Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Turkse vagina's nieuwe frontlijn

woensdag 6 juni 2012
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
 • Slachtoffers van het bloedbad

“Ik zie abortus als moord, en aan de kringen en media die zich tegen mijn commentaar verzetten zeg ik: Jullie leven en ademen Uludere. Ik zeg: elke abortus is een Uludere”; de woorden van Turks premier Recep Tayyip Erdoğan afgelopen week op een bijeenkomst van de vrouwenafdeling van zijn AK-Partij liegen er niet om. Er kwam een storm van protest zowel uit de hoek van vrouwenbewegingen, de medische wereld als van bij zijn politieke tegenstanders. Erdoğan’s uitspraken zijn echter meer dan de zoveelste conservatieve variatie op het "abortus is moord"-thema. Ze symboliseren de nieuwe strategie van de AKP om zich te consolideren als conservatief machtblok in Turkije. Of hoe Turkse baarmoeders en Koerdische smokkelaars martelaren worden in een nieuwe demografische oorlog.

Uiteraard is Erdoğan gekant tegen abortus. In Turkije is abortus tot tien weken na bevruchting toegelaten; in België is dat 14 weken, in Nederland en in de UK 24 weken. Als leider van de conservatief-islamitische AKP zou Erdoğan deze wet liever ongedaan maken en de termijn terugbrengen tot 4 weken. Dat hij abortus met moord gelijk stelt is dus, hoewel verwerpelijk, op zich niets om verbaasd over te zijn.

Maar vrouwen die ervoor kiezen hun vrucht af te drijven beschuldigen van medeplichtigheid aan een bloedbad waarbij 34 onschuldige slachtoffers vielen, waarvan 17 minderjarig, il faut le faire. De Turkse premier laat het hier echter niet bij. Duistere krachten, niemand weet wie of wat, zouden via abortus en keizersnede de Turkse natie trachten te elimineren. Deze kampt immers, zoals de meeste geïndustrialiseerde landen, met een krimpende fertiliteitsgraad. Naast de gekende gevolgen van vergrijzing brengt dit voor Erdoğan nog een extra vervelend probleem met zich mee. Koerdische vrouwen krijgen nu meer dan dubbel zo veel kinderen dan Turkse, wat volgens de Turkse leider circa 2038 tot een nationale ramp zou leiden, zijnde een meerderheid van Koerden onder de Turkse bevolking.

Zo belanden we in Uludere, op de Turkse grens met Irak. September van vorig jaar was deze streek het toneel van een bloedige aanslag van Turkse F16's op een Koerdische smokkelkaravaan, nadat Amerikaanse patrouillerende drones ervan uit gingen dat het PKK-militanten betrof. Over de precieze gang van zaken die bewuste nacht is nog altijd geen uitsluitsel. Vast staat wel dat de officiële versie, het zou om een pijnlijke vergissing gaan, zo goed als uitgesloten is. De autoriteiten weten dat de PKK in de streek weinig voet aan grond heeft en dat veel lokale dorpshoofden met de staat coöpereren als dorpswachten. Ook gebruikte de PKK de bewuste route naar Irak nooit wegens te weinig beschut. Een militair complot om Erdoğan te compromitteren misschien?

De premier leeft immers als sinds zijn aantreden op gespannen voet met de eens zo machtige legertop, zelf niet vies van een coup meer of minder. Het gonsde in het najaar van 2011 in ieder geval van de complottheorieën in de Turkse media. Er waren er zelfs die de PKK verdachten. Hoe het ook zij, het blijft merkwaardig dat Erdoğan de slachting van Uludere tracht te recupereren in zijn demografisch discours, gericht tégen de Koerden. Zo verwijst hij steevast naar de slachtoffers als "Turkse burgers"; bij wijze van postuum eerbetoon? De regering zit verveeld met de zaak en tracht zichzelf kost wat kost wit te wassen.

Met de uitspraken van vorige week bereikt Erdoğan hierin een absoluut dieptepunt. Niet alleen spant hij de gevallen Koerden voor zijn eigen conservatief-nationalistisch kar, in eenzelfde beweging tracht hij al de aandacht te verschuiven naar het abortusthema en de demografische dreiging. Maar Erdoğan’s demografische strijd is niet meer dan louter paniekzaaierij. Wetenschappelijk houden de voorspellingen van een Koerdische meerderheid totaal geen steek.

Dat ze een makkelijk excuus bieden om een conservatieve agenda door te duwen, overgoten met altijd gevoelige nationalistische argumenten, zal de traditionele AKP-achterban wel lusten. Al sinds een paar maanden neemt de eens zo liberale en democratische AKP een conservatief-religieuze zwaai. Ayhan Sefer, hoofd van de parlementaire commissie Mensenrechten, vond afgelopen week bijvoorbeeld dat de Turkse vrouwen een voorbeeld konden nemen aan Bosnische verkrachtingsslachtoffers uit de burgeroorlog; zij hielden hun kind wèl. De zogenaamde “strategie van de spanning” heeft al meermaals haar nut bewezen in de mobilisatie van een geparalyseerde bevolking achter waanzinnige politieke projecten, denk aan de Koude Oorlog of recent nog de War on Terror. Een voorbode voor de nieuwe grondwet die er zit aan te komen?

Open brief van Hakli Kadin Platformu: http://www.haklikadinplatformu.org/category/english

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door catteeuw op woensdag 6 juni 2012

  We zijn economisch in staat - mits een wissel vh economisch dictaat - een gemeenschap en rijk leven te voorzien voor ongewenste kinderen. Een stabiele economie en egalitaire monitaire maatschappij zal meer kinderen gewenst maken.

  Vaders worden jurisch gewezen op hun verantwoordelijkheid tegenover een kind (soms als het alleen in naam is) - economisch en sociaal - terwijl vrouwen het leven mogen termineren.

  Is een foetus geen mens met rechten? Het leven is een continue beweging dus die organische entiteit - het potentieel van leven - bestaat wanneer het DNA combineerd en de cellen repliceren.

  Waarom moet een kind uit verkrachting sterven? Voor de gevoelens vd moeder? Voor de souplesse van haar lichaam? Omdat het kind des Duivels is?

  Als een vrouw een man verkracht - als zij ongewenst een kind met hem maakt - mag hij dan beslissen om dat leven te termineren? Als het kind slechts in naam van hem is - kan hij die beslissing maken?

  Er bestaat een pseudo-wetenschappelijk media verhaaltje dat de cellen van het lichaam zich om de zoveel jaar vernieuwen. Dit is een leugen. De bestaande DNA word niet vernieuwd - een molecule als bouwpaket - die energie opwekt - levende informatie - iedere bevruchting een experiment in overleven en complexciteit - een uniek chemisch bedrijfje. De neuronen in de cerebrale cortex 'het instinct' zijn degene waarmee je geboren word. Leven is een process van evolutie - erfenis - niet vernieuwing. Dit wil zeggen - schade is blijvend - dood is permanent - en een weken oude foetus is zonder ingrijpen potentieel een uniek zelfbewust wezen - dat je even gaat meegeven met de kankers, bierbuiken en verteerde longen.

  We interpreteren de loskoppeling van seks-voortplaning-gezin als een culturele en individuele bevrijding in het westen. Een verlichte evolutie. Huwelijk is juridisch economisch - kinderen eigendom - en voor de rest interpreteerbaar. Maar misschien was er een reden voor zo'n instituten in culturen doorheen de ooit diverse wereld. Communale beperkingen op het recht op voortplanting - als moreel taboe. Misschien - als we in evolutie geloven - was een reden voor alle patronen in complexciteit - was er in culturen een reden voor monogamie. Sociale cohesie. Overleving. AIDS. Moeders plegen infanticide wanneer hun toekomst erger lijkt dan de dood - denk ik.

  Of abortus moord of vrijheid en liefdadigheid is - is een onnodig conflict - want we zijn intellectueel potentieel in staat - mits een sanering van onze ambities en dat van onze meesters - een maatschappij te organiseren waar mensen die tegen abortus zijn de middelen krijgen om ongewenste kinderen op te vangen. En waar moeders&vaders over de kennis en ziel beschikken om verantwoordelijk om te gaan met hun potentiële mens makende capaciteiten - binnen de context van hun realiteit en niet de illusie vd TV-familie - met respect voor de levende persoonlijkheid die ze creëeren - zodat de kwantiteit aan ongewenste kinderen een economisch verwaarloosbare onkost zal zijn voor het bedrijf.

  Onze cultuur maakt er een sport van de waarde van seks te reduceren. Vrijheid! Scoren. Ik ben ze al tegen gekomen die K3-Sex'nCity generatie - toekomstige of reeds voltooide zenuwinzinking. Ben je die mensen vrijheid aan het geven of ben je iets significant uit de mensheid weg aan het nemen.

  En laten we akkoord zijn dat de Katholieke kerk - en wat daaruit komt - niet het morele oer-kompas is waarnaar ik verwijs.

  • door Peter Glas op donderdag 7 juni 2012

   Op welke planeet leef jij zeg? Ooit al eens een vrouw ontmoet?

   Je bent een veelschrijver, ik zie je naam hier op DWM met de regelmaat van de klok. Uit deze reactie blijkt dat je beter op kwaliteit dan op kwantiteit zou toeleggen. Je reacties zijn meestal een spuien van losse termen, op duizenden manieren te interpreteren, zodat je achteraf altijd een uitleg hebt. Het gaat ook altijd over economie, maar dat is hier dus niet het onderwerp, ook al probeer je dat ervan te maken. Denk toch maar eens wat langer na voor je iets post, want soms heb je wel een punt.

   To the point: - Rechten van de foetus moet je afzetten tegen de rechten van de moeder: elke zwangerschap bedreigt het leven van de moeder. Dat de vooruitgang de moeder hier meer zelfbeschikkingsrecht in geeft is dus een neutrale situatie, je kan het leven van de moeder niet boven dat van de foetus plaatsen of omgekeerd. - Abortus gaat over de kwaliteit van het leven: is een vrouw wel klaar om moeder te worden? Kan ze haar ongeboren kind een goed leven geven? Kan ze zichzelf nog verder ontwikkelen eens het kind er is, of wordt ze herleid tot kindjesfabriek? - Hoeveel mannen worden er eigenlijk door vrouwen verkracht? Zowat een buitenaards issue dus. Tenzij je bedoelt hoe sommige vrouwen hun partner proberen te gijzelen uit verlatingsangst door zich te laten zwanger maken, maar die duiding geef je niet. Losse flodder vanop de planeet Mars dus. - Lamarck heeft aangetoond dat ons genetisch materiaal wel degelijk door omgevingsfactoren verandert, een proces dat de aanpassingskracht van het leven enorm versterkt naast de natuurlijke selectie. Toch even je feiten checken. - Volgens onze biologie is het pas na de geboorte dat het gezin écht onstaat, wanneer het kind zich aan de vader bindt. Ook in onze biologie is dus geen koppeling tussen sex en gezin. - Kinderen als eigendom van de ouders.. weer totaal naast de kwestie hé. Ja, ouders sturen hun kinderen dwingend in een bepaalde richting, dringen hen ook hun genetisch materiaal op. Dat heet 'ouder zijn', niet 'een kind bezitten', hoewel dat juridisch misschien hetzelfde is. - Nog biologisch bepaald is het plezier dat wij aan sex beleven, iets wat we met weinig andere diersoorten delen. Naar verhouding hebben we met de meeste andere soorten ook enorme geslachtsdelen. Dat is dus niet cultureel bepaald.

   Hier ga ik nog voorbij aan de écht moeilijke thema's: wat met ouders met genetische afwijkingen, die hun genen laten selecteren; wat als het onderzoek een verkeerd resultaat geeft, en een kind met een zware afwijking toch dreigt geboren te worden; wanneer spreek je van een individu of van moord.. Dingen waar ik me liever ook niet over uitspreek, omdat ik hierover ook mijn mening niet wil opdringen. Onze maatschappij moedert ons al genoeg dood.

   • door catteeuw op donderdag 7 juni 2012

    Ik ben mij bewust Lamarckiaanse selectie en epigenetica. Dit heeft een elastische werking - dacht ik gehoort te hebben. Dit is het aan en uitschakelen van genetische code - doorgeefbaar - maar niet de creatie van nieuwe informatie. Maar ik zou het moeten opzoeken.

    Als ik bedoel continue beweging dat bedoel ik dat je niet op x aantal weken kan besluiten of het een mens of niet is. Het is het doden van iets levend. Dat was mijn punt.

    Ik ben niet tegen abortus. Maar ik ben ook niet tegen tegen abortus zijn. Ik ken perfect begrijpen waarom mensen daar een democratisch bezwaar tegen hebben. Als dat voor hen een misdaad is - mogen zij die mening verdedigen.

    Mijn punt is dat wij op dit moment een genocide plegen op de moslim naties - voor olie - voor dit dwaas economisch systeem - dus probeer ik elke schijn van morele veroordeling van moslim ethiek vanwege verlichte democratische moraliteit te counteren.

    Zoals de reactie op Sharia4Belgium - die dient om een vijandbeeld vd moslim te creëeren om de illegale invasie van Syrië door NATO huurlingen te legitimeren. http://www.informationclearinghouse.info/ Assaad is niet zijnburgers aan het slachten om een oorlog uit te lokken zoals in Lybië - dat zijn wij - net als in lybië.

    De interpreteerbaarheid vd woorden die ik gebruik komt omdat ik de woorden van de media gebruik. Het is inderdaad zever. Extreem. Hysterisch. Onwetenschappelijk. Radicaal. Hoeveel maal hoor je het woord extreem per dag? Zijn er zoveel extreme dingen? Ik gebruik gewoon hun woorden. Vanwaar zou ik ze elders hebben geleert?

    Ik weet niet of het in dit artikel strikt de bedoeling was. Maar met het toneelstukje rond Sharia4Belgium dacht ik toch even het idee ontkrachten dat tegen abortus zijn ondemocratisch of zelfs fascistisch zijn. (ik schrijf dit zonder de tekst te herlezen)

    Ze willen gewoon het woord MOSLIM vasthangen aan het woorden als terrorisme-radicaal-anti-feministisch... Honderd keer per dag. Moslim terrorist moslim radicaal moslim gevaar moslim extremist. Sharia4Belgium is niet verschillend aan Vlaams Belang. En de politie stookt. Het is net als komplot theorie. Door constant die term te herhalen word ieder komplot een theorie. Iedere tegenstelling aan het woord vd "status quo" is een komplot...

    Moslim terrorist moslim radicaal moslim gevaar moslim extremist. Zo creëer je het beeld van de moslims als een wild volk en stellen mensen zich geen vragen bij de miljarden die NATO investeert in het terroriseren van moslim landen. En ook geen vragen waarom wij een crisis betalen die als fraude in Amerika is gestart - en waar wij als burgers niets mee te maken hebben.

    Onze moraliteit is niet superieur aan die van moslims - de moslims zijn geen terroristen - wij zijn de terroristen.

    ze liegen

    dat is zowat mijn punt

 • door Koerdisch Instituut op donderdag 7 juni 2012

  Uiteraard zijn Erdoğan's uitspraken over abortus verwerpelijk. Maar het artikel handelt in feite over de manier waarop hij het abortusdebat misbruikt als argument tegen de democratische vrijheidsstrijd van de Koerden. Alsook om de aandacht af te leiden van zijn verantwoordleijkheid in Uludere. Blijkbaar lukt dat hem aardig ...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties