about
Toon menu

Bart De Wever: van kwaad naar erger

donderdag 2 april 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Ik ben geen racist maar..., misschien had ik geen gemeenschappen moeten noemen maar ... het zijn wel de Noord-Afrikanen, Marokkanen en Berbers in de cijfers. Als die waarheid en de feiten niet meer mogen gezegd, dan stap ik op.

Het interview dat advocaat Lahlali die de racismeklacht van 7 Belgische Marokkanen en mezelf als 'oude' Belg verdedigt tegen de Wever op 2 april 2015 had in De Ochtend brengt heel wat emotie, onredelijkheid en zeg maar vuilspuiterij en racistisch geraaskal teweeg. Wat maakt mensen blind voor de correcte en gemodereerde reactie door Lhalali op een alsmaar meer uit de bol gaande De Wever. Het is de plicht van het middenveld, de burgers en de burgerbewegingen een luis te zijn in de pels van de politici.

Hieronder als ondersteuning van advocaat Lalhali en van de racismeklacht hier een korte m’n analyse van De Wevers pokerspel met de rechterlijke macht en z’n stellingnamen die, onder het mom van redelijkheid en nuancering, alleen maar verder gaan in het viseren van specifieke bevolkingsgroepen.

Als filosofen en historici zich met 'cijfers' gaan bemoeien loop het het meestal mis. Na jaren Vlaams Blok/Belang, Paula D'hondt, Jan Blommaert en vele gedegen sociologische studies verder worden de (extreem) rechtse statetements, de feiten en de waarheid over de vreemdelingen, nog altijd als zoete broodjes rondgestrooid: de gastarbeiders, vreemdelingen, Italianen, Marokkanen, moslims, Berbers, Oost-Europeanen komen meer voor in de criminaliteitsstatistieken, zitten meer in de gevangenis, zijn meer werkloos, leven meer in armoede, zijn meer werkonwillig, profiteren meer van de sociale zekerheid, leven op de kap van de 'eigen bevolking', sluiten zich op in hun eigen gemeenschap. Het zijn niet alle vreemdelingen, niet alle migranten klinkt het nu, je moet onderscheid kunnen maken, met zovelen gaat het goed met zovelen gaat het niet, dat is de werkelijkheid, dat zijn de feiten, dat is de waarheid. En dan is het normaal dat mensen dat niet pikken en racistisch reageren en discrimineren, het komt toch altijd op hetzelfde neer, als je 'ze' kansen geeft profiteren 'ze' ervan en 'ze' dragen geen zorg voor wat voor hen wordt gedaan. Het gezagsargument, het ex catedra, de affirmatie zonder debat, bronvermelding of verantwoording.

Wie de draagwijdte van deze denigrerende, op exclusie gerichte racistische visie op de werkelijkheid wil beseffen, wie het waarheidsgehalte wil nagaan van deze statements die niet rechts, maar 'extreem rechts' zijn en die naadloos aansluiten bij het nationaalsocialisme dat deze wereld- en feitenvisie tot ideologische en vernietingsdenken heeft ontwikkeld, die moet Vreemdelingen in een wereldstad, het boek van Lieven Saerens, ter hand nemen. Wat men over de migranten, de Noord-Afrikanen, de Marokkanen en nu specifiek over de Berbers zegt heeft men in de jaren dertig en wo2 over de joden gezegd, in alle kranten, door alle politici in exact dezelfde bewoordingen als hierboven gesteld wat criminaliteit, gevangenis, 'profiteren' enz betreft.

De criminaliteit en gevangenispopulatie is een weerspiegeling van de ongelijkheid in de samenleving, de armoede die er nog in aanwezig is. Ook dient in de cijfers het onderscheid gemaakt tussen de gevangenispopulatie met verblijfsrecht in België en de 1/3 'illegalen' of mensen zonder papieren. Uit alle sociologische studies blijkt, ook internationaal, dat criminaliteit en misdrijvigheid niet etnisch verbonden is maar gelijk aanwezig is bij vergelijkbare socio-economische situatie. Maar zoals gezegd, filosofen en historische bezondigen zich nog al eens aan de negatie van cijfers, analyse en wetenschap, waarvan zij zichzelf als de beste exponenten zien.

De 'racistische' wereldbeschouwing over vreemden en vreemdelingen, die zondebokken worden, in de ogen van wie de macht heeft, wil behouden of uitbouwen, het is van alle tijden. Vooral in Antwerpen slaagt men er niet in, of is men er niet in geslaagd om zich te ontdoen van de schaduw van het verleden.

De Wever heeft het niet nodig om zijn uitspraken en statements te documenteren of in debat te gaan met universiteiten of het middenveld. De Wever is een orakel dat perfect het buikgevoel van de samenleving denkt uit te drukken en de quasi instinctieve exclusie van de 'ander'. De Wever die het stigma, de etikettering, de denigrering, de vernedering van in België en in z'n stad woonachtige burgers voortdurend aanbrengt, uitdrukking gevend aan de afstand, de non-acceptatie, de haat jegens een selectie van medeburgers, waar vooral de kinderen mee gekwetst worden, en die op sommige momenten van de geschiedenis voor vernietiging en liquidatie heeft gezorgd.

De Wever is geen racist, dat willen we nog aannemen, maar doet wel racistische uitspraken. De Wever is bekommerd voor de gemeenschappen die hij vernoemd, maar valt ze aan, kwetst ze en ontneemt ze de ruimte om zich thuis te voelen en zich te ontwikkelen, en hij maakt het op deze wijze onmogelijk voor de bevolking, ook het 'eigen volk', om tot de acceptatie te komen van alle inwoners van de stad en van België en tot vreedzaam samenleven.

Of de rechtelijke macht al de onafhankelijkheid heeft om hierover een historisch oordeel te vellen is maar de vraag. Dat deze handelswijze het voorwerp mag zijn van gerechtelijk onderzoek is een evidentie, waar wij ons, met een specifiek belang omdat ik grootvader ben van drie Amazigh/Berber kleinkinderen, samen met de zeven andere Marokkaanse Belgen en drie organisaties bij aangesloten hebben. De etnische depreciatie en racistische uitspraken met betrekking tot Noord-Afrikanen, Marokkanen en Amazigh/'Berbers' aanvaard ik niet voor m'n kleinkinderen, en evenmin voor alle anderen die hierin geviseerd of zoal niet bedoeld, mee geraakt worden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

9 reacties

 • door FransRoggen op donderdag 2 april 2015

  De uitspraken van Bart De Wever zijn niet racistisch. Zeggen dat Hollanders gierig zijn, dat Italianen niet van blonde vrouwen kunnen afblijven is cafépraat, maar niet racistisch. Elk lid van een "etnische" groep heeft zeker en vast andere kenmerken dan wat er van die groep op café (maar nu ook op TV) wordt gezegd. Burgemeester Bart heeft mij en veel mensen geschoffeerd met zijn (on)waarheid. Pakistanen en Afghanen zijn van Aziatische afkomst. Ik wil niet weten of ze in de misdaadstatistieken figureren, maar ze hebben zeker met racisme te maken gehad. Nogal wat mensen van Chinese afkomst moeten racistische opmerkingen slikken, ook adoptiekinderen afkomstig uit Sri Lanka kunnen daarover meepraten. De burgemeester had gelijk als hij zei dat er meer ingezet had moeten worden op onderwijs en werkverschaffing. Maar hij vloekte als hij zei dat "wij" de verkeerde migranten naar hier hadden gehaald. Wie zegt zoiets? Hij moet zich gedragen als een burgervader en niet als de voorzitter van een nationalistische partij die bij een dubieuze groep wil scoren. Hij moet voor al de bewoners van zijn stad spreken. Ik geloof niet dat werkloosheid tot terrorisme leidt, kwetsende uitspraken over groepen met geringe "sociale mobiliteit" daarentegen kunnen wel stekels in kwetsbare zieltjes achterlaten die kunnen gaan etteren. Als burgemeester van Antwerpen mag dhr. De Wever mij geen idioot noemen. Ik ben echter geen burgemeester, ik zou dat van hem wel mogen zeggen.

  • door Dieter op zaterdag 4 april 2015

   Ik begrijp uw redenering niet. Cafépraat kan niet racistisch zijn?

 • door Mezelf op donderdag 2 april 2015

  Wat vindt u van de denigrerende opmerkingen van de Gentse burgemeester D. Termont over de Roma Zigeuners ("ze respecteren onze normen niet") ? En die van Louis Tobback over de asielzoekers ("zoals meeuwen die naar een stort komen")

 • door Wouter BRACQUENÉ op vrijdag 3 april 2015

  De vorige burgemeester van Antwerpen wou een beleid voor elke Antwerpenaar. De Stad is van iedereen.

  Als Bart De Wever de confrontatie zoekt dan zou hij om productief te zijn vooral intern bij de Marokkanse berbergemeenschap zijn kritische bedenkingen moeten maken en samenwerking zoeken. En hetzelfde doen bij zijn gemeenschap over vastgesteld en toegegeven Vlaams racisme en discriminatie.

  Doe je het omgekeerde, klaag je in de media over de buren zonder hun meerwaarden te erkennen, dan ga je als burgemeester vooral mensen tegen elkaar opzetten.

  • door JorisDemeester op vrijdag 3 april 2015

   Ja, Bart heeft misschien al 'intern' gecommuniceerd. Wij hebben gen glazen bol. Sint Patrick is wl weggelopen naar de voetbalsport. Ook moeidge zelfopoffering?

   • door Wouter BRACQUENÉ op dinsdag 7 april 2015

    Goed dat je de persoonlijke integriteit van de Burgemeester van Antwerpen verdedigt. Maar dan kan hij toch verslag uitbrengen van die communicatie. Zoals bv. Hans Bonte in Vilvoorde dat doet vanuit persoonlijke ervaringen en met een meer structurele invalshoek. Maar heel misschien past dat niet in zijn profiel naar zijn prioritaire achterban. De cijfers van de OESO over een alarmerend peil van discriminatie in ons land kan je als burgemeester niet loskoppelen van een analyse over het bestaan van al dan niet veralgemeend wederzijds onbegrip. De hefbomen voor intercultureel begrip en maatschappelijke vooruitgang zitten niet in de beschrijving van discriminatie evenwel, wel in de kwalitatieve uitbouw van onze samenleving die bewust met alle vormen van uitsluiting omgaat.

 • door Joris Note op vrijdag 3 april 2015

  Misschien kan het volgende als aanvullende informatie dienen. De uitspraken van De Wever over Berbers deden me denken aan een uitlating van hem die ik twee jaar geleden noteerde - ik was van plan er eens iets mee te doen, maar dat is er (nog) niet van gekomen. De heisa rond vermeend kindermisbruik in een Antwerps schooltje was bezig, en de burgemeester concludeerde dat het ging om ‘massahysterie’ waarvan derden misbruik hadden gemaakt. In het VRT-tv-journaal (13-7-2013) zei hij, letterlijk: ‘massahysterie is niet het voorrecht van een bepaalde culturele gemeenschap, maar ik denk dat het in dit geval verergerd is doordat het zich binnen één etnische groep afspeelde die nogal susceptibel is voor ophitsing, dat weten we [...]’. Geen idee wat er nog volgde, en ik kan dat nu ook niet meer terugvinden. Wat me hierin ergerde, is de 'fixering': Wij Weten Dat Ze Susceptibel Zijn Voor Ophitsing. Daardoor worden mensen opgesloten in 'hun' groep, met een bepaalde vaststaande aard of 'cultuur', zonder oog voor diversiteit binnen die groep of voor het feit dat mensen veranderen en dat ze altijd deel uitmaken van diverse groepen. Racisme? Misschien een beetje? Maar hoe dan ook, het is niet goed. De 'feiten' en 'waarheden' die De Wever zo stout beweert te verkondigen, zijn onfeitelijk en onwaar omdat ze statisch en versteend zijn.

 • door JorisDemeester op vrijdag 3 april 2015

  Jan als marxist kan ik me volledig vinden in uw analyses. Ge moest daar verder mee gaan. De arbeidersklasse heeft u nodig nu Patrick Janssens vaandelvlucht gepleegt heeft.

  • door Dieter op zaterdag 4 april 2015

   Ik mocht het van de redactie blijkbaar niet op ironische manier vragen, dus: Bent u een marxist? Of wilde u nog eens herhalen dat PJ gestopt is met politiek? Dat wisten we al, hoor.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties