Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De Wevers 'woede'

woensdag 23 maart 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

De politieke recuperatie van de aanslagen in Brussel is op gang aan het komen, en zoals verwacht voert De Wever hierbij het hoogste woord. 'Woedend' is hij, 'woedend', omdat die jongeren hier zo goed ontvangen zijn, hier geboren, zo goed verzorgd, 'beter dan waar ook ter wereld'.

'Beter dan waar ook ter wereld'... hier moest ik mijn wenkbrauwen toch even heel diep fronsen. De onevenredig massale radicalisering van Belgische moslimjongeren heb ik juist altijd geweten aan de erbarmelijke wijken waarin zij opgroeien, aan het xenofobe karakter van met name de Vlaamse landgenoten, de exclusie-cultuur die een groot deel van de Belgen eigen lijkt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat 'de wereld' van De Wever klein is. Wel heel erg klein, dan. Niet ver over de grens, in Nederland, bijvoorbeeld, heb je ook wijken met overwegend moslimgemeenschappen. Ook zij kennen hun maatschappelijke problemen, ook daar heerst relatieve armoede, lage opleiding, en soms opvallend weinig respect voor anderen en andersdenkenden. Maar zij kennen nauwelijks Syrie-gangers, de radicalisering is er minimaal en de terreur voert er laagtij.

Hoe kan dat toch, hoe krijgen 'die 'Ollanders' dat dan voor elkaar? Wel, ga bijvoorbeeld eens naar De Schilderswijk in Den Haag, een bekend 'moslimbastion' in Nederland, een niet altijd ideale maar dan toch al zeer leefbare, en best gezellige wijk, en vergelijk dit met de verpauperde wijken waar Belgie zijn moslimgemeenschappen doorheen de tijd heeft geplaatst.

De radicalisering van moslimjongeren is (De Wever geeft het aan niet te willen horen) vaak direct te linken aan persoonlijke frustraties, muren waartegen zij opbeuken, een gebrek aan een thuis-gevoel hier, een gevoel van niet welkom zijn. Hoe kan dat nu, De Wever spreekt immers van 'goed onthaald', 'goed verzorgd'!

Wel, ik moet bekennen dat ik me hier ook heel lang welkom heb gevoeld. Ik kom slechts uit Holland (voor een Nederlander is dat 'slechts', voor Vlamingen schijnbaar 'drie planeten verderop, daar rechts en dan nog eens vragen'), maar van de 'grappen met serieuze ondertoon', van de denigrerende, stereotyperende opmerkingen en loze verwijten die ik over me heen krijg, kan ik me nog altijd slecht voelen, juist vanwege de massaliteit en de willekeur. (Zo sprak een collega gisteren: 'Ja, jou raakt dat allemaal niet, die aanslagen, he, 'Ollander!') Het is een veelgehoorde klaagzang onder Nederlandse hier die ik ken. Nu ben ik al getrouwd met een Belgische, heb een Belgische zoon, werk in Belgie, ben hoogopgeleid (door met name Nederlandse opleidingen, dat dan weer wel) en heb Belgische vrienden die wel normaal kunnen doen, waardoor ik een en ander met de jaren heb leren relativeren. (Meestal... van die opmerking gisteren was ik toch best geschokt.)

Maar als dat verdorie al voor mensen geldt die zo dichtbij de Vlaamse cultuur staan, hoe moet dat dan zijn voor mensen die hun roots veel verder weg hebben, die minder contact hebben met 'oer-Belgen', maatschappelijk onderaan de ladder staan en fundamenteel gediscrimineerd worden op elk mogelijk vlak? Is het dan nog zo makkelijk de opmerkingen te relativeren die met name Vlamingen in de media, op straat, in de politiek, ... o zo graag maken? Die je er dagdagelijks even aan moeten herinneren dat je hier niet helemaal thuis hoort? Dat zij hier meer horen dan jij? En kunnen juist deze oerkreten, dit misplaatst en ongelooflijk irritant chauvinisme, niet mede de oorzaak zijn van het relatief massaal radicaliseren van Belgische moslimjongeren?

Ik heb een idee. Communiceer eens met de moslimgemeenschappen. Het verbaast mij steeds enorm als ik hoor dat Belgische overheden niet of nauwelijks communiceren met moslimgroepen, imams, anti-radicaliseringsinitiatieven binnen de moslim-gemeenschap - zelfs niet als vanuit hen initiatief komt! (Zie onder meer enkele gevallen langskomen in de serie Molenbeek van één.) Nu heb ik een Belgische overheid nog zelden kunnen betrappen op constructieve communicatie, maar in dit geval zou het toch evident zijn samen op te trekken. Dat lijkt me juist de kracht van het Nederlandse beleid, een van de redenen dat moslims in Nederland (relatief) veel beter zijn geintegreerd, minder problemen kennen, en veel en veel minder radicaliseren: zij worden inclusief behandeld, initiatieven worden ondersteund, burgemeesters praten met die gemeenschappen in plaats van enkel (misprijzend) over hen, zoals dat hier de gewoonte is.

Ik ben het daarmee dan ook niet eens met de internationaal geaccepteerde analyse dat veel van die terreur-jongeren uit Belgie komen vanwege een falend politie-apparaat en slecht speurwerk van de diensten hier. Zelfs met extreem uitgewerkte opsporingsdiensten, waartegen massaal geld wordt gegooid, zijn aanslagen niet uit te sluiten - zoals de aanslag in San Bernardino in de VS al aantoonde. Je kan simpelweg niet alles weten wat in de hoofden, harten en huizen van mensen plaatsvindt.

Ik wil deze aanslagen hiermee absoluut niet goedpraten, de belangrijkste verantwoordelijkheid blijft bij die jongens zelf liggen. Laat de overlevende terroristen en hun aanhang best definitief achter slot en grendel.

Het enige redmiddel tegen radicalisering en aanslagen blijft evenwel mensen inclusief te behandelen. En ga mij niet vertellen dat die jongens hier in Belgie zo inclusief zijn behandeld, goed ontvangen, verzorgd, heel hun leven lang. Dat wordt geen enkele 'vreemdeling'* hier. Van zulke kortzichtige opmerkingen, mijnheer De Wever, daarvan word ik nu eens razend.

 

 

*Dat een niet oer-Belg 'vreemdeling' wordt genoemd in de administratie hier (en, zoals in mijn gemeente, aan een apart loket moet verschijnen), geeft op zich al een beeld van hoe 'exclusief' richting hen (ons) wordt gecommuniceerd. Toen ik dit mijn (Belgische) werkgevers vertelde moesten zij heel hard lachen... al was het duidelijk lachen van plaatsvervangende schaamte.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Dirk Hertmans op donderdag 24 maart 2016

  In elke boomgaard vind je rotte appels maar in de appelboom 'Antwerpen' hangt de rotste bovenaan. 'Mijnheer' De Wever (een heer is hij allerminst) vindt het bijzonder nuttig om het achterste van de joodse gemeenschap te kussen wanneer en waar hij kan, omdat dat de economie van de stad ten goede komt. De moslimgemeenschap daarentegen is hem een doorn in het oog. Nog niet zo lang geleden beweerde De Wever dat mensen van Marokkaanse oorsprong, in het bijzonder 'de Berbers', alleen horizontaal groeien in deze samenleving. Ik woon al meer dan dertig jaar in Antwerpen-Noord en Borgerhout en heb hier voordien middelbare school gelopen. Van de bescheiden koffiehuizen en de occassionele bakker of halalslager heb ik deze wijken zien evolueren naar buurten met een bloeiende middenstand. Als ik langs de Turnhoutsebaan loop zie ik naamplaten van dokters, tandartsen en advocaten met 'vreemde' namen, mensen wiens ouders, grootouders en soms zelfs overgrootouders naar hier zijn gekomen om ons vuile werk op te knappen, want daarvoor hadden 'wij' toen geen tijd. Ik herinner mij hoe die 'gastarbeiders' hier warm werden ontvangen met hatelijke graffiti en zelfs molotovcocktails. De demagogie van politici als De Wever schonk ons ook het fenomeen gentrificatie, wat betekent dat pseudo-progressieven onze wijken 'weer leefbaar' willen maken. Are you kidding me? Niemand hier wil een nieuw en onbetaalbaar Zuid of Zurenborg. Volgens de media zijn we hier allen marginalen maar de werkelijkheid bewijst dat in het noorden van Antwerpen mensen uit de hele wereld samen kunnen leven. De Wevers 'woede' bewijst alleen dat hij geen voeling heeft met de stad waarover hij regeert. Bart De Wever is NIET mijn burgermeester.

 • door Roland Horvath op donderdag 24 maart 2016

  Voor de Leider Bart De Woedende zijn de 99% de vijand, de 99% van het Vlaamse volk wel te verstaan. N-VA denkt in termen van racisme, demoniseren van minderheden en van wij-zij denken, wat een definitie is van het nazisme uit DE. Een Belg van de zogenaamde 2e generatie is voor BDW zeker een vijand, waar hij uitsluitend op een exclusieve en paternalistische manier kan over spreken. Bovendien doet N-VA het onmogelijke om via besparingen de 99% waaronder veel Belgen van buitenlandse origine te doen verarmen en de KMO/MKB productie capaciteit af te breken. Het is in BE bon ton om werklozen hun uitkering af te nemen, willekeurig, geen verhaal of verdediging. Dat is sociale mishandeling. In opdracht van het grootkapitaal/ de Grote Multinationale Ondernemingen GMO. Het regeren van de GMO, de corpocratie is het essentiële element van fascisme uit IT, neoliberalisme, kapitalisme. N-VA zijn daarvan de nuttige idioten. Dus goed opgevangen is zeker niet toepasselijk op immigranten.

  Dan is er nog de blindheid ten aanzien van de oorlogen die het westen, de NAVO waaronder België BE voeren ook in Syrië. Dat laatste is de oorzaak van de terreur en de vluchtelingen stroom. De Leider BDW zit vast in het verleden, in de gedachten van de koude oorlog, - van het kolonialisme, - van de 19e eeuw, - van het Romeinse rijk.

  Lieden als de Leider geloven in de blanke superioriteit, in elk opzicht. Bart De Woedende heeft niet het verstand, de kennis en de flexibiliteit om te ontsnappen aan de VNV/VMO gedachten. Ook nu is hij aan het stoken, het enige dat hij kan.

 • door antbover op donderdag 24 maart 2016

  De ramp is min noch meer terug te voeren naar het falende beleid. Dat De Wever en zijn gevolg slechts goed te zeggen hebben over een bepaald soort Vlamingen , dat zegt al genoeg. Als het kleine eigen wereldje al moet worden opgesplitst in goeden en slechten en dan nog eens opgesplitst , enz.. dan is van enige verdraagzaamheid absoluut geen sprake meer. Neen , alles is gefocust op wij , de elite. Brussel is onbestuurbaar qua veiligheid , aangezien er tal van autonome gemeenten zijn . Da's dan weer de Walen hun schuld , zij die er steeds weer tegen gekant zijn dat Brussel onder één bestuur komt. En wiens schuld is dat veel Vlamingen geen Walen rond zich dulden! Destijds moest het politieapparaat in België één worden gemaakt , maar dan één op Vlaams en/of Waals grondgebied , en één , maar dan via een nauwe samenwerking tss. lokale en federale politie . Wat blijkt : samenwerking, neen toch. Kijk maar eens hoe onze Ministers knoeien in heel zware dossiers , zoals hier , terrorisme. Laat die Ministers maar hun verantwoordelijkheid nemen en het aftrappen. Maar , op zijn Belgisch zal er een doofpotoperatie komen via een onderzoekscommissie. ook dat verhaaltje over " in vervroegde in vrijheid gestelden onder voorwaarden" worden gevolgd ; neen , helemaal niet , het volgen bestaat slechts in " alles OK visa" , als de crimineel zich aanbied bij bepaalde diensten volgens afspraak.

 • door dirk huysentruyt op donderdag 24 maart 2016

  Mooi schrijven van die 'vreemdeling' wat goed weergeeft hoe de meesten onder ons Belgen (en inderdaad meer specifiek de Vlaamse bevolking) zich in dit domein gedragen. Het valt niet gemakkelijk dit als Nederlandstalige Belg toe te geven. Het is ook niet plezant vast te stellen dat het continu polariseren door politici als de heer De Wever er enkel toe leidt dat die onverdraagzaamheid groter en groter wordt. Dit kan ook uitmonden in een een soort impasse welke in het slechtste geval op langere termijn kan leiden tot een conflict onder burgers (het woord burgeroorlog verkies ik liever nog tussen haakjes te plaatsen), niet alleen tussen fundamentalistisch ingestelde nationalisten en zogenaamde 'nieuwe Belgen', maar ook tussen Vlamingen onderling, d.w.z. tussen 'goede' en 'slechte' Vlamingen die door een fundamentalistische ideologie worden bepaald! Zie ook in dit verband het optreden van de Vlaamse deelregering vandaag, n.a.v. de uitnodiging om deel te nemen aan een gezamenlijke herdenking in aanwezigheid van het vorstenpaar.

 • door Riven op maandag 28 maart 2016

  Zo herkenbaar dit. En dan is deze 'Ollander' wel in België geboren uit een Belgische vader en een Belgisch-Nederlandse moeder en op wat kleuterklas en de eerste 2.5 jaar basisschool niet in Nederland naar school geweest. Ik heb wel door mijn moeder óók de Nederlandse nationaliteit, heb jaren op de grens gewoond en ik heb veel contacten in Nederland. Toen ik in mijn geboortestad ging wonen heb ik standaard "Zijde gij van Holland" als eerste reactie mogen horen zodra ik mijn mond opendeed. Als ik als Belgische waar toevallig wat Nederlands aan plakt die mentaliteit al zo strontzat ben, wat moet dat dan zijn voor mensen met een andere naam, kleur of godsdienst... Aan mij is nog niets 'anders' te zien als ik gewoon over straat loop. Ik ben intussen maar terug in het meest Nederlands mogelijke stukje België gaan wonen, hier is het land een vlaggetje op een huisnummer.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties