Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Weerzinwekkend: EU plant massadeportaties naar Afghanistan

donderdag 14 april 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Door het vluchtelingenprobleem uit te besteden aan Turkije hebben de Europese wanbeleidmakers getoond dat ze hun laars vegen aan internationale verdragen en elementaire mensenrechten. Een uitgelekt document toont echter aan dat ze zelfs niet terugschrikken voor massadeportaties naar oorlogsgebieden.

De Britse burgerrechtenorganisatie Statewatch kon eind maart de hand leggen op een geheim document dat de Europese Commissie op 3 maart stuurde naar de lidstaten. Daarin worden plannen ontwikkeld om op korte termijn tienduizenden Afghanen naar hun geboorteland te deporteren. Men kan er de afschuwelijke zin lezen: "Member States are aware of the worsening security situation and threats to which people are exposed. Despite this, more than 80,000 persons could potentially need to be returned in the near future."  'Need to be returned', dit is het soort clean taalgebruik waarmee witteboordcriminelen er niet voor terugschrikken mensen de dood in te sturen. Taalgebruik dat ongetwijfeld ook gehanteerd werd op de conferentie van Evian in 1938, waar er geen bereidheid te vinden was onder de Westerse democratieën om meer Joodse vluchtelingen op te nemen.  

De voorstellen van de Commissie geven een antwoord op de Duitse vraag van oktober 2015 aan de Commissie om te zien hoe afgewezen Afghaanse asielzoekers naar hun land konden teruggedreven worden, een vraag die trouwens ook door de sociaaldemocratische Europarlementsvoorzitter Martin Schulz ondersteund werd. Natuurlijk, mensen terugsturen naar een door Taliban geteisterd land ligt een beetje gevoelig. De 'oplossing' van de Commissie bestaat erin de Afghaanse asielzoekers onder te verdelen in 'vluchtelingen' uit conflictregio's (en die in aanmerking komen voor asiel) en 'economische migranten' uit zogezegd veilige regio's van Afghanistan. Het zijn deze laatsten die willens nillens moeten gerepatrieerd worden. De Duitse regering verklaarde het Hindu Kush berggebied als veilig, alhoewel de directeur van de Amerikaanse nationale inlichtingendienst spreekt van een mogelijke ineenstorting van het hele land in 2016. Om gekissebis te vermijden wil de Europese Commissie dat er onder de lidstaten goed wordt afgesproken welke regio's als veilig worden beschouwd, en welke niet.  "Niet eenvoudig, gezien de toenemende onveiligheid in veel provincies", aldus de Commissie, die verwijst naar de 11.000 burgerslachtoffers van terroristische aanslagen in 2015 en de snel verslechterende economische situatie.

De Commissie heeft ook nagedacht over drukkingsmiddelen om de deportaties vlotter te laten verlopen. Een cadeautje voor wie vrijwillig terugkeert bijvoorbeeld ('reintegration package'), maar, voegt de snuggere Commissie eraan toe: "designed in a way not to become a pull factor ,attracting even more migrants".Een presentje voor de Afghaanse évolués, aan wie zelfs een Erasmusbeurs zou kunnen aangeboden worden. Maar opgepast: "The risk that those students apply for asylum once in the EU and make their outmost not to return is however very high." Een ander drukkingsmiddel wordt gesuggereerd wanneer de Commissie vermeldt dat de EU 1,4 miljard euro ontwikkelingsgeld beloofd heeft aan Afghanistan. Evaluatie op  4 en 5 oktober 2016, want dan plant de EU een conferentie over Afghanistan in Brussel.

Dit alles is van een weerzinwekkend cynisme. Als het mogelijk was uit de EU te treden zou dit een voldoende reden zijn om het massaal te doen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

Eén reactie

  • door Roland Horvath op zaterdag 16 april 2016

    Akkoord. Mensenrechten: De laatste zorg van de EU Commissie. Er is een aspect dat dringend aandacht nodig heeft. De EU Commissie: Geen enkele regering in de 28 lidstaten is zo'n aanfluiting van alles wat redelijk is. 28 amateuristische en tirannieke afdankertjes die niet verantwoordelijk zijn tenzij tegenover een kartel van Grote Multinationale Ondernemingen GMO.

    De EU is dan ook staatkundig blijven steken in een combinatie van een kartel van GMO en een confederatie van lidstaten. Bovendien lijdt de EU aan kanker, namelijk de Commissie en het Parlement braken voortdurend wetten uit die de lidstaten moeten maken en die meestal met bestaande wetten van lidstaten in conflict zijn. Het EU bestuur mag zich uitsluitend bezig houden met een beperkte hoeveelheid federale zaken zoals de euro en Schengen. Niet met het vervangen van de lidstaten en zich ontwikkelen tot een unitair gedrocht. De unie moet de wetten en de werking van de lidstaten respecteren en omgekeerd.

    Het EU bestuur moet genormaliseerd. De Commissie komt voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. De Raad, 4 verkozenen per lidstaat om een vergadering van minstens 100 personen te hebben. Het Parlement normale bevoegdheden. En liefst ook: De EU burgers stemmen ieder jaar een vertrouwensvotum. Als er geen meerderheid is voor het beleid, dan verkiezingen voor Parlement en Raad. Meestal zal er vertrouwen zijn.

    Een nieuwe EU staatsstructuur zal resulteren in een andere politiek, meer menselijk en minder kruiperig tegenover de US en de GMO. Wat vluchtelingen betreft: Er moeten geen 2 maar 3 mogelijkheden zijn: Terugkeer naar het eigen land, ten 2e, asiel en ten 3e, een tijdelijk verblijf.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties