Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Bouw sociale belastingen met inkomstenbelasting op meerwaarde verkoop huizen en op huurinkomsten

woensdag 6 juli 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Recent raakten andermaal verbijsterende cijfers bekend over hoe duur het wonen is in Leuven. Met een gemiddeld bedrag van 312.000 euro voor een gemiddeld woonhuis was Leuven in 2014 de duurste van alle 13 Vlaamse centrumsteden. Ondanks het feit dat Leuven het hoogste gemiddeld inkomen heeft van al deze centrumsteden moet je hier bovendien het langst werken – liefst 16 jaar - om een dergelijke woning te verwerven, terwijl dat elders gemiddeld slechts 10 tot 11 jaar is.

Terwijl de inkomens in Leuven de laatste 10 jaar met 20 procent stegen, namen de woningprijzen in die periode in onze stad met liefst 60 procent toe. Zeker voor zeer vele alleenstaanden, die in Leuven bijna de helft van de wooneenheden uitmaken, is het zo goed als onmogelijk om hier nog een woning te verwerven.

Johan Van Reeth, die het studiebureau Buur leidt, noemde recent bij de viering van 10 jaar ‘Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven’ (AGSL) betaalbaar wonen dan ook de belangrijkste uitdaging voor de toekomstige stadsontwikkeling in Leuven. Als oplossingen suggereerde hij het creëren van voldoende extra aanbod in en rond Leuven, invoering van quota bij projecten inzake goedkope woningen en een meer door de overheid gestuurde gebiedsontwikkeling.

In antwoord op een interpellatie van Rik Daems (Open Vld) stelde burgemeester Louis Tobback in de jongste gemeenteraad dat hij niet weet hoe verkopers van woningen prijsbeperkingen kunnen worden opgelegd. Tobback ziet als enige oplossing het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen. Als dit laatste de enige oplossing is dan dient een mechanisme gevonden te worden om wie winsten maakt op de verkoop van de woningen hiertoe te laten bijdragen.

Er is nationaal al enkele keren voorgesteld om mensen die winst maken op de verkoop van aandelen te belasten. Waarom kan er geen specifieke belasting geheven worden op winsten die geboekt worden bij de verkoop en verhuur van woningen? Deze opbrengst moet een fonds spijzen waarmee meer sociale huur- en koopwoningen gebouwd kunnen worden. Een ander thema dat Van Reeth in zijn toespraak aansneed was overigens het feit dat bouwpromotoren in het Leuvense volgens hem onvoldoende financieel bijdragen in de realisatie van publieke ruimte en voorzieningen in hun omgeving, terwijl deze er net toe bijdragen dat ze vaak enorme winsten boeken.

Luc Vanheerentals 


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Paul Lookman op woensdag 6 juli 2016

  Dat het niet enkel in Leuven, maar ook elders in/rond grootsteden voor mensen die in de woningmarkt willen stappen moeilijk is om nog een woning te verwerven is een bekend gegeven. Ik ken geen statistieken, maar denk dat veel ouders hun kinderen in belangrijke mate financieel helpen bij de aankoop van een eerste woning. Principieel is het een kwestie van vraag en aanbod. De overheid kan met een goed ruimtelijke ordening beleid hier wat aan doen: de vraag spreiden en het aanbod stimuleren. Een belasting op winst bij verkoop van een particuliere woning is geen goed idee. De winst is immers maar heel relatief, de verkoper moet voor zijn vervangende woning ook de nieuwe, hogere marktprijs betalen. En particuliere huurwoningen zijn gewoon een beleggingsinstrument. Wie de huuropbrengsten belast ziet de huurprijzen navenant verhogen, of het aanbod verkleinen. De overheid zal het beleid moeten bijsturen, en financieren met belastingcenten. Als iedereen, waaronder kleine en grote ondernemingen, nu eens correct zijn belasting betaalt moet dat kunnen.

  • door jef helderweert op donderdag 7 juli 2016

   De overheid kan natuurlijk wel een moratorium instellen op de verhoging van huurprijzen. Uiteraard is dit geen evidentie met de huidige politieke meerderheid.

   • door Paul Lookman op zaterdag 9 juli 2016

    Een verstandige overheid doet dat niet. Het is een lapmiddel, leidt tot verkoop van huurwoningen want onvoldoende rendement en verkleining van het huuraanbod. Daar zit Leuven toch niet op te wachten, wel?

 • door VERA MERTENS op vrijdag 8 juli 2016

  Lees in De Tijd van 21 mei 2016 ‘of u huurt of niet, extra vastgoed wordt belast’. Als u dit leest, is het meteen duidelijk hoe zwaar het verhuur en verkoop van een woning wordt belast. Het voorstel van Luc Vanheerentals in de Streekkrant van 06.07.2016, om wie woningen verkoopt of verhuurt nog eens extra te belasten, is niet haalbaar omdat die extra belastingen worden doorgerekend aan huurders of kopers en dat jaagt de prijzen de hoogte in. Misschien moet men net het tegengestelde doen en de belastingen op het verkopen en verhuren van woningen verminderen, dan dalen de verkoop- en huurprijzen sowieso. Pas dan zal het voor iedereen, die een woning wil kopen of huren haalbaar zijn en zullen er veel minder sociale woningen nodig zijn. De meeste steden hebben het geld niet om de sociale woningen te onderhouden, na een tijdje staan ze te verkrotten. Het is inderdaad zo, dat het zo goed als onmogelijk is om als alleenstaande een woning te verwerven. Alleenstaanden moeten alle kosten alleen dragen, koppels genieten twee keer meer voordelen. Het leven in België is gebaseerd op tweeverdieners en dat zou dringend moeten veranderen want meer en meer mensen kiezen ervoor om alleen door het leven te gaan, ze willen niet afhankelijk zijn van een partner.

  Vera Mertens

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties