about
Toon menu

De Keulense Clash of Civilazations

In het zog van de betreurenswaardige en schaamtelijke gebeurtenissen in Keulen is er een stortvloed aan “analyses” en nieuwsberichten over immigranten/vluchtelingen en vrouwen. Blijkbaar is er daar volgens de media een groot maatschappelijk probleem te signaleren. En uiteraard is er ook een probleem, namelijk het feit dat de positie en behandeling van vrouwen ver weg ligt van ons Westerse politiek correcte praatje.
vrijdag 8 januari 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Dat (ons?) politiek correcte praatje (de “Europese regels”) is volgens Darya Safai op De Redactiesuperieur aan religieuze dogma’s”. Ze weet namelijk “uit ervaring dat mannen die opgroeien met dat gedachtegoed [genderscheiding in de Islamitische cultuur] een vrouw zonder hijab algauw schaamteloos en losbandig noemen”. Safai mag van VRT de gebeurtenissen in Keulen komen duiden.

Die duiding is vrij eenvoudig: een clash of civilizations: In het Westen hebben we zo’n hoge morele waarden, en die barbaarse mannen van Islamitische landen komen de boel verpesten. Ze zouden zich moeten aanpassen aan onze morele superioriteit. Daarbij impliceert ze dat deze morele superioriteit niet enkel in woorden is, maar ook de facto de positie van de “Westerlingen” is. Daar rekent ze natuurlijk ook zichtzelf bij, als verlichte vrouwenrechtenactiviste.

Letterlijk citaat: “Hier, in het Westen, worden ze plots geconfronteerd met een totaal andere cultuur, waarin vrouwen met respect behandeld worden en hun vrouwelijke en seksuele eigenheid ten volle kunnen beleven. Dat contrast wekt bij onbeschaafde mensen (want dat zijn het) lage, agressieve instincten op, het gevolg van een levenslange hersenspoeling.

BAM. Uiteraard horen daar louterende woorden bij: “Gelukkig denkt maar een minderheid van de moslims zo over vrouwen.” Gelukkig inderdaad! Het kan dus toch om moslim te zijn en geen vrouwen lastig te vallen. Voor deze poging tot nuance dacht ik eventjes dat ze zo ver ging als de gemiddelde Vlaams Belanger. Maar serieus nu: die louterende woorden veranderen niets aan haar eenvoudige verhaal dat een polariserende boodschap brengt. De politiek correcte idealen die we zo graag propaganderen zijn inderdaad lovenswaardig. Maar het punt is niet dat “anderen” deze niet feitelijk naleven, het punt is dat deze idealen kennelijk niet voldoende verwerkelijkt worden. De tragische gebeurtenissen hadden ook aanleiding kunnen zijn tot een breed, kritisch maatschappelijk debat over vrouwenrechten, en hoeveel werk er nog aan de winkel is. Dat er nog veel werk is is zeker: 43.000 verkrachtingen/jaar in België en 1/3 vrouwen werd ooit gedwongen tot seksuele betrekkingen.

Dat het niet daarover gaat in de media, maar vooral over immigranten/vluchtelingen en de daarbij horende clash of civilizations, is een keuze van deze media. De logica leek hier wel dat zeker Safai zo’n verhaal kan brengen omdat ze van Iraanse afkomst is. Als Bart De Wever het bovenstaande had geschreven (wat had gekund), zou het helemaal een circus geworden zijn in de media. Wat natuurlijk terecht is. Het algemene discours in de media nu zou beter ook op de korrel genomen worden.

Een voorbeeld van de scheve logica blijkt uit dit citaat uit Terzake: “De verhouding tussen mannen en vrouwen in onze contreien zorgt voor debat na de gebeurtenissen in Keulen. [vt: DUS->] Naar aanleiding daarvan kwam staatssecretaris Francken in beeld, die wil vluchtelingen namelijk inzicht geven in de zeden hier.” Dit alles onder de titel op De Redactie “Hoe krijgen nieuwkomers vrouwvriendelijke manieren aangeleerd?” En ook een John Crombez stapt blijkbaar mee in deze scheve logica: “Mocht blijken dat de daders vluchtelingen zijn, dan is Crombez van oordeel dat deze mannen hier niet kunnen blijven.” Eén misstap van een “andere”, en alle kansen zijn hier verkeken. Eén of meerdere misstappen van een blanke Belg, en het wordt met 10% kans gerapporteerd aan de politie, en dan wordt nog eens 44% daarvan geseponeerd. Laten we alsjeblieft het echte maatschappelijke probleem voor ogen houden: ons lovenswaardig Westerse praatje over vrouwenrechten is nog ver weg van de realiteit.

 

 

Referenties:

 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

5 reacties

 • door Didier op zaterdag 9 januari 2016

  Knappe tekst met een broodnodige extra dimensie.

  Laat ons even stilstaan bij het verderfelijke, neoconservatieve concept dat de ‘Clash of Civilizations’ wordt genoemd, en dat door sommige media (bewust of onbewust) wordt onderschreven.

  Samuel Huntington openbaart ondubbelzinnig het neocon verlangen naar een beschavingsclash in de titel van zijn globalistisch manifest, "Clash of Civilizations and the remaking of world order".

  Leo Strauss, de godfather van het neoconservatisme, adopteerde een dogma van misleiding, waarin hij stipuleert dat het nodig is een ‘externe vijand’ te creëren om de bevolking achter de wensen van een elitaire voorhoede te krijgen. Hij verduidelijkt dat indien deze maatschappelijke ‘vijand’ niet bestaat of niet groot genoeg is om voldoende angst te genereren (ten einde de massa’s te paralyseren en te manipuleren) er een vijand uitgevonden of opgeblazen moet worden, om dan aan het gepeupel geframed te worden als een reëel en acuut gevaar.

  Deze self-fulfilling profetie kan gerust de destabilisatiedoctrine worden genoemd, want de globale elite heeft een agenda. Ze streeft o.a. naar een cataclysmisch conflict tussen het "Westen" en de "Islam". Uit de as van de resulterende nachtmerrie, moet dan de Nieuwe Wereldorde ontstaan, om de overlevenden voor eens en altijd van hun vrijheden te beroven.

 • door Didier op zaterdag 9 januari 2016

  (vervolg 1)

  Om dat doel te bereiken moet de elite twee dingen verwezenlijken: de moslims het Westen doen haten en het Westen de moslims doen haten. Het eerste werd grotendeels bereikt door o.a. het genadeloos bombarderen van Islamitische landen met miljoenen slachtoffers als gevolg.

  In die getraumatiseerde bevolkingen konden moeiteloos psychopaten gerekruteerd worden, om dan geradicaliseerd te worden tot een Mad Max leger van gangsters en moordenaars.

  Het is geen toeval dat het streven van IS naar een ‘kalifaat’ perfect samenvalt met de neocon agenda, die in de massa’s de mythe van een beschavingsclash tussen het Westen en de Islam wil inpeperen.

  Islamistische terreur is een creatie van de globale elite. Daesh (IS) viel in juni 2014 onverhoeds uit de lucht. Feilloos georganiseerd en zwaar bewapend. De elite ontwierp deze groepen, trainde, bewapende en stuurde hen, en gebruikt ze om de neocon machinaties te verhullen.

  Het is niet de Westerse beschaving die Irak bombardeerde en IS hielp ontstaan – het is de globalistische elite die dat deed. Zij is niet de Westerse beschaving. Zij is de antithesis ervan. Het omgekeerde is evenzeer waar. Daesh is de antithesis van de Islam. Iedereen die het Westen of de Islam demoniseert, speelt in de kaart van de elite. Hun plundering van de planeet blijft ondertussen (mooi meegenomen) onder de radar.

  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/12/30/bancocracy-dit-financiele-systeem-gaat-niet-samen-met-democratie

 • door Didier op zaterdag 9 januari 2016

  (vervolg 2)

  De vluchtelingencrisis is een gevolg van de illegale neocon oorlogen. In de zomer van 2015 werd ze plotseling naar Europa geëxporteerd. Ook dat gebeurde alles behalve spontaan. Na de destabilisatie van het Midden Oosten staat immers de destabilisatie van Europa op de agenda.

  De misdaden in Keulen (en de aanslagen in Parijs) passen perfect in dat plaatje. Het zou niemand mogen verwonderen dat er onder die 1 miljoen ontheemden ook krapuul en fanatici zitten. Fanatici kunnen gemanipuleerd worden. Opnieuw abrupt ontstaat er een totaal nieuwe soort van georganiseerde misdaad. De gemoederen worden verder opgehitst aan beide kanten.

  De trieste logica der dingen zegt ons dat dit slechts het begin is. Al deze abrupte fenomenen en gebeurtenissen werden jaren geleden voorspeld. Dat werd toen weggehoond als "complottheorieën".

  Aan ons om niet in de val te lopen. Niets minder dan de sociale cohesie van onze samenleving (of wat daar van rest) staat op het spel. Of we nu blank of bruin zijn, atheïst, Christen of moslim.

  Op deze pagina staat een uitstekende blog over een van de belangrijkste werkmiddelen van de globale elite, de BIS:

  http://www.dewereldmorgen.be/blog/mathijshendrix/2016/01/08/deze-clandestiene-groep-bankiers-regeert-de-wereld

 • door Yvon Princen op zaterdag 9 januari 2016

  Waarom zo polariserend geschreven? Er zijn twee echte problemen. Hetgeen dat je vernoemt en hetgeen dat in de mainstream pers wordt belicht. Het is niet omdat het ene probleem minder belicht wordt als het andere dat het andere er niet is. Het is moeilijk voor elke mens wanneer hij een cultuurshock ondergaat. En personen die opgegroeid zijn onder strenge regels over hoe vrouwen zich horen te gedragen om mannen niet te prikkelen krijgen een stevige cultuurshock wanneer ze terecht komen in die delen van het Westen waar die gedragsregels voor vrouwen zo niet zijn. Ook al zijn ze in het Westen opgegroeid, maar dan in specifieke wijken waar de mainstream cultuur van het Westen niet de cultuur van het eigen huis of de eigen straat is. Waarmee ik niet wil zeggen dat we er met de cultuur in het Westen reeds zijn. Ook hier is nog heel wat verdoken en minder verdoken (in nogal eens macho-omgevingen zoals drankgelegenheden, mannelijke sportomgevingen en binnenshuis in intieme kring bijvoorbeeld) seksisme met navenant gedrag.

  • door ria aerts op dinsdag 12 januari 2016

   U hebt gelijk. Er schort heel wat aan de mensenrechten in dictaturen, of het nu om vrouwen- of mannenrechten gaat. Het probleem is dat men misdaden begaan tijdens een massaevenement gaat aangrijpen om zwakkeren in onze maatschappij, met name de asielzoekers, te stigmatiseren en gebruiken om de xenofobe grondstroom in het humanistische westen aan te wakkeren. Dit is het grote gevaar van onze tijd nu, dat men weliswaar op een beschaafde en ogenschijnlijk menswaardige toon haat zaait tegenover mensen die vrijwel geen rechten kunnen claimen. De taal is misschien verzoenend en de toon zalvend, maar inhoudelijk en qua effect kun je het vergelijken met radio "Mille Collines". Ik ben er zelfs zeker van dat men heel goed wist dat tussen die grote instroom van vluchtelingen misdadigers van gewoon recht en terroristen zaten. Ik zeg niet dat men ze met naam en toenaam kende, maar dat de kans groot was dat criminelen zich zouden verbergen in deze massa's was gewoon te verwachten. Werden na de inval in Irak de poorten van de gevangenissen niet open gezet? Wat gebeurt er met gevangenissen in oorlogsgebied? En wie die "men" zijn, dat vult iedereen maar zelf naar believen in.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties