Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Voorkomt basisinkomen armoedeval?

Kamerlid Nele Lijnen wil dat België onderzoekt of het basisinkomen kan ingevoerd worden. Als voordelen worden aangehaald dat andere uitkeringen niet meer betaald moeten worden en dit betekent een serieuze besparing en extreme armoede en de armoedeval zouden verdwijnen.
vrijdag 31 maart 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

In het najaar van 2016 debatteerden we tijdens een bijeenkomst van ATD Vierde Wereld over het basisinkomen. Aan tafel zaten voorsrtanders en mensen met armoede-ervaring.

Wat als positief naar voor kwam is dat een basisinkomen een inkomen garandeert aan iedereen. Tegenwoordig zijn heel wat vervangingsinkomen verbonden aan voorwaarden. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk. Als iedere volwassene een basisinkomen krijgt, laat het ook toe dat je een vriend/ vriendin die dakloos is, in huis haalt. In het huidig systeem kan dit enkel als je een loon uit arbeid hebt. Wanneer je van een vervangingskomen leeft en je biedt iemand tijdelijk een onderdak loop je het risico dat je  geen uitkering meer krijgt  als alleenstaande of gezinshoofd. Je wordt beschouwd als samenwonende en dit betekent dat je maandelijks 300 tot 600 euro ontvangt. Als gezinshoofd met een vervangingsinkomen heb je een dilemma als je inwonend kind gaat werken: accepteer je het dat je inkomen daalt omdat je niet langer meer het gezinshoofd bent maar samenwonend met je kind die een loon krijgt of vraag je je kind om buitenhuis te wonen. Uiteraard kan je een deelname in de kosten vragen aan je uitwerkend kind maar als je inkomen zakt met 600 euro moet je misschien meer vragen aan je zoon of dochter. Hoe kan je kind ook op die manier een toekomst opbouwen? Deze beschamende situatie valt weg als iedereen een basisinkomen heeft.

Mensen die een vervangingsinkomen krijgen overleven. Het is iedere maand zoeken hoe je  nieuwe schulden kan vermijden. Jaar op jaar tonen studies aan dat deze inkomens onder de armoedegrens liggen. Het is dan ook belangrijk dat het basisinkomen de waarborg biedt aan iedereen om waardig te leven. We vroegen aan deelnemers hoeveel ze dan nodig hebben. Nee, dromen van een luxeleven was er niet bij. Deze mensen zijn gewoon om sober te leven en verlangen enkel dat ze de laatste week van de maand ook nog voldoende geld hebben om te leven. Gemiddeld kwam men uit op 1100 euro. Een alleenstaande ouder met kinderen komt hier niet mee rond en dus moet er nagedacht worden hoe die groep extra steun krijgt.

Nu bestaan er heel wat sociale voordelen  voor mensen met een laag inkomen. We denken aan verhoogde tegemoetkoming, sociale tarieven elektriciteit/gas, sociaal warmtefonds, studiebeurzen, sociale woningen … . De deelnemers vroegen zich af of deze zaken nog blijven bestaan. “ Als dit er niet meer is, dan komen we er berooider uit”  kwam tijdens het debat naar voor. Je moet er rekening mee houden dat niet iedereen een appeltje voor de dorst heeft waarop men kan terugvallen. Gezondheidszorgen lopen in ons land hoog op. Ze zorgen er voor dat mensen, zonderspaarcente, in armoede terecht komen. Hoe moeten mensen met een beperking hun medische zorgen bekostigen met een basisinkomen? Als er sociale correcties rond gezondheidszorg wegvallen kan het basisinkomen niet vermijden dat er armoede blijft bestaan.

Niet iedereen beschikt over een eigen woning en de huurprijzen swingen de pan uit.  Stel dat je alleen leeft en je hebt een basisinkomen van 1100 euro en je huur bedraagt 550 euro dan besteed je nog steeds de helft van je inkomen aan huur. Geen gezonde situatie. Ook hier dringt een maatregel om een armoedeval te vermijden zich op.

Tijdens het debat maakten deelnemers zich ook zorgen over het feit dat niet iedereen in staat is om te werken. Fysische problemen laten het niet altijd meer toe om nog arbeid te verrichten. Dit betekent dat  basisinkomen door arbeid aanvullen niet haalbaar is voor iedereen. Creëert dit systeem dan opnieuw ongelijkheid? 

Zomaar een basisinkomen invoeren  verhindert niet dat mensen in armoede terecht komen ... Nadenken met mensen die nu in armoede leven om dit te vermijden is absoluut noodzakelijk. We geven hiermee een eerste aanzet.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door Linda Vanbelleghem op vrijdag 31 maart 2017

  Een algemeen onvoorwaardelijk basisinkomen is voor de overheid onbetaalbaar en wanneer ik merk dat een lid van Open VLD de kat de bel aanbindt,dan denk ik meteen boer pas op uw ganzen/sociale zekerheid. Een tranparant vermogenskadaster en navenante belasting zou de middelen verschaffen om mensen in armoede voldoende financiële middelen toe te kennen om een waardig bestaan te leiden. Deze optie zou de belastingbetaler veel minder kosten dan een universeel basisinkomen. Vreemd dat liberalen voor deze goedkopere oplossing niet te vinden zijn! Trouwens, onvoorwaardelijk, dat betekent ook dat wie nu belastingen ontduikt, of volkomen wettelijk ontwijkt, daar bovenop nog eens een uitkering zou ontvangen uit een pot waaraan hijzelf niet of proportioneel veel te weinig heeft bijgedragen. Dus nogmaals, aan wie heeft zal gegeven worden. Maar er is al een precedent natuurlijk: de kinderbijslag wordt nu ook gegeven aan wie al heeft. Alles heeft een prijs en misschien hebben sommigen het afschaffen van de sociale zekerheid in hun geheime agenda staan. Dus neen, het basisinkomen voorkomt de armoedeval niet, een menswaardig bestaansminimum voor mensen in precaire omstandigheden is de oplossing. Een universeel basisinkomen voor wie niets te kort komt, dat is een oplossing voor een probleem dat niet bestaat.

 • door Carlos Pauwels op vrijdag 31 maart 2017

  Bezint eer je begint is hier de stelregel. Dus niet zo maar wat losse flodders lossen. Ik sta er volledig achter dat men eerst alles eens goed moet bekijken, dat er veel overleg nodig is. Ik weet, na alles wat ik al gelezen heb over het onvoorwaardelijk basisinkomen nog altijd niet precies hoe de vork aan de steel zit. Ik lees verschillende versies. Wat krijgt men? In de plaats van wat? Neem nu de gepensioneerde ambtenaren die de grotere pensioenen hebben, ruim boven die 1100 euro waarvan sprake. Professoren, rechters, generaals bv. gaan niet met pensioen. Die behouden gewoon hun hoge wedde als ze stoppen met het uitoefenen van hun beroep. Wat met gezinnen met meerdere kinderen? Dat is maar een greep uit al de vragen waar ik mee zit. Klaarheid a.u.b. Men kan niet oordelen over iets waarover geen klaarheid gegeven wordt. Of ben ik de enige die met vragen zit?

 • door Roland Horvath op vrijdag 7 april 2017

  1/ Een informatief artikel. Een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen OBI beloont samenwonen want vaste kosten zoals huur, verwarming of water worden gedeeld. Alleen dat al zal een andere maatschappij creëren, een minder geïndividualiseerde en misschien minder eenzame maatschappij. Bij de huidige uitkeringen wordt samenwonen bestraft met alle gevolgen van dien: Er moet meer gebouwd. 2/ Een OBI moet leefbaar zijn bvb 1.500 euro per maand voor 18+ en 200 voor 18-. Zo'n OBI is slechts een andere en eenvoudiger verdeling van een deel, namelijk 40% van het BBI, van het huidige inkomen, het komt niet bovenop het huidige inkomen. Een OBI van 1.500 kan betaald door ten 1e, een deel van de Sociale Zekerheid SZ en ten 2e: Wie 1.500 per maand verdient, betaalt zijn OBI zelf tenminste gedeeltelijk en progressief zodat iemand met een inkomen van bvb 7.500 het OBI zelf betaalt. Voor zo iemand is een OBI een garantie dat hij iedere maand 1.500 euro ontvangt. Zonder voorwaarden, of hij werkt of niet.

  3/ Er verandert niet meer dan het invoeren van het OBI, meer ambitie heeft een OBI niet, al het andere blijft bestaan, minstens gedeeltelijk bvb de pensioenen die hoger zijn dan het OBI. De SZ blijft bestaan behoudens bvb het kindergeld, bvb de pensioenen beneden het OBI. Ook lonen en prijzen blijven.

  4/ De uitzonderingen voor de laagste inkomens op van alles moeten ook blijven maar hier is een correctie van de bedragen nodig, volgens dewelke men in aanmerking komt.

  5/ Alles blijft hetzelfde, alleen krijgt iedere 18+ 1.500 euro per maand met dien verstande dat wie veel verdient zijn OBI zelf betaalt. Dat moet in principe de armoede voor een groot gedeelte oplossen. Toegegeven, het blijft oppassen met lonen, prijzen, toeslagen, subsidies en vrijstellingen.

 • door Ulfric op woensdag 19 april 2017

  Het basisinkomen voorkomt niet alleen een armoedeval: het is een oplossing voor veel zaken. Belangrijk hierbij is dat het onvoorwaardelijk is. Weg met die koterij van meer dan driehonderd verschillende vakjes in de wereld van de uitkeringen waar nog steeds bepaalde inactieve mensen net uit de boot vallen omdat ze net niet voldoen aan één of ander stom regeltje. Grondgedachte is dat het systeem eerlijk is, maar een ingewikkeld systeem met veel onzinnige administratie met een berg regeltjes, om het eerlijk te houden, heeft als gevolg dat het net oneerlijk wordt. Niet het basisinkomen is het kernwoord, wel het woord 'onvoorwaardelijk'. Dit schept terug eerlijkheid en vrijheid en minder frustraties. De betaalbaarheid zal tweeledig moeten zijn, enerzijds een herverdeling vanuit de 'werkende' maatschappij die welvaart creëert en anderzijds een geldcreatie vanuit de Bank for International Settlements (de BIS bank).: het regelorgaan dat ons geld stuurt en over de nationale centrale banken heen geld schept. Dit machtig zelfstandig orgaan (bis) beheert over de hoofden van nationale regeringen heen de geldstromen en kan je eigenlijk bezien als de effectieve financiële wereldmacht. Met een vingerknip betalen zij zo 1000 miljard uit.

  https://langleveeuropa.nl/2014/11/dwdd-presenteert-bis-bank-van-de-bankiers/

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties