Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Etienne Vermeersch of de geleerde onwetendheid

zaterdag 2 juni 2012
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Hoe dubieus is het georakel van de filosoof? Waar gaat hij zijn boekje te buiten? Wat is zijn blinde vlek? Lang geleden al beschreven, nu nog steeds actueel:

De geleerde onwetendheid

Commentaar bij de standpunten
van Etienne Vermeersch over de hoofddoek

door Eric Hulsens
28 september 2010

Inhoud:


Woord vooraf


1. Imam
2. Geweld(dad)ig modern
3. Koloniale mentaliteit
4. Catastrofe
5. Pacificatie
6. Embedded feminismWoord vooraf


Op 25 september zond Actua-tv een hoorzitting uit van de onderwijscommissie van het Vlaamse Parlement, waarin de filosoof  Etienne Vermeersch zijn visie op de hoofddoekenkwestie kwam toelichten. Wat hij zei, lag in het verlengde van zijn essay over het onderwerp dat eerder dit jaar verscheen, en dat hij verspreidde naar parlementariërs en de media: http://www.etiennevermeersch.be/artikels/godsdienst-religie/de-islam-en-de-hoofddoek-belgi%C3%AB-een-bredere-benadering .


Als vrijzinnige heb ik het nogal moeilijk met de vorm die de vrijzinnigheid aanneemt bij Etienne Vermeersch. Het eerste wat mij voortdurend stoort, is de inmenging die hij zich veroorlooft in islamitische aangelegenheden, een bemoeizucht die hij als model meegeeft aan de politici. Hij ondergraaft daarmee de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van godsdienst.  Dat doet hij ook door te stellen dat islamitische ouders hun kinderen niet met een hoofddoek naar de basisschool mogen sturen. Tijdens de hoorzitting trok hij dit principe door naar het katholicisme door zich tegen de kinderdoop te keren. Pas als ze min of meer volwassen zijn, zouden jonge mensen met hoofddoek of doopsel geconfronteerd moeten worden, en dan zelf moeten beslissen of ze voor of tegen zijn. 


Dat is een verbazingwekkende visie. Het is alsof je in de muzikale opvoeding de muziek zou laten rusten tot iemand volwassen is, om dan te vragen: wil je een instrument leren bespelen? Vrije keuze, maar dan ben je al erg laat om het op muzikaal gebied nog tot iets te brengen. De normale gang van zaken is dat ouders hun kinderen van kleins af aan bekend maken met de waarden en praktijken die ze belangrijk vinden, en dat kinderen zich daar later eventueel van afkeren. Kinderen leren zingen, tokkelen, trommelen… en gaan naar de muziekschool. Later blijkt dan wel of ze in die richting verder willen. Dat geldt ook voor de levensbeschouwelijke opvoeding. Ouders geven ideeën over ethiek, kleding, sekserollen, wellevendheid, geloof … door aan hun kinderen van als die nog heel klein zijn, en dat is hun volle recht. Maar dat recht erkent Vermeersch niet.


Wat mij als vrijzinnige ook stoort, is de invulling(en) die de filosoof geeft aan het begrip secularisatie. Het is iets anders in de staatsfilosofie dan in de sociologie, en in de geschiedenis is het een vaak agressief gerealiseerd gegeven. De gewelddadigheid en de ontsporingen van de secularisatie moet je onder ogen zien om de golven van re-islamisering en hun soms gewelddadige varianten te begrijpen. En het principe van de seculiere staat, die zich neutraal opstelt tegenover de levensbeschouwingen, maakt het onmogelijk te pleiten tegen het holistische van de godsdienst, zoals Vermeersch doet. Als mensen vinden dat de godsdienst heel hun leven doortrekt en vormgeeft, is het hun goed recht daarnaar te leven. Godsdienst reduceren tot een privé-activiteit , zoals Vermeersch voorstaat, doet de rechten van de gelovigen tekort.


De expertise van Etienne Vermeersch vind ik twijfelachtig en de manier waarop hij de zaken kadert, vind ik heel be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Vanhaeren op maandag 4 juni 2012

  Vermeersch heeft wel degelijk gelijk in deze. Bedenk dat in de 21ste eeuw, het atoomtijdperk voorbij, 'n godsdienst zoals de islam de wereldbevolking wil overheersen? Dit is gewoon krankzinnig, en iedereen die hieraan meewerkt is gewoon een destructieve gek. Alles heeft zijn tijd, maar de islam hoort thuis in de middeleeuwen en ver daarvoor, niet in de 21ste eeuw.

  • door aronjaco op maandag 4 juni 2012

   Van de Middeleeuwen gesproken! Wel, uw standpunt kan tellen. Maar , elk zijn gedacht. Voor mij is het zo dat we inderdaad de tijden van racisme niet zijn ontgroeid. De start van wat tolerantie is en samenleven is alsnog niet aan de orde als ik één en ander zo lees. De godsdienstfreaken zitten overal.

 • door BernardDewitte op maandag 4 juni 2012

  @ aronjaco volledig akkoord, maar even een toevoeging aan 'de godsdinstfreaken zitten overal' - de antigodsdienstfreaken blijkbaar ook. Al even intolerant.

 • door PhilVer op maandag 4 juni 2012

  ik zie alleen dat de auteur over heel veel tijd beschikt om dergelijke lange epistels te schrijven die eigenlijk aan de grond van de zaak voorbij gaan: is het in onze cultuur geoorloofd de boerka te dragen ? Neen. Net zoals het in een deel van de Arabische cultuur niet toegelaten is de hand van een vrouw te schudden of in het openbaar alcohol te (kunnen) drinken (wel uit "t zicht...). Wij als brave westerling volgen deze voorschriften als we in dergelijke landen zijn want we zijn er te gast. Waarom zou dezelfde redenering niet opgaan voor boerka's? En waarom zouden wij dan boerka's moeten tolereren? Omdat wij "schuld" (moeten) dragen voor de NATO en "boete" moeten doen voor onze "imperialistische" tendenzen? Wie is hier nu het dwaallicht?

 • door Eric Hulsens op dinsdag 5 juni 2012
  • door walterboef op donderdag 7 juni 2012

   @hulsens Begrijpt ge niet dat wij al die zever omtrent al dan niet burka STR... beu zijn? AANPASSEN OF OPKRASSEN ! ZEKER hier niet biologisch komen pollueren! We zijn met TEVEEL! Filosoferen kan enkel met volle maag CONSUMINDEREN DAT IS EEN must!

 • door corine op maandag 6 augustus 2012

  ik ben ook een rasechte vrijzinnige,vrij metselares. Ik ben deze wantrouwige reacties in onze vrijdenkende milieu tegen ex-katholieken zo beu als koude pap. zelf als vermeersch een demonstratie schrijft die zo klaar is als pompwater, wat niet mag gezegd worden van de uwe, wordt hij nog bedacht van te reageren onder invloed van de kerk en van zijn verleden. stelt u even de hamvraag: zou u graag hebben dat uw kinderen of kleinkinderen van vrouwelijke geslacht vanaf hun kindertijd te horen krijgen dat ze zich moeten verbergen, dat ze anders een onweerstaanbare object van lust zijn voor hun mannelijke tijdsgenoten die het risico lopen hun pulsies niet te kunnen bedwingen als ze een haartooi zien? want daar gaat het uitsluitend over: radicaal islam is kindermishandeling met zware gevolgen voor de zelfbeeld voor de rest van het leven. ons onderwijs heeft inderdaad als taak kinderen zich laten ontplooien zowel intellectueel als fysisch. daarvoor moeten ze goed geInformeerd zijn over alle mogelijke levensopvattingen om later zelf een bewuste keuze te kunnen maken. islam betekent letterlijk gehooorzaamheid, blindelings, zonder zich maar eenvraag te mogen stellen, want het is als een totaal en een zeer efficient controlemiddel over de moslimsbevolking opgevat. vandaar de regels voor elke gewone handeling van het dagelijkse leven. Alle kronkelende beschouwingen om de actuele en niet updated doctrine, onder het motto van godsdienstvrijheid, te verdedigen zijn dikke zever. de kerk was even achterlijke, maar wel 500 jaar geleden! geen reden dus om dit als argument nog nu te gebruiken.

 • door Fred Guldentops op donderdag 16 augustus 2012

  heel interessant artikel

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties