Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Geknoei van Leterme doet Arco-ers de das om.

woensdag 21 december 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

De juridische mallemolen heeft nog enkele rondjes gedraaid en het Europese Hof in Luxemburg is tot een besluit gekomen. Het Hof heeft beslist dat de waarborg van de regering Leterme voor de particuliere coöperanten van Arco illegaal (”ongeoorloofde staatssteun”) is – en dat is helemaal geen verrassing. Leterme had het ook al moeten weten toen hij de Arco-gedupeerden gelijkschakelde met gewone spaarders. Zelfs zijn geit Trudy – die ondertussen jammerlijk overleden is – zou gesnapt hebben dat er iets loos was. Het arrest is bindend; er is geen beroep meer mogelijk.

Arco ging ten onder aan de Dexia-hebzucht en toen het huis al in brand stond, probeerde Leterme hals over kop een garantieregeling uit te werken. Leterme wist natuurlijk ook wel dat er bij de 800.000 particuliere Arco-coöperanten heel wat CD&V-kiezers zitten. Maar haast en spoed zijn zelden goed en voor zijn knoeiwerk krijgt Leterme nu een dikke buis. Misschien heeft men het straks over “wereldvreemde rechters” – je hoort dat tegenwoordig wel vaker bij politici wanneer een arresten hen niet bevalt.

De Arco-ers werden tweemaal bedrogen

Ze werden bedrogen toen ze in de kantoren van BAC, BACOB, Artesia en Dexia te horen kregen dat het over een 100% veilige belegging ging en daarna toen Leterme met stellige zekerheid verklaarde dat ze zouden vergoed worden met de overheidswaarborg. Ook hij verkocht larie en apekool.

Leterme, die ondertussen met een vet betaalde maar inhoudsloze job in Zweden geposteerd werd, zal ongetwijfeld zijn handen in de onschuld wassen. Misschien gaat hij eerstdaags nog eens aan het twitteren. Mensen, die de verkopers van de Arco-producten hebben vertrouwd en de praatjes van Leterme geloofden, zitten met de gebakken peren.

Voor hen geeft de regering nu een “taskforce” (haha) opgericht om een plan-B uit te werken. Kris Peeters heeft er blijkbaar een goed oog in, maar het staat nu al zo goed als vast dat de Arco-ers hoogstens deels zullen vergoed worden. Ondertussen blijven ze de speelbal voor het politiek gehakketak tussen NVA en CD&V. Peeters verwacht dat de taskforce in 2017 met een voorstel komt. In “De Ochtend” had hij het over een “creatieve oplossing die niet direct de belastingbetaler viseert”. Volgens Peeters zullen de coöperanten de kans krijgen om zich over het plan-B uit te spreken. Blijkbaar verwacht de overheid een bijdrage van Belfius en van Beweging.net, de opvolger van het ACW.

De vergoeding van 100% voor de Arco-ers

Het is de hoogste tijd voor de oplossing die de PVDA al lang bepleit. In 2014 stelden Raoul Hedebouw en Koen Hostyn het zo in Knack: “Om het collectieve risico dat wij allemaal dragen voor de bankensector op te vangen is er nood aan de oprichting van een bankenfonds dat verplicht gespijsd wordt door grootbanken en financiële instellingen.

Dit fonds moet ook instaan voor de volledige vergoeding van de 800.000 Arco-spaarders.” “Daarnaast moet er opnieuw dringend werk gemaakt worden van een openbare bank, die onder strenge controle van de overheid staat en de spaarcenten van de mensen veilig belegt en investeert in goedkope leningen en sociale projecten.

Zo’n openbare bank is geen verre droom. Als de politici in de jaren ’90 de ASLK en het Gemeentekrediet konden privatiseren, dan moeten ze vandaag maar de politieke moed vinden om de tegengestelde beweging te maken.”

De belastingbetaler dient niet direct – zoals Peeters het omfloerst stelt – maar ook niet onrechtstreeks voor dit debacle op te draaien. Het zijn de banken die gedupeerde bankklanten moeten vergoeden.

Onze “topbankiers” bezondigden zich aan de hebzucht die – zonder de tussenkomst van de belastingbetaler – rechtstreeks naar het faillissement zou hebben geleid.

De banken krijgen nu de kans om een gebaar te stellen en om hun besmet blazoen wat op te smukken. In feite is dat het minste wat van hen mag worden verwacht. Is solidariteit een hol begrip voor onze topbankiers? Waarom neemt Febelfin geen initiatief?

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

5 reacties

 • door Carlos Pauwels op woensdag 21 december 2016

  Om verschillende redenen (vooral economisch) is het voorstel van de PVDA wishful thinking. En de case ARCO is in niets te vergelijken met de case bankencrisis. Het is er wel een gevolg van. Volgens mij is er maar één rechtvaardige oplossing: de schuldige draait op voor de verliezen van de argeloze beleggers. Ik schrijf beleggers omdat het ook volgens de uitspraak van de hogere rechtbank niet om spaarders gaat maar om beleggers. Argeloze beleggers weliswaar, omdat ze misleid zijn door het ACW. Het ACW heeft hen wijsgemaakt dat het om een veilige spaarmethode ging. De schuldige is dus het ACW. Dat hebben ze daar zelf wel begrepen: Beweging.net heeft voor argeloze mensen niet die zure bijklank als ACW. De regeling die nu in de steigers staat is voornamelijk ingegeven door zelfbehoud van de CD&V. Stel u voor dat die 800.000 gedupeerden niet voor de CD&V stemmen. Een bekende fiscalist/ professor zegt nu al dat die regeling juridisch geen kans maakt. Ook die voorziene regeling via Belfius kan niet. Dat is ook overheidsgeld (belastinggeld). Leterme en de CD&V weten ook dat hun regeling in feite niet kan. Als ze het toch gedaan krijgen (in de politiek zijn er geen zekerheden) dan gaat de NVA met de billen bloot. Peter Dedecker is overal in Vlaanderen gaan uitleggen wat de precieze toedracht is en zegt nog altijd geen belastinggeld. Het is nu o.a. aan hem om de broek niet te laten zakken. De Arco gedupeerden die het nog niet gedaan hebben kunnen misschien nog altijd naar de rechtbank stappen, naar analogie met de zaak LHSP die nu behandeld wordt. Ook die beleggers zijn gedupeerden door bedrog. Dus voor mij is het duidelijk: die ARCO-mensen mogen gerust hun geld terug krijgen maar niet van mij als belastingbetaler. Ik heb met die hele zaak niets te zien.

 • door Carlos Pauwels op woensdag 21 december 2016

  Vervolg van mijn vorige commentaar: ofwel waren ze bij het ACW bedriegers en leugenaars en hebben ze hun leden bewust iets wijsgemaakt. Ofwel waren ze zich van geen kwaad bewust en waren ze niet bevoegd om beleggingsadvies te geven. In beide gevallen zijn ze in de fout gegaan. En niet alleen zij. Ook vele gemeenten met waarschijnlijk CD&V bestuur hebben onverantwoorde risico's genomen door in te tekenen op een kapitaalsverhoging als het water al aan de lippen stond. Zelfde voor de VVSG. Onder verantwoord omgaan met het (belasting)geld van de burger versta ik iets anders. Een gemeentebestuur heeft de verantwoordelijkheid om goed om te springen met het geld van zijn inwoners. Ook mijn gemeente heeft zich aan die speculatie bezondigd. Ik heb dus al eens betaald en dat is genoeg (al te veel). Ja, dat marchanderen zit mij inderdaad hoog!

  • door Carlos Pauwels op vrijdag 23 december 2016

   Ik wil er nog aan toevoegen dat ik één burgemeester heb horen zeggen dat zijn stad niet meedoet aan de kapitaalsverhoging waarover ik het hierboven heb: Termont, burgemeester van Gent. "Veel te gevaarlijk" zei hij. Er bestaan dus toch mensen die de risico's konden inschatten. De andere steden en gemeenten die wel ingetekend hebben, hebben dus duidelijk geblunderd op de kap van hun inwoners-belastingbetalers. Ook zij konden die afweging maken. Ofwel waren ze onkundig, ofwel hebben ze het risico bewust genomen omdat het toch niet om hun eigen geld ging. Van speculanten gesproken, dat waren er. Ik heb daarover enkele mails gewisseld met een schepen van mijn stad. Ook hij moest toegeven dat Termont correct gehandeld had, kon niet anders natuurlijk.

 • door Ronald Van Beneden op woensdag 21 december 2016

  Omdat ondanks de mooie praatjes van de bankiers het hier duidelijk gaat over aandelen. Aandelen die weliswaar slechts 6 maanden per jaar konden verkocht worden. Vandaar het welgeplande fallisement met medeweten van ACW en CD&V in october. Dat uitgesproken de laatste partij de gemeenschap wil laten opdraaien voor het debacle is een schande voor onze politieke elite die dacht te kunnen wegkomen met hun witteboorden criminaliteit.

 • door antbover op woensdag 21 december 2016

  Schrijver denkt aan etische overwegingen, en dat van banken. Wel uitermate naïef in ons neoliberale omgeving. Het enige wat telt is winst en .. mensen , kom ja dat zijn de schapen die op gepaste tijden en zonder verdoving worden afgeslacht. Ja , Letherme heeft de banken gered op de kap van oiedereen en is het dan afgetrapt . Werkelijk een bewijs van moed en rechtschapenheid. Dit kent zijn afstraling op het CD&V , t.t.z. niet betrouwbaar. De enige oplossing is : de benadeelden vergoeden , met of zonder Europa. Want n welk plaatje zien we : wij willen niets regelen en worden daarin door Europa gesteund , en helemaal niet omgekeerd. Of dacht er iemand aan dat de betaalde aflaten kunnen terugbetaald worden ??

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties