Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Universiteiten zijn te weinig maatschappelijk betrokken

woensdag 20 mei 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Aan de randen van onze samenleving bevinden zich illegalen, zieken, beperkten, kansarmen, eenzamen, onbegrepenen en in hun roep om erkenning genegeerden, die hun dagen slijten in de vooronderstelling dat hun aanwezigheid in de wereld minder waard is dan die van de legale burgers, gezonden, rijken, socialen en waarheidskenners die de orde van de dag bepalen.

In andere, verre oorden wordt geschoten, gestoken, verkracht en gemoord, in naam van instituties, goden en radicale overtuigingen.

Overal vindt een verwoede strijd plaats om het behoud van onze gedeelde wereld, om de schoonheid en de leefbaarheid van onze planeet. Terwijl de zeeën zwart kleuren van de olie proberen groene strijders de harpoenen van walvisvaarders een halt toe te roepen. Bomen worden verminkt tot uniforme Ikeakastjes waar de vermogende burger zijn voedsel in laat bederven, terwijl het hongerige deel van de wereldbevolking wanhopig probeert om een plek in het grote fort van de welvaart te veroveren.

Waarom halen we dit alles aan? Wel: er bestaat een wereldwijd netwerk dat de wereld voorhoudt haar te bestuderen en te verbeteren. Dat instituut heet de universiteit, waar professoren onderzoek doen naar mens en natuur en hun bevindingen doorgeven aan ijverig pennende en typende studenten. Maar hoe zit het met al die zaken die er om hen heen gebeuren? Wordt er op de universiteit eigenlijk wel aandacht besteed aan de realiteit van het dagelijkse bestaan?

Wij denken van niet. Op het forum zomaar.net, waar studenten praten over allerhande studiezaken, startten we een nieuw onderwerp: “Curriculum KULeuven: te weinig aandacht voor actuele maatschappelijke thema’s?” Verschillende studenten bleken onze mening te delen dat het bespreken van actuele, maatschappelijke thema’s heel goed wél een onderdeel zou kunnen vormen van het curriculum van de universiteit. Wij hebben ons gebaseerd op bevindingen vanuit de KULeuven, maar wij vermoeden dat hetzelfde voor andere universiteiten geldt.

Sommige studenten schreven dat de universiteit al initiatief neemt in het onder de aandacht brengen van actuele maatschappelijke thema’s. Zo is er op de KULeuven bijvoorbeeld ‘Lessen voor de 21e eeuw’, een interfacultair college waar ingegaan wordt op vragen van de 21e eeuw via diverse gastcolleges. Ook worden er soms sprekers uitgenodigd om toelichting te geven over bepaalde thema’s, zoals de hervorming van het secundair onderwijs of Islamitische Staat. Deze initiatieven zijn een waardevol begin, maar niet genoeg om een breed gedragen maatschappelijk engagement te stimuleren.

Met deze brief hopen wij dit onderwerp, namelijk de aandacht van de universiteit voor actuele maatschappelijke thema’s, in de aandacht te brengen. Het gaat ons niet alleen om hoogdravende onderwerpen zoals oorlogen en het behoud van de Aarde. We denken bijvoorbeeld ook aan het feit dat sommige Leuvenaars de oude markt vermijden omdat ze zich geïmponeerd voelen door studenten. Wij roepen u op om mee te denken hoe we de blik van onze universiteiten kunnen helpen richten op de wereld die zich buiten de ivoren muren van hun torens bevindt.

Daniël van Dijk en Veerle Collet

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Guy Bourgeois op woensdag 20 mei 2015

  Het werkt in beide richtingen: maatschappelijk debat binnenloodsen in univ, maar anderzijds mag univ ook mee vormgeven aan maatschappelijk debat. Momenteel loopt er een petitie over meer aandacht voor wetenschapspopularisering: http://www.petities24.com/wetenschapspopularisering , de moeite van het ondertekenen waard. Als je ziet hoe ingekapseld dat bastion van vrijheid/vrij denken is (zoals univ zichzelf graag ziet) door allerlei administratieve verplichtingen, is het begrijpelijk maar natuurlijk niet wenselijk dat ze zo weinig van hun kennis delen met 'de maatschappij'. Wat behoedt bepaalde departementen om een actua-gebonden nieuwsbrief of blog te maken waarin gelinkt wordt naar onderzoeken/artikelen/eigen bijdragen/wetenschappers/... die achtergrondinfo verschaffen bij die actua , zodat het debat ook met kennis gevoerd of gevoed kan worden? Na hun investeringen in intranetten en extranetten, hoop je dat ze op een dag ook nog eens het internet ontdekken.

 • door Carlos Pauwels op woensdag 20 mei 2015

  Denktank "de ideale wereld". Hopelijk niet de zoveelste praatbarak. Succes en resultaat gewenst. Ik ken anders wel een universiteit die maatschappelijk betrokken is. Die van Gent, met de organisatie van de "Wetenschappelijke nascholing". Een ander soort betrokkenheid, maar wel betrokkenheid. Een lovenswaardig initiatief.

  • door ria aerts op donderdag 21 mei 2015

   Een vak "historische kritiek" zou ook al veel helpen. Maar ja, 't moet allemaal op het makkelijk vinden van een job gericht zijn, niet?

   • door Carlos Pauwels op donderdag 21 mei 2015

    Historische kritiek! Hoe kom je er op? Wat koop je daarvoor? En het is inderdaad via het hebben van een job dat men iets bereikt. Wie geen job heeft hangt af van een ander en daar kan toch niemand gelukkig om zijn?

    • door ismail spada op maandag 25 mei 2015

     Zonder "historische" kritiek kom je nergens.

     Dat bewijst de moslimgemeenschap heel duidelijk.

     Ze duldt geen kritiek, ze pleegt censuur op elke kritiek, zelfs bij ons.

     Critici worden bestraft, zelfs gedood, om te "strijden" tegen God en Zijn Profeet.

     Nochtans is kritiek geven en blijven nadenken de enige oplossing om de wereld leefbaar te houden.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties