Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Europese Commissie wil vrijhandelsakkoorden doordrukken zonder goedkeuring parlementen

donderdag 30 juni 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Na de Brexitopdoffer hebben de Europese leiders het meestal over een leugenachtige campagne en misleide Britten, en heel soms is er ook  een vleugje zelfkritiek. Die gaat dan zover als "het Europees project beter uitleggen", "meer transparantie", "de burger beter betrekken" of "meer democratische legitimiteit".

Dat weerhoudt er de Europese Commissie (EC) echter niet van om met een nieuw manoeuvre het beetje resterende democratie in Europa een hak te zetten. Op de Europese top van 28 juni verklaarde commissievoorzitter Juncker dat CETA, het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU, naar het oordeel van de Commissie geen 'gemengd' maar een 'EU-only' verdrag is. Vertaling: CETA zal niet door de nationale parlementen moeten goedgekeurd worden, de Raad en het Europees Parlement volstaan. Voor een zuiver handelsverdrag ('EU-only') hebben de lidstaten de bevoegdheid volledig overgedragen aan de Europese instellingen (Commissie, Raad, Parlement), maar wanneer er andere dan handelsaspecten in het verdrag zitten ('gemengd verdrag') moeten ook de nationale parlementen hun goedkeuring verlenen.

Gemengd of niet gemengd is dus geen onschuldige juridische kwestie. Nu spreekt het onderhandelingsmandaat voor de Commissie zelf over een gemengd akkoord [1] , o.a. omwille van de beruchte investeerdersbescherming (ISDS, nu omgedoopt tot ICS). Een hele reeks nationale parlementen hebben er ook uitdrukkelijk op aangedrongen dat de Commissie het gemengd karakter van CETA zou erkennen [2]. De Commissie denkt er dus anders over.

Maar wordt er in dergelijke gevallen van juridisch gekissebis geen beroep gedaan op het Europees Hof van Justitie? Verstomt het geroezemoes onder 'democraten' niet meteen zodra het Hof gesproken heeft? Dat is inderdaad zo, en het Hof is zelfs bezig met deze kwestie die zich eveneens stelt in het geval van het vrijhandelsakkoord dat de EU in oktober 2014 sloot met Singapore. Maar het Hof is nog niet klaar met zijn onderzoek in deze o zo moeilijke aangelegenheid! En men kan toch niet verwachten dat de Commissie de Europeanen nog jaren de geneugten van CETA ontzegt? Men mag toch ook niet het risico lopen dat CETA tegengehouden wordt door kleingeestig soevereinisme? Als we willen dat CETA in oktober 2016 plechtig afgekondigd wordt als nieuw Europees succes is de weg vooruit duidelijk: CETA is 'EU-only'.

Het wordt dus uitkijken naar dinsdag 5 juli, dag waarop de Commissie naar verwachting dit standpunt officieel zal naar voor brengen. Het kan in dat geval alleen door een unanieme beslissing van de Raad (de 28 ministers verantwoordelijk voor handel, in de onderstelling dat het Verenigd Koninkrijk nog meespeelt) verworpen worden; maar Italië heeft reeds laten horen dat ze het standpunt van de Commissie volgt… Als het EU-only- standpunt doorgang vindt volstaat een meerderheidsbeslissing (geen unanimiteit vereist dus) van de Raad en het Europees Parlement om CETA definitief goed te keuren. In dat geval ligt de weg ook open voor het veel grootschaliger TTIP-akkoord tussen de EU en de Verenigde Staten.

Noten:

[1] "The aim is to include into the investment protection chapter of the agreement areas of mixed competence, such as portfolio investment, dispute settlement, property and expropriation aspects." Zie het gedeeltelijk vrijgegeven (!) document.

[2] Zie een nota van de studiedienst van het Europees Parlement.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

3 reacties

 • door Roland Horvath op donderdag 30 juni 2016

  CETA is 'gemengd', maar voor de Commissie is leugen een dagelijkse bezigheid.

  Het is de hoogste tijd dat het EU bestuur verantwoordelijk wordt en genormaliseerd. Voordat ze de hele EU ruïneert. Vooral de 28 tirannen van de Commissie, afdankertjes, zijn de oorzaak van de ene mislukking na de andere.

  CETA en TTIP zijn overbodig. Ze zijn uitgedacht door het kartel van Grote Multinationale Ondernemingen GMO dat de EU Commissie al sedert 1952 domineert. Alle wetgeving in de EU wordt zo opzij geschoven zonder inspraak van welk parlement dan ook. De bedoeling is alle macht in de maatschappij te geven aan de GMO vooral de US GMO. En in TTIP hebben de US meer rechten dan de EU. Die asymmetrie zit in elk vrijhandelsverdrag dat de US sluiten.

  De EU staatstructuur moet genormaliseerd =werken zoals elke EU lidstaat: De Commissie komt voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad zoals de regeringen in de 28 lidstaten. De Raad bestaat uit 4 rechtstreeks verkozenen per lidstaat, die Europees denken, om een vergadering van minimaal 100 leden te hebben. Het Parlement normale bevoegdheden. De EU burgers stemmen ieder jaar een vertrouwensvotum over het beleid, als er geen meerderheid voor is, dan volgen verkiezingen voor Raad en Parlement. Meestal zal er vertrouwen zijn.

  Ook de werking van de EU moet hervormd door tegelijkertijd meer en minder. De EU moet uitsluitend een federatie zijn met beperkte bevoegdheden. Geen confederatie: De Raad bestaande uit 28 nationalisten. Een confederatie is een zwak samenwerkingsverband tussen onafhankelijke staten en duurt dus nooit lang, ze valt uiteen of ze evolueert naar een federatie. En geen unitair gedrocht dat de lidstaten vervangt en terroriseert met wetten die de lidstaten zelf beter kunnen maken.

 • door Yvon Princen op vrijdag 1 juli 2016

  En dan maar jammeren over het waarom van een Brexit een Nexit of een Bexit. Zorg dat de europese instellingen democratisch met inspraak van de verkozenen functioneren en laat de lobbyisten niet de wet dicteren.

  • door Carlos Pauwels op vrijdag 1 juli 2016

   Dan belandt ge in een straatje zonder einde. Leer nu eens aannemen dat landen die deel uitmaken van de EU en zeker die uit de eurozone volmacht hebben gegeven aan de EU om van alles voor hen te beslissen. Niet akkoord? Stap er uit, trek uw plan en kom later niet om uw mama roepen en bleiten zoals een groot deel van de Engelsen nu doen. Eendracht maakt macht. 28 meningen in overeenstemming brengen met elkaar is onbegonnen werk, vandaar die volmacht. En dat heeft, inderdaad, gevolgen. Ik zie België, als ministaatje in vergelijking met Europa, al democratisch zijn eigen boontjes doppen. Het afgeven van macht is voor velen héél moeilijk. Ik heb daar geen moeite mee en heb al het nodige geregeld voor als.... En dat zouden er beter meer doen. Dat kan veel problemen besparen in de toekomst.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties