Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De stemtest: leuke maar waardeloze quiz

Ik heb net de stemtest voor de federale verkiezingen ingevuld. O ja, het aantal partijen is beperkt tot zes hoewel er veel meer partijen opkomen. Als je voorkeur uitgaat naar LDD (nog in het parlement) en PVDA+ (scoort richting kiesdrempel in de peilingen), dan ben je eraan voor de moeite. Je zal volgens de stemtest noodgedwongen op een andere partij moeten stemmen. Maar daar wil ik het nu niet over hebben.
donderdag 24 april 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Waar ik het wel wil over hebben is dat de stemtest met haken en ogen aan elkaar zit en soms zelfs compleet in de fout gaat. De vragen zijn simpele vereenvoudigingen van soms complexe materies. Er is geen ruimte voor nuance, zoals die meer dan eens in partijprogramma's voorkomt.

Het volstaat om bij de toelichtingen te kijken bij de standpunten van elke partij om te begrijpen dat het in vele gevallen niet zomaar een 'eens' of 'oneens' is. Inderdaad, dat zijn de enige mogelijke antwoorden die je kan geven, naast 'geen mening'. Bij mij was het meer dan eens een 'ja, maar...' of 'neen, maar...' Vergeet het, ik werd gedwongen om het 'eens' of 'oneens' te zijn, terwijl volgens de standpunten van de partijen, zoals ik dat verderop illustreer met de vraag over de kernwapens, ook niet zo is. Ik heb dan maar af en toe noodgedwongen gebruik gemaakt van de knop 'geen mening'.

Vraag 7 bijvoorbeeld luidt: “De minimumleeftijd voor GAS-boetes moet hoger liggen dan de huidige leeftijd van 14 jaar”. Maar wat als je tegen GAS-boetes tout court bent? Moet je dan noodgedwongen 'geen mening' aankruisen?

Wat te denken van vraag 8: “Europa moet meer sociale bevoegdheden krijgen”. Om wat te doen? Om ze af te bouwen, te nivelleren of te versterken? Als ik voor een 'socialer Europa ben' kan ik eigenlijk zowel 'eens' als 'oneens' stemmen.

Soms weet je niet goed hoe je de vraag moet interpreteren, zoals bij vraag 34: “Mensen moeten meer belastingen (BTW) betalen op wat ze kopen dan op wat ze verdienen”. Wel ik vind de lasten op lonen inderdaad te hoog, maar dat betekent niet dat ik voor minder inkomsten ben voor de staat, want daar gebeurt de herverdeling. Ik zou 'eens' kunnen stemmen als de BTW dezelfde blijft, de lasten op lonen naar beneden gaan (om dus werkgelegenheid kunnen bevorderen, als dat zo gestuurd wordt tenminste) EN als dat gecompenseerd wordt met een vermogensbelasting en een belasting op fossiele brandstoffen. Ik zou ook 'oneens' kunnen stemmen als de vraag betekent dat de BTW effectief omhooggaat omdat het een regressieve belasting is die de armen zwaarder belast dan de rijken (cfr ook de toelichting in de stemtest bij sp.a). Help me!

Stem tegen kernwapens = stem voor partijen die kernwapens willen behouden?

Het wordt helemaal hilarisch als je naar vraag 26 gaat. Die luidt: “Alle kernwapens die op Belgisch grondgebied opgeslagen zijn, moeten worden verwijderd”

Volgens de stemtest zijn er 4 partijen het daar mee eens: Groen, SP.A, N-VA en Open VLD. Twee partijen zijn het oneens: CD&V en Vlaams Belang.

De werkelijkheid is behoorlijk anders en vooral complexer. Groen en SP.A zijn het duidelijkst. Ze hebben beide zelfs een wetsvoorstel ingediend dat een verbod vraagt van kernwapens op ons grondgebied. Duidelijker kan niet en dus zijn ze hier goed gepositioneerd in deze stemtest.

Voor de partijen N-VA, Open VLD en CD&V ligt het ingewikkelder. Hoewel de eerste twee in de stemtest het zogezegd eens zijn met de stelling en de CD&V oneens, zeggen ze ten gronde allemaal hetzelfde.

Kijken we eens naar het N-VA-standpunt. Een opiniestuk van Theo Franken, Karl Vanlouwe, Karolien Grosemans en Bert Maertens van 18 maart draagt de titel: 'Het kernwapenvoorstel van SP.a is slechte blufpoker'. Tiens, beide partijen, N-VA en SP.A zijn het volgens de stemtest nochtans eens rond dit onderwerp. Als je het opiniestuk leest, zal je het erg vreemd vinden dat de N-VA positief antwoordt op het standpunt dat de kernwapens 'MOETEN' worden verwijderd.

In het opiniestuk luidt het: “Een eenzijdige terugtrekking van Amerikaanse kernwapens is immers politieke science fiction.” Verderop klinkt het behoorlijk duidelijk: “Voor de nieuwe NAVO-lidstaten blijft de aanwezigheid van Amerikaanse kernbommen een veiligheidsgarantie tegen dat Russische imperialisme. Als we met een kleine kliek gastlanden vragen aan de VS om de kernwapens te verwijderen, zullen de Oostelijke lidstaten zich in de kou gelaten voelen. Dat komt de solidariteit op het Europese vasteland niet ten goede.” Toen de vredesbeweging op de koffie ging bij de N-VA, maakte de partij duidelijk dat ze geen 'eenzijdige' ontwapening wil en bovendien alles in overeenstemming moet gebeuren met de NAVO. Dat is zelfs geen genuanceerd 'eens' op het standpunt van de stemtest, maar hooguit een genuanceerd 'oneens'. Maar als je tegen kernwapens bent en de enquête invult dan krijg je dus positieve punten bij de partij N-VA voor wie het er de facto op neerkomt dat de kernwapens moeten blijven.

De Open VLD-toelichting bij de stemtest klinkt als volgt: “Principieel is onze partij tegen de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied”. Ah ja? In werkelijkheid geldt voor de Open VLD hetzelfde als voor de N-VA, ook al blaast de partij geregeld warm en koud. In het onderhoud dat de vredesbeweging had met Open VLD klonk het net als bij de N-VA: ja, een kernwapenvrije wereld, MAAR enkel met goedkeuring van de NAVO en unilaterale maatregelen zijn uit den boze. In het kiesprogramma van Open VLD staat er niets over kernwapens. Maar eerder antwoordde Hilde Vautmans namens Open VLD het volgende: “Zolang er kernwapens zijn bij niet-NAVO landen zoals bv. Rusland, of nieuwe landen die een bedreiging kunnen vormen voor de Alliantie kernwapens ontwikkelen, moet de NAVO over minimale geloofwaardige en betrouwbare nucleaire ontradingskracht beschikken. Bij gevolg zullen nucleaire wapens nog voor langere tijd een rol blijven spelen in de NAVO-strategie.” Hilde Vautmans gaf net als Guy Verhofstadt trouwens nochtans hun steun aan de campagne 'Time to Go' van de vredesbeweging voor de verwijdering van de kernwapens. Warm en koud dus, maar alleszins geen eensluidend positief antwoord op het standpunt in de stemtest.

CD&V staat als oneens ingeschaald op de vraag of de kernwapens weg moeten. Nochtans leest de toelichting op de stemtestsite zelf als volgt: “We zijn voor wereld zonder kernwapens, maar ontwapening zal moeten gebeuren via internationale afspraken”. Dat werd ook bevestigd in ons onderhoud ter zake, toen de CD&V eveneens het standpunt huldigde dat dit in consensus met de NAVO moet gebeuren. Idem als N-VA en Open VLD dus, maar volgens de stemtest huldigen ze tegengestelde standpunten.

Een goede raad: beschouw de stemtest als een leuk spelletje, maar laat er best je stem niet van afhangen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Bert op donderdag 24 april 2014

  Deze stemtest klopt echt niet. Als je naar de resultaten kijkt op welke politici ik moet stemmen. Dan lijkt het programma van Filip Dewinter het dichtst aan te leunen bij mijn antwoorden met 76% overeenkomst. Gevolgd door Freya Vandenbossche die met 75,4% op de 2de plaats komt. Op de derde plaats staat een onbekende VB-er en op de 4de plaats opnieuw iemand van de SP.a. Plaatsen 5 en 6 worden ingenomen door weer iemand van VB en SP.a. Als ik de stemtest moet (?) geloven, liggen de programma's van Vlaams Belang en de SP.a dus het dichtst bij mekaar? En dat is nu iets dat ik echt niet kan aannemen! Volgens mij is die ganse stemtest eigenlijk niet meer dan de satire die de Ideale wereld tentoon spreidt!

 • door wernerv op donderdag 24 april 2014

  Het meest eigenaardige vind ik dat de PVDA niet als politieke partij wordt vermeld in het kleurrijke lijstje van partijen waarop kan worden gestemd. Maar daarentegen wel het VB. Duidelijk is dat enkel op de klassieke partijen en ook op extreem rechts mag worden gestemd. Tracht zeker niet buiten dat stramien te lopen. Vervul uw burgerlijke plicht zoals het hoort.Dat is nu eenmaal democratie.

 • door Bart op vrijdag 25 april 2014

  Ja dat was uit het interview in de standaard met een van de mensen achter die test al duidelijk:

  titel van interview "mensen moeten bewuster stemmen" (in quotes), en vervolgens geeft hij zelf als antwoord op de vraag "Controleert u of het standpunt dat partijen innemen, over­eenkomt met hun standpunt in het partijprogramma?" ... "Nee, dat niet.":

  kun je nog sneller je geloofwaardigheid verliezen?

 • door hermaniv op vrijdag 25 april 2014

  Het is een vorm van volksverlakkerij om mensen bij wijze van "stemtest"-uitslag alleen te adviseren op bij "verkiezingen" die of gene politieke partij te stemmen, zeker als een aantal toch kansrijke en in de debatten aanwezige partijen (LDD, PVDA+) wordt uitgesloten. Graag geef ik hier even de volgende punten mee.

  1) Er wordt een waardevolle(re) stemtest aangeboden door de voor maximale politieke transparantie ijverende vzw 'WijBurgers' (www.WeCitizens.be - drietalig) waarbij niet alleen partijen, maar vooral ook individuele kandidaten worden gerangschikt (zie www.kieswijzer2014.be en de toelichting op www.wecitizens.be/nl/bijzonderheden-kieswijzer2014)

  2) Om de onder 1) vermelde stemtest succesvol(ler) te maken moeten er uiteraard een zo groot mogelijk aantal kandidaten de vragenlijst voor de betreffende verkiezing (Europees, federaal of Vlaams/Waals) moet invullen. Hiertoe kan de petitie "Eis transparantie van politici" op www.Petitie.be worden ondertekend: http://eistransparantievandepolitici.petitie.be/

  3) Verkiezingen hebben niets te maken met democratie (zeg ik volmondig samen met David Van Reybrouck): op dat moment worden we verplicht (in "ons" representatief systeem, waarvoor niemand vrij heeft gekozen!) ons voor bestuurlijke beslissingen te laten "vertegenwoordigen" door (zelfverklaarde) "leiders" (met hopelijk de nodige capaciteiten) die we op dat moment een (volgens het representatief systeem) "legitiem" mandaat (moeten!) bezorgen om het geweldmonopolie van de staat te kunnen/"mogen" gebruiken tegen de "onderdanen", die na de verkiezingen zo goed als machteloos "de politiek" hun "blanco cheque" moeten laten incasseren. Onze eigen zeg doen is er nog nauwelijks bij tot aan de volgende "verkiezingen".

  Een gezondere "balance of power" ontstaat als het representatief systeem (Grondwet, art. 33) wordt aangevuld met het bindend referendum op volksinitiatief (BROV), eventueel met een zgn. “dubbele meerderheid” om een voldoende geografische spreiding te garanderen in het draagvlak van de eventuele beslissingen ermee (geen overheersing door een gemeenschap over een andere). Hiervoor wordt geijverd door de vzw Democratie.Nu (www.democratie.Nu) tevens initiatiefnemer van de petitiewebsite www.Petitie.be. Weerlegging van argumenten tegen het bindend referendum: http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/argumenten-weerlegd

  Bij deze een warme oproep om de vermelde verenigingen te steunen met uw belangstelling (bezoek de websites en maak links op uw eigen website!), financiële bijdrage of zelfs vrijwilligerswerk. Het zal (hard) nodig zijn!

 • door Rik Martens op zaterdag 26 april 2014

  In de huidige toestand zijn er maar twee mogelijkheden: je stemt rechts (N-VA) of je stemt links (PVDA). Voor die eersten is er op deze site weinig sympathie, bovendien krijgen de eersten al voldoende media-aandacht (vooral dank zij de politieke tegenstanders), dus blijft de PVDA over. Zorg ervoor dat die partij over de kiesdrempel raakt in Vlaanderen. De boycot van de VRT cum suis moet een bijkomende motivatie zijn.

 • door Rik Martens op zaterdag 26 april 2014

  Als het iemand een troost kan zijn: ik moet federaal op de SPa stemmen, Vlaams op de N-VA en Europees op groen...

  Men heeft me in mijn leven al veel genoemd maar nog nooit "schizofreen"...

 • door Rik Martens op zondag 27 april 2014

  Als het iemand een troost kan zijn: ik moet federaal op de SPa stemmen, Vlaams op de N-VA en Europees op groen...

  Men heeft me in mijn leven al veel genoemd maar nog nooit "schizofreen"...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties