Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Een bedrijfswagen inruilen voor netto loon een onmogelijke keuze

vrijdag 4 november 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

meer netto zonder file ?!

Het mobiliteitsvraagstuk staat weer bovenaan de agenda , minder bedrijfswagens in ruil voor meer “netto” loon luidt het moto.

 

Het feit dat het afzien van zo een wagen door het personeelslid kan gecompenseerd worden door meer nettoloon wordt gepercipieerd als een positieve tendens naar duurzame mobiliteit. Sosm maakt men wel bedenking dat een dergelijk  nettoloon geen pensioenrechten opbouwt en dat dit vooral de hogere lonen ten goede komt.

Eén belangrijke aandachtspunt wordt veelal vergeten. Het nettoloon zal op de loonfiches verschijnen als twee types van verloning. Het eerste als het resultaat van bruto minus belastingen en sociale bijdragen het tweede als een puur netto wedde. Hier schuilt het gevaar dat de werkgevers in de toekomst in de verleiding zullen komen om nettoloononderhandelingen te voeren los van het bruto-inkomen. Dit zal verkocht worden als een win-win-situatie, de werkgever moet minder lasten betalen en de werknemer ontvangt netto meer. Dit terwijl het loon van de werknemer de som is van het brutoloon plus de werkgeversbijdrage want die bijdrage ervaart de werkgever ook als loonlast. Enkel onderhandelen over nettolonen is niks minder dan diefstal op het uitgesteld werknemersloon .

De lonen bruto laten stijgen zodat de werknemer eenzelfde nettobedrag ontvangt als de waarde van een bedrijfswagen is utopisch. Men gaat schermen met de concurrentiepositie. Hoog tijd om vermogenden te laten bijdragen in de sociale zekerheid zo kan de loonkost binnen de perken blijven.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

2 reacties

  • door antbover op zaterdag 5 november 2016

    Via allerhande " extra-legale" voordelen , wordt de sociale zekerheid voortdurend ondermijnd. Werknemers bekijken veelal slechts het onmiddellijk voordeel , daar waar die systemen uiteindelijk leiden tot uitputting van ons sociaal systeem , met alle gevolgen van dien bv. qua pensioen.Destijds werd voor die systemen gekozen o.m. met de medewerking van de vakbonden, en dat omdat : - loonsverhoging onmogelijk leek te zijn , - de achterban koos voor het onmiddellijk voordeel , zeg maar " in natura " , zo ook de bedrijfswagen , - de werkgevers gretig deze systemen aanvaarden ipv loonsverhoging en wel omwille van de directe voordelen daaruit voortvloeiend voor de werkgevers. Nu blijken die systemen niet langer houdbaar te zijn omwille van de te weinig aangevulde sociale zekerheids--pot. Men kon dat nochtans vooraf reeds weten. Nu blijkt het dat ook die extra-legale voordelen aan herziening toe zijn. Niet langer houdbaar wordt gezegd . Nochtans wil de regering een stukje loon uitbetalen als vervanging voor de bedrijfswagen , maar dan wel zonder belastingen en sociale zekerheid daarop te betalen. Dat bied dus geen enkele oplossing. De oplossing is : een hoger loon uitbetalen in vervanging , maar met inbegrip van alle lasten die op een normaal loon dienen betaald te worden.Een andere weg is er niet, tenzij uiteraard het wegvegen van genoemde systemen zonder looncompensatie. Ik vrees ervoor dat , mits het verstrijken van een zekere tijd , dat laatste het geval zal zijn. Les : de werknemer kan nooit een zichzelf ondergravend systeem aanvaarden ipv loonsverhoging.Het zijn de vakbonden die hun leden moeten correct inlichten over de toelomstige gevolgen van bepaalde regelingen , iets wat in het veleden dus te weinig is gebeurd.

  • door Ronald Van Beneden op zondag 6 november 2016

    Het is al langer duidelijk samen met maaltijd cheques ,eco cheques enz. is de bedrijfswagen een platte belastingontduiking gesteund door de regering. Het zijn allemaal zogezegde middelen om de verloning netto te verhogen zonder dat er een bijdrage( belasting op) moet geleverd worden door de werkgever. Komt nog bij dat later bij het pensioen de werknemer nog eens koud gepakt wordt bij de berekening van zijn pensioen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties