Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Francken: 'Invloed mens op klimaat is politiek-correcte dogma'

donderdag 5 mei 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

"Holy fuck..." Dat is alles wat ik kon denken toen ik migratie-minister Francken (N-VA) hoorde zeggen dat 'er een debat is over de oorzaak van de klimaatopwarming'. Sterker nog, 'beweren dat de mens de oorzaak is, is een politiek correct dogma'.

Feitelijk is het waar dat er nog altijd een publiek debat is. Niet omdat er daadwerkelijk nog enige twijfel bestaat: 97% van de wetenschappers en artikelen rond klimaatopwarming schrijft deze toe aan de mens - een overweldigende consensus, die wordt vertaald in alarmerende IPCC-rapporten, uitgesproken oproepen van NASA, NOAA, en alle nationale onderzoeksinstituten ter wereld. Het is echter een feit dat deze wetenschappelijke consensus zich nog altijd niet vertaalt in een publieke consensus.

Francken beweert dan ook geen negationist te zijn, 'want hij doet enkel een vaststelling.' Maar dat zegt erg weinig. Hij is uiteraard te intelligent om letterlijk te beweren: 'De mens is er niet schuldig aan.' Hij zou direct teruggefloten worden, door wetenschappers, door politici, door opiniemakers. Geen enkele negationist wil zijn geloofwaardigheid verliezen, want zonder geloofwaardigheid kun je geen twijfel zaaien. Het is dan ook een bekend fenomeen dat negationisten in de publieke ruimte hun 'overtuigingen' inslikken, om geloofwaardigheid te behouden en de twijfel het hardst te doen toeslaan. (Bijvoorbeeld: [1] en [2])

Francken lijkt zich in dat rijtje te scharen. Het moge immers voor zich spreken dat erkennen dat het debat er is, en dit zelfs concretiseren (Francken: 'De Republikeinse partij in Amerika, een van de belangrijkste partijen van de wereld, heeft daar uitgesproken ideeën over.'), zonder zelf een corrigerende mening te uiten - namelijk dat als we de experts volgen, er zonder twijfel vast staat dat de mens wel degelijk de oorzaak is - dit het debat rechtvaardigt en voeding geeft aan twijfel. De gemiddelde burger die, bij gebrek aan fundamentele kennis over het onderwerp, toch al niet zo overtuigd is van de menselijke invloed op het klimaat, ziet zijn twijfel immers bevestigd als nota bene een lid van de regering zijn twijfel uitspreekt.

Zijn klimaat-negationisme wordt echter onmiskenbaar wanneer hij 'klimaatverandering door de mens' direct in het hoekje van de verguisden gooit, door het een 'dogma' te noemen, 'politiek correct'. Wie wil er in deze tijd van 'foute opinies' en 'populistische praat' nog bij 'politiek correct' behoren? 'Politiek correct', zo noem je de mening van je tegenstanders - je hoeft er dan niet eens meer inhoudelijk op in te gaan of de onmogelijke verdediging van je 'foute mening' op je te nemen.

Maar we mogen ons wel afvragen sinds wanneer het benoemen van vaststaande feiten 'politiek correct' of 'dogmatisch denken' zou zijn. Het zou in deze lijn interessant zijn Francken te horen beweren dat de evolutie-theorie een 'politiek correct dogma' is - ook daarover bestaat, bijvoorbeeld onder de door Francken aangehaalde Republikeinen, immers nog altijd publiek debat -, en dat er nog best een levendige discussie is over de geestelijke gesteldheid van holebi's. Waarom niet, het zijn toch net zulke 'feitelijk vaststellingen' als die over het klimaat?

Zijn opmerkingen passen in een rijtje toegevingen aan de morrende extreem-rechtse onderstroom binnen de N-VA (eerder waren daar immers al werkgroepen rond communautaire thema's en de vernieuwde anti-vluchtelingen-retoriek). Maar ze komen ook op een moment dat Belgie (weeral) tot de slechtste leerlingen van de Europese klas heet te behoren op het gebied van CO2-uitstoot - en bij uitbreiding daarmee tot de slechtste leerlingen van de wereld. Alleen al daarom is zijn twijfel-zaaierij compleet misplaatst.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

8 reacties

 • door Jan Goffa op vrijdag 6 mei 2016

  Kan de journalist van dit artikel staven waarop die "97% van de wetenschappers" gestoeld is ? Dat statement is vals, al jaren achterhaald en teruggefloten. Klimaat is véél complexer dan wat leugens over CO2. Overigens is CO2 een natuurgas dat als enige nadeel heeft dat het de aarde groener maakt.

  • door Brigitte Van Gerven op maandag 9 mei 2016

   Ik ben niet de schrijver van dit artikel, maar hier zijn enkele referenties van studies die de 97% consensus bevestigen:

   1.“Examining the scientific consensus on climate change”, Doran, 2009 Resultaat van een anonieme poll onder klimaatwetenschappers in hoeverre zij overtuigd zijn van antropogene klimaatopwarming. 97.4% steunt de theorie van antropogene opwarming.

   2. “Expert credibility in climate change” Anderegg, 2010 Deze studie onderzoekt uitspraken van wetenschappers die klimaatgerelateerde artikelen hebben gepubliceerd: 97 tot 98% van de wetenschappers ondersteunen de theorie dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige klimaatopwarming.

   3. “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature” Cook, et al. 2013 Deze studie onderzoekt 12000 klimaatgerelateerde artikelen in de wetenschappelijke literatuur, verschenen tussen 1991 en 2011. 97% van de gepubliceerde artikelen blijken de antropogene opwarming te ondersteunen (een zelf-assessment door de schrijvers van de artikelen levert opnieuw 97% op).

   Drie verschillende studies, drie verschillende methodes komen op hetzelfde getal uit.

   Wil u misschien ook uw referenties geven van het bewijs dat deze studies vals zouden zijn ? Het is inderdaad zeer gemakkelijk om ongefundeerde uitspraken te doen.

  • door Geve op maandag 9 mei 2016

   Het cijfer van 97 % is mijn inziens niet achterhaald. Anderegg 2010 - http://www.pnas.org/content/107/27/12107.abstract Paper 13 april 2016 - http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002 Graag uw bronnen die beweren dat het percentage achterhaald is.

  • door Stein op dinsdag 10 mei 2016

   De 97%-consensus is een goed aantal keer bevestigd geweest, en niet eenmaal verworpen - zie voor enkele studies de post hierboven van Brigitte Van Gerven (de eerste (vrij beroemde) studie ooit hierrond is een van Oreskes, allicht ook niet onbelangrijk te noemen). Kijk zelf eens rond in wetenschapsdatabases (google scholar vind ik altijd erg behulpzaam): het vinden van meer dan enkele negationistische studies is werkelijk een opgave - die 97% is echt wel geloofwaardig. Kortgeleden heeft de klimaatnegationist en econoom Richard Tol nog een poging gewaagd dit cijfer naar beneden bij te stellen maar dit werd direct en eenvoudig weerlegd: hij gebruikte een hoop studies die ondervragingen deden onder leken, en die zijn uiteraard minder overtuigd dan experts. [http://community.dewereldmorgen.be/blog/stein/2016/04/16/kritiek-97-consensus-klimaatverandering-weeral-verworpen]

   Er is nog nooit - maar dan ook nog nooit - ook maar een studie geweest die aantoont dat er een minder-dan-97%-consensus onder experts bestaat. Uiteraard, er zijn enkele blogs die het tegendeel beweren - ik neem aan dat u in feite daarnaar verwijst. Ik hoor dan graag welke blog - bedenk hoe dan ook, dat eender wie, wat dan ook, kan beweren op een blog en dus niet per definitie waar is wat er wordt gezegd. Wetenschappelijke publicaties daarentegen zijn peer-reviewed en bij voorbaat al veel betrouwbaarder.

   (En met betrekking tot uw opmerking over CO2: een uitleg over de radiative forcing mechanismen van CO2 en aanverwanten is wat lang voor deze blog (allicht zal ik er ooit een post aan wijden) maar begin bijvoorbeeld eens bij de bron der bronnen: Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing ;) bij verdere vragen sta ik altijd paraat voor meer uitleg.)

 • door jan peeters op zaterdag 7 mei 2016

  Beste Stein,

  De mens is hoogst waarschijnlijk verantwoordelijk voor de huidige klimaatopwarming, daar twijfel ik weinig aan. Het klimaat is echter ook zonder menselijke tussenkomst grillig en wispelturig geweest. Vergeet dit vooral niet. IJstijden en warme perioden hebben elkaar voortdurend afgewisseld, ook zonder dat de mens aanwezig was. Blaas dus maar niet te hoog van de toren tegen Francken, uw dogmatisme is haast religieus. Een beetje openheid en een minimum aan respekt voor andere meningen siert iedereen. De waan van de dag heeft al meerdere fanatici parten gespeeld achteraf. De man die voor het eerst bacillen als oorzaak van besmetting stelde heeft zelfmoord gepleegd omdat 99,9 % van de toenmalige geleerden hem aanviel en belachelijk maakte. Dikwijls speelt men vooral op de man in plaats van met argumenten het debat aan te gaan. Relativering is voor iedereen heilzaam.

  • door Steven op maandag 9 mei 2016

   * Natuurlijke klimaatverandering bestaat inderdaad ook, maar de snelheid van de opwarming van de laatste honderd jaar is extreem abrupt, en het CO2-niveau ongezien in het 'recente' verleden: iets meer dan 400 ppm nu tegen 150 à 300 gedurende honderdduizenden jaren, verschillende ijstijden dus. Mooie plaatjes op https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_co2#Current_concentration . Het CO2-niveau blijkt historisch zeer goed samen te hangen met temperatuur (met op geologische schaal verwaarloosbare vertraging), blijft stijgen en de toekomstscenario's van het IPCC blijken telkens te voorzichtig/optimistisch. Enig 'alarmisme' is in deze wel op zijn plaats. Bedenk ook dat de 'grenzen' van 1,5 of 2°C van toepassing zijn op 2100, maar de opwarming stopt dan niet... * Op de man spelen is inderdaad niet sympathiek, en dat is juist wat Francken hier doet door klimaatactivisten e.d. dogmatisch te noemen. Dogma's zijn op hun best als er niet aan getwijfeld wordt, maar in wetenschappelijke context is anthropogene klimaatopwarming al duchtig betwijfeld en waar bevonden. De Calimero-reactie van Francken lijkt de beste poging om de klimaatbeweging te marginaliseren, door ronduit te ontkennen zou hij zich al te belachelijk maken. Zoals de ontdekker van de bacillen krijgen al decennia lang sommige klimaatwetenschappers hoon/bedreigingen/... over zich, niet van collega's maar van denktanks en lobbyisten. Met zijn zinloze 'debat' lijkt hij klimaatopwarming te willen reduceren tot een academisch probleem zonder gevolgen of verantwoordelijken. Deze relativering is, onrechtstreeks, dodelijk voor de slachtoffers van overstromingen/droogte/misoogsten/... waarvan klimaatopwarming aan de oorzaak ligt, en meer dan een beetje lastig voor diegenen die daardoor, jawel, op de vlucht slaan.

  • door Stein op dinsdag 10 mei 2016

   Beste Jan Peeters,

   Wat wilt u nu eigenlijk duidelijk maken? U gelooft (toch ten dele) in de consensus, maar wilt de relevantie van deze opwarming toch nog even trivialiseren? U wilt openstaan voor meningen die aantoonbaar feitenvrij zijn, zelfs als deze van een regeringsfunctionaris komen die derhalve invloed hebben op beleid?

   Vanwaar komt uw insinuatie dat ik speel op de man Theo Francken? Ik haal zijn woorden aan en leg uit wat er schadelijk aan is gezien zijn positie. De geschiedenis van Francken, zijn verdere opvattingen en dergelijke komen niet eens aan bod, het is derhalve duidelijk een zwaktebod te beweren dat ik 'op de man' speel.

   Uw insinuatie als zou ik een 'fanaticus' zijn speelt bijvoorbeeld al meer op de man dan ik in mijn hele stuk doe. Het is bovendien flauw en intellectueel onwaarachtig, omdat het enkel gebaseerd lijkt op het feit dat ik de wetenschappelijke consensus accepteer en beweer dat beleidsmakers deze ook beter zouden volgen. Als je iedereen in zo'n positie 'fanaticus' gaat noemen, wens ik u veel succes: het internet is groot.

 • door Brigitte Van Gerven op zondag 8 mei 2016

  Het is de taak van de wetenschap om feiten te leveren. Het is de taak van de politiek om met die feiten om te gaan, om rekening houdend met wat de samenleving belangrijk vindt de juiste oplossingen te kiezen. En die oplossingen zullen er anders uitzien naargelang de partijen die aan de macht zijn er een andere ideologie op nahouden (dat is niet meer dan logisch).

  Als bijvoorbeeld wetenschappelijk wordt aangetoond dat een bepaalde stof een verhoogd risico op kanker met zich meebrengt kan de overheid kiezen: laat iedereen zelf het risico inschatten en doen wat hem goeddunkt. Of zet waarschuwingen op verpakkingen. Of verbied de stof voortaan in voedingsproducten. Naargelang de ideologie van de partijen aan de macht zal men meer of minder restrictief optreden om de volksgezondheid te beschermen. Geen enkele politicus zal er echter over denken om de wetenschappelijke conclusies in twijfel te trekken.

  Betreffende de klimaatverandering zijn er echter partijen die binnen hun ideologie gewoon geen oplossing kunnen vinden (wat eigenlijk bewijst dat de ideologie niet deugt), en ze verkiezen het dan maar om de naakte feiten te gaan ontkennen. Maar daarmee gaan ze dus hun boekje ver te buiten. Een politicus is geen wetenschappelijk expert, en over bewezen wetenschappelijke feiten moet hij zijn mond houden.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties