Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Gasboete: There must be something wrong, boys!

dinsdag 20 maart 2012
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Je mening uiten in de openbare ruimte van de stad Antwerpen, het wordt een moeilijke oefening. Occupy’ers krijgen GAS-boetes omdat ze stadspleinen gebruiken voor hun bijeenkomsten. Dames die twee keer schande durven roepen omdat de lindebomen op de Keizerlei tegen de vlakte gaan, worden stante pede opgepakt. Dokters van GvhV krijgen voor een actie over het griepvaccin een GAS-boete getrakteerd. Critical Mass krijgt op zijn fietstochten supercontroles en dito boetes van de politie. En dan zwijgen we nog over 2060 rond het De Conincksplein, over wat daar gebeurt wanneer je wat te lang durft rondhangen of wanneer je er, hoe erg, in het openbaar een biertje durft drinken.

Is dit de stad van het vrije woord? Is dit de stad waar de openbare ruimte mag gebruikt worden om je mening te uiten en waar je je vrij kunt bewegen? Is dit de stad waar burgers kritische geluiden kunnen laten horen? Wat is de bedoeling?

Als kunstenaars zijn we erg gevoelig als het om beperking van het kritische denken gaat, van het vrije denken. Uit die vrijheid puren wij onze artistieke mogelijkheden. Als burgers worden gemuilkorfd, wordt ook ons kunstenaars ruimte ontnomen om te denken en te handelen. Het ene gaat met het andere samen. Een repressieve overheid die het vrije denken aantast, is een gevaar voor elk creatief mens en ondermijnt de democratie.

Vanuit deze bezorgdheid willen wij het stadsbestuur dringend vragen zijn beleid te wijzigen en de publieke ruimte vrij te laten voor de denkende en creatieve inwoners. Antwerpen, met de haven als poort op de wereld, mag zich niet bekrompen opstellen tegenover “het andere geluid”. De poort moet open blijven, de gedachten moeten zich kunnen confronteren. Laat de pleinen en straten van deze stad de ontmoetingsplaats blijven voor een variëteit in het denken, de basis van elke gezonde democratie. We moeten toch niet beginnen vrezen dat ons stadsbestuur ons deze democratische rechten wil ontnemen?

De GAS-boetes? Laat ze in de papierversnipperaar verdwijnen.
Critical Mass? Laat ze fietsen.
Occupy’ers? Geef ze het woord.
GvhV-dokters? Laat ze helende acties voeren.
Dametjes en heertjes? Laat ze roepen.
Bezoekers van pleinen? Laat ze hun gangen gaan en elkaar ontmoeten.
Kunstenaars? Laat ze dromen.
Deze stad mag niet stikken in een langgerekt AAAAAAAAAAA!

Lebuïn D’Haese
Ondertekenen, reacties: info@lebuindhaese.be

Lijst met ondertrekenaars:

Lebuïn D’Haese
Peter Holvoet-Hanssen
Jonas Geirnaert
Dirk Tuypens
Jeroen Olyslaegers
Thomas Blommaert
Youssef El Mousaoui
Nigel Williams
Boekhandel De Groene Waterman
Jokke Schreurs
Benjamin Verdonck
Bert Gabriëls
Frans Stappaerts
Didi De Paris
Jos Hennes
De groep Katastroof
Michael Van Peel
Frank Vranckx
Thomas Decreus
Jan Verleyen
Kif Kif
Paul Schrijvers
Marc Somville
Annmarie Sauer
La Piscine d’ Activité vzw
Servaas Lecompte (ACV-cultuur)
Lieve Peeteers
Frank De Vos
Masereelfonds Antwerpen
Luk Van Den Hoeck (ACOD-cultuur)
Wim Van Hees
Dominique Willaert
Ludo De Brabander
Lappersfort Poets Society
Tijl Bossuyt
Pieter De Vos
Guy Kestens
Jan Beddegenoodts
Marc Jambers
Sarah Wagemans
Stijn Buyst
José Meyvis
Guy Campo
Bert Lezy
Marc Van Gysel
Frieda Groffy
Eric Claes
Gert Vanlerberghe
JC Cabello
Dan Celis
Marieke Van Coppenolle
Caroline Barberis
Lieve Petit
Dietrich Muylaert
Gregory Batens
Rafa Grinsfeld
KasjaNoova (Erna Franssens)
Alex Verheij
Helga Van den Bossche
Udo Van Roosbroeck
Sandra Decadt
Joeri Vanvaerenbergh
Erwin Raeves
Tom Merckx
Regi Rotty
Bootsie Butsenzeller
Heidi Theeten
John Van Oers
Vera Rooyackers
Frederik Reul
Guido Verbeke
Chris Dirckx
Hilde Goris
Linda Van den Bulck
Anita Cornelissens
Marc De Swert
Jesse Derkinderen
Denise Versluys
Ivan Derycke
Jo Vermuyten
Gido Van den Ende
Ange Vlasblom
Erik Meerschaut
Myriam Leroux
Jörg Pyl
Marc Van Gysel
Paul Gelissen
Marc David
Peter Buytaert
Rose Vandewalle
Mia Gypen
Natalie Van Leekwijck
Linda Van den Bulck

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

21 reacties

 • door Koen Calliauw op dinsdag 20 maart 2012

  Kunstenaars nemen het voortouw bij de verdediging van de democratische rechten. Alle waarachtige kunst heeft een maatschappelijke betekenis. Kunstenaars zijn 'visionair'.

  Laat zich niet inpakken door het casino kapitalisme van 'galerij houders', die pooiers die multi milliardairs zijn en uitgevers als CEO's die mondiaal de inhoud van kunst manipuleren. Ook hier geldt : de 99% tegen de 1%.

  Die de 'vrije markt' gebruiken om kunstenaars hun vrijheid af te nemen. Die kunst slechts als 'belegging' beschouwen en er mee op de beurs spelen.

  Kunst en kunstenaars zijn 'deviant', grensoverschrijdend, hebben lak aan 'normen en waarden', Ze hebben recht op en noodzaak aan de 'ivoren toren' van hun atelier en werkkamer. Ze horen eveneens op straat. Levende, waarachtige kunst is 'staatsgevaarlijk'.

  Dat begrepen de Duitse nazi's perfect toen ze 'Entartete Kunst' op de brandstapel gooiden. Toen ze een 'zuiver ras' promoten en de 'vuile Untermenschen' in één ruk verbrandden. De fobie van het Antwerpse politieke beleid ruikt naar die 'zuiverheid'.

  De GAS was oorspronkelijk een middel om honden stront op de stoepen te beboeten. Om zwerfvuil te bestrijden. De GAS wordt in dezelfde sfeer van een 'propere stad' nu politiek misbruikt tegen de 'Anderen', die 'overlast' lijken.

  Dat de 'socialistische' burgemeester Janssens, in dit criminaliserend beleid toegejuicht wordt door extreem rechts - het VB en de N-VA - moet doen denken.

  De Occupy-beweging moet ook in Antwerpen verder een band opbouwen met vrije kunstenaars. Dat gebeurde al in de vroege zestiger jaren. De 'happenings' op de Groenplaats waren artistiek / politieke gebeurtenissen, waar aan ik deelnam als door de media gelabelde Provo-'leider'.

  Provo-'leider'...Een 'contradictio in terminis'.. Noch Provo, noch Occupy-Antwerp erkent 'leiders'. We werden net als vandaag van het plein gesleurd door de flikken in opdracht van 'het gezag'. We voerden directe actie en waren tot op het bot basis-democratisch met anarchistische kenmerken. Evenzeer als nu trachtte 'men' ons van uit het 'Schoon Verdiep' (stadhuis) te recupereren.

  Trap niet in die val, onderhandel niet in naam van een valse 'dialoog'. Zoek het verhelderende conflict. Verbrand je politieke GAS-boetes en stap gezamenlijk naar de rechter om deze terreur fundamenteel aan te klagen.

  Morgen woensdag 21 maart start om 16u3O een door kunstenaars opgezette actie tegen de politieke GAS-boetes aan het Steenplein, nabij het stadhuis. Zal burgemeester Janssens het wagen de recherche opdracht te geven tot arrestaties, tot GAS-boetes ?

  Bezet verder de pleinen zonder om 'toelating' te smeken. Herman Gorter dichtte in 1889 in 'Mei' : 'Een nieuwe lente een nieuw geluid...'. Dit is onze lente. Dit zijn onze straten.

  ''Vox populi' : www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/03/05/antwerpen-vox-populi-vox-dei-900-euro

  • door Polri op dinsdag 20 maart 2012

   ... en altijd weer die kinderachtige holocaustuitbuiting: "Dat begrepen de Duitse nazi's perfect toen ze 'Entartete Kunst' op de brandstapel gooiden. Toen ze een 'zuiver ras' promoten (sic) en de 'vuile Untermenschen' in één ruk verbrandden. De fobie van het Antwerpse politieke beleid ruikt naar die 'zuiverheid' "

   Er is écht geen overeenkomst tussen het in brand steken van boeken (en uiteindelijk ook mensen) en een boete van 250 euro voor mensen die zich niet aan de regel houden en hun betogingen niet gewoon netjes aanvragen.

   Overigens heeft de occupy beweging één keer hun actie wél gewoon aangevraagd, en toen was er geen enkel probleem. Het gaat dus niet over 'vrijheid van meningsuiting', maar over zich houden aan de regel dat niemand de straat zomaar voor zich mag opeisen, ook niet de 0,01% die zichzelf dictoriaal uitroept tot 99% van de bevolking (diezelfde mensen die er in democratische verkiezingen al 50 jaar niets van bakken en daarom meestal 'klein links' worden genoemd).

   • door sven op dinsdag 20 maart 2012

    Je mening willen uiten, dat hoef je niet aan te vargen, dat mag je gewoon doen. Regelgeving, navelstaren zijn allemaal manieren ter voorkoming van dat recht. Jij geeft de regels gelijk, ik de mensen.

    Niets aanvragen dus maar opeisen verdorie!

    • door Polri op dinsdag 20 maart 2012

     U speelt gewoon met woorden. Uiteraard moet je geen toelating aan de stad vragen om een mening te mogen uiten. Ik zie dat al voor me: "beste stad, mag ik alstublieft zeggen dat ik tegen de Oosterweelbinding ben?"

     Maar je moet wel toelating vragen om een straat of plein te bezetten, want die zijn in principe van iedereen, niet enkel van de 0,01% die pretendeert 99% van de bevolking te vertegenwoordigen.

     Ik kies voor regels, want ze zijn democratisch afgesproken tussen mensen. En in dit geval is die regel gewoon artikel 26 van de grondwet. As u dat een slecht artikel vindt, kunt u dat altijd proberen te wijzigen. Maar daarvoor zal u eerst een tweederde meerderheid moeten overtuigen, en dat is iets moeilijker dan met 10 man en een paardenkop beweren dat je 99% van de bevolking achter je hebt staan...

     "Art. 26 De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uitoefenen van dit recht kunnen regelen zonder het echter aan een voorafgaand verlof te onderwerpen. Deze bepaling is niet van toepassing op bijeenkomsten in de open lucht, die ten volle aan de politiewetten onderworpen blijven."

     • door sven op dinsdag 20 maart 2012

      Geeuw

   • door Koen Calliauw op dinsdag 20 maart 2012

    En hier is Polri wéér... Zwak van begrip, streng in de leer van het 'Schoon Verdiep' (stadhuis). Onbekommerd om de feiten en de inhoud. Zoals het in zijn soort reacties betaamd, vond hij zelfs één typefout als 'argument' (sic). Terzijde, wat doet ons 'moe...' in jouw titel ?

    Onaanvaardbare wetten en reglementen zijn gemaakt om overtreden te worden, Polri. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt beschermd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. In Antwerpen zijn Occupy-Antwerp en andere vreedzame opposanten niet eens 'ongehoorzaam'. Ze hebben het recht aan hun kant tegenover de flikken, onbenullen van 'overlast ambtenaren' en hun opdrachtgevers onder leiding van P.Janssens ('Spa' ofte 'stadspartij').

    Zijn 'stadspartij' is een anti politieke kronkel van deze reclame goeroe uit de 'vrije markt', die zijn 'beleid' verkoopt als een wasmiddel in de super markt. De stad is niet zijn bezit, maar het onze, van de burgers, de Antwerpenaren.

    Het 'gezag' dat hier haar macht om politieke redenen met geweld (arrestaties, in de boeien slaan, fysiek molesteren, achter de tralies opsluiten...) misbruikt. Dat met politieke GAS-boetes onwettelijk een beweging financieel tracht 'uit te roken'. Die infiltreert en tracht te manipuleren, verdelen.

    'Voor wat hoort wat' is de titel van het asociale pamfletje van burgemeester Janssens. Hij krijgt lik op stuk, zo hoort dat. Het is welletjes geweest. We blijven niet alleen de straten en de pleinen op eisen, we dagen Janssens en C° voor de rechtbank.

    Wat jouw ontdekking van Art. 26 van de grondwet betreft, in Antwerpen wordt met vele maten en gewichten gemeten. Gelukkig kunnen dagelijks en bvb tijdens het week-end op de Groenplaats talloze groepen 'samen scholen' zonder ooit om 'toestemming' gevraagd te hebben. Jeugdverenigingen, protesten van jongeren + muziek, sportclubs, 'hang ouderen', toeristen, feestvierders en zelfs commerciële activiteiten.

    Ze maken deel uit van een levende niet 'geregisseerde', gecontroleerde stad, net als Occupy-Antwerp. Ze passen dezelfde 'vergader technieken' toe als Occupy, in een cirkel praten aan de voet van het Rubens standbeeld.. Ze hebben bordjes bij en verdelen commerciële goederen als promotie. Ze zijn net als Occupy-Antwerp geen 'overlast'. Alléén is Occupy-Antwerp politiek, men heeft het niet over den Beerschot of het populairste Chiro meisje.

    Occupy-Antwerp en anderen worden om politieke redenen gediscrimineerd. Wedden dat een rechter daar oren naar heeft ? Luc Janssens bewijst met foto's, genomen op één zaterdag, hoe dat zit. Zie : 'Gemeentelijke Asociale Straffen' (1)

    En : 'Holocaust uitbuiting ?'. Je vergeet maar al te graag dat de eerste slachtoffers van het nazisme, communisten, sociaal democratische vakbond leden, liberale democraten, holebi's, kunstenaars,... waren die geen Joods 'bloed' hadden. Dat waren 'Untermenschen' voor de nazi's, wiens boeken verbrand werden, hun werk tot 'Entartete Kunst' gedegradeerd, hun organisaties buiten 'de wet' gesteld, in concentratie kampen verdwenen.

    Die door de gewapende SA van de straten verdreven werden. Toegejuicht door extreem rechtse Vlaams-Nationalisten, waarvan het VB en de N-VA de erfgenamen zijn. Wellicht waren die slachtoffers voor jou allemaal 'klein links', of 'marginaal' ?

    Wel, Polri, deze straten zijn onze straten. We laten ons in Antwerpen niet verdrijven van het openbaar domein waar we het recht hebben 'vrij te spreken'. Waar, wanneer en hoe wij dat willen. Zonder 'toelating' van de recherche. Inderdaad, we menen dat iedere burger 'de straat zomaar voor zich mag opeisen'. Dat is essentieel in de grondig uitgewerkte visie van de wereldwijde Occupy-beweging en die van de Indignados. Dat is een mensen recht.

    Figuren van jouw soort bejubelen de Arabische lente, ver van hun bedje. Dichtbij wordt het tijd voor een Antwerpse lente.

    'Gemeentelijke Asociale Straffen' www.dewereldmorgen.be/foto/2012/03/12/occupy-antwerpen-en-de-gemeentelijke-asociale-straffen-0

    • door Polri op dinsdag 20 maart 2012

     Sven Naessens is door zijn argumenten heen, en kan enkel nog een 'geeuw' opbrengen.

     Koen Calliauw doet tenminste moeite voor een inhoudelijk wederwoord. (terzijde: noch Koen Calliauw, noch ik hebben hiervoor toelating moeten vragen aan de overheid. We hebben wel degelijk vrijheid van meningsuiting in België).

     @ Koen Calliauw Wat de holocaustuitbuiting betreft: ik blijf erbij dat u zich daaraan schuldig maakt. Een boete van 250 euro voor het overtreden van een reglement op samenscholingen op de openbare weg is absoluut onvergelijkbaar met nazi-praktijken, ook wanneer je je verengt tot de praktijken uit de jaren '30 en de grofste nazi-misdaden uit de jaren '40 buiten beschouwing laat.

     Wat de chiro's en andere zatte Hollanders op bierfietsen betreft: het is waar dat er hier een grijze zone is. Uiteraard willen we geen maatschappij waar je een toelating van de burgemeester nodig hebt om met vijf scoutsleden op een bankje een cola te zitten drinken. Maar bij grotere manifestaties is er wel degelijk een afweging van rechten nodig: het is misschien voor 20 Occupy'ers fijn om een stuk van de Groenplaats in te palmen voor een vergadering van 2 uur, maar dat betekent tegelijk dat alle andere Antwerpenaren - de échte 99,999% - niet van dat stuk openbaar domein gebruik kunnen maken. Het is dus logisch dat voor dergelijke manifestaties een toelating moet worden aangevraagd. Je moet ergens een lijn trekken.

     Overigens is heel deze heisa bewuste aanstellerij: vraag gewoon die toelating aan bij het stadsbestuur - jullie zullen die wellicht krijgen - en dan kun je naar hartelust vergaderen over waar het voor jullie écht over gaat in plaats van zoveel tijd te spenderen aan procedures tegen GAS-boetes.

     Uw 'anarchie' klinkt leuk, maar in de praktijk is het niet haalbaar om iedereen zomaar zijn goesting te laten doen op het openbaar domein. Of voert u samen met uw buren geen terechte strijd tegen de overlast van discotheekgangers in uw straat?

     • door sven op dinsdag 20 maart 2012

      Mensen die vol zijn van zichzelf daar kunnen argumenten toch niet helpen. Wetten volgen is voor de massa, opkomen voor andere door buiten de wetten te treden voor mensen die begaan zijn met allerlei zaken. Dus de wet kan me wat, simpel toch.

      • door Pleimion op dinsdag 20 maart 2012

       Benieuwd of u daar nog zo over denkt als u halfdood geslagen wordt door politieagenten die ook vinden dat wetten volgen voor de massa is.

       • door Pleimion op dinsdag 20 maart 2012

        Of omvergereden door een automobilist die vindt dat 'de wet hem wat kan'.

        • door Polri op dinsdag 20 maart 2012

         Het absurd theater gehalte in de laatste reactie van Sven Naessens is om in te kaderen.

         Hij komt zogezegd op voor de 99% maar kijkt tegelijk neer op 'de massa', vindt dat wat voor de massa geldt niet op hem van toepassing is en beschuldigt in één andem anderen ervan 'vol te zijn van zichzelf". Ik had het niet gekker kunnen bedenken :)

         • door sven op dinsdag 20 maart 2012

          Ik zeg nergens iets over 99%, zeg dat enkel de massa zich wetten laat opdringen die te onozel zijn voor woorden, zoals het aanvragen om te spreken in het publiek en ja u bent vol van zichzelf, overvol zelfs.

       • door sven op dinsdag 20 maart 2012

        Agenten die iemand doodslagen omdat hij ergens zit, staat of ligt om te protesteren. hehe wat een wereld toch.

        • door Polri op dinsdag 20 maart 2012

         @ Sven Naessens Misschien is het u ontgaan, maar heel de occupy-bewegig draait over mensen die pretenderen te spreken in naam van "de 99%". Aangezien u die beweging duidelijk een warm hart toedraagt, is het nogal ironisch dat u in eenzelfde adem nogal laatdunkend spreekt over "de massa" en u uzelf buiten die "massa" plaatst.

         Van 'overvol' zijn van zichzelf gesproken... ;)

         Ik stel verder vast dat u in tegenstelling tot Koen Calliauw geen enkel inhoudelijk argument aanbrengt dat dieper gaat dan 'geeuw'.

         • door sven op dinsdag 20 maart 2012

          Ik hoef dat ook niet te doen, zonder aanhanger te zijn van de 99% zoals u vanuit u alleswetende wijsheid komt verkondigen ligt die stelling wel binnen de 99% gedachte natuurlijk. Waarom zou ik een aanvraag doen om op de Groenplaats mijn mening te willen verkondigen aan al wie het horen wil? Absurd, belachelijk en te idioot voor woorden.

          U zegt dat ik laatdunkend spreek over, ik zie dat zelf niet zo, zeg simpel dat de meerderheid, lees de massa, die wetjes gewoon neemt zoals ze komen. Laatdunkend is dus u eigen redenatie die de massa direct ergens een mindere plaats geeft. hokjes weet u wel. hokjes waarin u iedereen wil steken die, oei oei ai ai, niet zomaar blindelings alle regels wil volgen.

          Wetten moeten maar de grens van het banale wordt hier meerdere malen overschreden.

          Allez ik ga u laten, wentel u maar verder in u eigen wijsheid.

          • door Polri op dinsdag 20 maart 2012

           Leeft u nog in een soort lagere school waarin het stoer en cool is om de regels niet te volgen? "Kijk eens wat ik allemaal durf!"

           Wanneer regels democratisch tot stand zijn gekomen - en niet in strijd zijn met de mensenrechten - getuigt het van een soort dictatoriale arrogantie om te stellen dat die regels wel gelden voor "de massa" maar niet voor jou.

           Als je regels wilt veranderen: ga je gang, we leven in een democratie. Laat die 99% op de pvda stemmen, en dan kun je meteen jouw ideale maaschappij oprichten ;)

 • door Koen Calliauw op woensdag 21 maart 2012

  @ Polri, toch leuk dat je terug bent van even weggeweest. Dat brengt leven in de brouwerij.

  Enkele bedenkingen bij je reactie 'Anarchie werkt niet'. Je meent : 'Overigens is deze hele heisa aanstellerij'. En : '...in plaats van zoveel tijd te spenderen aan procedures tegen GAS-boetes'.

  Occupy-Antwerp en anderen zijn politiek actief, nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en zitten niet voor de buis te suffen. Ze overstijgen het 'cocoonen' in deze geïndividualiseerde samenleving en trekken met mekaar gezamenlijk op. Basis democratisch, met directe actie, burgerlijk ongehoorzaam.

  Het beleid beweert mensen te willen 'activeren'. Maar dan wel door haar 'geregisseerd' en gecontroleerd. Verder dan het promoten van de 'Lente poets' en gevel tuintjes mag dat niet gaan. Dan wordt het gevaarlijk... Men tracht volwassen burgers te reduceren tot peuters. Het lijkt niet tot je door te dringen dat de repressie tegen Occupy-Antwerp politiek is.

  Het lijkt dat je die politieke onderdrukking toejuicht. Occupy-Antwerpen, kunstenaars en anderen zijn bezig met een vreedzame, grondige 'lente poets' van het rechtse beleid, aangevoerd door een 'socialist'.

  De GAS past in een hetze tegen de burgerlijke vrijheden. Daarvoor bestaan 'buurtregisseurs' die politie infiltranten zijn, daarvoor zijn in navolging van de vroegere Oost-Duitse Stasi de BIN's opgericht (Buurt Informatie Netwerken) die info voor de politie verzamelen, daarom zijn er 'goede' buurtcomité's zoals dat van de St.Andries wijk die aan het handje lopen van het beleid en 'slechte' die autonoom blijven, daarom noemde Janssens de grassroots beweging het 'Daklozen Aktie Komitee (DAK) (dat ik oprichtte) in volle gemeenteraad 'verdacht', daarom wordt de GAS - oorspronkelijk bedoeld in de strijd tegen de honden stront - als politiek wapen misbruikt.

  Het zal je petje wel te boven gaan, maar die plaatselijke GAS sluit naadloos aan bij de hysterie rond de 'strijd tegen het terrorisme'. De GAS ontstond in de periode van de opkomst van de 'strijd tegen hèt kwaad' en tast in het verlengde daarvan de burgerlijke vrijheden aan op onze straten en pleintjes.

  Net als in de VS waar het Antwerpse beleid haar mosterd haalt. Waar het Belgische beleid zich op inspireert, de GAS is in vele steden en gemeenten een probleem. Enkele gemeenten weigeren dit systeem in te voeren.

  Een systeem van verklikking wordt opgezet in naam van een stedelijk Antwerps 'veiligheidsplan' en tast de democratische rechten aan. Opposanten worden met behulp van de BIM (Bijzondere Inlichtingen Methoden) en de BOM (Bijzondere Opsporing Methoden) 'gevolgd' en afgeluisterd, Facebook op de voet gevolgd, 'dossiers' aangelegd, personen geficheerd.

  Ik sta met mijn blanco strafregister op een van uit de recherche naar de media gelekte illegale 'zwarte lijst' met als hoofding 'Extremisten-Terroristen'.

  Volgens u is '... heel deze heisa bewuste aanstellerij...' vanwege Occupy-Antwerp. Anja Hermans werd door een Dendermondse rechter veroordeeld tot zes maanden effectief - in cassatie bevestigd - wegens 'deviant' gedrag en 'aanstellerij' omdat ze als (burger)journaliste van DeWereldMorgen.be onthulde wat nu algemeen aanvaard wordt : de kerncentrale van Doel is onveilig en een gevaar voor de bevolking. Ook 'muffin man' Steven Degeynst is een 'aansteller'.

  Wat u 'aanstellerij' noemt, is 'provocatie', het via conflict onder het stof halen van belangrijke maatschappelijke problemen. Provocatie is een recht dat enkele jaren geleden in een belangrijk vonnis bevestigd werd door een Raadsheer van het Antwerpse Hof van Beroep en activisten die de lekke wetgeving rond het bezit van cannabis aanklaagden, vrijsprak. Hun recht om parket en politie te provoceren - te 'testen', 'uit te lokken' - werd erkend. Occupy-Antwerp past dat recht toe.

  @ Polri, u bent niet van deze wereld. De GAS-terreur tegen oudjes die de mussen voederen, tegen vuilniszakken die tien cm te ver op straat staan, tegen hen die tegen een boom pissen in een stad waar men het vertikt openbare WC's te plaatsen, tegen 'hangjongeren' - Janssens wil veertien jarigen en zelfs jonger kunnen beboeten - in een stad zonder voorzieningen voor de jeugd, tegen hen die op straat een blikje Cara pils drinken, tegen honden bezitters die geen 'kakzakje' bij de hand hebben wordt een groot deel van de Antwerpenaren te veel. De GAS is georganiseerde diefstal.

  De anti-GAS beweging die op gang komt sluit aan bij 'de mensen'. Dat niet beseffen en dus de mening van vele Antwerpenaren als 'aanstellerij' afschilderen bewijst een gat in uw bewustzijn.

  • door Polri op woensdag 21 maart 2012

   @ Koen Calliauw U doet wat u vaak doet in discussies: wanneer u het niet kunt halen op de concrete feiten, begint u er van alles en nog wat bij te sleuren - meestal dezelfde zaken, want uw plaat blijft nogal snel hangen (het verbaast me dat u nog niet over de Bollekesfeesten bent begonnen, maar dat gebeurt wellicht bij de volgende reactie...)

   Zoals ik al een paar keer heb gezegd: ik deel uw wereldbeeld niet waarin alles wat de stad doet per definitie een Gestapopraktijk is. Ik zie geen probleem met boetes voor plassen op straat. Ik zie geen probleem met winkeliers die de politie informeren over criminaliteit in hun straat. Die oude dame die een boete kreeg voor het voederen van een mus was een eenmalige fout, geen dagelijkse terreur.

   De straat is van iedereen. Net daarom is het logisch om voor 'grotere' manifestaties een toelating aan te vragen, want het kan niet zijn dat de 0,01% op een arrogante manier de ruimte opeist die eigendom is van de 100%.

   Uiteraard is er een grijze zone, zoals Luc Janssens in zijn fotoreportage aantoont. De regel wordt niet zo strikt toegepast dat elke chirogroep die een half uurtje op de Groenplaats rondhangt drie weken op voorhand een toelating moet aanvragen. Dit toont net aan dat Antwerpen géén politiestaat is.

   Nogmaals, u hebt geen enkel bewijs dat de GAS-boetes tegen Occupy Antwerp er zijn gekomen omdat de stad schrik heeft van hun standpunten. Als de organisatoren - die zogezegd niet bestaan - gewoon die toelating hadden aangevraagd, was er geen enkel probleem geweest. Het bewijs: ze hebben dat eens gedaan en toen mocht hun actie gewoon doorgaan: de politie kwam even kijken en meer niet.

   • door Peter de Boer op vrijdag 23 maart 2012

    @polri. je moet 'm ook eens vragen naar 1: de reactie van Comité P op zijn klacht (arrestatie tijdens gemeenteraad) 2: de reactie van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat op zijn klacht (bollekesfeest) 3: wat hij bedoelt met ' wraak smaakt zoet' (laatste zin uit zijn onvolprezen stukje over het bollekesfeest) Antwoord zul je waarschijnlijk niet krijgen maar juist dat tekent deze man!!

    • door Koen Calliauw op vrijdag 23 maart 2012

     @ Polri, de Boer, jullie volgehouden neiging om me 'ter verantwoording' te roepen, heeft iets komisch. Anderzijds heeft deze stijl van 'ondervragen' het diep bruin geurtje dat op het 'Schoon Verdiep' en in de politie toren (de 'Oudaen') walmt. Dat typisch is voor het repressieve, controlerende, regisserende van dit bruine beleid waarop jullie geilen en tot de betere leerlingen van burmeester Janssens en C° horen. Maar soit, even van achter naar voor reageren op je insinuerende 'vragen'.

     3 - 'Wraak smaakt zoet', inzake het Bollekesfeest, een door de stad georganiseerde promotie van de harddrug alcohol. De stad Antwerpen werd veroordeeld door Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) wegens het jarenlang niet naleven van de wet. Dat na een klacht van mij, duidelijk gemaakt in mijn 'onvolprezen stukje' over dat alcohol festijn op de Zuiderdokken.

     De stad wordt verplicht de educatieve slogan Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand in al haar publiciteit rond alcohol te vermelden. De JEP : ' De adverteerder (de stad) bevestigde dat hij de beslissing zal naleven'. Die gemotiveerde veroordeling vindt men terug op http://www.jep.be.

     Ondertussen promoot de stad met een hele pag. in het tweewekelijks blad De Nieuwe Antwerpenaar (15/03/12) schaamteloos het opnieuw ontdekte en gecommercialiseerde 'Seefbier'. Van die educatieve slogan geen spoor. De 'adverteerder', de stad beweerde volgens de JEP 'ook in de toekomst strikt rekening te zullen houden met de beslissing van de Jury '. In De Nieuwe Antwerpenaar lapt de stedelijke overheid die belofte aan haar laars. Voor mij reden tot een nieuwe klacht.

     'Wraak smaakt zoet...'. Enig begrip voor ironie is jullie uiteraard vreemd. Maar inderdaad, zoals ik reeds twintig jaar met het Daklozen Aktie Komitee (DAK) betrokken ben bij de verdediging tegen brutale repressie van onder meer verslaving zieken - zoals schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) er één van de vele op het stadhuis is die geen GAS-boetes oplopen wegens 'overlast' - stemt het mij vrolijk het Schoon Verdiep op haar bek te zien gaan. Trouwens, jullie als grote aanhangers van 'low and order', zullen wel de eersten zijn om het naleven van de wet en reglementen door de overheden te eisen. Of krijg je door dat deze zich boven de wet wanen ?

     2 - Het Vlaamse Kinderrechten commissariaat meent dat het Bollkesfeest, waarbij jongeren betrokken worden, geen schending van de rechten van minderjarigen is inzake de harddrug alcohol. Dat met een zwakke argumentatie die ik betreur. Dat tegen de feiten in. Dat terwijl wetenschappers, artsen, belangen verenigingen alarm slaan rond het toenemend alcohol misbruik bij jonge kinderen en er voor hen ontwenning klinieken opgezet worden. Het Vlaams Kinderrechten commissariaat ontwijkt om opportunistische redenen een duidelijke uitspraak en laat jongeren in de steek.

     1 - Nu wordt het leuk... Wat met mijn klacht bij het Comité P inzake politie brutaliteiten tijdens administratieve aanhoudingen op het stadhuis, bij een gemeenteraad ? Het Comité P en alle instanties die toezicht uitoefenen op de politie, zijn bevooroordeelde 'incest' structuren. Bevolkt met aan de politie verwante individuen. Ik diende bij verschillende instanties klacht in. Het is nu de Dienst Intern Toezicht van de Antwerpse politie zélf die deze affaire onderzoekt. Op enige objectiviteit valt niet te rekenen. 'Eigen volk eerst', niet waar ?

     Ik kreeg van korpschef Eddy Baelemans himself op 9 december 2011 het bericht : 'Uw klacht handelt over 'aanhouding en slachtoffer van politiegeweld'. Deze klachten behoren tot het onderzoeksterrein van onze dienst intern toezicht. Zij zullen verder beoordelen welke stappen zij ondernemen of eventuele verzoeken afwachten van de andere onderzoeksinstanties'.

     'Onze' dienst intern toezicht zou dus reeds bijna vier maanden aan het onderzoeken zijn. 'Onze' dienst bleef inmiddels doof en stom, 'omerta'. Het komt er op neer dat men de maffia opdraagt haar eigen zaakjes voor hun privé rechtbanken te beoordelen.

     Ik ga als wakkere burger dhr. Baelemans toch nog eens aan zijn vel zitten. En zal verder het door het Europees Hof van de Rechten van de Mens beschermde wapen van de burgerlijke ongehoorzaamheid blijven hanteren als beste mogelijkheid om verzet te plegen tegen een 'systeem' dat mijn rechten en die van velen onderdrukt.

     @ Polri, de Boer, als aanhangers van blinde 'recht en orde', van 'zero tolerance', moet ik niet verwachten dat jullie snappen wat de betekenis is van 'wakkere burgers' in een democratie, die er geen is. Slaap zacht...

     • door Peter de Boer op zaterdag 24 maart 2012

      De man die alles en iedereen aanklaagt, tegen alles en iedereen klachten indient vindt het komisch dat men HEM kritische vragen stelt. Moeten wij zijn kritische vragen dan ook maar als komisch nemen??? Dat lijkt me eigenlijk maar het beste!! Laten we maar lachen om deze wraakzuchtige, paranoide en narcistische man.

      Wat die nieuwe klacht bij het JEP betreft: ik kan nu al aan geven wat het JEP zal antwoorden namelijk dat de klacht wordt afgewezen (waarschijnlijk niet ontvankelijk wordt verklaard) En dan zal de man die bij een succes het van de daken schreeuwt zich hullen in stilzwijgen. Nee hier moet ik mij zelf corrigeren, hij zal een stukje schrijven over hoe het JEP een volkomen foute beslissing heeft genomen!! Want het kan toch niet zo zijn dat hij geen gelijk heeft??? Nee echt, dat kan toch helemaal niet!?

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties