Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Minder belastingen met de N-VA?

maandag 28 oktober 2013
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Op een druk bijgewoonde persconferentie gaf de N-VA maandag uitleg bij het eerste luik van haar congresteksten. Het thema 'Welvaart en welzijn' was aan de orde van de dag. Teksten kregen we nog niet te zien, maar de aanwezige journalisten kregen alvast een eerste voorsmaakje van wat de N-VA voorheeft met ons sociaal model na de federale verkiezingen.

Om 'werken, ondernemen en sparen' aantrekkelijker te maken, moeten de belastingen naar omlaag, zegt de N-VA. En welke belastingen dan wel? De hoogste belastingschalen en de vennootschapsbelasting. Dat is precies wat… ook paars-groen in ons land al gedaan heeft, tussen 1999 en 2003, als een kopie van wat de regering-Schöder in buurland Duitsland in die jaren deed, toen ze het “Duitse model” vorm gaf.

De N-VA wil 'de belasting op het gemiddelde loon' verlagen naar 40%. Volgens de N-VA bedraagt die nu 50%. Dat klopt niet helemaal. Uit een studie van professor André Decoster die in april werd gepubliceerd in De Gids op Maatschappelijk Gebied[1], blijkt dat in het aanslagjaar 2010 slechts 12,5% van alle belastingplichtigen de maximumheffing van 50% op hun netto belastbaar inkomen betaalden.

In het totaal zouden ongeveer 40% van alle belastingplichtigen enig effect ondervinden van de maatregel die de N-VA voorstelt. Samen verdienen zij bijna 70% van alle inkomens en door het solidariteitsmechanisme betalen zij bijna 90% van alle personenbelastingen. Door veelvuldig gebruik te maken van systemen zoals de woonbonus, interestaftrek, pensioensparen en dienstencheques, krijgt deze groep ook veel terug van de belastingen.

Welvaart en welzijn voor iedereen?

Door het aanslagpercentage 45% af te schaffen en het percentage 50% enkel behouden voor de 'allerhoogste inkomens', slaat de N-VA ook een serieus gat in de begroting. Door deze aanslagvoeten gemiddeld met slechts 10% te doen dalen, zou de factuur al oplopen tot meer dan 3,3 miljard euro.

Hoe wil de N-VA deze kost recupereren? Zelf geeft de partij aan dat ze de overheidsuitgaven wil bevriezen en loonindexering wil afbouwen. In de praktijk betalen we dus met z'n allen met lagere lonen, minder zorg en minder openbare diensten voor een verlaging van de belastingen voor de hoogste inkomens. Dat de N-VA dit verkoopt als een 'sociale maatregel' zou veel mensen tegen de borst moeten stoten.

Eerder maakte de N-VA in haar 'Groeipact' ook al bekend dat ze de belastingen op vennootschappen, aandelen en patronale bijdragen op arbeid wil verlagen. Om de patronale RSZ te verlagen mag voor de N-VA de BTW zelfs enkele procenten stijgen.

Natuurlijk, in dit land is de belastingdruk zeer ongelijk verdeeld. Maar die ongelijkheid zit vooral hierin: voor wie gaat werken is België een fiscale hel, maar voor wie inkomsten uit vermogen haalt is België een fiscaal paradijs. Een fiscaal programma dat beweert iets aan de fiscale ongelijkheid te willen doen en de grote vermogens daarbij buiten schot laat, is een contradictio in terminis.

Als u dus niet over een goedgevulde aandelenportefeuille beschikt, is de kans groot dat u na de grote 'fiscale hervorming' van de N-VA niet minder maar méér belastingen zal moeten betalen.

Koen Hostyn is filosoof en econoom. Hij is actief bij de studiedienst van de PVDA. In januari verschijnt zijn boek 'Het Vlaanderen van De Wever' bij EPO Uitgeverij.

Voetnoten

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

3 reacties

 • door ivesdeblieck op woensdag 30 oktober 2013

  In het totaal zouden ongeveer 40% van alle belastingplichtigen enig effect ondervinden van de maatregel die de N-VA voorstelt. Samen verdienen zij bijna 70% van alle inkomens en door het solidariteitsmechanisme betalen zij bijna 90% van alle personenbelastingen.

  Als u dus niet over een goedgevulde aandelenportefeuille beschikt, is de kans groot dat u na de grote 'fiscale hervorming' van de N-VA niet minder maar méér belastingen zal moeten betalen.

  Leest u zelf die tegenstrijdigheden in uw analyse niet? In tegenstelling tot vandaag is het in het België van morgen voor de N-VA het doel dat iedereen die actief bijdraagt aan de samenleving waar voor zijn bijdrage krijgt. En iedereen die meer doet daarvoor beloont wordt.

  Misschien dat inderdaad de kiezers van de PVDA (waar de A al lang niet meer staat waarvoor het eens stond...) niet tot die groep horen. Voor de groep die, zoals u zelfs zegt voor 70% vd inkomens en 90% van de solidariteit zorgt, zou eindelijk de waardering hiervoor een welkome afwisseling zijn. Niet elke werkende vlaming is namelijk CEO, advocaat of tandarts, dat is enkel een socialistische urban legend de laatste tijd...

  • door svdl op woensdag 30 oktober 2013

   De voorstellen avn ed NVA verscherpen de tegenstelling arm en rijk nog meer. De overheid heeft normaal als rol een herverdelende factor te zijn waarbij aan de noden van de zwaksten in onze samenleving dmv collectieve diensten wordt voorzien. Het NVA voorstel gaat eigenlijk een begrotingsgat slaan evenredig ter ere en glorie van de rijksten in onze samenleving, waarbij dat begrotingsgat direct implicaties heeft op de publieke collectieve diensten dat aan de armen geleverd kan worden: lees oa. afgeschafd, teruggeschroefd, strengere voorwaarden, lagere uitkeringe, hoger opleg, etc...

   Neen de 10% rijkste hoeven niet beloond meer te wordne door zulks NVA beleid. Zij zijn al beloond geweest de afgelopen 25 jaar. De hoogste schiven van de peronenbelastingen zijn stelsmatig teruggeschroefd. De Venootschapsbelasting is als maar gedaald! Jawel! En bovenop door allerhande Didier-reynders-en-co fiscale spitstechnologie is d ediscrepantie y-tussne dereële venootschapsbemasting en de theoretisch nog nooit zo hoog geweest. En meer... het verschil in aanslagvoet tussen KMO's en zelfstandige "kleintjes" en anderzijds multinationals is ook nog nooit zo hoog geweest.

  • door bewusteman op donderdag 31 oktober 2013

   Beste Ives, ik geef toe dat ik ook niet direct kan volgen wat de opgesomde percentages betreft, maar je bewering dat de N-VA het goed met je voor heeft als je 'bijdraagt aan de samenleving' is dikke nonsens: je weet toch dat men daar geweldig fan is van het 'Duitse model' (Duitse hel zou beter gekozen zijn..)? Dat model heeft enkele jaren geleden in ons buurland tot enorme hoeveelheden 'working poor' geleid, tot zelfs alleenstaande moeders die 100 km moeten gaan werken voor 1(!) Euro per uur bovenop hun riante uitkering van pakwek 384 euro (om die dus niet kwijt te spelen!) met nog een aalmoesje per kind erbij, ruim onvoldoende voor de kinderopvang dus (maar geen nood: Oma und Opa zullen wel bijspringen..). Je geraakt in een situatie waar je nooit meer uit geraakt... Je hebt gelijk als je zegt dat het in tegenstelling tot vandaag anders moet, maar toch niet erger dan nu liefst!! Gelieve dus op te houden met die leugens, aub. De N-VA interesseert het geen knijt hoe de werknemer van vandaag moet rondkomen, wie werk heeft moet niet lopen zagen, zo staat het (in weliswaar verbloemde woorden) in hun programmateksten. Het is een extreem-neo-liberale partij in al wat ze zeggen en doen, helaas.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties