Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

GAIA, je slaat de plank mis!

maandag 29 september 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

GAIA bracht dit weekend naar verluid 7500 mensen op de been om te demonstreren tegen het dierenleed van onverdoofd slachten. Heel mooi dat zoveel mensen opkomen voor het 'recht' van dieren op een waardige, pijnloze dood. Jammer alleen dat een van de grootste demonstraties rond dierenleed in Belgie ooit er geen is met een hand in de boezem van de eigen cultuur, maar de pijlen richt op een andere cultuur. Waarschijnlijk ook daarom dat GAIA zo groots uitpakt, waarschijnlijk daarom dat de actie zo populair werd.

Het doet me denken aan het enige grote, landelijke debat in Nederland waar de Partij voor de Dieren (PvdD) serieus werd genomen, en breed gesteund werd in een eigen voorstel rond dierenleed. Onverdoofd slachten moest worden afgeschaft. De PvdD, dat nooit serieus werd genomen met zijn kritiek op de bio-industrie, waar dieren hun leven lang in veel te kleine hokken leven, worden gemarteld en mishandeld, en vaak slecht verdoofd worden geslacht, met kritiek op de veelal onzinnige jacht op wilde dieren, met kritiek op de bontproductie in Nederland, ... werd ineens gesteund door elke denkbare partij. Zelfs de neoliberale VVD ('geld primeert over principes'), dat recentelijk nog de geplande stop op de productie van bont in Nederland teniet deed, schaarde zich breed achter de PvdD. De PvdD had zijn one moment of glory.

Had het dat werkelijk? Hoewel ik al jaren veganist ben en tegen elk misbruik van dieren ben, hoewel ik groot fan ben van de PvdD, keek ik met een heel scheef oog naar deze discussie. Dit was verholen islamofobie (soms overigens niet eens verholen, er vlogen genoeg racistische opmerkingen op nieuwsblogs en nieuwssites), dit had weinig tot niks met dierenrechten te maken. Dit was het neerhalen van de principes van een andere cultuur, om de eigen misstanden in de bio-industrie te maskeren, weg te moffelen, onszelf zelfs op te hemelen, 'want wie doodt er nu dieren zonder verdoving?' (de jacht is overigens nog altijd toegestaan, voor zover ik weet nog altijd zonder dat de dieren eerst worden verdoofd). Dit had niets te maken met het bestrijden van dierenleed, met het waardig willen laten sterven van dieren. Dit was ordinaire xenofobie verpakt in een arrogant jasje van onterechte superieuriteitsgevoelens.

Het doet me nog denken aan iets anders. Er is een reden dat Sea Shepherd zo populair is onder zowel veggies als vleeseters. 'Wij' doen zelf niet aan de walvisjacht. Alleen Japanners, en in mindere mate o.m. Noorwegen en Finland, volken die weinig te maken hebben met 'onze' superieure cultuur van dierenfabrieken, van het vergassen van kippen, het levend villen van koeien, het martelen van varkens, het slachten van pasgeboren kalfjes, ... doen aan die ranzige walvisvaart.

Wijzen naar een ander is makkelijk. Maar uiteindelijk kan je met veel meer recht, het best, het eenvoudigst jezelf, je eigen cultuur, toch in ieder geval de ranzige kantjes daarvan, veranderen. Het is niet alsof 'wij' zoveel beter omgaan met 'onze' dieren die dienen voor 'onze' maaltijden... wie zich er een beetje serieus in verdiept zal zelfs volmondig gaan beweren: 'Integendeel!' Het is cynisch te noemen dat deze actie vooral veel populariteit verkreeg onder mensen die dagdagelijks dode dieren eten, een groep die serieuzerwijze weinig op heeft met dierenwelzijn. Ik zal nog zwijgen over hoe belachelijk het klinkt: 'Het recht op een pijnloze dood,' zonder ooit het recht te hebben gehad op zelfs maar een kort pijnloos, angstvrij moment in het leven. Vegetariers of veganisten heb ik nauwelijks over de actie gehoord. Het contrast tussen de harde houding tegen de onverdoofde slacht van N-VA, de partij die nog zelden kon worden betrapt op enig constructief standpunt rond (dieren)welzijn, en de eerder dubbelzinnige houding van Tobias Leenaert, 'baas' van vegetariersvereniging EVA, spreekt boekdelen.

En dat is allemaal nog buiten het feit dat de onverdoofde slacht een gigantisch marginaal fenomeen is. Slechts een deel van de moslims slacht elke jaar een dier onverdoofd. Maar alle Belgen eten gemiddeld, volgens recente cijfers van EVA, tientallen gemartelde en onder slechte verdoving vermoorde dieren per jaar. Daar gaat onnoemelijk veel meer leed achter schuil dan achter de onverdoofde slacht. Val dat groots aan, GAIA, daar is veel meer te winnen.

Ik gun GAIA zijn one moment of glory. Maar het is jammer dat het enkel ten koste gaat van een cultuur die al voldoende wordt aangevallen, en terecht kan zeggen: 'Wij worden, wederom, enkel aangevallen op onze gebruiken omdat wij moslims zijn'. Het gaat ten koste van de geloofwaardigheid, want objectief is het niet te verdedigen dat het Belgische GAIA juist groots uitpakt met een actie rond een relatief marginaal fenomeen. Een fenomeen dat volgens een groot deel van het land niet eens binnen de Belgische cultuur past. En het ergste: het gaat ten koste van enige zelfkritiek, want we hemelen onszelf hiermee indirect op, terwijl wijzelf geen steek beter zijn op het gebied van dierenwelzijn. Integendeel!

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

24 reacties

 • door FKJ op maandag 29 september 2014

  Slachten is één ding. Afslachten zou ook verdoofd moeten worden, toch?

 • door capac op maandag 29 september 2014

  Stein, wil even reageren op je blog omdat ik verbaasd ben dat U de actie van Gaia ziet als een manier om een bepaalde cultuur in een 'slechter' daglicht te zetten... Ikzelf heb namelijk nooit die indruk gehad... ikzelf ben vegetariër, ...mijn doel is om zoveel mogelijk dierenleed uit de wereld te helpen - en ik begin bij mezelf.... Op welke zaken baseert U zich om te concluderen alsof Gaia met deze actie een bepaalde cultuur zou viseren? Tx

  • door vusje op maandag 29 september 2014

   Wat ik vooral erg jammer vind, is het feit dat andere campagnes van GAIA plots onbestaande lijken. Wie de organisatie al langer volgt, weet namelijk dat GAIA tal van campagnes voert en betoogt tegen diverse onderwerpen aangaande dierenleed.

   Denk maar aan vorig jaar, waarbij een grote betoging werd georganiseerd tegen pelsdierkwekerijen, de lange strijd tegen veemarkten, straatpaardenkoersen, de jaarlijks terugkerende campagne tegen foie gras, de campagne tegen de batterijkooien, castratie van biggen, kermispony's, circusdieren,… Ik zou denken dat hierbij toch wel naar de eigen cultuur en in eigen boezem wordt gekeken.

   Ikzelf heb gisteren ook betoogd, met als enige doel een bijdrage te leveren aan de vermindering van dierenleed. Los van politiek, los van cultuur en los van geloof.

  • door Stein op dinsdag 30 september 2014

   capac: Ik lees de kritiek dat ik beweer dat GAIA de islam viseert. Kunt u me ook aanwijzen waar ik dat beweer? Ik beweer volgens mij vooral dat deze actie een nogal hypocriet (en xenofoob) randje heeft, waartoe GAIA onevenredig hard heeft opgeroepen. 'Onze' bio-industrie is veel ranziger, waarom maakt GAIA niet zoveel reclame daarrond? Waarom juist rond een weliswaar ranzig maar desalniettemin marginaal fenomeen waaraan wijzelf niet deelnemen? Dat is echt niet omdat de rituele slacht zoveel erger is dan onze bio-industrie (integendeel! zoals ik in het stuk aangeef), maar omdat GAIA schijnbaar beseft dat ageren tegen de misstanden in een andere cultuur veel meer mensen op de been brengt. Dat vind ik niet netjes.

  • door Didier Van den Meersschaut op dinsdag 30 september 2014

   Ik vermoed omdat het een actie is tegen onverdoofd slachten? Die term wordt enkel gebruikt in relatie tot een moslimgebruik of traditie om op bepaalde tijdstippen de gemoederen tegen deze cultuur terug wat op te roeren. Niet één actie van tegenstanders heeft ook maar één poging gedaan om in dialoog te gaan en het verdoofd halal slachten te promoten. Nee, het gaat enkel om het verbieden van ritueel slachten door moslims.

   • door Nikolaj op dinsdag 30 september 2014

    Ik ben zelf naar de desbetreffende betoging geweest en moet u tegenspreken. Het onverdoofd slachten door Joden werd ook genoemd. Uiteraard wordt dit in ons land minder besproken maar dit heeft niets met discriminatie te maken maar gewoon met het feit dat er ( veel ) meer halal dan koosjer geslacht wordt. De actie had trouwens ook geen enkele bedoeling om een bepaalde doelgroep te viseren of om mensen aan te sporen tot discriminatie, dit werd ook meermaals benadrukt door de sprekers en toegejuicht door het de aanwezigen, waaronder trouwens ook moslims waren.

  • door Dirk Weyn op dinsdag 30 september 2014

   het is wel heel verdacht dat dit soort campagnes altijd opduikt rond de moslimfeestdagen, en eigenlijk alleen spreekt over halal slachten. nog nooit een campagne gezien rond kosher slachten: evengoed onverdoofd. maar door een invloedrijker gemeenschap, die blijkbaar meer geneigd is op bepaalde partijen te stemmen

 • door HST op maandag 29 september 2014

  GAIA eist een wet die bepaalt dat alle dieren verplicht verdoofd moeten worden vooraleer ze geslacht worden, zonder uitzondering, in alle slachthuizen. Ik denk niet dat er hier in België maar door één bepaalde cultuur vlees/vis gegeten wordt. De pijlen zijn helemaal niet gericht op één cultuur. Stein, jij slaat de plank mis! Ik gun je one moment of glory. Maar het is jammer dat het ten koste van GAIA gaat.

 • door FKJ op maandag 29 september 2014

  Bon. Even terzijde. Wij leven op een bolleke te midden van miljarden andere bollekes, in een stelsel waarvan er ook miljarden bestaan, en wij leven hier maar even. Een zucht. Op ons bolleke dus, zegt er een God, moeten bepaalde mensen hun voorhuid afsnijden, een hoofddoek dragen, op zondag naar de kerk gaan en niet fietsen, vijf keer per dag naar het Oosten bidden, enzovoort, enzovoort. Maar op dat ene bolleke zegt die God wel voor alle mensen iets helemaal anders. Waardoor die mensen héél kwaad op mekaar worden en mekaar den duvel aandoen. Of de Sharia. Of mekaar gewoon kelen. Of bombarderen. Als er op die miljarden stelsels een stelsel bestaat, waarbinnen er zo één bolleke leven geeft, en dat bolleke heeft een God, die al die mensen zo bloederig tegen mekaar opzet, dan zouden alle goden van al die stelsels dat godje moeten doden. Maar ja, dan zijn we weer vertrokken...

 • door tobiasleenaert op dinsdag 30 september 2014

  Aangezien ik met naam genoemd wordt, een korte reactie. Mijn "dubbelzinnige houding spreekt boekdelen". los van het feit dat iets dubbelzinnigs boekdelen kan spreken, even dit: ik heb me enkel over dit onderwerp uitgelaten via facebook, in informele discussies, waar ik gewoonlijk probeer te zoeken naar wat diepgang, en voor- en tegenargumenten wil afwegen. ik heb daarbij gezegd dat ik een dubbel gevoel heb bij de actie (mag dat, "stein"?) en dat ik nog geen conclusie bereikt heb (mag dat, "stein"?). ik heb daarbij gezegd dat ik aan "slow opinion" doe, en heb daarbij expliciet verwezen naar mijn artikel op mo.be met dezelfde naam (http://www.mo.be/opinie/slow-opinion). Ik citeer even mezelf:

  "Slow opinion wil ook zeggen dat je respect hebt voor iemand die niet onmiddellijk een beslissing kan of wil nemen, omdat hij informatie tekortkomt, of nog niet genoeg heeft kunnen nadenken. Zo een uitstel mag dan niet worden gezien als getalm, zwakte, of onwetendheid, maar eerder als een bescheiden rijpingsproces dat moet plaatsvinden om tot een kwalitatief besluit of een gegronde mening te komen.

  De traagheid mag evenmin gezien worden als een onterechte neutraliteit of het weigeren om een standpunt in te nemen. Dat geldt ook wanneer het gaat om schijnbaar evidente onderwerpen, zoals daar zijn - in mijn sector of omgeving - ggo's, het Vlaams Belang, religie of eender welke vraag waarop de progressieve goegemeente het antwoord al lang denkt te hebben, en het taboe lijkt om er nog zelfs maar over te durven nadenken of twijfelen."

  Bedankt, "Stein", om dit nog allemaal es te bevestigen. Beneden alles, vind ik.

  • door Stein op dinsdag 30 september 2014

   Ik vermoed dat u een en ander verkeerd leest: niet uw mening, maar het 'contrast' spreekt boekdelen. Uw dubbelzinnigheid/slow-opinion ben ik (geloof ik toch) op die manier juist aan het loven, dus ik vind het opvallend dat u het als een belediging opvat. Of lees ikzelf nu iets verkeerd?

   • door tobiasleenaert op woensdag 8 oktober 2014

    mijn excuus, ik had je inderdaad verkeerd gelezen. mijn mening was niet traag genoeg. een mooi voorbeeld :-)

 • door bart de nijn op dinsdag 30 september 2014

  De auteur zal wel gelijk hebben dat Gaia wel de splinter in moslims oog ziet en de balk niet in eigen - Westers - oog. Toch denk ik dat de schrijver ongelijk heeft over het aantal: honderden moslimgezinnen in mijn stad slachten ritueel een schaap bij het Offerfeest op tijdelijk ingerichte slachtvloeren... En hoeveel er illegaal thuis geslacht worden is niet bekend... Jongetjes van 12 jaar worden aangemoedigd dat moment mee te maken wanneer hun vader/broer/oom het in doodsangst verkerende schaap de keel over snijdt. Bloed aan je handen hebben, wordt verheerlijkt: je bent een man! Het spijt me, maar ik vind dat een vorm van barbarij! Het kan best zijn dat in "onze" slachthuizen en vleesindustrie ook niet alles zonder dierenleed verloopt, maar de werknemers brengen toch hun kinderen niet mee om "te leren" voor later... Waarom kunnen de Islamieten, net zoals de Katholieken sinds het concordaat, zich niet een beetje aanpassen aan de moderniteit? Op sommige taarten bij Communiefeesten wordt ook een lam de kop afgesneden: een suikeren met grenadine in; waarom kan die symbolentaal, die inherent lijkt aan alle religies, niet op zo'n manier gebracht worden?

 • door Richard C op dinsdag 30 september 2014

  Ik ben ook van mening dat deze actie niet specifiek op de Islam gericht was. Wel geef ik toe dat we nogal hypocriet zijn over wat we wel en niet toelaten. Desalniettemin sta ik toch achter deze actie omdat ze de mensen er tenminste nog eens over laten nadenken. Het is een stap(je) in de goede richting...

 • door Gert Verwilt op dinsdag 30 september 2014

  Je kan het Gaia als dierenwelzijnsorganisatie niet kwalijk nemen dat het de politiek van het minste kwaad huldigt. Natuurlijk zouden ze liever zien dat geen enkel dier nog gedood wordt, maar is dit anno 2014 haalbaar? De vraag stellen is ze beantwoorden. Wie GAIA van nabij volgt weet dat het optreedt tegen elke vorm van dierenleed, waar ook ter wereld, maar in de eerste plaats in België. Onverdoofd slachten brengt onnoemelijk lijden mee voor de dieren. Het is een ethische imperatief daar tegen te ageren. Indien GAIA dit niet zou doen, zou ze haar eigen bestaansrecht overbodig maken. Stellen dat ageren tegen onverdoofd slachten inopportuun is omdat de moslimgemeenschap een voor de hand liggend slachtoffer is, is niet alleen een sofisme van formaat, het houdt bovendien een knoert van een intentieproces in en ruikt naar cultuurrelativisme. Een moreel abjecte houding die de universaliteit van het principe van het voorkomen van onnodig lijden ontkent. Je mist de clou Stijn: het is helemaal geen of/of verhaal, maar en/en. Wie selectief is in het bestrijden van dierenleed, houdt helemaal niet van dieren. Wat je GAIA ten onrechte verwijt, daar bezondig je je zelf aan.

  • door Koen op dinsdag 30 september 2014

   Ik kan Stein wel volgen met zijn artikel. GAIA heeft voor mij 'afgedaan' sinds de laatste verkiezingen : herinner je hun actie aan de grootwarenhuizen waar zij 1 bepaalde partij een "uithangbord" gaven. De 2 andere partijen moest je, bij wijze van spreken, met een vergrootglas gaan zoeken.

   GAIA heeft nu zijn "Minister voor de dieren" (toevallig ook van de door hen gepromootte partij). Een schaamlapje voor al het andere "onheil" dat deze partij zal brengen.

   Koen

 • door MDA op dinsdag 30 september 2014

  "Verdoven" ? Nogal een zacht woord om te zeggen dat GAIA vraagt dat alle dieren eerst worden behandeld met electrocutie of een klop op de kop, om duizelig te zijn. Dit is ZEER pijnlijk !!! Terwijl een mes die de keel opensnijdt geen pijn doet. bij gebrek aan bloeddruk in de hersenen is het dier ONMIDDELLIJK onbewust, niet alle duizelig. Zie ook http://www.euroislam.be/doc/La-verite-sur-labattage.pdf

 • door oudelap op dinsdag 30 september 2014

  finland heeft nooit mee gedaan met walvisjacht..hoe komt de schrijver er bij om hele en halve waarheiden te neer plempen ?

 • door StijnDepoorter op dinsdag 30 september 2014

  Beste Stein,

  Volgt u ook de andere lopende acties van GAIA ? Wantoestanden in eigen land voorop ! De vroegere horror op Belgische veemarkten nu al vergeten ? GAIA voerde indertijd actie. Dus kunnen we het er dan over eens zijn dat GAIA niet enkel naar 'anderen wijst ' ? Ja toch. Dus wat is uw frustratie dan ? Denkt u nu werkelijk dat GAIA deze ene actie meer in de verf zet omdat 'mistoestanden in andere culturen' meer volk op de been brengt ? Werkelijk ?! Misschien een kleine tip voor de toekomst : kom eens naar een evenement van GAIA en overtuig uzelf van de goedheid die uitgaat van deze organisatie ipv overal complotten in te zien, de wereld is al verzuurd genoeg...

  Groeten Stijn Depoorter

  • door Stein op dinsdag 30 september 2014

   Ik ben op de hoogte van andere acties, faux gras eet ik met enige regelmaat. Maar, vertel eens: hoeveel commerciele boodschappen op TV zijn er voor die andere acties gemaakt? En hoe groot was de opkomst? Ik ben naar tientallen acties rond dierenwelzijn geweest, o.m. van GAIA, en qua opkomst voor al die acties, bij elkaar opgeteld, kom ik wellicht aan 1000-1500 man. Waar waren al die 'dierenliefhebbers' van afgelopen weekend toen? Is het niet ergens heel erg bedroevend, dat juist voor een actie die een relatief marginaal fenomeen aanklaagt dat juist niet in onze eigen cultuur zit, ineens 7500 man opdaagt? Ik klaag grotendeels deze 'dierenliefhebbers' aan, maar ik vind het toch zeer spijtig dat GAIA opvallend meer opriep voor deze actie dan voor enige eerdere actie.

 • door TrixNa op dinsdag 30 september 2014

  De bewering als zouden enkel de moslims geviseerd worden door Gaia is klinkklare onzin!! Wanneer ze protesteren tegen on-verdoofd slachten is dat zowel tegen de joodse als moslim-methode gericht, fout dus dat Gaia het enkel heeft over halal! Wat wel mogelijk is dat veel mensen niet beseffen dat ook de joodse slacht-methodes op dezelfde wrede wijze gebeuren, vandaar dat in vele reacties halal expliciet genoemd wordt?? Een wereld zonder vlees-verbruik zou mooi zijn maar alsnog een utopie, als een dier dan toch dood moet dan heeft het recht op een zo pijnloos mogelijke dood en dat kan enkel mits vooraf verdoofd en néé niet met een klop van de hamer maar wel met een elektroshock! Waarom kan Nieuw Zeeland zoveel vlees exporteren naar menig Arabisch land, vlees afkomstig van wél vooraf verdoofde dieren en door die landen erkend als halal??????!!!! Hier bij ons is het niet van "niet mogen" maar wel van "niet willen"!! België heeft wetten voor dierenwelzijn en bij mijn weten dient een wet om nageleefd te worden door alle inzittenden van een land, erg genoeg dat men indertijd die uitzonderingen om religieuze redenen toegelaten heeft, dus hoog tijd dat daar volledig komaf mee wordt gemaakt. Raar toch dat zoveel moslims (waaronder veel moslima’s mét hoofddoek) de petitie van Gaia tekenden, zelfs mee stapten in de betoging?? Zouden die dat doen als Gaia zo racistisch was? Ik hou van een multi-cultureel België maar wel één waar iedereen zich naar de wet schikt. En wat tradities, vrijheid van godsdienst enz.... betreft: mijn/onze/jouw “vrijheid” en “recht op”... stopt op het moment dat anderen daar nadeel en/of pijn door ondervinden, of dat nu mens of dier is!! Als de schrijver van bovenstaand artikel eerlijk en onbevooroordeeld was dan zou hij toegeven dat Gaia (en andere dierenrechten-organisaties) strijden tegen élk onrecht ten overstaan van dieren. Volg Gaia, Bite Back, Vogelbescherming Vlaanderen, anti-jachtbewegingen, natuur-verenigingen enz.... enz.... in hun acties en hopelijk kom je dan tot inzicht dat die helemaal niet tégen één bepaalde gemeenschap gericht zijn! Trix

 • door donderwolkske op woensdag 1 oktober 2014

  Volgens u is onverdoofd slachten een marginaal verschijnsel. Ik denk dat u niet beseft hoeveel dieren in onze slachthuizen halal geslacht worden. Elk schaap dat in België geslacht wordt, wordt zonder verdoving geslacht. Belgische mensen vragen immers niet naar een keurmerk voor vlees van dieren die eerst verdoofd werden. Hierdoor is er een veel grotere markt voor dit vlees. Je kan het verkopen aan moslims en niet-moslims. Ik vind niet dat er een uitzondering moet gemaakt worden voor bepaalde geloofsgroepen ivm dierenwelzijn. En dat is geen verdoken vorm van racisme.

 • door michelvdb op woensdag 1 oktober 2014

  Dat Stijn geen kaas gegeten heeft van hoe je een complexe samenleving tot groter respect voor dieren brengt en nog minder blijk geeft van inzicht in maatschappelijke veranderingsprocessen, behoeft hier geen betoog. Vele onderbouwde reacties op zijn blog wijzen op grote gaten in zijn ongetwijfeld goed bedoeld redeneernet. Ik wil daar het volgende aan toevoegen: het minimaliseren van allerlei vormen van dierenleed is een fel beproefde tactiek in kringen van dierenuitbuiters, die steeds verwijzen naar in hun ogen nog erger dierenleed (foie grasproducenten, die menen dat men zich beter zou toeleggen op de strijd tegen zeehondenslachtingen en griendenslachtingen op de Faroereilanden en dolfijnenslachtingen in het Japanse Taiji. Want dat is pas erg en barbaars. In vergelijking daarmee is dwangvoedering van eenden en ganzen voor foie gras in hun ogen een onschuldig tijdverdrijf. Zo kan men altijd wijzen op nog erger leed of ander leed en misbruik dat dieren of mensen (voor velen per definitie altijd erger dan gelijk welk dierenleed) wordt aangedaan, om een vorm van dierenmishandeling te banaliseren. Niet zelden zit daar een egoïstische of andere verborgen agenda achter. Stijn en co, wie zoals ik (rituele) slachtingen zonder verdoving met eigen ogen heeft zien gebeuren en de uitingen van het onweerlegbare, erge lijden dat daarmee gepaard gaat, heeft gezien (voortdurend heftige staartbewegingen bij schapen wanneer de hals wordt overgesneden, wat wijst op acute pijn ) en wanneer het mes snijdt of, beter gezegd, snijbewegingen maakt, de dieren met volle kracht tegen de grond of op de slacht- of offertafel moeten gehouden worden, of de runderen die tien minuten na de halssnede nog altijd bij bewustzijn blijven, bij wie de tong als een dweil uit de muil hangt (uiting van erge pijn!) of met overgehaalde keel zich toch nog proberen recht te hijsen, stikkend in hun eigen gutsende bloed waarmee de longen zich vullen, én wie zoals ik het manifeste verschil heeft geobserveerd met correct uitgevoerde electronarcose als verdovingsmethode (geen elektrocutie uiteraard i.t.t. wat iemand, niet gehinderd door enige kennis van zaken, in een reactie op de blog van Stijn uit zijn nek kletst, want het dier blijft leven zolang het schaap of rund niet gekeeld wordt, maar verliest het bewustzijn ogenblikkelijk en wordt als zodanig in bewusteloze toestand ongevoelig voor pijn) twijfelt geen seconde over wat een betere, humanere manier van sterven is voor een dier dat geslacht wordt voor vlees. Ik vind het betreurenswaardig dat sommige voorstanders van dierenrechten aan traditioneel religieuze, irrationele gebruiken blijkbaar meer waarde hechten dan aan actie om een einde te maken aan wetenschappelijk aangetoonde, manifest onnodige en ethisch niet te tolereren pijn, angst en lijden van dieren . Tolerantie is een groot goed dat we moeten koesteren, cultuur- en godsdienstrelativistische permissiviteit daarentegen versterkt immorele wanpraktijken waar de zwaksten en de meest kwetsbare partij, in deze kwestie zijn dat dieren, het letterlijke slachtoffer zijn. De Gentse rechtsfilosoof Koen Raes zaliger legde in een van zijn publicaties de nadruk op het feit dat GAIA bij uitstek het morele recht heeft om tegen onverdoofd slachten te ageren, juist omdat GAIA zich niet uitsluitend toelegt op het bestrijden van die vorm van dierenleed. Dierenleed uit de samenleving bannen is nooit evident, gelijk welke vorm dat leed ook aanneemt. Dat moet altijd afgedwongen worden in een samenleving die grotendeels teert op mishandeling, uitbuiting en misbruik van dieren. De vraag is weten hoe en wat. Sommigen menen te weten dat de fundamentele oplossing ligt in het verbieden van de vleesproductie of een verbod op het doden van dieren voor vlees. Theoretisch klopt dat natuurlijk. Helaas, tussen droom en daad... De wijze kent het verschil tussen wat hij of zij kan veranderen en wat hij of zij (nog) lang? niet kan veranderen. Tot dat besef is Stijn duidelijk (nog) niet gekomen. Michel Vandenbosch GAIA

 • door timhut op vrijdag 3 oktober 2014

  Stijn slaat de plank mis

  Tegenwoordig is iedereen racist, sexist, islamofoob,... Ben je het niet eens met een moslim dan ben je een aanhanger van Wilders, De Winter en De Wever. Belachelijk natuurlijk. De auteur doet alsof moslims geen deel uitmaken van onze samenleving en cultuur. Zij wonen, studeren, trouwen, werken, eten, vrijen, autorijden en leven hier en maken dus zelf deel uit van de westerse wereld of 'cultuur'. Sommigen onder hen hebben daar trouwens bewust voor gekozen en zijn uit vrije wil naar België geëmigreerd. Zij hebben, zoals iedereen, alle voor- en nadelen van de westerse samenleving en hebben dus geen recht op een voorkeursbehandeling. Onze samenleving is volledig seculier, ongeacht de de godsdienst die iemand belijdt. Iedereen is vrij een godsdienst te belijden maar heeft zich te schikken naar de normen en waarden van de samenleving. Verdoofd slachten is in België een algemeen aanvaard principe in het kader van dierenwelzijn, net zoals het principe van de gelijke behandeling tussen man en vrouw en de vrijheid van seksuele geaardheid. Dat zijn gedeelde normen en waarden. Wie het daar niet eens mee is, heeft pech. Wij moeten ook niet in bikini op Teheran beach gaan rondhossen. Of onze vrouwen laten autorijden in Riyadh. Of hoe denk je dat ze daar zouden reageren?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties