Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De relativiteitstheorie van BDW: Blame the victim

donderdag 26 maart 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Ik heb de Terzake-aflevering met Bart De Wever niet bekeken. Bewust. Ik heb quotes gelezen en flarden van andermans meningen gehoord. Nog niet lang geleden zou ik niet alleen de bewuste aflevering live hebben gezien, maar hoogstwaarschijnlijk nog eens online, met de koptelefoon op het hoofd, de vingers dansend over het klavier en schuim rond de lippen.

Ik zit (zat?) namelijk in de politieke vastentijd. Om mij gezond te houden moet ik regelmatig lange pauzes inlassen, zo ver mogelijk van media. Groot nieuws hou je echter niet tegen. Soms is Klara mij te snel af. Vooral 's nachts. Plots is daar dan die mistroostige stem van Kris Vandenabeele met 'een beetje nieuws' en voor ik het besef heb ik vanalles meegekregen.

Een neergestort vliegtuig, hoe erg ook, kan mij niet vaak van mijn stuk brengen. Helaas kan mijn burgervader dat al te eenvoudig. En zo ontkwam ik er niet aan. BDW. Alweer. Al jaren probeer ik hem te begrijpen. Dat is misschien het probleem.

Het pijnlijke besef dat dit een grote meneer in de Vlaamse geschiedenisboeken van de 21ste eeuw zal worden. De hoop dat zijn impact niet groter wordt dan hij al is.

Selectief racisme

Racisme is relatief, herhaalde Bart nog eens. De Aziaat ondervindt geen racisme, zo poneert hij, de Berber wél. Dat komt omdat Berbers niet deugen en daarenboven vinden die Berbers dat wij niet deugen. Daarom zijn wij racistisch en discriminerend tegenover Berbers en een beetje minder tegenover de Aziaat (als hij aan zijn racistische stereotypering beantwoordt natuurlijk). Het klinkt een beetje zoals Jambons uitspraak over hoe de collaborateurs zo 'hun redenen' hadden. Maar dat is dus de relatie tussen het racisme van de nationalistische Vlaming en de aard van De Berber. Die is duidelijk in BDW's ogen. En dat is erg gevaarlijk. Dat lijkt niet alleen op racisme, dat ís racisme. Hoe donker van huid BDW's chauffeur ook moge zijn, hoe allochtoon van oorsprong sommige van hun mandatarissen ook zijn, hoe hard ze ook roepen dat ze niet racistisch zijn, als ze keer op keer blijven zeggen dat Noordafrikanen, en in het bijzonder Berbers, een probleem zijn voor onze samenleving, dan vraag ik mij af wat je in godsnaam dan wél moet zeggen om racistisch te zijn. Zeggen dat Berbers niet deugen is niet racistisch, omdat 1) je erbij zegt dat je zeker geen racist bent en 2) je zegt dat racisme relatief is en dus 3) betrekking heeft op de natuur van De Berber. Het is niet onze schuld dat we racistisch zijn. Zij zijn begonnen, meneer.

Ja, ja, de nazi's

Letterlijk duizenden boeken zijn geschreven over hoe het in godsnaam (!) zover is kunnen komen dat miljoenen Joden, zigeuners, etc. werden geviseerd en vermoord in de jaren dertig en veertig van de 20ste eeuw. Het simpele antwoord is racisme. Dat kan verklaard worden met allerlei andere 'ismes', zoals nationalisme natuurlijk. Ismes die volgens BDW sowieso allemaal relatief zijn overigens. Ook nog: strikt ideologische interpretaties van ideeën en theorieën van Darwin, Nietzsche, Heidegger et al, die leidden tot een duidelijke rassentheorie. Joden waren voor Hitler nog een speciale categorie van Untermensch. Hij zag ze als handlangers van 'het kwade' en als een belangrijk deel van een grote samenzwering van banken en andere multinationals, die alle rijkdom wilden verzamelen en het gemunt hadden op 'de gewone man' én de (Europese) naties.

Neen, ik wil niet zeggen dat BDW een Vlaamse Hitler is. Wel dat er parallellen te trekken zijn. Zijn ze tenslotte niet allebei nationalisten? Ze willen allebei een natie, bestaand uit mensen zoals zijzelf. Om macht te verzamelen voor de natie moet identiteit verkocht worden en een vijand gecreëerd. Bart heeft besloten dat Berbers nooit kunnen worden zoals hijzelf. Dus sluit hij ze uit. Uit zijn natie. Met woorden voorlopig. Woorden als minderwaardig, verkeerd, crimineel,... worden gebruikt. Door hem en de zijnen. De minachting waarmee hij een hele bevolkingsgroep, sommige zouden zeggen een heel ras, schoffeert is inderdaad enkel te verklaren vanuit een meerderwaardigheidsgevoel. En dat is racisme, beste mensen. De kwestie is niet of de chauffeur/bodyguard van Bart een donkere huidskleur heeft, de vraag is of Bart zou kunnen werken voor een Berberse baas?

De verkeerde immigranten

Van de paar beelden die ik toch heb gezien, heb ik onthouden dat Bart nogmaals benadrukte dat wij, de superieure Vlamingen, de arme Afrikaantjes naar hier hadden gehaald om te komen werken. Met open armen werden ze in de mijnen gesmeten en verder genegeerd. Maar het bleken de verkeerde Afrikaantjes, achteraf gezien. Het waren verdomme achterlijke Berbers, wier kleinkinderen zelfs nog steeds te lomp om te helpen donderen zijn. Zie naar de statistieken. Zie jij daar grote groepen Aziaten? Ik niet, zenne! Voilà, daarom hebben ze ook geen last van racisme en discriminatie.

Zo simpel is het in de politieke stratego van BDW. De kans is overigens klein dat hij Aziaten kent, laat staan dat hij weet hoe het zit met hun ervaringen met het relatieve racisme van de gemiddelde Vlaming. Dat zou wel eens kunnen tegenvallen.

De olifant in de kamer

Er zit natuurlijk een grote olifant in de kamer; de islam en dan vooral de politieke en militaire bewegingen die hun inspiratie daar zoeken. Als u mij zou vragen wat ik denk over godsdienst, dan zeg ik u dat het zonder dienst nog wel kan. Als mensen in hun spirituele zoektocht heil kunnen vinden in een beeld van een schepper en zelfs als het moet via andermans ervaringen en woorden, waarom niet? Maar godsdienst, de dienstbaarheid dus, de cultus errond, de rituelen en zeker het instituut lijken mij handig in elkaar gestoken machtsvoorwerpen. Als je er eens goed over nadenkt, is veel van wat wij geschiedenis en vooruitgang noemen, veelal het produkt van individuele, megalomane acties en samenzweringen. Eén lange soap eigenlijk.

Nu, voor oorlogs- en veroveringspolitiek lenen de Koran en de Hadith zich bij uitstek. De vraag die terecht gesteld kan worden bij het lezen van die boeken is of Mohammed niet gewoon een geslepen krijgsheer was die de hulp en de authoriteit van de grote onbekende, god, inriep om macht, geld en mensen te verzamelen om ten strijde te trekken. In ruil gaf hij leiderschap, rechtspraak of wat daarvoor moet doorgaan, en 'verenigde' hij verschillende stammen. Een staatsman dus. Een tweede lezing is die vanuit psychiatrisch standpunt; de man zou letterlijk waanzinnig zijn en dus waanvoorstellingen hebben gehad (de verzen in de Koran zouden van God komen, Allah, maar werden volgens Mohammed aan hem geopenbaard via de aartsengel Gabriël. Niet één keer, maar tientallen keren. Mohammed zou ook op een vliegend paard naar Jeruzalem en de hemel gereisd zijn – en terug – waar hij met alle profeten een korte babbel had).

De enige andere lezing van de teksten is die van de volledige onderwerping, de min of meer letterlijke betekenis van islam, en daar wordt in de teksten niet kinderachtig over gedaan. Als je geboren wordt uit moslims zal het eerste wat je hoort dé vers uit de koran zijn die Allah als enige en echte God bepaalt (er is dus een god), Mohammed als Zijn profeet en jij die je volledig onderwerpt aan deze axioma's. Alle koranverzen worden als letterlijke woorden van God gezien en de verzen uit de Hadith – opgetekende uitspraken uit de mond van getuigen – als belangrijke aanvullingen.

Er is geen ontkomen aan. Het is de diepste indoctrinatie mogelijk, vanwege de constant dreigende toon die gebruikt wordt voor afvalligen en ongelovigen. Het vreselijkst is de overdracht van macht van het spirituele naar het wereldse niveau. Waar in de meeste geloven enkel God u kan 'straffen', en dan nog meestal in het leven na de dood, kan je als afvallige moslim zelfs van je bloedsbroeder een mes in de rug krijgen. Letterlijk. Het is te wreed voor woorden allemaal. Fans van deze godsdienst en of de boeken zullen mij erop wijzen dat ik het niet kan begrijpen. Het zal wel.

Megalomanie is ook relatief

Dat is natuurlijk het hele gedoe met geloven. Je kan er geen zinnig woord over zeggen. Je gelooft of niet. Je neemt de premisses aan of niet. En dan komen we bij Freud en de innerlijke twist. Mensen die uitzinnig worden bij kritiek op Hun God zijn mensen die in feite niet geloven, maar dat niet beseffen. Hun woede is eigenlijk gericht op het geloof zelf; de indoctrinatie, die voor het innerlijke conflict zorgt. Het dramatische is dat zelfs wanneer ze het wél beseffen, ze er in feite niet 'uit' kunnen. En dat geldt met name voor moslims. Een recept om monsters te kweken.

Maar daarom is er natuurlijk nog geen probleem met moslims. De meeste mensen zijn vredelievend en behulpzaam, zo ook moslims. De gemiddelde moslim verschilt in niks van eender welke andere mens. Zelfs niet in indoctrinatieniveau. Maar het bronmateriaal is anders natuurlijk. Dreigender in elk geval. Het materiaal is voorhanden voor mensen die geen interesse hebben in het spirituele, maar toch onder die vlag hun plannen uitvoeren.

Mensen hebben een identiteit nodig. Het is precies daarop dat ook mensen als BDW inspelen. En winnen. Ziet u, er is geen verschil tussen rassen of bevolkingsgroepen. Geen wezenlijk verschil tussen mensen op metaniveau. Wel tussen mensen onderling natuurlijk. En Bart is van hetzelfde 'ras' als een Adolf of een Mohammed en honderdduizenden anderen. Mijn kans om selectief racist te zijn. Megalomanie is ook relatief, maar gemakkelijk te herkennen.

En nu terug naar de schoonheid.

Lees ook, als je zin hebt, mijn andere bijdrages, bijvoorbeeld: http://www.dewereldmorgen.be/blog/dieter/2014/11/24/als-homans-spreekt-wenen-de-engelen

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door ria aerts op zaterdag 28 maart 2015

  Volledig akkoord, maar in één ding geef ik je ongelijk. Mensen hebben geen nood aan identiteit, ook dat is een misleidende bewering. Mensen zijn mensen: ze hebben nood aan zuivere lucht, proper water, voedsel, een woning, werk en waardering, zelfbeschikking, zelfontplooiing... Hoe verschillend we ook mogen lijken, in essentie zijn we allemaal gelijk. Alles wat mensen verdeelt (nationaliteit, godsdienst, cultuur) en met dwang wordt opgelegd is bedoeld om te overheersen. Zo waren migranten ooit een oplossing om de lonen te drukken in een zieltogende industrie en vormen ze nu een dankbare zondebok voor alles wat misloopt in de maatschappij. Op wereldvlak is het terrorisme dan weer een goede dekmantel om economische en geopolitieke doelstellingen te bereiken. Daarom zijn dergelijke uitingen van politici, hoe grof ook, niet zo bedoeld. Ze gelden enkel als consolidatie van de achterban, die de eigenlijke bedenkers zijn van deze uitlatingen. Wij zeggen wat u denkt.

  • door Dieter op donderdag 2 april 2015

   Ik begrijp wat je wil zeggen, Ria, maar ben het niet helemaal eens. Het hangt er natuurlijk van af wat je onder identiteit begrijpt. Een fantastisch boek over dat onderwerp en met die titel - Identiteit - werd geschreven door Paul Verhaeghe (http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/boeken.html). Naar mijn mening heeft elke persoon wel degelijk een identiteit. Om die goed en zelfstandig te ontwikkelen zijn er natuurlijk basisvoorwaarden nodig, waarvan je de meeste opsomt. Wat ik wil zeggen is dat ethniciteit, religies, landen, etc. factoren zijn die mensen een deel van hun identiteit verlenen. Vele mensen hebben nood aan externe factoren om hun identiteit vorm te geven. Het is niet toevallig dat wanneer mensen zich voorstellen aan onbekenden vele van die bepalende factoren eerst genoemd worden, bijvoorbeeld in tv-shows (naam, woonplaats, hobby's en interesses). In extreme mate kan het zo ver gaan dat iemand zich identificeert met iets of iemand. Dat is vaak onschuldig (denk aan voetbalclub, popster), soms is dat gevaarlijk (extremistische groepering, godcomplex). Mensen die een grote nood voelen om hun identiteit grotendeels buiten zichzelf te zoeken zijn dikker gezaaid dan hun tegenpolen. Mensen scharen zich graag onder een vlag. Dat is min of meer wat ik bedoelde. Dat BDW's uitspraken niet 'zo bedoeld' zijn, maar enkel zoethouders zouden zijn voor zijn achterban, is koren op de molen van de zogenaamd 'verstandige' N-VA-stemmer. Hij heeft wel degelijk bedoeld wat hij gezegd heeft. Hij heeft het nog twee keer herhaald. En zelfs als dat niet 'zo bedoeld' was, is het nog irrelevant. Dat maakt het hooguit op persoonlijk vlak iets minder erger, maar maatschappelijk gezien zijn de consequenties even dramatisch. Of zou jij graag horen dat je van de verkeerde soort bent?

 • door Fender op woensdag 1 april 2015

  Een aantal opmerkingen: 1. Ik vind het bedroevend dat je een uitgebreide tekst typt over een onderwerp, terwijl je zelfs niet de moeite gedaan hebt om de video in kwestie te bekijken. Je baseert je op zaken die al voorgekauwd zijn via andere mensen. 2. Selectief racisme: Dit is gewoon fout. Het enige wat BDW heeft gezegd is dat een groot deel van de integratieproblemen in Antwerpen te maken hebben met een specifieke bevolkingsgroep, de Berbers. Hij stelt voor om meer inspanningen te doen om deze 'afgesloten' groep mensen te integreren in de samenleving. Ik vind dat positief. Je moet eerst het probleem erkennen alvorens je een oplossing kan bedenken. Zou je het dan beter vinden dat hij 'politiek correct' is en zegt dat er algemene integratieproblemen zijn met alle allochtone bevolkingsgroepen? Scheer je dan niet iedereen over dezelfde kam? Benadeel je dan niet al die andere bevolkingsgroepen die veel minder problemen hebben met integratie in onze samenleving? Dat zie ik als een veel grotere stigmatisering en discriminatie ten aanzien van allochtonen, puur omdat ze allochtoon zijn, onafhankelijk van de mate waarin er problemen zijn met die bevolkingsgroep. 3. Indien je de video zou gezien hebben, zou je gemerkt hebben dat er geen minachting in de manier van spreken van BDW te vinden is. Het is een gevaarlijke uitspraak, dat beseft iedereen. Maar ik vind dat waarheid primeert op politieke correctheid. De meeste politici praten in cirkels, zeggen alles en niets tegelijkertijd. Dan verschiet ik er niet van dat BDW een grote aanhang heeft opgebouwd. 4. De vergelijking met Hitler vind ik beneden alle peil. Tuurlijk is racisme relatief. Je gebruikt een foto van Einstein, maar beseft niet dat alles, zowel tijd als ruimte, relatief is. Spijtig.

  • door Dieter op donderdag 2 april 2015
   • door Fender op vrijdag 3 april 2015

    Bedankt voor de respons op mijn eerste opmerking. Nu de andere nog.

    • door Dieter op vrijdag 3 april 2015

     Goh, als je dat per se wil: 2) Jij gaat ervan uit dat er 'een integratieprobleem' is. Ik niet. Voor mij moet niet iedereen er hetzelfde uitzien en verdampen. Ik woon al jaren in heel gemengde buurten. Zonder problemen. Een probleem maken (het integratieprobleem) en dat dan zogezegd verklaren vanuit criminaliteitsstatistieken is gewoon onnozel zonder andere parameters (zoals armoede) in te calculeren. 99% van overvallen worden gepleegd door mannen. Zijn mannen dan HET probleem voor de samenleving? 3) zie 1) 4) Tsja.

     • door Dieter op zaterdag 4 april 2015

      Neen, laat ik toch reageren op 4): het is precies omdat tijd en ruimte relatief zijn dat ik parallellen kan trekken. Een 1 op 1 vergelijking zou inderdaad niet gaan. Wat ik dan ook niet doe (ook al lijken ze fysisch zelfs op mekaar...). Dat Bart een kind van zijn tijd en ruimte is, mag duidelijk zijn. Wat nog vreemder is, is dat er zonder de Nazi's wellicht ook geen BDW zou zijn geweest. Maar dat is natuurlijk maar een denkoefening.

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties