Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Amazigh, de 'Berbers', een meerwaarde voor Antwerpen

zondag 29 maart 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Amazigh, of de onderschatte rijkdom van een 3000 jarige cultuur. 45,8% van de Antwerpenaren zijn van Vreemde Herkomst in 2015. Voor elk van de 62 buurten in Antwerpen wordt dit % en dit van de inwoners van Marokkaanse en Turkse herkomst opgegeven. 72% van de 0-6 jarigen in Antwerpen is van Vreemde Herkomst, 71% van de 6-11, 64% van de 12-17 en 57% van de 25-29 jarigen, 37% van 40-64 jarigen, 14% van 65-79 jarigen en 6% van de 80+. In 2018 zijn 24.385 oude Belgen vervangen door 27.734 nieuwe. Tussen 1920 en 2000 halveerde de bevolking in district Antwerpen, tussen 1970 en 2000 daalde de bevolking van Antwerpen stad met 106.626, de immigratie had 3 decennia nodig om deze daling in te halen. Zonder immigratie van ondermeer de talrijke Amazigh, was Antwerpen een spookstad geworden.

Had De Wever niet beter een programma bekend gemaakt om het Tamazight-onderwijs, het schrift van de Amazigh, de 'Berbers', ruimte te geven in de Antwerpse scholen, in zowel het lager onderwijs als voor de vaders en moeders Amazigh van alle generaties. In Marokko heeft men het schrift nooit mogen leren, het is pas sinds 2002 toegelaten en pas enkele jaren geleden als taal formeel vastgelegd. Dat zou pas een betekenisvolle stap zijn in het samen leven.

Amazigh, een 3.000 jaar jonge cultureel/etnische eenheid

De Wever mag niet onkundig gelaten worden over deze cultureel/etnische groep met een geschiedenis van 3.000 jaar die in hoofdzaak oraal/mondeling is overgeleverd. Nooit werd er naar gestreefd een eigen staat te vormen of zich als 'volk' geografisch te settelen. Integendeel, de Amazigh hebben overleefd omdat zij zich telkens konden aanpassen aan de heersende politieke machten, Egyptisch in de Egyptische rijken, Romeins in het Romeinse keizerrijk, christelijk in de Christelijke tijden met de kerkvader Augustinus als meest bekende exponent, Islamitisch nadat de Islam met de Arabieren de macht overnam. Nu in het Westen, zich aanpassend aan de nieuwe omgeving.
 
De Amazigh waren, volgens de historische overlevering, de eerste en felste strijders bij de oversteek naar Gibraltar in de 8ste eeuw na Christus met de 'verovering' van een groot gedeelte van het Spaanse schiereiland. El Andalous is ook voor vele Amazigh een referentiepunt.
 
Abdelkrim El Khattabi

De Amazigh waren een gevestigde relatief autonome entiteit in Marokko en hadden specifieke afspraken met de koloniale Franse macht en een eigen belastingsstelsel, tot de Spanjaarden met bruter geweld de Amazigh klein wilden krijgen. Aldelkrim El Khattabi ontwikkelde dan de theorie én de praktijk van de Volksoorlog en kon in 1921 de Spanjaarden terug de Middellandse zee in drijven en een autonome administratie vestigen in Agdir, tussen El Hoceima en Imzourem. Tot 1926, toen een verzameld Frans-Spaans leger van honderdduizenden soldaten de Amazigh 'republiek' klein kregen, nadat zij bombardementen met chemische wapens gebruikten rond El Hoceima, die nu nog altijd kanker-slachtoffers maken bij de eerste generatie migranten uit de Rif die in de zestiger jaren naar België kwamen.
 
Een vak migratie- en culturele achtergrond van de nieuwe Belgen
 
Zodus, zoals best gebeurt met de aanwezige culturele rijkdom, ondersteunen van de 'Berber' cultuur, faciliteren van het Tamazight-onderwijs in de Antwerpse scholen.
  

 DeWereldMorgen.be
Tamazight-schrift naast Latijns en Arabisch schrift

 
Een opname van de Amazigh geschiedenis in de 'Belgische' leerboeken geschiedenis, naast die van de zovele andere migraties, zou een belangrijke teken zijn van de maatschappelijke acceptatie en integratie. Integratie is in de sociologie niet de aanpassing van de nieuwkomer of het (subject' aan z'n omgeving, maar de aanpassing van de omgeving, de overheid, de cultuur, onderwijs en werk aan degenen die toekomen. Zoals voor gehandicapten integratie bestaat uit de aanpassing van de omgeving aan hun specifieke situatie zo is dit ook het geval voor elkeen die specifieke zorg en aandacht behoeft, zeker na jarenlange negatie of uitsluiting uit de samenleving. Gehandicapten en Amazigh, één strijd?

Voor wie z'n zoektocht naar de Amazigh wil verder zetten kan een maand met me meestappen in Marokko in 2006,  zie Jan in Marokko.

Niet opvallen en zich conformeren, omwille van het historisch overleven

Een van de hoofdeigenschappen van Amazigh is hun vriendelijkheid, hun dienstbaarheid, hun opkomen voor elkaar en hun verdediging van het groeps- en algemene belang. En vooral ook het niet opvallen als groep, het zich niet verzamelen of organiseren, het niet oprichten van gebouwen en aparte regio's, die alleen maar kwetsbaarheid meebrengen. Wel de mondelinge overdracht in verhalen en een eigen gesproken en nu ook geschreven taal die van het Arabisch afwijkt zoals Duits van het Frans in de gesproken vorm, en Chinees van het Latijn wat het schrift betreft.

DeWereldMorgen.be

 
De verzameling van Amazigh en alle anderen in Antwerpen voor een sit-in was geen evidente mobilisatie omdat men in deze manifestatie ook herkenbaar en dus kwetsbaar werd. Het is evenwel ook een element van aanpassing om binnen de legitimiteit voor z'n belang op te komen en Movement X heeft aan dit belang op een sterke wijze mee uitdrukking gegeven.
 
De Wever en de politiediensten hadden dat goed begrepen, eerst de vis in de val lokken en dan met een kordon politie in gevechtstenue en dan met een 10 tal overvalwagens, Brabo en de Amazigh en hun medestanders omcirkelen, in de handboeien slaan de celwagen in en dan afvoeren.

Maar de ziel van Abdelkrim el Khattabi, zoals Dyab Abou Jahjah in z'n kolom in DS van 27/03/2015 stelde, was aanwezig op de manifestatie.

Hopelijk is De Wever er het hart van in, wanneer hij begrijpt of wil begrijpen wat een historische flater hij hier begaan heeft voor de ogen van gans Antwerpen, België en de gehele wereld.

Na de joden in wo2 was dit de eerste politieactie tegen een etnische groep in Antwerpen

75 jaar nadat de joodse bevolking van Antwerpen werd opgejaagd, uit hun huizen gezet, omcirkeld door de SS-wagens en militaire voertuigen, onder toezicht van het gewillig Antwerpse bestuur en met de Vlaamse SS en Vlaamse Wacht als jodenjagers en bewakers, zo stonden opnieuw politie, lokaal en federaal, in gevechtstenue paraat om een andere bevolkingsgroep op ethisch-culturele gronden samen te drijven, te registreren en af te voeren naar de gevangenis.

Die historische herhaling van repressieve actie aan hetzelfde stadhuis tegen een andere etnische groep waren wij nog voor de manifestatie was begonnen in Antwerpen op 26/03/2015 aan de verzamelde pers aan het uitleggen, tot de politie me het spreken belette en m'n Amazigh vlag wou afnemen, en me zoals 209 manifestanten daarna me immobiliseerde, in de boeien sloeg en me in een celwagen afvoerde
 
Nicolas Zomerstajn stelde op de site van de Centre Communautaire Laïc Juive  "Après allochtone et musulman, berbère pourrait devenir le nouveau terme en vogue à Anvers dans les milieux nationalistes flamands" zo stelt Zomerstain vast.

In z'n basiswerk "Vreemdelingen in een wereldstad" beschrijft Lieven Saerens de (nog) immer problematische verhouding van Antwerpen met 'vreemdelingen', als kader voor de jodenvervolging. Alleen de verhuis van meer dan 10.000 joden van Antwerpen naar Brussel in de oorlog heeft hun overlevingskans, verdubbeld, van 35% in Antwerpen, tot 63% in Brussel, zie het belangwekkend artikel hierover van Lieven Saerens van het Cegesoma.
 
Nu de islam en de moslims enigszins genormaliseerd zijn na de aanslag op Charlie Hebdo doordat de aflijning van het terroristisch misbruik van hun religie de moslim-haat moeilijker maakt, was blijkbaar een nieuwe zondebok nodig. De 'Berbers' leken dan, in het sinds drie decennia gebruikte reeksje Noord-Afrikanen, Marokkanen best te passen.

In BuG 111, Moslims In Antwerpen, een 2de kans voor 't Stad wordt de verdere analyse gemaakt van het   missen van deze 2-de kans. BuG 111

De toekomst van Antwerpen is divers, Marokkaans en 'Berbers'

De toekomst van een stad de komende decennia kan men ondermeer aflezen uit de samenstelling van de 0 tot 6 jarigen en hun evolutie de laatste ' jaren. Onder hen zeker kinderen die ook 'Berbers' als taal zullen leren, naast het Nederlands, het Marokkaans Arabisch en voor enkele het 'schoon' Arabisch, naast het Frans, Engels, Duits, enz.

Laat je ogen even over onderstaande tabel lopen en het %ges van aantal 0-6 jarigen in de verschillende districten van Antwerpen tot je doordringen. Binnen 12 jaar zijn de huidige 6 jarigen de 18-jarigen die hogere studies zullen aanvatten. Ook in de districten met vooralsnog een beperktere aanwezigheid van inwoners met migratieachtergrond zullen Borgerhout en Antwerpen-district volgen.
 

Antwerpen: 0-6 jr - Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 79,3% 80,7% 81,0% 81,4%
 Antwerpen 77,4% 79,4% 80,0% 79,8%
 Deurne 70,5% 72,6% 74,2% 75,3%
 Hoboken 66,4% 67,6% 68,1% 69,8%
 Merksem 60,9% 63,9% 66,4% 68,5%
 Berchem 58,7% 60,1% 60,1% 60,9%
 Wilrijk 54,3% 57,3% 60,0% 59,8%
 Ekeren 27,5% 29,2% 53,5% 29,1%
 Bezali 24,2% 21,5% 21,7% 21,7%
 Antwerpen 69,0% 71,0% 71,9% 72,3%

  
Bron en methodologie:
Buurtmonitor Antwerpen (zie 'kubussen') die een uiterst gedetailleerd beeld geven op basis van rijksregistergegevens over de bevolkingssamenstelling van de stad op 01/01 van elk jaar sinds 2012, en dit op het niveau van de districten, de buurten, de statistische sectoren, voor alle nationaliteiten naar nationaliteit en Herkomst, naar geslacht en leeftijd. De cijfers van de Buurtmonitor Antwerpen zijn met inbegrip van de inwoners uit het Wachtregister Asiel (4.652 op 01/01/2014).

In vergelijking met de telling van Migratieherkomst in de recent gepubliceerde Vlaamse Integratiemonitor 2015 (een juweeltje) en de eigen berekening door npdata.be geeft de Buurtmonitor Antwerpen een minimale aanduiding van de herkomstsituatie en -evolutie. Dat heeft te maken met methodologische verschillen waar we hier nu niet op ingaan.
 
Dezelfde tabel kan gegeven worden voor de inwoners van Marokkaanse afkomst, 0-6 jarigen.

Antwerpen: 0-6 jr - Marokkaanse Herk. per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 43,7% 43,2% 43,5% 43,1%
 Hoboken 30,4% 30,5% 30,7% 29,2%
 Deurne 27,4% 27,7% 27,8% 27,5%
 Wilrijk 16,2% 18,5% 19,3% 19,8%
 Antwerpen 20,0% 19,9% 20,0% 19,7%
 Merksem 16,1% 16,6% 17,2% 18,0%
 Berchem 13,0% 12,9% 13,5% 13,6%
 Bezali 5,5% 5,0% 4,9% 5,7%
 Ekeren 3,3% 3,6% 2,9% 3,2%
 Antwerpen 22,7% 22,8% 23,0% 22,8%


Merk de stabilisatie van het aandeel van Marokkaanse afkomst in de jongste leeftijdsklasse in Antwerpen.

Vreemde Herkomst in de Antwerpse districten 2011-2015
 

Antwerpen: Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 56,5% 57,8% 58,8% 59,6%
 Antwerpen 53,5% 55,1% 56,1% 56,7%
 Deurne 36,6% 39,0% 40,9% 42,7%
 Hoboken 35,8% 37,5% 39,3% 40,6%
 Berchem 34,0% 35,3% 36,2% 36,7%
 Merksem 29,4% 31,8% 34,1% 36,0%
 Wilrijk 28,1% 29,9% 31,5% 32,6%
 Ekeren 12,0% 12,6% 13,4% 14,2%
 Bezali 12,9% 12,9% 13,3% 13,8%
 Antwerpen 41,8% 43,5% 44,8% 45,8%

  
In een evolutieperspectief is komt de volgende dynamiek tot uiting:
  

Antwerpen: Evolutie% vreemde Herkomst per district
  12/13 13/14 14/15 12/15
 Merksem 7,9% 7,4% 5,5% 15,9%
 Wilrijk 6,3% 5,1% 3,7% 11,8%
 Deurne 6,5% 4,8% 4,5% 11,7%
 Ekeren 5,5% 5,8% 5,9% 11,5%
 Hoboken 4,6% 4,9% 3,3% 9,7%
 Berchem 3,7% 2,6% 1,4% 6,4%
 Antwerpen 2,9% 1,8% 1,1% 4,8%
 Borgerhout 2,4% 1,7% 1,3% 4,2%
 Bezali 0,2% 3,4% 3,3% 3,6%
 Antwerpen 4,1% 3,0% 2,2% 7,2%

  
Er is een inhaalbeweging bezig in de districten die tot nu maar een gemiddeld inwonersaantal met migratieachtergrond hadden.  De daling in de aangroei in 2015 heeft vooral te maken met het verminderd aantal in het Wachtregister Asiel in Antwerpen.
  
% van Vreemde Herkomst per leeftijdscategorie in 2015.
 

Antwerpen per district: Vreemde Herkomst naar leeftijd 01/01/2015
  0-6 jr 6-11jr 12-17jr 18-24jr 25-39jr 40-64jr 65-79jr 80+jr Totaal
 Antwerpen 80% 80% 77% 68% 62% 50% 23% 9% 59,6%
 Bezali 22% 28% 25% 21% 13% 11% 6% 1% 56,7%
 Ekeren 29% 29% 20% 16% 17% 11% 4% 2% 42,7%
 Merksem 68% 64% 53% 44% 49% 26% 8% 3% 40,6%
 Hoboken 70% 67% 61% 50% 53% 29% 11% 5% 36,7%
 Wilrijk 60% 58% 47% 40% 45% 25% 9% 5% 36,0%
 Berchem 61% 61% 56% 50% 45% 32% 12% 5% 32,6%
 Borgerhout 81% 81% 79% 74% 65% 51% 24% 11% 14,2%
 Deurne 75% 73% 65% 55% 57% 32% 8% 4% 13,8%
 Totaal 72% 71% 64% 57% 56% 37% 14% 6% 45,8%


Enkel de 40 en 50+ houden rechts en extreem rechts nog recht in Antwerpen. Dat De Wever uitdrukkelijk appelleert aan de restanten van het Extreem Rechts en de historische frustratie van de oude Belgen wordt hier pijnlijk geïllustreerd.

Evolutie Vreemde Herkomst in Antwerpen: 3 onderscheiden projecties

Zoals reeds aangegeven zijn de gegevens van de Buurtmonitor Antwerpen (BM Antw.) een minimale situatie vergeleken met de Integratiemonitor (IM VL G) en ook met de eigen berekening van npdata.be. Naast elkaar gezet geeft dat volgend beeld, in vet de gekende gegevens, in schuine druk de lineaire projectie voortgaande op de gekende gegevens.
 

Vreemde Herkomst volgens 3 bronnen
Jaar BM Antw IM VL G Npdata
2008     39,7%
2009   37,5%  
2010   39,0%  
2011   41,0% 43,8%
2012 41,8% 43,0%  
2013 43,5% 44,5% 48,1%
2014 44,8% 46,0% 49,3%
2015 45,8% 48,0% 51,0%
2016 47,3% 49,7% 52,6%
2017 48,6% 51,4% 54,3%
2018 49,9% 53,2% 55,9%

De meest uitgebreide reeks is deze van de Vlaamse gemeenschap die voor alle gemeenten in Vlaanderen dit soort tabellen in beeld brengt, een unieke documentatie, zie Vlaamse Integratiemonitor 2015. In 2018 zou bij extrapolitie 53,2% van de Antwerpse bevolking van Vreemde Herkomst zijn, tegenover 46% in 2014, een verschil van 3,1% met de Buurtmoinitor Antwerpen. Bij npdata wordt dit verschil nog een beetje uitvergroot omdat hier alle inwoners van vreemde afkomst mee in de berekening worden betrokken, weliswaar volgens een andere methode.

Vreemde Herkomst en % Marokkaanse en Turkse akomst in de 62 'Buurten' in Antwerpen

De kubussen van  Buurtmonitor Antwerpen laten toe voor elke Buurt en voor elke nationaliteit het aantal van vreemde herkomst te bepalen, en dit nog onderscheiden naar geslacht en leeftijd (in 8 en in 10 categorieën.

Voor de uitgebreide tabel, zie BuG 262 on-line  
   
Van de 516.010 inwoners in Antwerpen (Wachtregister inbegrepen) op 01/01/2015 zijn er 62.724 van Marokkaanse Herkomst, voortgaande op 80% Amazigh wonen er 50.180 'Berbers' in Antwerpen. In België waren in 2013 442.044 inwoners met Marokkaanse migratieachtergrond, waarvan 206.158 in het Brusselse gewest, men kan zelf bereken hoeveel Amazigh er in België wonen, afhankelijk van de sleutel die men toepast, 3/4 of 80%.
 
Wordt De Wever gek van de dagelijkse update van Vreemde Herkomst door z'n staddiensten?
 
Wie als burgemeester dagelijks de update van zulk een cijfers toegeleverd krijgt, hem bezorgd door de meest performante demografische stadsdienst van België en misschien wel van Europa, zou van minder depressief worden, zeker voor wie het Vlaams nationalisme hoog in het vaandel plaatst. De enige uitweg voor De Wever in Antwerpen is nog enkele van de schamele Vlaams Belangstemmen te winnen om eventueel nog, zoals in 2012 met de hakken over de sloot te geraken, maar misschien niet genoeg snelheid meer hebben om overeind te blijven en dan in het water te vallen.
 
Dat z'n spindoctors en z'n staf hem van het kastje naar de muur sturen en hem gedateerd en gedegradeerd materiaal toeleveren van koloniale antropologen om nu de Amazigh aan te pakken als bron van alle kwaad, dat wijst op een diepgaande en niet meer te helen malaise.
 
De migratie heeft Antwerpen van de ontvolking gered
 
Dat de migratie mislukt is, dat de verkeerde immigranten zijn aangetrokken is je reinste prietpraat van een burgemeester, die als het al niet van hemzelf afhangt, zich laat informeren door een staf die hun imaginaire voor werkelijkheid nemen en van de migratiegeschiedenis niets begrepen hebben. Misschien moet De Wever gewoon eens luisteren naar z'n kwalitatief hoogstaand ambtenarenpersoneel om terug met de voeten op de grond te komen. Of is het de aard zelf van het Vlaams Nationalisme dat het liever zwevend ten onder gaat dan met de voeten op de grond iets bereikt voor alle inwoners die tot Antwerpen en Vlaanderen behoren?

Voor wie zich verder wil verdiepen in de migratiegeschiedenis in Antwerpen, een stad die in 1970 aan het uitsterven was en die pas in 2000 haar 2de adem heeft kunnen vinden, zie het artikel Zonder migratie was Antwerpen een spookstad op Newsmonkey en ook op DWM. De immigranten, vooral dan de Noord-Afrikaans, Marokkaanse en Amazigh immigratie in Antwerpen heeft de in alsmaar groter getale vrijkomende woningen bezet om de stad te doen overleven en voor zichzelf een beter leven op te bouwen.

DeWereldMorgen.be
Tussen 1920 en 2000 halveerde de bevolking in district Antwerpen
 
DeWereldMorgen.be
Tussen 1970 en 2000 daalde bevolking Antwerpen stad met 106.626,
de immigratie had 3 decennia nodig om deze daling in te halen.

 
Welke verschuivingen in stemplicht tussen 2012 en 2018?

Van de 305.306 stemplichtigen in 2012 waren er nog 235.797 ‘oude Belgen’ en 69.509 met migratieachtergrond. In 2018 zullen er 24.385 ‘oude Belgen’ minder zijn en 27.734 meer met migratieachtergrond zodat de verhouding van stemplichtigen (rekening houdend met een beperkt aantal ingeschreven vreemdelingen) 211.411 ‘oude Belgen’ en 97.243 met migratieachtergrond zal bedragen. De evolutie van bijkomende 18-jarigen gebeurt langzamer dan in de eerste berekening tot uiting kwam, maar het betreft 10% van het kiespubliek waarvan het stemgedrag het verschil kan maken.

In feite is De Wever burgemeester van een voor hem reeds verloren stad. En wanneer de NV-A in de komende parlementsverkiezingen de verzamelde klassieke partijen niet opzij kan zetten is het ook daar voor hem en NV-A bekeken zaak. In de geschiedenis krijgt men dikwijls maar één kans om het te verinneweren, en die is men voluit aan het nemen.
 
Uitleiding 1. Schrijver Jean-Marie Gustave Le Llezio, eregast op het Passa Portafestival waar we zelf nog ooit vertaalde gedichten van Paul Verlaine hebben voorgelezen in het Vlaams Cultureel Centrum De Dolle Mol in Brussel, stelt in DM van 28/03/2015 onder de titel 'Verplichte integratie' is hersenroof het volgende:"Als de burgemeester samenlevingsproblemen waarneemt, moet hij die informatie gebruiken om problemen op te lossen. Ik kan me voorstellen dat de Marokkaanse gemeenschap hulp nodig heeft om bepaalde problemen het hoofd te bieden. Misschien moeten de wijken waarin die mensen wonen verbeterd worden, misschien zijn er problemen van familiale autoriteit. Maar het is de taak van de burgemeester om die aanwijzingen te gebruiken om problemen op te lossen. Het heeft geen pas om die informatie te gebruiken als een bewijs voor de mislukking van een hele gemeenschap.   Een hele gemeenschap in gebreke stellen: dat kun je niet maken."
 
Uitleiding 2. Dat weinig of geen media in Vlaanderen de moeite deden om zich een beetje te verdiepen in de geschiedenis en achtergrond van de Amazigh, de 'Berbers' geeft aan dat daar dringend een bijstelling dient te gebeuren, zeker voor wie met publieke middelen nieuws kan maken. De reductie van het debat tot politiekers in de 7de dag van 29/03/2015 illustreert dit onvermogen of is het onwil tot een echt en ter zake zijnd debat.

Uitleiding 3. Een artikel over Basisinkomen is verschenen in Samenleving en Politiek, voor het volledige artikel Waarom het basisinkomen geen goed idee is, Jan Hertogen.
 
Onnauwkeurigheden of misbegrip van de Amazigh-geschiedenis en haar positie in de huidige samenleving mag altijd gemeld worden.
 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door ismail spada op maandag 30 maart 2015

  Maar er zijn verschillende Imazighen. Er zijn Berbers van het Rif, de Riffis.. Ze spreken Tarifit. Ze zijn een zeer gesloten patriarchale gemeenschap. En ze vormen de grootste gemeenschap van ingeweken Marokkanen. Ze hadden het water maar over te steken en brachten hun familieleden nadien ook over en bleven omdat het in Europa zo goed was. Het zijn vaak wereldverbeteraars. Meer kan ik er niet over zeggen

  Er zijn de Berbers van de Midden Atlas. Ze spreken meestal Arabisch.

  En er zijn de Berbers van de Hoge Atlas en Souss. Ze spreken Tachelhit en Chleuch . Het zijn sympathieke, vrolijke, goedgezinde mensen die goede zakenmensen zijn en harde werkers. Als je "tamazight manzakin" kan zeggen dan gaan de deuren open, zakken de prijzen en wordt je opgenomen. Er zijn een minderheid Berbers van Agadir en de Souss-streek bij ons en ze hebben vaak groentewinkeltjes of een of ander zaakje dat ze goed doen draaien. Van de Hoge Atlas, Marrakech en omstreken zal je weinig Berbers bij ons tegenkomen. Ze hebben geen behoefte om hun mooie streek te verlaten.

  Berbers begrijpen elkaar als ze Marokkaans Arabisch spreken maar de Berberse taal is zeer uiteenlopend.

  Het Berbers is ook geen geschreven taal. Ze zit niet logisch in elkaar. Je moet ze met de moedermelk binnen krijgen want anders wordt het heel moeilijk.

  Het Berbers schrift bestaat dus niet. Ze hebben een leenschrift genomen om toch iets te kunnen noteren. Het Tifinah of het Toearegs.

  Wie het over de Berbers heeft in Vlaanderen, spreekt in feite over de Marokkanen van het Rif, van Larache over Tanger, Nador, Al Hoceima, tot Oujda.

  Over de moslimbeleving zelf kan goede informatie gevonden worden in een studie van enkele jaren geleden.

  http://www.verwey-jonker.nl/doc/jeugd/D5789437_def.pdf

  • door Willy Verbeek op dinsdag 31 maart 2015

   Dank voor deze uitvoerige analyse Jan

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties