Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Corporatisme doodt, minimumdiensten doen leven

vrijdag 12 december 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Dat een staking van ‘niet erkende’ vakbonden die het belang van één beroepsgroep verdedigen het vertrouwen van de burgers zou destabiliseren is één zaak, veel erger is dat een ‘autonome’ vakbond zoals het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) de solidaire opstelling van de vakbond voor alle werknemers breekt. Het zou zijn alsof de verpleegkundigen langs hun ‘beroepsverenigingen’ een specifiek belang naar voren schuiven en een beter statuut voor zichzelf zouden verwerven zonder dit bv toe te passen voor andere verzorgenden. Onkelinx heeft dat eens geprobeerd als element van verdeling maar ze is terug gefloten door de vakbonden van de Non-Profit sector en heeft het voordeel aan alle verzorgenden moeten toekennen.

Dat een corporatistische belangengroep zonder vakbondskritiek of kritiek van de ‘communisten’ hun gang kan gaan is schadelijk voor elke vakbondsactie en ondermijnt de eigen slagkracht. Hetzelfde kan gezegd over de ‘bewakers’ die mee de inperking van de ‘vrije tijd’ van de gevangen steunen of zouden steunen, in het spoor van het persverse voorstel van hun directies. Tevens zal de vakbond zich maar vernieuwen en aan geloofwaardigheid winnen als ze zich meer zouden verbinden aan het belang van wie ze dienen, nl de gevangenen in de gevangenissen en de trein- en openbaar vervoergebruikers, door zelf de organisatie van minimale diensten ter hand te nemen, zoals in de Non-Profit het geval is. Daar maakt men zelf de regelingen van wat de minimale diensten zijn en geeft men die door aan de gouverneurs die dan het personeel opeisen zodat de publieke overheid de oproep doet, maar het non-profit-personeel de verantwoordelijkheid houdt over de uitvoering en de controle ervan. Het is tenslotte het personeel van gevangenissen, openbaar vervoer en non-profit dat kan oordelen over de minimale kwaliteit die dient gehandhaafd, en dat is wat anders dan ‘alles platleggen’ waarmee men z’n eigen verantwoordelijkheid ontloopt en de controle over de staking verliest.

Vakbonden die zichzelf respecteren straffen de ‘stakingsacties’ van het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) af en zorgen mee dat nooit toegegeven wordt aan corporatistische eisen, of eisen die slecht één beroepsgroep betreffen, los van het algemene belang van de sector waarin ze werken.

Dat hebben de vakbonden ook goed begrepen door de ‘kaders’ in de vakbonds(naam) op te nemen: Bond van Bedienden, Technici en Kaders (BBTK) en de Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK); kaderleden kunnen binnen de algemene vakbonden hun eigen samenkomsten hebben of een sectie vormen maar hun eisenstelling zal altijd onderdeel zijn van het algemene belang van de bediendenbonden in elke sector. Zo is de Witte Woede mede ontstaan door het doorvoeren van een langdurige staking, 159 dagen in een home voor zwaar fysiek gehandicapten in Grimbergen, met actieve deelname van het kaderpersoneel en respect voor de minimale dienstverlening die 60% van de gewone activiteit betrof.

Want enkel door langdurige stakingen zal uiteindelijk het resultaat behaald worden. Dat het ACOD zich al opmaakt voor een staking van onbepaalde duur is daarom al een belangrijke stap die de weg aangeeft. Toch als zij goed nagaan in welke diensten zij een minimale dienstverlening moeten handhaven. Door zich actief sterk te maken tegen de dwaze en de samenleving ondermijnende uitspraak van Jan Jambon dat slechts 1 op 5 ambtenaren met pensioen zal vervangen worden, geeft het ACOD blijk van burgerlijke gehoorzaamheid.

Socioloog Jan Hertogen is oud-kaderlid gehandicaptensector en oud-consulent Non-Profit voor LBC-NVK

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

 • door Neutr On op vrijdag 12 december 2014

  Enkele bedenkingen bij de stakingen.

  De recente stakingen werden goed opgevolgd, zeggen de vakbonden. Het ABVV heeft stakingen aangekondigd van onbepaalde duur. Hoelang is dat eigenlijk? Op 15 december wordt er 1 dag "algemeen" gestaakt. Maar gaat dat resultaat opleveren?

  Even enkele bedenkingen op een rijtje: - als het onderwijs staakt betekent dat winst voor de minister van onderwijs, zo houdt ze meer werkingsmiddelen over. Zoveel te langer er gestaakt wordt en zoveel te meer leerkrachten er staken = meer werkingsmiddelen - als de ambtenaren staken betekent dat meer werkingsmiddelen voor de minister van openbaar ambt, Steven Vandeput, N-Va. Zoveel te langer er gestaakt wordt en zoveel te meer ambtenaren er staken = meer werkingsmiddelen. - bij kleine ondernemingen en kleine zelfstandigen wordt lidmaatschap van een vakbond weinig geduld, staken = ontslag, sooner or later - alleen bij grote bedrijven durft men het aan om solidair te staken, maar de meeste bedrijven hebben al hun voorzorgen genomen: - er worden al ontslagen aangekondigd; Philips, Daf - Trucks, of er wordt al mee gedreigd naar het buitenland te verhuizen, Van Hool,

  En dan van vakbondszijde? - hoelang kunnen ze, of willen ze het volhouden? - volgens sommige bronnen heeft ACV, veel geld verloren met DEXIA - ook zou er geen of nauwelijks controle zijn op de stakingskassen van de vakbonden, is er nog wel geld? - wat zijn de eisen? er zijn zoveel besparingen dat het onmogelijk is alles teniet te kunnen doen - misschien zijn de vakbonden weer akkoord met behoud van de index, dus geen indexsprong, maar daarnaast worden er een hele resem maatregelen wel doorgevoerd; vakbonden-overheid: score 1-99

  Kortom: dit gaat niet goed aflopen voor de vakbonden.

  www.neutr-on.be

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties