Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

BASISINKOMEN VOOR IEDEREEN EEN LINKS IDEE ?

maandag 15 februari 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

In de strijd tegen de armoede lijkt een basisinkomen een leuk idee. Verschillende bronnen spreken van een basisbedrag van 1000 € per persoon.
Dergelijk initiatief zou een budgettaire impact hebben van dezelfde ordegrootte als deze van de huidige sociale zekerheid.
Logisch dat de beide systemen niet naast elkaar kunnen bestaan er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden.
1. Herverdelen:
De sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit en herverdelen, de werkenden zijn solidair met werklozen en gepensioneerden, de gezonden met de zieken. Dit houdt in dat er momenten zijn in het leven waarop men veel betaald en weinig terugkrijgt. Op andere ogenblikken , denken we maar aan onze oude dag, keren de rollen om. Sommigen hebben spijtig genoeg heel veel tussenkomst nodig anderen heel gelukkiglijk weinig. Hier botst dit systeem om zijn grenzen , zij die het niet nodig hebben krijgen en de andere behoeftigen hebben tekort. Er is ook geen sprake van een solidariteitsmechanisme want iedereen krijgt uit algemene middelen , niet omdat men behoeftig is maar gewoon omdat men er is.
2. Arbeid:
Deelnemen aan het arbeidsproces is tot op vandaag mensverheffend. Een actieve deelname verrechtvaardigt een rechtvaardig loon. In een basisinkomensysteem is de kans reëel dat men wat gaat bijklussen of kleine jobs neemt om gecombineerd met het basisloon een goed inkomen te verwerven. De patroons wrijven zich in de handen want de 1 €-jobs komen er aan. Men kan stellen dat dergelijk systeem minder uren werken in zich draagt en de combinatie arbeid en gezin ten goede komt. Dit is juist maar ook een veralgemeende 30-urige werkweek door de vrouwenorganisatie FEMMA en de PVDA gepromoot biedt ook deze mogelijkheid.
3. Sociaal overleg:
Het basisinkomen zou om budgetredenen de sociale zekerheid bijna volledig vervangen. Overleg tussen patroons en werknemers zou veel minder nodig zijn want het basisinkomen is niet gelieerd met arbeid. Als er nu één zaak is waar we in België fier mogen over zijn is het sociale overleg. Vakbonden en ziekenfondsen , ik denk vooral aan de twee grootsten, zijn het kloppend hart van wat er in de maatschappij leeft, zij hebben echt wel de vinger aan de pols. Rechtse regeringen hebben schrik van echte basisdemocratie en hebben schrik van een participatief middenveld.

Het basisinkomen lijkt mooi , ook voor linkse mensen, nader denkwerk doet vragen rijzen.
Als we de verhoging van de productiviteit niet laten resulteren in een verhoging van het dividend maar in een vermindering van de arbeidsduur kan iedereen arbeid en gezin combineren en kunnen op de sokkel van werkloosheid de lonen niet onder druk gezet worden.

Laat iedereen binnen zijn mogelijkheden participeren aan het arbeidsproces en we worden er allemaal beter van.


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

11 reacties

 • door antbover op woensdag 17 februari 2016

  Wat mij betreft : als het gaat over een win-win situatie , wel dan kan ik mij daarin vinden. De lasten in België zijn voor iedereen te hoog , met uitzondering van de rijken . Dus , een basisinkomen lijkt mij plausibel. De consumptie en dus de welvaart zal er ook wel bij varen. Wat betreft de pensioenen , wel , onze politici maken allerhande bokkesprongen om de pensioenen betaalbaar te houden ( wat steekt achter ene zeggen ? ); wel geef een basispensioen met daarbovenop een som à rato van hetgeen is bijgedragen in het pensioenfonds. Probleem opgelost. Dit wordt dan ook uiteraard een item waar politici niet meer aan populisme kunnen doen. Dus , niet voor morgen zeker hé!!!

 • door Carlos Pauwels op woensdag 17 februari 2016

  Neem een gepensioneerd koppel, hij regent, zij regentes met volledige loopbaan. Ik schat dat die samen ongeveer 4.500 euro netto pensioen hebben. Moeten die het dan in 't vervolg doen met 2.000 euro? Die gaan lachen! Of krijgen ze die 2.000 euro bovenop? Beide gevallen zijn niet zo voor de hand liggend. Dit is maar één klein voorbeeldje die mij voor de geest komt. Zo zijn er misschien wel honderden. En voor alle duidelijkheid, noch ik noch mijn echtgenote zijn in het geval. Wat met zwartwerk? Huisvrouwen gaan echt lachen! "Voorlopig" vind ik het een zot idee. Revolutionair is het wel.

 • door JohanGroenroot op woensdag 17 februari 2016

  The automation revolution is possible, but without a radical change in the social conventions surrounding work it will not happen. The real dystopia is that, fearing the mass unemployment and psychological aimlessness it might bring, we stall the third industrial revolution. Instead we end up creating millions of low skilled jobs that do not need to exist.

  http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/17/automation-may-mean-a-post-work-society-but-we-shouldnt-be-afraid?CMP=twt_gu

 • door Roland Horvath op woensdag 17 februari 2016

  Een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen OBI van bvb 1.500 euro per maand voor 18+ is er niet om de Sociale Zekerheid SZ te vervangen, het laat bijklussen toe maar niet in het zwart, de vakbonden zijn dan evengoed nodig als nu, de lonen blijven dezelfde met dien verstande dat niemand nog ter beschikking is voor onaangename of onderbetaalde jobs, het komt niet bovenop het andere inkomen, integendeel wie 1.500 of meer verdient betaalt zijn OBI zelf. Maar het is er iedere maand. Zonder voorwaarden.

  Een OBI moet niet royaal zijn maar leefbaar, bijvoorbeeld 1.500 € per maand voor 18+ en 200 € voor 18-. Het wordt iedere maand aan iedereen zonder onderscheid betaald zonder dat daar iets moet voor gedaan worden. Het kan gefinancierd worden door twee bronnen. Ten 1e, door een deel van de SZ en ten 2e, degene die zelf een inkomen hebben, betalen hun OBI zelf, ze storten 1.500 euro per maand aan de instantie, die het OBI uitbetaalt. Het OBI geeft iedereen een vast inkomen dus een zekerheid. Geen uitsluiting. Het is er altijd, zonder enige voorwaarde. Het creëert een andere maatschappij, minder stress en er is meer mobiliteit, ook op de arbeidsmarkt. Er wordt door een OBI niet minder gewerkt zoals blijkt uit experimenten. De SZ blijft gedeeltelijk bestaan. Het OBI is slechts een andere vorm van een deel van het huidige inkomen, geen verdere ambities. Er verandert niet zo veel. We moeten een andere houding aannemen tegenover de economie. Er is een overvloed aan goederen. We kunnen ons een OBI permitteren. 1.500 euro per maand is ongeveer 55% van het gemiddelde inkomen.

  Door automatisering zal volgens velen over 50 jaar wereldwijd veel meer dan de helft van de werknemers werkloos zijn. Dus moet het werk verdeeld worden. En een OBI is een absolute noodzaak.

  • door Giek op donderdag 18 februari 2016

   Wie een inkomen heeft, geeft dus 1500 euro aan de overheid en krijgt die daarna terug. Saldo: nul euro. En toch schrijft u dat iedereen recht heeft op het basisinkomen zonder er iets voor te hoeven doen. Hoe moet ik dat samen rijmen?

   • door Roland Horvath op donderdag 18 februari 2016

    Een OBI is geen manna dat uit de hemel neerdaalt en het is niet inkomen dat er van elders bij komt. Het is niets meer dan een andere vorm van een deel van het huidige inkomen. In het geval van iemand die een inkomen heeft is het van belang dat het OBI er altijd is. Als de onderneming, waar iemand werkt, plots failliet is, of een zelfstandige zijn praktijk opgeeft, dan is het OBI er nog steeds stipt iedere maand. Zonder voorwaarden, iedereen is vrij al dan niet te werken. Het geeft een zekerheid. Men verhongert niet als men zonder werk zit. Als men andere eigenschappen en bedoelingen associeert met een OBI, dan wordt het onbegrijpelijk of onuitvoerbaar. Toegegeven, een deel van de Sociale Zekerheid wordt vereenvoudigd.

    Het feit dat degene, die inkomen hebben, 1.500 euro per maand moeten storten -en zo hun OBI zelf opbrengen-, is niet nodeloos.

    Iedere burger wordt meer vrij. Geen veelvoud aan voorwaarden voor een inkomen, voor een uitkering. Een OBI maakt de maatschappij krachtiger, mobieler en gezonder.

    • door Giek op vrijdag 19 februari 2016

     Oké, ik kan u voor een stuk volgen, maar uw OBI is geen OBI, maar een VBI (voorwaardelijk basisinkomen). De voorwaarde is namelijk dat je zelf geen of onvoldoende inkomen hebt, want heb je dat wèl, dan moet je die 1500 euro zelf ophoesten. We hebben het dan echter niet meer over wat men doorgaans met basisinkomen bedoelt (d.w.z. een extra inkomen zonder voorwaarden, voor werkenden en niet-werkenden), maar over... sociale zekerheid.

   • door Willy Verbeek op vrijdag 19 februari 2016

    Ook het grootkaîtaal moet een significante bijdrage leveren

   • door Roland Horvath op zaterdag 20 februari 2016

    Beste Giek, men moet onderscheid maken tussen het uitdelen en het ontvangen van het OBI en anderzijds de financiering daarvan. Het OBI als een extra inkomen van bvb 1.500 euro per maand is niet te betalen. Dat is ook niet nodig, het OBI is niets extra, geen manna uit de hemel, geen ander inkomen dat door de staat hocus pocus uit een hoed of via de afschaffing van wat dan ook te voorschijn komt. Het OBI is Sociale Zekerheid SZ.

    Een kern element van een OBI is dat het er iedere maand is, voor iedereen. Geen uitsluiting. Meer ambitie moet en kan een OBI niet hebben of waarmaken. Zoals een andere commentaar ook stelt: Een OBI is een minimuminkomen, een garantie van bvb 18.000 per jaar voor iedereen en zonder voorwaarden, men mag werken of niet werken. Dat laatste wordt in de toekomst een noodzaak door automatisering. Als mensen jaloers zijn op niet werkenden dan moeten ze ook maar werkloos worden. In de praktijk wordt er evenveel gewerkt als nu, blijkt uit tests. En er is meer arbeidsmobiliteit wat de neoliberalen toch zo graag hebben.

    Aan iedereen dus ook aan de koning, aan miljardairs en aan gevangenen, iedere maand een OBI van 1.500 euro, letterlijk. Als iemand zijn inkomen verliest moet hij niet vragen om een OBI, het is er namelijk altijd.

    Tweede luik, de financiering bvb 2 bronnen: Ten 1e een deel van de SZ en ten 2e, wie inkomen heeft, betaalt per maand 1.500 euro aan de instantie die het OBI beheert. Dat doet niets af aan het onvoorwaardelijke karakter van het OBI.

 • door Thomas Vanden Abeele op donderdag 18 februari 2016

  Ik vind het een fantastisch idee als basisprincipe, dat zeker. Uiteraard ben ik niet geplaatst om te oordelen over of zoiets werkt of niet, dat gaat mijn pet te boven, maar het lijkt me alvast niet eenvoudig om het te implementeren.

  Zijn er scenario's over hoe zoiets ingevoerd wordt - qua overgangsmaatregelen enzo? Toch jammer dat we niet gemakkelijker zoiets een paar maanden kunnen proberen (op Nationale schaal) om te kijken wat we er van vinden...

 • door JohanGroenroot op vrijdag 19 februari 2016

  Het huidige stelsel van SZ is een voedingsbodem voor conservatieve krachten die ook de grootste tegenstanders zijn van het OBI. Twee jaar geleden werden de verkiezingen dan ook gewonnen door de moreel verontwaardigden die vonden dat er te veel 'profiteurs' zijn. Steuntrekkers werden in die periode dagdagelijks gestigmatiseerd in de media door de haatzaaierij van bepaalde politici die hiervoor nooit ter verantwoording werden geroepen. De factor 'arbeid' als basis voor een solidaire SZ staat dan ook zwaar onder druk. Stijgende werkloosheid, robotisering, automatisatie, meer fiscale cadeau's aan patronaat, neoliberalisme met daarbijhorende bezuinigingen enz. Dit is een politieke keuze met als gevolg ; meer uitsluiting, ziekte, zelfmoord, misdaad, familiedrama's enz. waar ook een miljarden prijskaartje aan hangt. Statistieken worden in dit scenario enkel bijgehouden om het vooraf bepaalde resultaat op te smukken.

  Het OBI is een keuze voor een andere samenleving die conservatieve verdelende elementen de wind uit de zeilen neemt. Er zijn immers geen profiteurs meer omdat iedereen onvoorwaardelijk recht heeft op een inkomen. Het zou zo kunnen georganiseerd worden (met integratie van alle bestaande stelsels) dat er niemand vanaf 18jaar minder dan 18000€/jaar aan onvoorwaardelijke inkomsten heeft. Iemand die minder verdiend om wat voor reden dan ook krijgt opleg en meerverdieners betalen progressieve belasting. Andere bronnen om dit te financieren zijn talrijk; vermogensbelasting, minder bureaucratie, minder ziektekosten, meer inkomsten v consumptie, robottaks, enz.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties