Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Moslims in België van 6,3% naar 6,5% van de bevolking

woensdag 8 oktober 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Er zijn 716.478 moslims in België in 2013 of 6,5% van de bevolking, tegenover 6,3% in 2011. 46,4% van de moslims zijn van Marokkaanse afkomst, 25,8% van Turkse, samen zijn ze goed voor driekwart van de moslimpopulatie in België. Een kwart van alle inwoners met migratieachtergrond is moslim, de ander 3/4 blijven misschien ten onrechte te veel uit beeld.

Tabel:
Aantal en % moslims per gemeente en migratieachtergrond

1. Aantal en % moslims in België naar gewest, provincie en gemeente
  
Omdat niemand anders er zich aan waagt of erover in discussie wil gaan en omdat professor Dassetto, van "L'Iris et le Croissant" er op aandrong een update te maken van de cijfers van 2011, hierbij de update van het aantal moslims per nationaliteit en gemeente voor 2013, voortgaande op de recente update van aantal inwoners met migratieachtergrond, zie BuG 237.
 
De update van het aantal moslims per gemeente laat ook toe  na te gaan wat het % Syriëstrijders is    vergeleken met het aantal moslims en 15-35 jarigen onder hen in een gewest of gemeente.
 
1.1. Methodologie:
 
Na de gegevens van CIA, het Duitse onderzoek, het Duitse onderzoek aangevuld met PEW-gegevens,  wordt nu het PEW als basis, aangevuld met het laïciseringspercentage van het Duits Onderzoek van 2008. Voor de belangrijkste nationaliteitsgroepen gaat het om quasi dezelfde percentages. Het PEW-Forum geeft voor alle landen van de wereld, ook België een evolutie van 1990 tot een toekomstvooruitzicht tot 2030.
  
1. Voortgegaan wordt op de PEW-cijfers per nationaliteit
2. De PEW-percentages worden gecorrigeerd met de laïciseringsgraad voor moslims, onderscheiden voor vreemdelingen (13% laïcisering) en Belg gewordenen en hun nageslacht (25% laïcisering) zoals bleek uit het Duitse representatieve onderzoek naar toebehoren aan een godsdienst van 2008. Voor de vreemdelingen wordt er van uitgegaan dat de laïcisering op hetzelfde niveau blijft, voor de Belg gewordenen en hun nazaten gaan we voort op een voortschrijdende laïcisering met 0,5% per jaar, dus vanaf 2008 -2,5% zodat deze in 2013 27,5% bedraagt.
3. Voor Europese niet-moslimlanden werd 1/10 van het PEW % toegepast op de vreemdelingen. De Belg-geworden West-Europeanen worden niet in berekening betrokken. Voor Nederland bv zijn er volgens het PEW 5,5% moslims. Voor de Nederlandse vreemdelingen in België worden echter maar  0,5% moslims (of 1/10) meegeteld. Ook voor Fransen werd met 1/10 een lagere sleutel toegepast dan in 2011. Voor de Nederlander geworden Marokkanen die naar België verhuizen wordt er van uitgegaan dat ze niet meer de Belgische nationaliteit aangenomen hebben of zullen aannemen, hetzelfde voor Frans of Spaans geworden Marokkanen die naar België verhuizen.

In de tabel Aantal en % moslims per gemeente en migratieachtergrond kan gemakkelijk per gemeente nagegaan hoeveel moslims er wonen en van welke migratieachtergrond ze zijn.

Consistentie
 
Door de methodologische wijzigingen verhoogt de interne consistentie van de berekening, maar in de evolutie kunnen lichte verschuivingen zijn op het niveau van nationaliteit per gemeente, minder op het niveau van provincie of gewest.
 
Als het aantal moslims gelijkelijk groeit met het bevolkingsaantal zal het % gelijk blijven, ook al is er een verhoging in het aantal. Vergeleken met de groei van het aantal inwoners met migratieachtergrond ligt de groei van het aantal moslims lager, gezien ze maar 1/4 uitmaken van het aantal met migratieachtergrond. Bij verhoogde emigratie, bv van oudere Turken naar Turkije, of van een nationaliteit naar andere gemeenten dan kan er sprake zijn van een zekere stabilisatie of vermindering van moslims op gemeentelijk niveau. Ook het in rekening brengen van een voortschrijdende laïciseringsgraad voor Belg geworden moslims heeft een kleine maar zekere impact. Aantal en percentage moslims zijn dus consistent maar blijven een berekening, de best mogelijke met de beschikbare gegevens. Maar graag gesprek of discussie met wie er vragen over heeft.

1.2. De PEW-cijfers: % moslims binnen elk land

Naast de PEW cijfers wordt de laïciseringsraad weergegeven in de tabel met alle nationaliteiten, zie PEW-Forum: 13% voor vreemdelingen, 27,5% voor Belg gewordenen en hun nageslacht. Deze tabel is ook interessant om te zien hoeveel % van de bevolking in elk van deze landen als moslim geteld wordt. De tabel kan gekopieerd en als exceltabel opgeladen worden.
 
1.3. Aantal moslims per gewest en provincie

 
Op 2 jaar tijd is er weinig evolutie in aantal en % moslims, 6,3% in 2011, 6,5% in 2013, dit strookt volledig met de telling van het PEW-Forum die een andere methodologie gebruikt en uiteraard niet gedetailleerd is naar gewest, provincie of gemeente.
    

Rijk, gewest, prov.

Moslims %

Moslims

Bevolking

België 6,5% 716.478 11.099.554
   Vlaams gewest 4,7% 296.973 6.381.859
   Brussels gewest 22,6% 260.902 1.154.635
   Waals gewest 4,5% 158.602 3.563.060
Provincies      
  Antwerpen 6,9% 123.354 1.793.377
  Vlaams Brabant 3,3% 36.017 1.101.280
  West-Vlaanderen 1,8% 21.305 1.173.019
  Oost-Vlaanderen 4,5% 65.841 1.460.944
  Limburg 5,9% 50.457 853.239
  Brussel 22,6% 260.902 1.154.635
  Henegouwen 5,2% 68.510 1.328.760
  Luik 6,3% 68.559 1.087.729
  Waals-Brabant 2,3% 9.066 388.526
  Luxemburg 1,5% 4.179 275.594
  Namen 1,7% 8.288 482.451


1.4. Samenstelling van de moslims in België naar gewest en nationaliteit
  
Vergelijking basisgegevens 2011 en 2013 in aantallen
     

Moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2011
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal Bevolking
Vlaams 109.629 92.624 78.977 281.230 6.306.638
Brussels 148.200 41.007 61.333 250.541 1.119.088
Waals 57.751 41.025 55.137 153.913 3.525.540
Belgie 315.580 174.656 195.447 685.684 10.951.266
Migratieachtergr. 407.647 229.811 2.031.920 2.669.378  

    
Moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal Bevolking
Vlaams 115.818 98.724 82.431 296.973 6.381.859
Brussels 155.075 42.291 63.537 260.902 1.154.635
Waals 61.331 43.609 53.662 158.602 3.563.060
België 332.224 184.624 199.630 716.478 11.099.554
Migratieachtergr. 442.044 243.582 2.207.590 2.893.216 11.099.554

 
De vermindering voor andere in Wallonië is het gevolg van het toepassen van de verhouding 1/10 van het PEW% op vreemdelingen van West-Europese afkomst in België
  

% moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal Bevolking
Vlaams 26,2% 40,5% 3,7% 10,3% 57,5%
Brussels 35,1% 17,4% 2,9% 9,0% 10,4%
Waals 13,9% 17,9% 2,4% 5,5% 32,1%
België 75,2% 75,8% 9,0% 24,8% 100,0%
Migratieachtergr. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
24,8% van alle inwoners in België met migratieachtergrond zijn moslims. Op de interessante Daarna-meeting over 50 jaar migratie in Mechelen van 1 oktober 2014 stelde Mohammed Chakar nog dat er eerst gastarbeiders waren, dan migranten, dan allochtonen en nu moslims, alsof het over die religieuze betekening/etiquettering gaat, of dat iedereen nu onder die noemer te schuiven is.
 
1.5. % moslims per gewest en nationaliteit
  

Verdeling moslimbevolking per gewest - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal
Vlaams 39,0% 33,2% 27,8% 100,0%
Brussels 59,4% 16,2% 24,4% 100,0%
Waals 38,7% 27,5% 33,8% 100,0%
België 46,4% 25,8% 27,9% 100,0%

  
59,4% van alle moslims in het Brusselse gewest zijn van Marokkaanse afkomst, in het Vlaams en Waals gewest is dat een kleine 40%. Voor België zijn 46,4% van de moslims van Marokkaanse afkomst, 25,8% van Turkse afkomst, samen zijn ze goed voor 3/4 van de moslimpopulatie in België.
 
1.6. % moslims op gewestbevolking 2011 en 2013
    

% moslimbevolking op gewestbevolking - 2011
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal
Vlaams 1,7% 1,5% 1,3% 4,5%
Brussels 13,2% 3,7% 5,5% 22,4%
Waals 1,6% 1,2% 1,6% 4,4%
België 2,9% 1,6% 1,8% 6,3%

    
% moslimbevolking op gewestbevolking - 2013
Gewest Marokk. Turks Ander Totaal
Vlaams 1,8% 1,5% 1,3% 4,7%
Brussels 13,4% 3,7% 5,5% 22,6%
Waals 1,7% 1,2% 1,5% 4,5%
België 3,0% 1,7% 1,8% 6,5%

Behoudens andere in Wallonië, omwille van een statistische aanpassing, is er een beperkte progressie in het aantal moslims, die volledig in lijn is met de prognoses van het PEW-Forum.
 
1.7. Aantal en % moslims naar gemeente
 
Volledige lijst gemeenten in alfabetische orde:
België  Vlaams gewest  Brussels gewest  Waals gewest. Deze tabellen zijn in html, langs excel kunnen ze evenwel opgeladen worden als exceltabel.
 
Gemeenten in volgorde van aanwezigheid moslims
 
Vlaams Gewest
  

Gemeente Moslims % Moslims Bevolking
Heusden-Zolder 18,9% 6.062 32.132
Beringen 18,7% 8.243 43.975
Antwerpen 17,5% 88.810 507.911
Genk 16,3% 10.611 65.224
Vilvoorde 16,2% 6.731 41.432
Mechelen 14,2% 11.740 82.602
Maasmechelen 13,9% 5.187 37.421
Houthalen-Helchteren 12,9% 3.948 30.515
Gent 12,6% 31.305 248.813
Ronse 11,6% 2.960 25.565
Zele 11,2% 2.317 20.744
Lokeren 10,4% 4.183 40.104
Machelen 10,2% 1.427 13.987
Willebroek 10,0% 2.517 25.059
Boom 9,8% 1.696 17.227
Leopoldsburg 8,9% 1.347 15.178
Sint-Niklaas 8,8% 6.462 73.280
Zaventem 6,8% 2.178 31.960
Leuven 6,6% 6.425 97.692
Temse 6,4% 1.845 29.012
Drogenbos 6,1% 311 5.062
Grimbergen 5,7% 2.071 36.188
Kortrijk 5,6% 4.200 75.120
Lier 5,4% 1.877 34.497
Turnhout 5,4% 2.282 42.008
Diest 5,3% 1.227 23.271
Sint-Pieters-Leeuw 5,2% 1.684 32.677
Hamme 5,0% 1.226 24.543
Zelzate 5,0% 621 12.509

  
Brussels gewest
  

Gemeente Moslims % Moslims Bevolking
Sint-Joost-ten-Node 43,7% 11.895 27.207
Sint-Jans-Molenbeek 38,5% 36.454 94.653
Schaarbeek 37,1% 48.453 130.587
Brussel 29,8% 50.261 168.576
Anderlecht 28,6% 32.419 113.462
Koekelberg 27,8% 5.853 21.025
Sint-Gillis 24,7% 12.457 50.377
Vorst 21,9% 11.812 54.024
Evere 16,6% 6.205 37.364
Jette 15,5% 7.671 49.411
Ganshoren 14,8% 3.502 23.664
Sint-Agatha-Berchem 14,7% 3.431 23.410
Elsene 14,5% 12.245 84.216
Etterbeek 11,9% 5.495 46.228
Sint-Lambrechts-Woluwe 6,5% 3.433 52.592
Ukkel 6,1% 4.930 80.487
Oudergem 5,6% 1.810 32.350
Sint-Pieters-Woluwe 4,0% 1.627 40.535
Watermaal-Bosvoorde 3,9% 948 24.467

  
Waals Gewest
 

Gemeente Moslims % Moslims Bevolking
Farciennes 26,0% 2.925 11.235
Luik 16,9% 33.054 195.931
Charleroi 15,2% 30.981 203.753
Verviers 13,2% 7.330 55.733
Dison 12,3% 1.843 15.020
Saint-Nicolas 12,3% 2.885 23.552
Herstal 10,4% 4.046 38.997
Châtelet 10,2% 3.705 36.319
Aiseau-Presles 8,9% 958 10.751
Hensies 8,1% 549 6.811
Wezet 7,7% 1.352 17.453
Ottignies-Louvain-la-Neuve 7,7% 2.406 31.353
Quaregnon 7,4% 1.390 18.768
Seraing 7,4% 4.717 63.732
Bergen 6,4% 5.975 93.941
Ans 6,3% 1.775 28.103
Kelmis 5,5% 599 10.884
Quiévrain 5,5% 368 6.750
La Louvière 5,3% 4.248 79.486
Eupen 5,3% 1.002 18.892
Fléron 5,3% 859 16.329
Manage 5,2% 1.185 22.753
Anderlues 5,1% 611 11.941
Fontaine-l’Evêque 4,7% 817 17.395
Courcelles 4,7% 1.437 30.708
Tubeke 4,6% 1.116 24.505
Beyne-Heusay 4,5% 539 12.004
Grâce-Hollogne 4,1% 908 21.988
Namen 4,0% 4.428 110.500
Fleurus 4,0% 902 22.666

  
Jan Hertogen, socioloog

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties