Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De verdoken arbeidsreserve van België

woensdag 22 april 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

"Bijna alle landen zullen economische groei zien afnemen door vergrijzing", kopt De Morgen op 15/04/2015, alsof het een kwaad is dat men moet bezweren. Het is evenwel tegengesteld aan wat in deze triptiek van BuG's wordt vastgesteld. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog ligt de toekomst voor afgestudeerden en werklozen in België echt open. "Jonge werkenden kunnen de uitval van oudere werkenden niet meer compenseren" stelt het IMF pessimistisch, behalve in België dan, waar er 5 wezenlijke arbeidsreserves aanwezig zijn:


1. De niet-actieven,
met name vrouwen en meisjes uit de migratie die mét hoofddoek een gouden reserve vormen voor alle jobs en functies

2. De werkloosheid die vooral voor 25+ een probleem is en waarbij vorming op korte, en scholing op lange termijn alle kwalificaties kan leveren

3. En vooral de nieuwe aankomende generaties scholieren en studenten, die nu in basis- en secundair onderwijs zitten. Ze leveren de komende 12 jaar 4 generaties bachelors en 3 generaties masters af. De vermindering en op termijn de uitsluiting van selectie en discriminatie op basis van herkomst zal deze generaties meer dan vroeger vrijgeven voor alle jobs en functies. Het onderwijs zal zich meer en meer hierop afstemmen en langs verbinding, eerder dan door kennisoverdracht, nieuw geëmancipeerde generaties afleveren, zie het verhelderende artikel in Brandpunt (COC-uitgave). En de grootste arbeidskloof tussen autochtonen en niet-Europeanen in België is te vinden bij de hoger geschoolden, zo stelt de OESO en ook de Koning Boudewijnstichting vast in een recent rapport, zie DS 21/04/2015. Maar Alles komt in orde, zoals Jan Leyers zingt, "wat je geeft krijg je terug" en maar ook dat het hard tegen hard zal gaan.

4. Welke andere (demografische) dynamieken gaan meer dan vroeger de generatiewisseling en binnenlandse en buitenlandse migraties beïnvloeden? In de steden genereert de generatiewissel maar beperkte aanzuigkracht voor de jongeren, er is meestal een overschot, in tegenstelling tot de kleinere en landelijke gemeenten of provincies, zoals Limburg en West-Vlaanderen. De oude migraties en haar nazaten zullen een beter leven zoeken en vinden in deze gebieden en provincies die dus de grootste aanzuigkracht zullen ontwikkelen. Zij hebben een negatief saldo in de generatiewissel, dwz veel meer uitstroom van 50+ dan instroom jongeren. In deze gemeenten gaat dit samen met meer overlijdens en minder geboorte zodat huizen zullen vrijkomen om de binnenlandse migraties/verhuis te huisvesten.

Deze interne migratiebeweging die al op gang is gekomen zal binnen de grotere steden de woonruimte vrijmaken die in het verleden ook al de immigratie heeft aangetrokken en gehuisvest. In Antwerpen stad bv is de generatiewisseling in evenwicht en zullen jongeren 'opgestropt' blijven, terwijl in de provincie Antwerpen de generatiewissel een tekort toont van 16%. Brasschaat, Hoogstraten, Turnhout, De Kempen (met nu al een geëlektrificeerde treinverbinding tot Mol), here we come, zodat zij beter vanuit Brussel bereikbaar zijn, de omgekeerde beweging van wat in de 19de eeuw gebeurd is.

5. Blijft nog de arbeidsreserve op wereldvlak die langs immigratie blijvend zal binnenkomen of extra aangesproken worden en waarin ook het overlopende Afrikaanse vasteland een aanbreng zal hebben.

Van alle landen in de wereld is België niet alleen het best voorzien of gewapend tegen welke crisis dan ook. Maar ook voor de vraag naar arbeid is de generatiewisseling op gang gekomen en komt meer en meer op toerental. Op Europees vlak zal Duitsland de topnatie zijn voor immigratie van miljoenen immigranten, en dit om demografische redenen, zoals dit ook voor België het geval was vanaf de jaren zeventig. Duitsland is voor enkele decennia geconfronteerd met een ontvolking die nu pas op gang komt. Na de Tweede Wereldoorlog is er een continue instroom geweest van Oost-Duitsers in West-Duitsland, met een grote piek vanaf 1989, wanneer 1/3 van de Oost-Duitsers naar West-Duitsland is verhuisd, zonder dat dit een immigratie uitgelokt heeft in Noord-Duitsland zelf, mede door een strikt migratiebeleid in het verenigd Duitsland. De ontvolking van Duitse steden die ook vanaf de jaren 70 is op gang gekomen, werd vanaf  90 volledig ingevuld door Oost-Duitsers. Maar nu is het schone liedje uit. Demografisch staat/stond Duitsland voor een catastrofe, een vermindering van de bevolking van 82 mio in 2012 naar 67 mio binnen 40 jaar.

De immigratiestroom naar Duitsland, en andere landen van Europa in bevolkingsnood, is op gang gekomen. En zoals in België zullen 3 decennia van immigratie nodig zijn om deze bevolkingsvermindering te stoppen. Dat zou wel eens de hoofdreden kunnen zijn voor de uittocht uit Afrika richting Europa, want (de huizen in) Europa en vooral Duitsland roepen om  bewoning, en leveren meteen de noodzakelijke arbeidskracht om de komende decennia het welvaartspeil in Europa te handhaven. Wanneer wordt hier eens ter zake over gesproken en gedebatteerd in plaats van de continue stroom aan emo-berichtgeving? Een debat zoals C dans l'air van Caroline Roux op TF5 op 21/04/2015 kan hier de weg wijzen. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

3 reacties

 • door Brigitte Van Gerven op donderdag 23 april 2015

  Ik vind dit een behoorlijk staaltje van wishful thinking. De vergrijzing is naar mijn mening geen probleem van krapte op de arbeidsmarkt. Er verdwijnen structureel voortdurend jobs door automatisering en productiviteitsverhoging (en dit proces gaat volgens mij sneller dan de vergrijzing) Er zijn maw steeds minder werkenden nodig om de bevolking te onderhouden. De vergrijzing is dus vooral een probleem van welvaartsverdeling, niet dat er te weinig welvaart gegenereerd wordt.

  En ook ben ik het er niet mee eens dat alles maar moet worden opgelost met immigratie. In een dunbevolkt land met veel natuurlijke resources verhoog je de welvaart van een land door immigranten toe te laten: die kunnen meehelpen deze natuurlijke resources te exploiteren. België verkeert in een heel andere situatie. Een land is volgens mij overbevolkt indien het niet in staat is de resources te produceren die noodzakelijk zijn om haar bevolking te onderhouden. Naar die normen is België reeds overbevolkt. De bevolking nog laten toenemen verlaagt de levensstandaard, en verhoogt onze kwetsbaarheid ten aanzien van natuurlijke of antropogene rampen (denk bv. aan de klimaatverandering)

  Elk alternatief dat gebaseerd is op een eindeloze – exponentiële – bevolkingsaangroei kan geen oplossing zijn voor de vergrijzing. Het is het gegarandeerde recept voor een catastrofe. We moeten uiteindelijk evolueren naar een model met een stabiele bevolking, en een stabiele ecologische voetafdruk

 • door Wir sind das Volk op vrijdag 24 april 2015
  • door ria aerts op zaterdag 25 april 2015

   Toch vind ik dat de schrijfster van de eerste reactie overschot van gelijk heeft. Er zit een zeer gevaarlijke kant aan het promoten van migratie. Om te beginnen vluchten deze mensen voor gevaar of gebrek aan toekomst in hun geboorteland. Het resultaat is dat deze wantoestanden blijven voortduren. Daarnaast komen ze terecht in landen met een hoge bevolkingsdichtheid, waar ze ook geen toekomst hebben. Dit schept zowel voor de migranten als de autochtone bevolking conflicten die samenlevingen volledig kunnen ontwrichten. Dat de sociale stromingen in de wereld dit gevaar ontkennen en maar blijven reageren als in tijden van economische welvaart, zorgt ervoor dat dit terrein op een inhumane wijze wordt ingenomen door (extreem-)rechtse groepen. Ik vind het toch wel straf dat sociaaldemocraten wel het neoliberale idee omarmen (langer werken, lagere lonen, klopjacht werklozen) maar constructief omspringen met migratie lijkt wel een dada die ze moeilijk kunnen opgeven.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties