about
Toon menu

De mythe van de nodige en onvermijdelijke besparingen

Onze regeringen, de werkgevers en de mainstream media vertellen ons alle dagen dat besparingen nodig zijn om onze economie er bovenop te helpen, en dat zij onvermijdelijk zijn omdat Europa ze oplegt. Maar is dit wel zo?
dinsdag 16 december 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Besparen om later te groeien?

Vooraanstaande economen zoals Paul De Grauwe, Stiglitz en Krugman (de laatste twee Nobelprijswinnaars) stellen al lang dat besparen leidt tot vermindering van koopkracht van het grootste deel van de bevolking, nadelig is voor de tewerkstelling en voor de inkomsten van de staat. Dat dit tot een neerwaartse spiraal leidt, wordt duidelijk aangetoond door de toestanden in Griekenland en in andere Zuid-Europese landen.

Volgens bovenstaande economen moet in periode van crisis de staat juist meer investeren en moet de koopkracht van de werknemers verhogen. Zij beroepen zich hierbij o.a. op de ervaring van de door VS President Roosevelt toegepaste New Deal in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Moeten besparingen van Europa?  

Na de goedkeuring van het Europees Begrotingsverdrag in onze 7 parlementen in 2013, moet ons land (alle overheden samen) zich inzake budgettair beleid, op straffe van boetes, houden aan twee regels:

 1. het begrotingstekort moet geleidelijk naar nul of maximum 0,5 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP) teruggebracht worden. (de zogenaamd gulden regel). Hiervoor wordt een traject met Europa afgesproken. De huidige federale regering ging er bij haar aantreden van uit dat hiervoor een inspanning van 11 miljard euro op 5 jaar moest geleverd worden.
 2. de schuldgraad moet op termijn teruggebracht worden tot 60% van het BBP. Van alles wat 60% overtreft zou er ieder jaar 1/20 ste af moeten. De Belgische schuldgraad bedroeg in100%. Dit betekende toen een af te lossen bedrag van 7 miljard euro in het eerste jaar. Dit jaar zal de schuldgraad uitkomen op 105,7%. (De Tijd 29 november 2014). Het volgend jaar af te lossen bedrag wordt dus nog groter dan 7 miljard.

De Europese regel inzake de schuldgraad is tot nu toe door de politiek en de media hardnekkig doodgezwegen.

In het onlangs vrijgegeven slechte rapport van de Europese Commissie over ons budgettair beleid, wordt vooral aangedrongen om de schuldgraad aan te pakken (De Tijd 29 november 2014). Dat dit lijk binnenkort uit de kast valt, lijkt ons onvermijdelijk. Didier Reynders begint er ons op voor te bereiden. “Ik vrees dat extra besparingen nodig zijn”. (De Tijd 6 december 2014). 

In het Europees begrotingsverdrag komt het woord besparingen niet voor. Hoe de lidstaten de budgettaire doelstellingen halen, kunnen zij zelf invullen. Of dit nu gebeurt door besparingen en welke besparingen dit dan zouden moeten zijn, of door meer inkomsten in de staatskas is dus de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de onze regeringen en onze parlementen.

Alternatieven voor de huidige besparingen

Zinvolle besparingen

De staat zou heel wat kunnen besparen door de cadeau's aan de werkgevers af te schaffen. De afschaffing van de notionele interesten en van diverse andere loonlastenverlagingen zou een sociaal zinvolle besparing zijn. Dergelijke loonlastenverlagingen bevorderen de tewerkstelling niet en betekenen enkel hogere dividenten voor de aandeelhouders en hogere bonussen voor de managers.

Nog een zinvolle besparing: de afschaffing van de fiscale voordelen voor bedrijfswagens. Goed voor de staatskas en voor het milieu.

Meer inkomsten voor de staat

Door het invoeren van een vermogensbelasting, het terug invoeren van de hogere belastingschalen, bestrijding van belastingsontwijking en -fraude,  en andere maatregelen voorgesteld door het Financieel Actienetwerk zou er per jaar 24 miljard euro meer in de staatskas terecht komen.

Dit zou niet alleen toelaten om het budget in orde te krijgen, maar meteen tegemoet te komen aan een hele reeks ernstige maatschappelijke behoeften, zoals optrekken van de laagste inkomen tot de Europese armoededrempel, ouderen- en gezondheidszorg, versterking van de openbare diensten enz.

Laat ons daarom samen met de vakbonden en andere sociale bewegingen, zoals Hart boven Hard en D19-20, maximaal inzetten in de strijd voor een ander beleid.

Een belangrijk aspect van deze strijd betreft het winnen van de harten en geesten van een groot deel van de bevolking dat dagelijks gebrainwasht word door onze mainstream media, en daardoor mythes slikt, als “besparingen zijn nu eenmaal nodig” en “er is geen alternatief”.

Vermits progressieven moeilijk toegang hebben tot de media, zijn individuele gesprekken op de werkvloer, aan de toog en aan de keukentafel en bij familiefeesten van het grootste belang. Bij deze gesprekken zijn wij best gewapend met goeie argumenten en een flinke dosis geduld.

Michel Vanhoorne - december 2014

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

17 reacties

 • door Bertje op dinsdag 16 december 2014

  De auteur stelt dat Griekenland in een neerwaarste spiraal is terechtgekomen omdat het te zwaar bespaard heeft. Toch even een paar feiten in herinnering brengen. Sinds de toetreding tot de eurozone heeft Griekenland zich geen enkel jaar gehouden aan de deficitgrens van 3%. Daarbovenop heeft Griekenland geknoeid met de statistieken. Het land is op basis van vervalste cijfers lid van de eurozone geworden. Toen Papandreou in 2009 aan de macht kwam moest hij toegeven dat het deficit geen 6,5% bedroeg, zoals zijn voorganger beweerde, maar 12,7%. In 2010 moest Griekenland opbiechten dat het deficit van het jaar daarvoor meer dan 15% bedroeg. Volgens de auteur had Griekenland echter niet moeten besparen, aangezien zulks een neerwaarste spiraal veroorzaakt. Klein detail dat Vanhoorne niet vermeld is dat geen enkele partij nog bereid was om Griekenland geld te lenen, omdat het land kredietonwaardig geworden was. Dat bleek een juiste inschatting. In 2012 werd Griekenlands schuld geherstructureerd waarbij schuldhouders een haircut van meer dan 50% moesten slikken. Ondanks dit reddingsplan bedraagt de Griekse schuld vandaag nog altijd meer dan 175% van het BNP. Als er hier iemand mythes verspreid is het dus wel Michel Vanhoorne. Een andere mythe is dat hij zichzelf progressief noemt. Geen grotere conservatieven dan de linkse clubs waartoe Vanhoorne behoort. Nog een mythes is dat links geen toegang tot de media zou hebben. Het is tot in den treure aangetoond dat journalisten overwegend links stemmen, terwijl Vlaanderen overwegend rechts stemt.

  • door Didier op woensdag 17 december 2014

   Wat jij weer handig verzwijgt is dat veel van het “Griekse geknoei” niet mogelijk was geweest zonder het geknoei van Goldman Sachs, met medeweten van de EU. Zolang men de fundamentele kanker van het Bankencartel niet aanpakt, kan men natuurlijk eindeloos blijven zeuren over links en rechts. Wat natuurlijk de bedoeling is. Nietszeggend geleuter om de daders buiten schot te houden.

   Zie o.a. deze verhelderende VPRO-documentaire: Goldman Sachs & the Destruction of Greece

   http://www.youtube.com/watch?v=V2SyP6rmJ1Y

 • door Jahi op woensdag 17 december 2014

  Als vooraanstaande economen die men nu niet meteen een links signatuur kan opplakken als De Grauwe, Stiglitz en Krugman dit zeggen als Keynes 70 jaar geleden net het zelfde zei. En toch maar voortdoen met hun bezuinigingen. Of doet men het met opzet? Natuurlijk!

  • door Bertje op woensdag 17 december 2014

   Uiteraard zijn De Grauwe en Krugman wel degelijk economen van links signatuur, ze zijn allebei neo-Keynesianen. En wat schrijft Keynes voor? De overheid moet contra-cyclisch werken. In tijden van laagconjunctuur meer uitgeven met geleend geld, in goede tijden de buikriem aanhalen en de schuld weer afbouwen. Politici zijn uiteraard grote aanhangers van Keynes, dat betekent lekker veel macht en geld te besteden. Maar ze onthouden alleen het eerste. De schulden of het overheidsbeslag worden nooit afgebouwd in goede tijden. In België is het overheidsbeslag sinds de jaren 70 enkel gestegen. Een land als Frankrijk heeft sinds de jaren 70 geen begroting in evenwicht meer gehad. Keynesiaanse economie is mooi in theorie net zoals het communisme, maar in de praktijk komt er niets van terecht, om de eenvoudige reden dat deze theorie incompatibel is met de menselijke natuur en geen rekening houdt met het eigenbelang van machthebbers of politici. In goede tijden plots de buikriem gaan aanhalen is contra-intuitief. In goede tijden willen kiezers en politici het geld laten rollen, dan zijn er eindelijk middelen om allerlei mooie plannen te realiseren waarvoor er vroeger nooit beleidsruimte bestond. In goede tijden lijkt het alsof er aan de groei nooit een einde zal komen. Dan plots gaan besparen? Nee, dat is niet aanvaardbaar. Bovendien veronderstelt het dat politici uit eigen beweging afstand gaan doen van waar ze het meest dol op zijn: macht en geld uitgeven. Op deze site staat het vol van protestberichten tegen besparingen, terwijl iedereen weet dat we collectief boven onze stand leven, dat er geen cent gespaard is voor de pensioen, dat we geen schulden kunnen blijven bijmaken, en dat de staat eenvoudigweg te veel uitgeeft. Maar als er dus in goede tijden bespaard zou worden, dan zou zoiets probleemloos passeren? Uiteraard niet. Mensen zouden roepen: waarom moet er nu zo fel bespaard worden, de overheid heeft een surplus op het budget!

  • door Bertje op woensdag 17 december 2014

   Keynes is pure fraude. De Grauwe en Krugman zien elk economisch probleem als één van een gebrek aan vraag. Dat is de grote mythe, dat er te weinig vraag bestaat. Dus de overheid moet de vraag stimuleren, dwz geld uitgeven. Waaraan dat doet er niet toe. Als ze maar spenderen. Dan zal automatisch de groei weer worden aangewakkerd. Terwijl iedereen weet dat enkel investeringen in rendabele projecten leiden tot duurzame economische groei. Het probleem is er geen van gebrek aan geld in de economie. Er staat nog 250 miljard op spaarboekjes. Ondernemers zien vandaag te weinig groeimogelijkheden, te weinig goede projecten waarvoor de cashreserves kunnen aangewend worden. En hoe komt dat? Omdat arbeid peperduur is. Omdat de overheid overreguleert. Omdat de overheid met een steeds groter deel van de koek gaat lopen, alleszins als er winst is, als er verlies is moet je het zelf maar uitzoeken. En omdat mensen te weinig te besteden hebben, omdat het inhalige staatsapparaat de helft van hun inkomen confisqueert. Wanneer gaat links in België wakker worden en ophouden met het desastreuze franse voorbeeld te volgen. Links moet zich spiegelen aan Duitsland. De socialist Schroeder heeft 10 jaar geleden al het Rijnlandmodel achter zich gelaten en de Duitse economie hervormd, de Hartz I t/m IV hervormingen, die ook de mini-jobs en de midi-jobs hebben ingevoerd. Vandaag staat Duitsland er weer, het is de locomotief van Europa. Ik weet al wat de reacties zullen zijn, de commentators hier zullen weer moord en brand schreeuwen, en afkomen met verhalen over Duitsers die maar 1 euro per uur verdienen, wat trouwens leugens zijn. Maar wees maar blij dat de Duitsers er zijn. Griekenland heeft een redding gekregen, evenals Spanje. Van wie denk je? Van Italië, Frankrijk of België? Nee, van landen die hun zaakjes op orde hebben zoals Nederland en Duitsland. Zonder hen hadden die perifere landen failliet gegaan, was de muntunie en het hele Europese project ten einde gekomen...

   • door Jahi op woensdag 17 december 2014

    Meneer Bertje Overduidelijk lezen en concluderen wij telkens iets anders dan wat er geschreven staat. En hou aub op met Duitsland als het economisch wonder van Europa de hemel in te prijzen in Duitsland, mein Herr, 20% van alle Duitsers leeft (overleefd) onder de inkomensgrens en 45% van de Duitsers heeft een 2de of een 3de job, niet omdat ze dat leuk vinden, neen om te kunnen leven, om ietske over te houden .Trouwens als u toch economisch met bloempjes wil gooien, prijs dan liever Noorwegen en Zwitserland, die het verdomden of zo slim waren om niet in het EEG circus te stappen. Daar is er inderdaad geen of amper iets dat op crisis lijkt .En N.B. zeg nooit tegen prof. De Grauwe dat hij van linkse signatuur is, de mens zou er even niet goed van zijn. Gegroet

    • door Bertje op woensdag 17 december 2014

     Noorwegen dan. Het land bulkt van de olie, heeft de opbrengsten daarvan geinvesteerd in een pensioenfonds waar nog meer dan 700 miljard euro zit, maar is toch van plan de pensioenleeftijd op te trekken tot 75 jaar, daarover vindt een publiek debat plaats, en dat gaat dus niet met vakbonden die de economie platleggen, de boel kort en klein slaan en werkwilligen afdreigen. De werkzaamheidsgraad ligt er boven de 70%. Gelooft u nu werkelijk dat in België, waar geen cent gespaard is voor de pensioenen, de werkzaamheidsgraad rond de 60% ligt, alles bij het oude kan blijven? Of Zwitserland dan, met zijn overheidsbeslag van 30%, en toch veel rijker dan dit land. België zou het Zwitserland aan de Noordzee kunnen zijn. We hebben onze ligging, onze havens en industrie, we hebben de Europese instellingen en de NAVO, een meertalige goed opgeleide bevolking. Wat we niet hebben is goed bestuur. Te veel en te lang socialisme, vooral in Wallonië, daarom zijn ze daar nog een stuk slechter af dan in Vlaanderen. België was vroeger één van de meest vooruitstrevende landen ter wereld, het meest geindustrialiseerde na Engeland, maar veel vrijer, een echte liberale staat, die vrijdenkers, kunstenaars en ondernemers aantrok. Wat trekken we nu aan: armoe-zaaiers die weten dat het hier makkelijk is om aan een levenslange uitkering te geraken, en als je lang genoeg volhoudt krijgt je de nationaliteit er gratis bovenop. Er is heel wat mis in dit land, maar dat wil u blijkbaar niet beseffen. Steek dan maar terug uw kop in het zand. Toch één advies: probeer zelf wat te sparen voor uw oude dag, want van vadertje staat zal u in de toekomst niet al te veel moeten verwachten. De welvaart is opgesoupeerd, er blijft enkel een schuldenberg en een hoop onhoudbare verplichtingen over. Als de jongeren het hier aftrappen, zoals volop gebeurt in Griekenland of Spanje, is er niemand meer om af te dragen. Ik kan ze geen ongelijk geven die jongeren...

    • door Bertje op woensdag 17 december 2014

     Laat ons eens een concreet voorbeeld bekijken. Is er werkelijk een gebrek aan vraag, bvb. in de bouwsector? Persoonlijk ken ik tal van jonge gezinnen die een oude woning gekocht hebben en deze willen renoveren. Er is dus een grote latente vraag naar renovatie. Maar wat blijkt? Hoewel deze gezinnen tweeverdieners zijn, kunnen ze zich geen stielman in het wit permitteren aan €45 per uur. Dus ze doen het zelf, gespreid over vele jaren, met af en toe de hulp van wat Polen in het zwart. De reden is duidelijk: hoewel ze twee salarissen hebben is dat net genoeg om van rond te komen, de inhalige overheid staat nl. klaar om de helft van hun inkomen af te romen. Het bruto-uurloon van de stielman is uiteraard geen €45, eerder €15 per uur, waar hij met wat gelukt €10 netto van overhoudt. Waar zit het verschil? Tja, een overheidsbeslag van 55% dat moet van ergens komen. Nu stellen economen zoals De Grauwe of Krugman niet voor om de economie te hervormen, de reële lonen te laten stijgen, en de lasten op arbeid te verminderen, zodat er opnieuw duurzame groei ontstaat. Nee, ze wensen dat de overheid driftig aan het spenderen slaat met geleend geld. De overheid zou dus bvb. zelf de bouw-sector moeten stimuleren en aan peperdure prijzen infrastructuurwerken bvb. voor openbaar vervoer laten uitvoeren. Dat zal natuurlijk wel tot een tijdelijke opstoot van de economie leiden, de bouw zal goed draaien, de bouwvakkers gaan een deel van dat geld ook spenderen zodat je een tijdelijk vervolg-effect krijgt. Maar zullen die infrastructuurwerken tot een structurele groei van de werkgelegenheid leiden? Zullen nieuwe bedrijven worden opgericht omdat de mobiliteit verbeterd is? Misschien enkele, maar niet in verhouding tot de gemaakte kosten. De leningen die de staat is aangegaan, blijven wel staan, voor altijd, de nominale staatsschuld neemt immers nooit af, zelfs in de jaren waarin België's schuldratio verlaagde bleef de nominale schuld minstens stabiel. En op die leningen moet interest betaald worden, ook voor altijd. Nu is het moment, roepen Krugman en De Grauwe in koor, België kan immers gratis lenen. Kan het kortzichtiger? De rente zal niet altijd zo laag blijven. De schuld bedraagt vandaag 390 miljard en blijft stijgen. Als de rente maar 2% stijgt betekent dat algauw weer 7,8 miljard bijkomende rentelasten. Het ergste is dat het effect maar tijdelijk is. Als de door de overheid aangestookte bouw-bonanza voorbij is, valt alles weer plat. Wat moet er dan gebeuren? Nog meer deficit-spending? Ik hoor het graag hoor, de voorbeelden van landen waar deficit-spending de economie geherlanceerd heeft. Jammer voor u maar ze bestaan niet. Zapatero heeft het geprobeerd toen de crisis in Spanje uitbrak, en het enkel maar erger gemaakt...

     • door Alfons Vanwetswinkel op woensdag 17 december 2014

      Bertje nooit hebt U het over de alternatieven die er wel zijn en er worden er een aantal aangehaald maar daar durft U het blijkbaar nooit over hebben.U bent blijkbaar heel vermogend dat u daar over zwijgt als een graf wat Duitsland betreft is die reactie juist,wanneer Rusland nog wat verder wegzakt zal het zijn bestellingen aan Duitsland terugschroeven en gaan ze daar ook een deflatie in met gevolgen voor ons land.Investeren in grote werken is nu geen slecht idee als U ziet wat dat aan de recessie in de jaren 30 in Amerika bewerkstelligd heeft .Wanneer men in de bouw terug verbied om op zaterdag en zondag te werken dit bij 100000 bouwvakkers 20000 banen schept.dat men dit en nog andere praktijken maar eens nagaat .Maar dat is tegen het VBO en grote ondernemingen met hun onder aannemingen en fraude werk.

    • door Michel Vanhoorne op woensdag 17 december 2014

     Liever dan dit welles nietjes spel over de oorzaken van de crisis en de al dan niet geldigheid van de Keynesiaanse benadering voort te zetten, lijkt het mij interessanter te reageren op de alternatieven voor het huidige besparingsbeleid die in het artikeltje voorgesteld worden. Ik ben benieuwd.

     • door Bertje op woensdag 17 december 2014

      Uw voorgestelde alternatieven zijn communistische onzin die de economie enkel kapot gaan maken. 24 miljard extra inkomsten voor de staat. Voor u is 55% overheidsbeslag duidelijk niet genoeg. Wanneer is voor u het plafond bereikt? Op 60%? Of op 70%? Zeg het maar. Of als de volledige nationalisatie is doorgevoerd en de opperste sovjet vervolgens zal beslissen over het vijfjarenplan voor de industriële productie. Man toch. Lees de geschiedenisboeken. Verder is uw antwoord de bedrijven meer belasten. Alleen noemt u dat cadeau's aan de werkgevers afschaffen. Cadeau's!! U bedoelt een systeem zoals de N.I. die druk van de vennootsschapsbelasting die op 33,99% één van de hoogste tarieven van de OESO is, ietwat mildert, een cadeau! Als ik uw portefeuille steel, er een briefje van vijf euro uithaal, en het u teruggeef, is dat dan een cadeau? U bent een zieke geest. Diverse loonlastenverlagingen moeten voor u eveneens worden afgeschaft. Terwijl elke internationale intstantie ons aanbeveelt om de lasten op arbeid te verlagen. Terwijl iedereen weet dat in vergelijking met onze buurlanden, de loonkosten in België veel sneller zijn opgelopen, daarom verliezen we ook marktaandeel, niet aan China, maar aan onze buurlanden. Uw voorstellen zijn zo simplistisch, dat ze zelfs aan de meest marginale café-toog of op het feest van de meest idiote familie, nog altijd op hoongelach onthaald gaan worden. Man, hou toch op met die onzin. U maakt zich ernstig belachelijk.

     • door Jahi op donderdag 18 december 2014

      Beste Bertje, U hebt overschot van gelijk als u de huidige problemen in ons landje legt bij een archie slecht bestuur, inderdaad. En bijkomend nog een zeer inhalige overheid die gewild of ongewild nooit verder keek dan haar neus lang is. Maar aan deze ziekte of geestestoestand zijn er velen (zéér) ziek en niet alleen in ons Belgenland. Wie is de schuld van jaren slecht bestuur? De socialisten ja zeker en vast, maar ook de liberalen en de christen-democraten want die zijn er bijna altijd bij geweest en 'Groen' want die hebben ook aan het spreekwoordelijke potje gelikt, zelfs de NVA en de oude VU hebben gelikt, of niet? Maar de schuld van het politieke, economische en morele debacle volledig bij de sossen leggen is sorry kort door de bocht gaan. De sossen of je ze nu mag of niet, zijn nooit solo in al de regeringen geweest. Beweerd u dan dat de politiekers van al de andere partijen die samen met de sossen gelikt hebben van het machtspotje nu meteen in aanmerking komen voor de prijs van 'DEN DOMSTE UIL’ omdat ze de sossen probleemloos hun afbraakpolitiek hebben laten doen.Met vriendelijke groeten

      • door ria aerts op donderdag 18 december 2014

       Weet u, ik heb al vaak opgemerkt dat men in politieke discussies afwijkt van het onderwerp door tegenstanders met de vinger te wijzen, of te refereren naar het verleden toen de bewuste partij in de regering zat. Dit is een geliefde afleidingstruc en ze werkt nog vaak ook. Beschuldigden zullen zich altijd willen verdedigen. Daarom zou ik de besparingen in een breder perspectief willen plaatsen. Het is immers zonneklaar dat een economisch model dat op egoïsme en hebzucht is gebaseerd nooit goed zal zijn voor de hele gemeenschap. Niemand gelooft toch nog in het "trickle down"-effect, toch niet met wat er de laatste decennia allemaal gebeurd is en nog gebeurt, "as we speak".

      • door Bertje op donderdag 18 december 2014

       U heeft daarin gelijk. Het is al te gemakkelijk om de schuld voor de huidige malaise bij één politieke partij te leggen. Het is zelfs gemakzuchtig om de schuld bij de politieke klasse in het algemeen te leggen. In een democratie zijn politici niet meer dan zelfzuchtige uitvoerders van de wil van het volk. En ook al werkt onze democratie verre van behoorlijk, kunnen we toch niet zeggen dat we hier in een dictatuur leven waarin het volk geen enkele beslissingsmacht heeft. We moeten dus de hand in eigen boezem durven steken. Wij hebben ons als gemeenschap onverantwoordelijk gedragen. Individueel gedragen de meesten van ons zich als goede huisvaders, maar collectief hebben we de kop in het zand gestoken, het licht van de zon ontkend. Sinds WO2 bestaat er over het hele politieke spectrum een consensus over het maatschappelijk-politiek model van de verzorgingsstaat. Linkse en rechtes partijen leggen andere accenten, maar het model stond nooit ter discussie. Echter, het is een collectieve illusie, een piramidespel, wat vroeg of laat moet crashen. Politici doen al decennia alsof ze het spel draaiende kunnen houden. Ze draaien ons een rad voor ogen. Maar wie is de schuldige? Collectief zijn wij de naievelingen die bedrogen willen worden. We willen met zijn allen zo graag geloven in het sprookje van de verzorgingsstaat. De hang naar zekerheid is blijkbaar bij veel mensen zo groot, dat mensen bereid zijn om de helft van hun inkomen te laten confisqueren in ruil voor ... een belofte! Verhofstadt is in zijn burgermanifesten al in de jaren 90 tot de juiste analyses gekomen. De SP leek de gedoodverfde verliezer in 1995 door het Agusta-schandaal. Tobback senior slaagde erin met zijn campagne 'de SP is nodig' deze uitgangspositie om te zetten in winst. Met mega-affiches over het Vlaamse land van een close-up van zijn gezicht, met als enige ondertitel 'uw sociale zekerheid'. Menig intellectueel onderschreef de campagne: kunstenaars, professoren, allen schetsen ze een doembeeld: Verhofstadt ging alles privatiseren, als je een ongeval had zouden de dokters in het ziekenhuis je verzorging weigeren en laten creperen, indien je onverzekerd was. Mensen die hun baan verloren zouden op straat als clochards moeten gaan leven. Enzovoort. De propaganda werkte, de Vlaming kreeg schrik, en stemde voor Tobback die stond voor het behoud van onze sociale zekerheid. En nu 20 jaar later blijkt: er is geen cent gespaard voor de pensioenen, en dat is nog maar het topje van de ijsberg, de hoge ziektekosten van een verouderende bevolking zijn evenmin betaalbaar. De welvaart is opgesoupeerd. Alsmaar meer schulden en verkoop van activa waren nodig om het spel te laten verder draaien. Nu nadert piramidespel zijn eindfase. Het zou nog enkele jaren kunnen doordraaien door massale onteigening van privé-bezit. Dat verklaart de huidige roep om een vermogensbelasting. Die gaat er uiteraard niet komen. Maar indien wel, zal deze niets uithalen, een paar jaar uitstel van executie, en daarna een nog veel zwaardere crash, een systeeminstorting vergelijkbaar met het Oostblok in 1989...

       • door Jahi op donderdag 18 december 2014

        Bertje u hebt gelijk, onze huidige sociale zekerheid is niet lang meer te houden, als er geen ingrijpende maatregelen gaan komen dan crasht ze. En een politieker is inderdaad een zelfzuchtige uitvoerder van de wil…neen niet van het volk, zoals u verondersteld maar van zijn kapitalistische broodheren. Van zij die zijn verkiezingscampagnes financieren, en wiens woord hij of zij ten alle tijde zal spreken, zoals een popje op wiens buikje men duwt en dat ‘Piep’ zegt. Maar in Godsnaam niet van het volk. Met de mening van het volk houdt hij en zijn gilde van beroepspolitiekers geen enkele rekening. Kijk naar de 3 laatste verkiezingen, 4/5 van Vlaanderen stemt de Spa weg en toch blijven zitten in de 4 regeringen die ons arm landje rijk is. Nog een paradox 25% der Vlamingen stemde ooit op ‘Vlaams blok of belang’ maar die zaten in een cordon sanitair en telden dus niet mee, was dat geen staaltje van een zeer bedenkelijke democratie? Verhofstadt zag het licht schrijft u, van de heer Verhofstadt is mij zeer bekende wat Étienne Davignon die men moeilijk een linkse rakker kan noemen, over hem zei "Verhofstadt zal pas content (tevreden) zijn als hij van het land een woestijn heeft gemaakt, omdat het netto te financieren saldo dan automatisch op nul komt!” Wat er zou moeten zijn (en ik weet dat het nog utopia is) is dat iedereen de belastingen betaald die hij moet betalen, geen uitvluchten, geen belastingwetten meer die zo lek zijn als een zeef,of speciaal geconstrueerd zijn voor fraudeurs. De huidige roep om een eerlijke vermogensbelasting, maar die gaat er uiteraard niet komen, meent u. En indien ze er wel komt, zal ze niets uithalen, een paar jaar uitstel van executie misschien en daarna een nog veel zwaardere crash,een systeeminstorting vergelijkbaar met het Oostblok in 1989 meent u. Ik voorspel ook zo een crash, een systeemineenstorting net zoals u maar eerder een soort van uitbarsting van ongecontroleerde volkswoede die zich zal kanaliseren in een bijltjesdag. Een soort herhaling van de ‘Brugse metten uit 1302 om het wat dichter bij huis en verder in de geschiedenis te plaatsen. Ik persoonlijk, zou dan niet graag politieker of rijk in Belgenland zijn, of althans geen tekenen vertonen van uiterlijke rijkdom, want op die zal het moegetergde volk het gemunt hebben. Arm land en volk dat de politiekers krijgt waar het nooit voor gekozen heeft. Mvg.

 • door Roland Horvath op vrijdag 19 december 2014

  0/ Akkoord. N-VA is gehuurd door de Grote Multinationale Ondernemingen GMO en de superrijken. Het is de opdracht van N-VA de koopkracht te halveren, de Sociale Zekerheid SZ te decimeren/ privatiseren/ af te schaffen en ten 3e de belastingen en bedrijfslasten van de genoemde opdrachtgevers/ sponsors/ mentors te minimaliseren. Belastingen voor anderen bijvoorbeeld middenstand, KMO's kunnen. Die zijn kies-, pluim-, melkvee. In hun propaganda wordt steeds misbruik gemaakt van misverstanden aangaande het verband tussen belastingen en het verhogen of verlagen van de koopkracht.

  1/ Het geld, dat de overheid krijgt via de belastingen, wordt gegeven aan ambtenaren, gepensioneerden, werklozen en andere. Het geld gaat van de ene naar de andere. Dat verandert de koopkracht niet.

  2/ Als één persoon minder belastingen moet betalen, wordt zijn/haar koopkracht groter. Omgekeerd, meer belastingen, minder koopkracht. Hetzelfde geldt voor een onderneming.

  3/ Als alle personen minder belastingen moeten betalen, krijgt de overheid minder geld en geeft ze minder geld aan ambtenaren, gepensioneerden, werklozen en andere. De eersten hebben nu meer en de andere, de ontvangers hebben minder. De totale koopkracht blijft in principe gelijk.

  4/ Een correctie van 3: Wat de rijken nu niet aan belastingen moeten betalen, besteden/ consumeren/ investeren ze niet, ze houden het in kas en dus vermindert de koopkracht in feite. Het omgekeerde effect is er bij een belastingverhoging voor alle personen.

  5/ Personen kunnen hun belastingen niet verrekenen/ doorberekenen aan hun klanten. Ondernemingen doen dat wel. De bedrijfslasten: Lonen- lasten- op- productie- door- machines- milieulasten- BTW worden verrekend in de productprijs en op die manier door de klanten betaald. Het door de onderneming betaalde aan lonen en sociale bijdragen komt zo bij hen terug. Bedrijfslasten zijn dus in feite een nul operatie voor de ondernemingen, in tegenstelling tot het gestook van werkgeversorganisaties en neoliberale politieke partijen. Dat geldt in principe ook voor winstbelasting. Alle bedrijfslasten worden uiteindelijk door de klanten betaald, niet door de ondernemingen.

  6/ Als alle ondernemingen minder bedrijfslasten moeten betalen, gaat er minder geld naar de werknemers en via de overheid naar ambtenaren, gepensioneerden, werklozen en andere en de totale koopkracht verkleint met het bedrag van de bedrijfslasten verlaging. Omgekeerd, als de bedrijfslasten voor alle ondernemingen verhoogd worden, wordt de koopkracht verhoogd met het bedrag van de bedrijfslasten verhoging.

  7/ Als er bespaard wordt door de overheid, wordt er minder besteed/ gekocht en dus minder geproduceerd en verdiend. Het totale inkomen daalt met het bedrag van de besparingen. In de economie zoals die nu is met een economische overcapaciteit gebeurt het omgekeerde als er meer besteed wordt door de overheid, het totale inkomen vergroot met het bedrag van de vergroting van de besteding.

  8/ Conclusie 1: Het totale inkomen van de Belgen zal elk jaar dalen met de som van de besparingen en bedrijfslasten verlaging van de federale regering Michel1. Over 5 jaar is het nog de helft van nu. En de helft van de KMO's kan failliet zijn gegaan door een gebrek aan koopkracht bij de consumenten.

  9/ Conclusie 2: Een oplossing voor het probleem van het geldgebrek bij overheid en consumenten: Meer belasting opbrengsten zoals gezegd in het artikel. En meer bedrijfslasten verband houdend met de productie, evenveel als voor het begin van de economische overcapaciteit in 2008. Toen de investeringen en daardoor de totale loonsom en de koopkracht verminderden.

  10/ N-VA maakt altijd valselijk misbruik van de misverstanden in verband met belastingen. Een topper daarin is: De belastingen verlagen om de economie te stimuleren, de koopkracht te vergroten en jobs te creëren.

  11/ Een exponent van die valsheid annex domheid is Bertje. Volgens hem zien de ondernemingen geen rendabele projecten ten1e omdat de arbeid te duur is, ten 2e omdat het overheidsbeslag te groot is, ten 3e omdat mensen te weinig koopkracht hebben want de fiscus gaat met hun inkomen lopen, en ten 4e omdat de werknemers niet willen werken voor 1,5 euro bruto per uur zoals miljoenen werknemers in Duitsland doen.

  12/ Conclusie 3, aangaande de N-VA propaganda. De GMO willen minimale bedrijfslasten niet alleen zo laag mogelijke belastingen en sociale bijdragen aan de overheid maar ook hongerlonen aan de werknemers.

 • door Didier op vrijdag 19 december 2014

  Over besparingen, in Griekenland. Een Franse tekst waaruit ik de volgende paragraaf heb vertaald:

  De Internationale Federatie voor de Mensenrechten, een overkoepelende organisatie van wereldwijd 164 mensenrechtenorganisaties, heeft donderdag (18-12) in Athene een rapport gepresenteerd waarin de besparingsmaatregelen in Griekenland beschreven worden als :

  “een schending van de mensenrechten zonder voorgaande … In deze crisis, de diepste sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, hebben de internationale instanties gehandeld met slechts een doel voor ogen: het redden van het banksysteem, zonder de desastreuse gevolgen voor de bevolking in overweging te nemen.”

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties