaal toeleggen op het verzamelen van inlichtingen

. Maatregelen van openbare orde

5. Maximale inzameling van inlichtingen

-Er dient actief informatie ingezameld te worden naar het mogelijk vertrek van Kimyongür en dit zowel door de inlichtingendiensten als door de lokale politie (wijkagenten...). De Voorzitster stelt dat de lokale politie iets meer actief informatie dient in te winnen.

-In het kader van de MFO-3, personen die deel uitmaken van een te volgen groepering (DHKP-C), hebben de politiedienten een opdracht van inwinnen van inlichtingen. De zonechef kan gerichte inspanningen uitvoeren o.a. in het kader van de wijkwerking.

-Bahar Kimyongür is sedert 13/02/2006 ingeschreven te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jean Dubrucqlaan 84/33. Hij verblijft eveneens te 1000 Brussel, Stevinstraat, 190. Het paspoort van Kimyongür , afgeleverd te Jette op 17/01/2001 is sedert 16/01/2006 niet meer geldig. Tot heden (27/04/2006) is er op het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek nog geen aanvraag ingediend tot het bekomen van een nieuw paspoort.

-PZ 5339 meldt dat schaduwen van personen niet tot bevoegdheid van de lokale politie behoort en dat het voor de politiezone moeilijk is om de informatiegaring en toezicht te verzekeren.

-Quid het toezicht op veroordeelde personen...(art 20 WPA). Voor wat betreft Kimyongür kan dit artikel niet door de politiediensten gebruikt te worden.

-Besluit: Maximale informatie-inwinning is mogelijk en dit door de Staatsveilligheid en de politiediensten (lokaal en federaal).

-De voorzitster meldt dat de Staatsveilligheid niet over dwangmaatregelen beschikt, maar actief op het terrein aanwezig is en zorgt voor informatiegaring.


6. Maatregelen van openbare orde


-In het kader van openbare orde kan een persoon maximaal 12 uur aangehouden worden. Na deze 12 uur is de persoon terug vrij en kan

in dit geval niet gevolgd worden door een gerechtelijke aanhouding. De voorwaarden voor een bestuurlijke aanhouding zijn momenteel niet voorhanden.

-Op gebied van openbare orde is er ook geen basis voor het schaduwen van de persoon.


7. Piste verplaatsing naar Nederland


-De kans dat Kimyongür zich zaterdag naar het festival in’s Hertogenbosch (Nederland) begeeft is groot. Tijdens dit festival zal Kimyongür mensen ontmoeten die misschien nieuwe informatie nopens Erdal kunnen verschaffen.

Eveneens is het zo dat de vrouw van Kimyongür een goede vriendin was van Erdal.

-Na ruggenspraak met de OR, zal hem het verzoek worden gedaan door het Federaal Parket, om een grensoverschrijdende observatie aan te vragen in het kader van het mogelijk vertrek naar Nederland. OA3 maakt in het kader P.V. op t.a.v.OR.

-Er zal door OA3 en het Federaal Parket contact opgenomen worden met de Nederlandse autoriteiten, teneinde hen te wijzen op de eventuele aanwezigheid van Kimyongür in Nederland en de mogelijkheid betrokkene aan te houden op basis van de interpolseining van de Turkse autoriteiten ter fine van voorlopige aanhouding met het oog op zijn uitlevering naar Turkije.

-DSU en AO3 nemen contact met hun Nederlandse homologen.

-Federaal Parket neemt contact met het Landelijk Parket in Nederland.

-De Staatsveilligheid verwittigt hun homologen in Nederland en tracht de geclassifieerde informatie eveneens over te maken aan de Nederlandse Staatsveilligheid.

-Mogelijkheden:

a) Pick-up van Kimyongür door Staatsveilligheid op donderdag

27/04 omstreeks 12:00 uur. Op het moment dat Kimyongür op de afspraak verschijnt wordt hij door Staatsveilligheid binnen hun bevoegheden geschaduwd. De overdracht van deze schaduwing door de Federale Politie (DSU) wordt op vrijdag

28/04 in de loop van de dag (te bepalen door OR) voorzien.

b) Kimyongür verschijnt niet op de afspraak. Een procedure om

hem te lokaliseren is voorzien, met OA3.

c)Wat betreft de lokale politie worden de korpschefs van PZ 5339 en 5340 op de hoogte gebracht van de geplande observatie

De lokale politie onthoudt zich van acties indien Kimyongür zich naar Nederland begeeft, bij gebrek aan enig dwangmiddel.

8. Piste geen verplaatsing naar Nederland

-Indien Kimyongür zich op zaterdag niet naar Nederland begeeft, dienen de PZ 5339 en 5340 ingelicht te worden zodat zij in het kader van MFO-3 gerichte informatie kunnen inwinnen betreffende zijn mogelijk vertrek uit België.


9. Opvolging


- Het Federaal Parket vraagt een Sitrep (Federale Politie en Staatsveilligheid) op donderdag 27/04 om 18:00 uur, op vrijdag 28/04

om 12:00 uur en op vrijdag 28/04 om 18:00 uur.

- Een volgende vergadering ter opvolging wordt voorzien op 03/05/2006 om 14:00 uur in de lokalen van de ADCC.

Opmerking PZ 5339: De Korpschef van de zone 5339 vraagt om een vergadering met alle betrokken partijen onder voorzitterschap van het Comité P.

De voorzitster antwoordt dat Comité P en I niet tot de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, noch tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie ressorteren en dat de Korpschef zich dient te richten naar de Voorzitter van het Parlement, de heer H. DE CROO.


De Directeur-generaal biedt de gelegenheid aan alle aanwezigen om nog bijkomende vragen en/of problemen te stellen. De deelnemers bevestigen de afspraken, vermeld in dit rapport.


Einde vergadering: 20:01 uur.


Directeur-generaal

Jaak RAES-----------------------------------------

Dit is dus hoe ‘een samenzwering van magistraten tegen een Belgisch staatsburger’ er extreem luid en duidelijk, en van ongelofelijk dichtbij uitziet. Alle betrokkenen zouden kunnen en moeten vervolgd worden. En zeker vadertje staat himself. Maar ja, de staat staat voor niets, en dus tussen droom en daad... staat de zwijgplicht. (raison d’état - for your eyes only). Of is het ‘zwijgmedeplichtigheid’? ‘Qui tacent placent’: zij die zwijgen, zijn medeplichtig. (Yes, I am talking to YOU! Whoever you are:)Belangrijk is ook dat mijn tekst 'Bevrijd Bahar. Open brief aan de Minister van buitelandse zaken' door beide redacties werd geweigerd (zie: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/11/24/bevrijd-bahar-open-brief-aan-de-minister-van-buitenlandse-zaken ). En dat ook dit onderhavig stuk zonder omhaal is geweigerd. Dat is natuurlijk alweer hun goed recht, maar het toont wel aan dat er sprake is van method in the madness


Trouwens, de grond van de zaak is dat ook de politieke redacties, de binnenland-redacties, de buitenland-redacties, en noem maar op, geen enkele aandacht aan de zaak hebben gewijd. (Behalve nu, of beter op dag 11, een heel klein artikeltje op De Standaard website en een itemmetje op het radio 1 nieuws van zondag zes uur over de actie aan de Italiaanse ambassade, maar niets van betekenis). Ergo: schuldig verzuim en zelfs weigering van hulp aan een persoon in nood. Minstens. In elk geval ‘zwijgmedeplichtigheid’ aan een ‘samenzwering van ambtenaren tegen een Belgisch staatsburger’. Dat is niet niks, lijkt mij. My case rests.


(Ik leg bij deze klacht neer bij de raad voor journalistiek tegen de Vlaamse media in het algemeen en tegen de kranten De Standaard en De Morgen in het bijzonder. Wordt, ongetwijfeld, vervolgd...:).


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door janwillems op maandag 2 december 2013

    Ik begrijp echt niet waarom dit bericht slechts wordt gepubliceerd onder de rubriek 'Blogs' en niet in de middelste kolom van de sitepagina. En bijgevolg meer aandacht krijgt. Te meer daar DWM al aandacht heeft besteed aan deze zaak. 'Herhalingen in de berichtgeving' kan echt geen kwaad. De journalist kan een zaak door dik en door dun kennen. Maar dat is niet het geval voor mediaconsument Doorsnee. Even in herinnering brengen waarover het gaat, kan dus echt geen kwaad. Bovendien vrees ik dat Philip Voets van de Raad voor Journalistiek volkomen machteloos staat.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties