Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De "bosbrossers"

donderdag 7 februari 2019
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
  • Jongeren zijn heel creatief in het maken van passende slogans. Foto © Wim Schrever

Dat sinds enkele weken schoolgaande jongeren in ons land de straat zijn opgekomen  voor een beter klimaat, is beslist een goede zaak. Omdat zij daarvoor brossen worden ze ook wel ‘s “bosbrossers” genoemd. Die naam is niet echt passend, meen ik. Het klinkt een beetje smalend. Jonge mensen die er bewust voor kiezen te spijbelen voor de goede zaak, mogen heus wel met een passender naam benoemd worden.

Een oud-leraar en klimaatbeweger avant-la-lettre bevestigde me vorige week nog het belang van hun acties: ook hij dacht dat de jeugd niet te bewegen was in die kwestie.
Niets bleek minder waar: dankzij hun inzet is het draagvlak eindelijk zichtbaar geworden in onze samenleving. Het is nu duidelijk dat we ons allen bewust zijn van de nodige omslag.
Én van de noodzaak voor een degelijk beleid dat de nodige beslissingen neemt. Want enkel van onze individuele inspanningen zullen we er niet raken. Er zijn heus moeilijke en soms delicate beslissingen te nemen door beleidsvoerende politici. Dat dat moeilijk is, staat buiten kijf.
Maar de jongeren konden op heel korte tijd dat grote draagvlak realiseren. En dat zou ook op beleidsvlak wel ‘s voor de nodige omschakeling kunnen zorgen.

Veel mensen staan er van te kijken dat het jongeren zijn die ons allen tot groter bewustzijn brengen.
Dat is echter niet zo vreemd. Deze jonge mensen hebben nog vrijheid in keuzes en maken dat nu ook duidelijk: zij willen deze wereld niet meer.
Volwassenen daarentegen zitten al vaker vast in gewoontes. Daardoor zien ze bepaalde struikelblokken niet meer. Laat staan dat ze de oplossingen ervoor zien.

Ook elders zijn het jonge mensen die de wereld een geweten schoppen. De meest populaire is de Zweedse Greta Thunberg. Zij reisde – per trein! – helemaal naar Davos om de zakenmensen en top-politici toe te spreken. Haar tussenkomst op het Wereld Economisch Forum ging de wereld rond.

De Belgische activiste Anuna De Wever liet zich inspireren door de Zweedse vijftienjarige. Ook in andere landen volgen nu nog meer acties van jongeren die willen opkomen voor een beter klimaat.

We kunnen stellen dat de hele wereld nu in rep en roer staat, over de hoognodige ommezwaai voor een leefbare planeet, voor iedereen. En dus voor een beter beleid, op vele vlakken.

Woordgebruik is heel belangrijk en kan maatschappelijke evoluties versnellen.
Jongeren die hun lessen op school missen om onze samenleving wakker te maken, mogen voor mijn part meer passend ‘bewuste brossers’ genoemd worden.
Dat deze omschrijving eveneens een alliteratie is, is meteen meegenomen.
Zeg nu zelf, dat klinkt toch meer motiverend, niet?!

Mocht ik nog schoolgaand zijn, ik zou het wel weten! ;-}

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.