Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Dag van de jeugdbeweging voor armoede

vrijdag 17 oktober 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Op Dag VAN de jeugdbeweging en Dag TEGEN armoede, maak ik mij zorgen over beide groepen. Reden voor mijn bezorgdheid zijn de besparingen omtrent jeugdwerk in het regeerakkoord van Michel I. Dankzij deze besparingen zal het voor de jeugdverenigingen steeds moeilijker worden om een kwalitatieve werking op poten te zetten. Dit kan ertoe leiden dat seeds minder kinderen de weg zullen vinden naar deze waardevolle werkingen in het ganse land. Omdat het voor kinderen onder de armoedegrens sowieso al moeilijk is om de weg te vinden naar het jeugdwerk, zullen zij de eersten zijn die uit de boot vallen. Gevolg is een steeds groter wordende, geïsoleerde groep kinderen die de kans niet krijgt om gewoon kind te zijn.

Iets specifieker. De jeugdbewegingen kregen te horen dat er flink gesnoeid zal worden in hun budget. Niet enkel verliezen zij 10% van hun subsidies, ook zal hun budget voortaan overgedragen worden aan de gemeentes. Die elk voor zich zullen beslissen hoeveel er nog aan de jeugd besteed zal worden. Anderzijds was het cijfer van kinderen in armoede nog nooit zo hoog. Volgens recente cijfers leeft 1 op 10 kinderen in België onder de armoedegrens.

Ikzelf zet mij al zes jaar in voor Open Kamp. Een zomerkamp voor én door kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. Één week per jaar gaan wij met hen op tentenkamp. De enige verantwoordelijkheid die zij daar dragen is: zorgen dat zijzelf en de anderen het naar hun zin hebben. Één week per jaar mogen zij hun financiële zorgen vergeten en gewoon kind zijn. Gewoon spelenderwijze ontdekken dat ook zij bijzonder zijn, dat ook zij talenten hebben! Open Kamp is een jeugdvereniging waar de kinderen een appel verkiezen boven een wafel omdat er thuis gewoon geen geld is voor vers fruit. Wij als leiding willen een voorbeeld zijn van gelukkige mensen in een rechtvaardige maatschappij. Waar er eerlijk gecommuniceerd wordt en iedereen gerespecteerd wordt voor wie hij is. Onze leden gaan na een week spelen naar huis met dat tikkeltje hoop, een sprankeltje eigenwaarde. De gedachte dat misschien ook zij een talent hebben dat ze willen delen met de wereld. De goesting om deel te zijn van een groter geheel: een groep vrienden, de jeugdbeweging.

Weinig mensen beseffen wat zo’n groep enthousiaste mensen kan betekenen in de ontwikkeling van (in dit geval) een kind uit een kansarm milieu. De jeugdbeweging biedt een structuur waarbinnen elk jong individu de tijd en ruimte krijgt om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. Tijd en ruimte die kinderen uit kansarme gezinnen thuis bijvoorbeeld niet krijgen omdat zij daar samen met ma en pa, maand na maand de strijd aangaan tegen de slinkende bankrekening. Één namiddag per week leren kinderen dat niet iedereen dezelfde waarden en normen meekreeg van thuis. Ze leren elkaar respecteren voor wie ze zijn ongeacht hun afkomst. De jeugdbeweging creëert voor hen succeservaringen. Door middel van verschillende activiteiten vindt elk kind zijn eigen talent. Hij voelt zich goed, en gesterkt door de groep.

Met het talent in handen, en een sterke achterban ligt de toekomst open voor dit kind. Dankzij het vertrouwen dat hij heeft opgebouwd durft hij zijn eigen leven in handen nemen en misschien wel de sprong naar zijn eigen dromen wagen. Hij weet dat hij een vangnet van vrienden heeft waarop hij kan terugvallen. Deze steun is enorm belangrijk!

Het lijkt mij logisch dat het voor de jeugdbewegingen moeilijk zal worden om een kwalitatieve werking te blijven behouden met minder middelen. Een extra geldactiviteit die geregeld en uitgevoerd moet worden omwille van verminderde subsidies, kan wel eens de spreekwoordelijke druppel zijn voor een leider om op te geven. Vergeet niet dat naast de scouts of chiro, deze jongeren ook nog studeren en/of werken. Binnen Open Kamp betekent het verlies van 1 leider, ook het verlies van 5 leden. Bij ons geldt de regel 1 leider per 5 leden. Zo proberen we kwaliteit na te streven. 1 leider minder, betekent dus 5 kinderen uit het kansarm milieu die niet in aanraking komen met de jeugdbeweging. Die –dankzij de enorme wachtlijst– misschien wel nooit zullen weten waar hun kwaliteiten (en dromen) liggen. 1 leider minder, betekent voor 5 kinderen géén uitweg uit kansarmoede.

Elk weekend zetten ongelooflijk veel jonge mensen zich in voor de jeugd. Elk weekend beleven 209 000 kinderen de zotste avonturen op het grasveld, in het bos en in de stad. Voor sommige van deze kinderen betekent de jeugdbeweging zo veel meer dan wat ravotten. Jong volwassenen bieden over het hele land vrijwillig een veilige speel- en leerhaven aan, aan het kostbaarste bezit van onze samenleving, onze toekomst: de kinderen. Daar bespaar je niet op.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.