Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Liesbeth Homans pakt liever de werklozen dan de miljonairs aan

vrijdag 10 januari 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
 • Liesbeth Homans (N-VA), schepen en voorzitter van het OCMW van Antwerpen (foto: archief DeWereldMorgen.be).

Straffe uitspraak van N-VA-kopstuk Liesbeth Homans in DS Weekend van 4-5 januari: “Te veel mensen horen in de sociale zekerheid niet thuis. De groep is te groot geworden. De allerzwaksten zullen we blijven helpen.”. Wablief? Zegt Homans hier niet dat zij de sociale zekerheid wil reduceren tot iets voor “de allerzwaksten”? Dat voor haar niet iedereen nog langer recht heeft op de sociale uitkeringen? Dat bestaanszekerheid voor iedereen volgens haar niet (meer) kan?

En dat uitgerekend twee dagen nadat de kranten meldden dat de miljonairs in 2013 aanzienlijk rijker werden en één dag nadat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters moest bekendmaken dat Vlaanderen nog 20.000 werklozen meer telt dan begin 2013. Homans maakt er een “breekpunt” van voor haar partij bij de verkiezingen. “We moeten durven beslissen. De beperking van de werkloosheid in de tijd wordt geen populaire maatregel.”

Voor langdurig werklozen geldt volgens Homans dat ze geen recht meer hebben op sociale zekerheid. “De groep is te groot geworden”. Ze “verkiest” voor die werklozen een leefloon van het OCMW: 545 euro per maand is dat voor een samenwonende of 819 euro voor een alleenstaande.

De oudere generatie weet nog een beetje hoe snel je vroeger in armoede kon geraken in een maatschappij zonder sociale zekerheid. De jeugd weet dat veel minder. Ze leert dat ook niet op school, het zit niet in de leerprogramma’s of de eindtermen. Ten onrechte, want dat sociale monument wankelt. De trend is het te ontmantelen en te vervangen door privéverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij betaalt je dan uit in functie van wat je haar hebt betaald. Een samenleving van ieder voor zich: ‘Ik moet kunnen terugkrijgen wat ik voor mijn eigen verzekering betaald heb.’ En wie werkloos, ziek of oud is, moet zelf maar voor de kosten opdraaien. Zo sneuvelt de solidariteit.

De N-VA steekt niet weg dat ze helemaal niet hoog oploopt met onze sociale zekerheid. Bart De Wever dweept met zijn “inspirator” Theodore Dalrymple. Die vertelde hem in 2011 dat de sociale  zekerheid mensen niet uit de armoede haalt: “Ze bestendigt hen in hun achterstelling. Ze vernietigt hun zelfrespect. En ze creëert meer armen en zieken.”

Vandaag leeft in ons land 15 procent van de mensen in armoede, een schandelijk cijfer voor zo’n rijk land. Maar, zo becijferde Europa, zonder (wat nog overeind staat van) de sociale zekerheid zou dat 42 procent zijn. Dat de onderklasse van Dalrymple zonder sociale zekerheid kleiner zou worden, is dus baarlijke nonsens. Ze zou verdrievoudigen, tot bijna de helft van de bevolking.

Minder sociale zekerheid want dan is die makkelijker te betalen, is het leidmotief van Homans. Wat ze er niet bij vertelt is dat de concurrentiedwang, die als een houtworm aan onze lonen vreet, evenzeer aan de sociale zekerheid vreet. In naam van het concurrentievermogen van onze ondernemingen gaan de patronale sociale bijdragen almaar naar beneden. De teller staat al op meer dan 5 miljard werkgeversbijdragenverminderingen. VBO en Voka eisen dat nog een groter bedrag van dat indirecte loon in hun bedrijven blijft. “De mensen moeten maar meer privéverzekeringen nemen,” is de redenering.

Een andere optie, een sociale, is perfect mogelijk. Die optie beschermt het sociale en herfinanciert de sociale zekerheid ook: met een vermogensbelasting. De gigafortuinen hebben volop geprofiteerd van de fiscale vrijgevigheid. Is het niet aan hen een deel van wat zij zo hebben bijeengegraaid, af te geven om de sociale zekerheid in stand te houden? Want het is zoals Gilbert De Swert, de ex-chef van de ACV-studiedienst schreef: “De 20e eeuw heeft zo hard gezwoegd om deze droom van de 19e eeuw te realiseren, dat de 21e eeuw dat allemaal niet mag neerhalen.”

Het probleem is niet zozeer de middelen te vinden maar ze te wíllen vinden. Het gaat om de politieke wil om meer geld te geven aan wat in de concurrentielogica ‘niet-productieve bestedingen’ wordt genoemd. Maar dan zie je Homans in velden noch wegen!

Koen Hostyn is filosoof en econoom. Hij is actief bij de studiedienst van de PVDA. Begin maart verschijnt zijn boek 'Het Vlaanderen van De Wever' bij EPO Uitgeverij.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

6 reacties

 • door Mysjkin op vrijdag 10 januari 2014

  "Vandaag leeft in ons land 15 procent van de mensen in armoede, een schandelijk cijfer voor zo’n rijk land."

  Vertel er ook eens bij hoe dit gemeten wordt? Het gaat om mensen die een inkomen hebben dat lager ligt dan 60% van het mediane inkomen. Als het mediaaninkomen en de uitkeringen die onder deze grens vallen evenredig stijgen, dus zelfs al gaat de levensstandaard van leefloners en andere uitkeringsgerechtigden omhoog, toch blijven zij arm. De koopkracht van leefloners mag verduizendvoudigen (ik overdrijf om de absurditeit aan te tonen), als het mediane inkomen stijgt, blijven zij arm. Het gaat hier helemaal niet meer over armoede, maar over een bepaalde mate van ongelijkheid. Haal een werkmens uit de jaren 50 eens naar onze tijd, laat hem zien hoe een leefloner leeft en vraag hem of die mens arm is. Hij zal u uitlachen.

  In Bulgarije leefde volgens Eurostat 21,2% van de bevolking onder de armoedegrens in het jaar 2012, tegenover 14,8% in België. Maar in Bulgarije was, ook volgens Eurostat, maar liefst 44,1% van de bevolking materieel gedepriveerd., tegenover 6,5% in België. Daar hebt ge uw armoede!

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=t2020_53&language=en

  • door Le grand guignol op zaterdag 11 januari 2014

   De Europese armoedegrens wordt inderdaad berekend op 60% van het mediaaninkomen, maar u trekt daar een foutieve conclusie uit.

   U schrijft: "Als het mediaaninkomen en de uitkeringen die onder deze grens vallen evenredig stijgen, dus zelfs al gaat de levensstandaard van leefloners en andere uitkeringsgerechtigden omhoog, toch blijven zij arm. De koopkracht van leefloners mag verduizendvoudigen (ik overdrijf om de absurditeit aan te tonen), als het mediane inkomen stijgt, blijven zij arm." U stelt de zaken voor alsof een toename van de levensstandaard van uitkeringsgerechtigden altijd gepaard gaat met een toename van het mediaaninkomen, maar dat is niet correct. Wanneer alle inkomens onder de mediaan toenemen tot het niveau van de mediaan, dan blijft de mediaan hetzelfde.

   Concreet: in België is het mediaaninkomen ca. 1686 euro. Wanneer de inkomens onder de mediaan optrekken tot 1686 euro, dan is de mediaan nog steeds 1686 euro. Resultaat: de levensstandaard van de betreffende mensen neemt toe en de inkomensarmoede neemt af.

   Uw redenering is problematisch omdat ze (1) een interne tegenstelling bevat - de levensstandaard neemt toe en toch blijft men arm - en (2) de zaken op een zodanige wijze voorstelt dat een toename van de laagste inkomens altijd gepaard gaat met een toename van het mediaaninkomen. In wezen suggereert u op die manier dat de aanpak van inkomensarmoede een onmogelijke opdracht is. En, dat is natuurlijk uw intentie.

   Daarnaast maakt u nog een andere redeneerfout. U gebruikt - misbruikt - de levensstandaard van een werknemer uit de jaren '50 om te beargumenteren dat de armoede vandaag bij leefloners overroepen is. U vergelijkt daarbij twee totaal verschillende contexten met elkaar. U doet dat overigens nog eens rustig over in uw laatste alinea.

   Uw enige doel bestaat erin om te proberen aantonen dat het eigenlijk allemaal nog wel meevalt met die armoede; of zelfs dat armoede bij ons niet bestaat. Daarnaast probeert u via een drogreden te beargumenteren dat iedere aanpak van inkomensarmoede sowieso onmogelijk is. Me dunkt dat u in de eerste plaats een ideologische agenda dient en dat u niet vies bent van intellectuele oneerlijkheid om die ideologische agenda aan de lezer op te dringen.

   • door Koen Hostyn op zondag 12 januari 2014

    Ik onderschrijf deze repliek helemaal, waarvoor dank!

  • door hercegvagyok op maandag 13 januari 2014

   Beste Jan; Ik ga hier niet veel woorden aan vuil maken, met cijfers kan men alles aantonen, maar één ding is voor mij duidelijk, u hebt nog nooit zelfs geen klein beetje honger geleden, u verward armoede met materiaal. Als je uw electriciteit en gas of ander verwarmingsproduct niet meer kunt betalen, dan is dat geen luxe, dit heb je nodig. Misschien eens even uit uw cocoon komen en eens gaan rondkijken met uw blik op realiteit, dan zal je zien hoeveel armoede er is. Mensen in armoede die lopen daar niet mee te koop, en daarom denken jullie altijdt in normen van geld en materiaal. Neem de proef eens op de som en hang de profiteur eens uit en probeer eens een maand toe te komen met pakweg 900 euro, alles inbegrepen, eten, drinken, water, stroom, verwarming, dus wat je dagelijks nodig hebt, en dus niet in overvloed. Doe maar eens !!!!! NB. Wij waren vroeger thuis niet echt arm, maar we hebben ons toch van veel, heel veel dingen moeten ontzeggen, en daarom ben ik op mijn 14 gaan werken ( wat mijn moeder niet wilde ) en als straf om mijn ouders te helpen mag ik vandaag tot mijn 60 jaar gaan werken, omdat er zogezegd geen geld is voor de pensioenen. Weet dat de gemiddelde Belg maar 37,7 jaar werkt, zie naar de cijfers weereens. Ik hoop in ieder geval dat je niets overkomt, zodat je niet in armoede komt.

 • door rummensl op zaterdag 11 januari 2014

  ooit moeten rondkomen met 819 euro de maand?

 • door huracan op zondag 12 januari 2014

  Vandelanotte zei enige tijd geleden dat hij niet meer reageert op de verzinsels van het N-VA, meer bepaald van Dewever. Wel , het is meer dan tijd voor het Spa om met volle zeilen hun koers te bepalen, i.p.v. steeds weer , heel even de sfeer in de omgeving op te snuiven, en vervolgens te zeggen : " je rentre dans ma coquille". Ondertussen wordt door het N-VA azijn over die schelp gegoten , en , iedereen weet wat er dan met die schelp gebeurt. De niet- productieven moeten straks een kenteken dragen als bewijs dat zij diegenen zijn die de draagkracht van onze maatschappij vernielen. Be aware of the devil and be aware of the elite . Dat laatste als duiding , waarschuwing, voor alle productieven en niet-productieven, werknemers en kleine zelfstandigen. Tevens hier een hint waar de belangen van links liggen, maar ... ik hoor links niet , met uitzondering van het Pvda.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties