Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Land zkt. klimaatbeleid

maandag 11 mei 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Ongetwijfeld zal op de klimaattop in Parijs eind dit jaar weer opgeroepen worden tot dringende actie, maar intussen ontbreekt het onze politici aan daadkracht. Na zes jaar onderhandelen, wachten we nog steeds op een Belgisch akkoord over wie welk aandeel in de klimaatdoelstellingen voor 2020 moet leveren. Tijd dat de bevolking het heft in handen neemt?

Even terug in de tijd. Op 23 april 2009, meer dan zes (!) jaar geleden dus, werd het eerste Europese actieplan voor klimaat en energie goedgekeurd. Voor ons land betekende dit drie bindende doelstellingen tegen 2020:

1) 15% minder broeikasgassen dan in 1990
2) 13% hernieuwbare energie
3) 20% energiebesparing

Intussen werd al een volgend plan goedgekeurd met 2030 als horizon, maar zijn onze bevoegde ministers er nog niet eens in geslaagd tot een akkoord te komen over de nodige gezamenlijke aanpak en verdeling van de inspanningen tegen 2020.

U hoort dat goed. Terwijl de rest van de wereld zich in de aanloop naar de klimaattop van Parijs buigt over klimaatactie na 2020, kibbelen onze regeringen nu al zes jaar lang over onze verplichtingen voor 2020 en is het wachten op een gecoördineerd klimaatbeleid die naam waardig. De voorbije jaren belandde dit dossier al verschillende keren op de onderhandelingstafel, maar telkens bleek het water tussen de beleidsniveaus te diep.

Gebrek aan politieke wil

Dat dit geen makkelijke discussies zijn, wil ik best geloven. Zo moet er bijvoorbeeld een akkoord gevonden worden over hoe de inspanningen tussen de gewesten op vlak van hernieuwbare energie verdeeld worden. Maar ook over hoe men de inkomsten uit de emissiehandel verdeelt, en of die inkomsten opnieuw worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld internationale klimaatfinanciering of interne maatregelen.

Ik krijg echter sterk de indruk dat de politieke wil in België ontbreekt. Actie ondernemen tegen klimaatverandering wordt nog altijd gezien als een last eerder dan een opportuniteit. Andere landen zien wél het potentieel van geloofwaardige investeringen in hernieuwbare energie en efficiëntie. Die zorgen namelijk niet alleen voor minder uitstoot, maar ook voor meer niet-delokaliseerbare jobs.

Het ontbreken van een klimaatakkoord wordt bovendien naar hartenlust gebruikt als excuus om maar niets te hoeven ondernemen. Sterker nog: vorige maand schroefde Wallonië haar eerder vastgelegde ambities voor hernieuwbare energie tegen 2020 gevoelig terug! Heeft Waals minister voor Energie Furlan hiermee de race to the bottom ingezet? Wordt het debat over het Belgisch klimaatbeleid een discussie over 'wie wegkomt met de minste inspanningen'? Federaal minister voor Energie en Leefmilieu Marghem wil zich alvast niet laten kennen, en kondigde vorige week aan dat ze op de klimaattop in Parijs volop voor kernenergie zal pleiten…

Druk van onderuit

Intussen vraagt 88% van de Belgen dat de overheid initiatieven voor hernieuwbare energie beter ondersteunt en vindt 7 op de 10 dat België tekortschiet in de aanpak van de klimaatverandering. [1] Bijna 9.000 burgers daagden de vier Belgische overheden enkele weken terug zelfs voor de rechter omdat ze er niet in slagen een ambitieus klimaatbeleid op poten te zetten. Door de onwil om eindelijk een Belgisch klimaatakkoord te sluiten, de onduidelijkheid over de kernuitstap en de versnipperde aanpak van hernieuwbare energiekeuzes dreigt ons land de klimaattrein te missen.

Dus, beste politici, zoals de onderhandelaar uit Papoea-Nieuw-Guinea op de klimaattop in 2008 tegen de VS zei: “If you can’t lead, get out of the way”.

Joeri Thijs is klimaatcampaigner bij Greenpeace België.

[1] IPSOS-peiling rond hernieuwbare energie (2015)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.