Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De mythe van de groene economie of socialisme voor de 21ste eeuw

Het lag oorspronkelijk in mijn bedoeling om hier een recensie te plaatsen van het onlangs verschenen boek 'De Mythe van de Groene Economie' van de hand van Anneleen Kenis & Matthias Lievens maar de klimaattop in Doha, Qatar die op 26 november van start gaat en de gebeurtenissen rond o.m. Ford Genk nopen mij ertoe wat breder te gaan dan enkel het boek.
zaterdag 24 november 2012
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

De mythe van de groene economie · Valstrik, verzet, alternatieven

Het kapitalisme verandert van aanschijn, maar het blijft kapitalisme. De klassenstrijd krijgt een nieuw gezicht, maar het blijft klassenstrijd. De arbeidersklasse ondergaat veranderingen, maar het blijft de klasse van loonarbeiders en loonarbeidsters. (Uit "De Hoop doen herleven - Een bevrijdend socialisme voor de 21ste eeuw" door Alain Tondeur & François Vercammen uit 1993) 

Bovenstaand citaat illustreert perfect waar het in "De Mythe van de Groene Economie" om te doen is. De auteurs halen met verve het mantra van de "Groene Economie" als redding voor onze zwaar bedreigde planeet onderuit. Aan de hand van overvloedig veel voorbeelden tonen zij aan dat die veel geprezen "Groene Economie" niets meer is dan "Groen kapitalisme" dat (misschien) enkel een redmiddel zal zijn voor de "happy few" die "rich and famous" zijn. De klimaatcrisis, want daar gaat het over, wordt op die manier herleid tot koopwaar waar een aardige cent aan te verdienen valt en waardoor miljarden mensen in het globale zuiden en honderden miljoenen armen in het globale noorden er nog slechter aan toe zullen zijn dan nu reeds het geval is. 

De Groene Beweging = de nieuwe sociaal-democratie

Het boek legt ook bloot op welke manier de Groene Beweging verworden is tot de sociaal-democratie van onze tijd. Via samenwerking met kapitalisten en neo-liberale regeringen en bewustmaking van het individu tracht de Groene Beweging de scherpe kantjes weg te vijlen om aldus niet onder ogen te moeten zien dat het kapitalisme aan de basis ligt van de klimaatcrisis. 

Gelukkig zijn er in het globale zuiden meer en meer bewegingen die zich tegen deze overheersende tendens binnen de Groene Beweging afzetten. In het globale zuiden klinken de stemmen die een verband leggen tussen hoe de samenleving nu ingericht is en de klimaatcrisis steeds luider en worden acties tegen het overheersende, perverse systeem van het kapitalisme steeds talrijker.

Jammer genoeg loopt het globale noorden (en dan vooral de rijke westerse landen) steeds meer achter de feiten aan. Hier is men er nog altijd vrij gerust in dat het kapitalisme ook deze klimaatcrisis zal overwinnen en de welvaart die hier heerst zal vrijwaren. Men gaat dan gemakshalve voorbij aan het feit dat die welvaart ons niet cadeau werd gedaan maar dat daarvoor zware strijd werd geleverd. Die arbeidersstrijd heeft ons de welvaart opgeleverd maar jammer werd de strijd niet voleindigd omdat de reformisten het gehaald hebben en die zijn nu zelfs de beste hoeders van het systeem geworden. Denk maar aan de SP-a bij ons en alle andere sociaal-democratische partijen in Europa.

Ook organisaties en bewegingen die een cruciale rol (zouden kunnen en moeten) spelen in de strijd voor een andere en betere wereld laten het bij ons afweten. Vakbonden bewijzen enkel lippendienst en zetten nog altijd in op groei en klssieke jobs. Bewegingen als VELT, LETS en Transition Towns zetten in op een 'vergroening' van de economie of proberen zich buiten of naast het heersende systeem te plaatsen.

Revolutie

In zijn vorige boek 'Socialisme en Democratie in de 21ste Eeuw' ontweek co-auteur Matthias Lievens de kwestie van de revolutie. In dit boek doen de auteurs dit niet langer en stellen zij onomwonden dat er een revolutie nodig zal zijn en dat die wereldwijd moet zijn maar zij zeggen wel niets over de 2 grote obstakels die dat, vooral in het globale noorden, in de weg staan:

1. De media

Vandaag heeft De Morgen, één van onze twee 'kwaliteitskranten, naar aanleding van de Doha-klimaattop, een heel katern gewijd aan de klimaatcrisis. Op een (slecht) interviewtje van Anneleen Kenis en Matthias Lievens na, staat het volledige katern in dienst van de nieuwe Groene Kapitalistische Economie en beperkt zich verder tot bangmakerij en paniekzaaierij. Dit is tekenend voor hoe er in de overheersende massa-media bericht wordt over de klimaatcrisis. De overgrote meerderheid van de mensen komen op die manier helemaal niet te weten wat er in het globale zuiden gebeurt.

Dan heb ik het nog niet over de gigantische reclame-campagnes die opgezet worden om die 'groene economie' te promoten. Van de grootste multinnationals tot de kleinste kmo: allemaal springen ze op de kar van groen, duurzaam...

De vraag is dus: Hoe bereik je grote bevolkingsgroepen als de heersende media in handen zijn en ten dienste staan van het heersende systeem?

2. Leger en politie 

En dan is er nog het vraagstuk van het gigantische repressie- en onderdukkingsapparaat dat het huidige systeem te zijner beschikking heeft. We zien dat acties in het globale zuiden meestal af te rekenen krijgen met genadeloze onderdrukking waarbij het doden van actievoerders niet geschuwd wordt en dan gaat het meestal om zeer lokale acties.

Zoals het altijd al het geval is geweest zal het kapitalistische systeem niet aarzelen om dat apparaat in te zetten als hun systeem wereldwijd aangevallen wordt met alle gevolgen vandien.

Hiertegen is enkel de macht van de grote aantallen bestand m.a.w. een wereldwijde mobilisatie van mensen die zich verzetten tegen het bestaande systeem dat ons de dieperik indrijft. Met de technologische mogelijkheden waarover we nu beschikken ligt daar een kans om deze mobilisatie te verwezenlijk.

Zijn er mogelijkheden bij ons?

Met de huidige economische crisis liggen de kansen en mogelijkheden voor het grijpen, theoretisch dan toch. Het massale verzet dat er is in de zwaarst getroffen landen zoals Griekenland, Spanje, Portugal...zou kunnen benut worden om resoluut te kiezen voor een andere maatschappij-organisatie.

Het drama van Ford Genk en de heersende ontslagengolf zou een aanzet kunnen zijn om de zaken anders aan te pakken maar jammer genoeg is daar maar weinig van te merken. Alle actoren zetten in op de klassieke economie en bijgevolg gaat er een kans voorbij.

Het kapitalisme ziet in een crisis altijd een opportuniteit om zichzelf her uit te vinden en slaagt daar ook altijd weer in omdat de tegenbeweging die de klassenstrijd voert (want dat is het tenslotte) er niet in slaagt om in tijden van crisis haar project naar voren te schuiven en altijd weer in defensieve stellingen blijft zitten.

Besluit 

Ik wil besluiten met nog een citaat uit 'De hoop doen herleven - Een bevrijdend socialisme voor de 21ste eeuw'

Wij reiken die socialisten de hand die vinden dat socialisme nog altijd een project voor een andere samenleving is, die niet vinden dat socialisme het zo goed en zo kwaad mogelijk beheren van het kapitalisme is.

Wij reiken die groenen de hand die ervan overtuigd zijn dat echte ecologie een globale maatschappijverandering en een breuk met het heilige winstprincipe noodzakelijk maakt.

Wij reiken die communisten de hand die met afschuw vaststellen dat het stailinisme een ongelofelijke knoeiboel heeft nagelaten en die weigeren te geloven dat de sociaaldemocraten gelijk hadden.

Het boek 'De Mythe van de Groene Economie' door Anneleen Kenis en Matthias Lievens werd uitgegeven bij EPO en is te koop in de Webshop van De Wereld Morgen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door Bram op maandag 26 november 2012

  IOPS heeft een kader geschapen waarbinnen het internationale verzet kan worden gerealiseerd .Alleen ontbreken nog de mensen om een serieuze kracht te kunnen worden ...kandidaten ? je bepaalt zelf mee de agenda en wat je wel of niet kan of wil doen..

 • door Gilbert Desmet op maandag 26 november 2012

  Dat is nu eens een geite-wollen-sokken verhaal waar ik het benauwd van krijg. Deze aartsconservatieve benadering zal nooit tot een oplosing van het klimaatprobleem leiden, maar alleen tot veel ellende en armoede vooral in de ontwikkelingslanden! Extreem-links is duidelijk even aartsconservatief als extreem-rechts: die zijn ook altijd tegen initiatief en creativiteit. Het is dus toch waar dat de rechterduim aan de linkerhand zit!

  • door svdl op maandag 26 november 2012

   Ja Desmet... Aan de oppervlakte blijven, doe wonderbaarlijk goed. ....daarbij geen enkele gratis en oneggundeerd etiket schuwend. Een oplossing van het klimaatprobleem begint in essentie bij de vaststelling van de bronoorzaken. En deze zijn van systemische aard, Nu nog het zand uit de ogen wrijven. Je zou nog versteld staan hoe ver ze reeds staan in ontwikkelingslanden in de analyse hiervan, in tegenstelling tot wat de "vettige" media hier altijd laat zien over "het zuiden" (oorlog, etnische conflicten, de domme zuiderlingen... jaja het racisme zit diepgeworteld hoor! Betrapt!) Nog veel gezonde hersengymnastiek gewenst.

   • door Gilbert Desmet op maandag 26 november 2012

    Het is zeer door de zogezgde "groenen" dat de ellende in o.a. Afrika, en ook Zuid-Aziatische landen blijft voortduren, steeds maar elek initiatief dat productief zou kunnen zijn in de kiem smoren, met aartsconservatief gezwijmel daar bovenop. Aartsconsservatief zoals partijen als NVA en VB, door u duidelijk zeer bewonderd. Uw soort "groen" belazerd de boel! Geef mij maar echt creatief Groen. Nog iets: als ik commenta

   • door Gilbert Desmet op maandag 26 november 2012

    Het is zeer door de "namaakgroenen" van jouw slag dat de ellende in o.a. Afrika, en ook Zuid-Aziatische landen blijft voortduren, steeds maar elk initiatief dat productief zou kunnen zijn in de kiem smoren, met aartsconservatief gezwijmel daar bovenop. Aartsconsservatief zoals partijen als NVA en VB, door u duidelijk zeer bewonderd. Uw soort "groen" belazerd de boel! Geef mij maar echt creatief Groen. Ondernemen, nadenken, met iets nieuws komen en er voor gaan. Duitsland bv heeft met zijn groene maatregelen al meer dan 300.000 banen gecreeerd en zijn energieafhankelijkheid vanolie en steenkoloe zeer sterk verminderd! Dat is blijkbaar niet naar jouw zin; je laat de mensen liever in armoede leven! "vsdl" is een NVA-er zeker!? Terug naar Charles Dickens' tijd met Dalhrymple en Bart De Wever. Nog iets: als ik commentaar geef doe ik dat onder mijn eigen naam, en niet zoiets als "vdsl"!

    • door svdl op dinsdag 27 november 2012

     1) het is svdl :-) Goed lezen hé. 2) Ik sta mijlenver van BDW en de NVA... mij-len-ver.. en eveneens mij-len-ver van zijn ideologische broodheren Dalhrymple of zijn inspiratrice Ayn Rand. Wees gerust. 3) Ik ben helemaal voor een duurzame economie die ecologisch in evenwicht is met haar omgeving (zowel mens als plant/dier). Ik ben ook zeer zeker voor energieonafhankelijkheid, decentrale spreiding van een palet aan natuurlijke energiebronnen doch gecoördineerd via een "smart grid". 4) Wat de 3de wereld betreft ben ik absoluut voorstander voor hun van totale enrgieonafhankelijkheid. 5) Enkel ik neem Duitsland nu niet meteen als succesvoorbeeld. Immer waar dat hun groene enrgieinvestering pieken in Europa en bvb hun discussie over de kernuitstap in concrete mijlpalen zijn omgezet, is de sociale tol die anderzijds betaald wordt loodzwaar en omgekeerd evenredig aan al het goede wat gebeurd op ecologisch vlak. Ik ben dus tegen een ecologische ommezwaai die op kap van de werkende onder ons (en dus ook van de derde wereld) moet worden gerealiseerd, ter meerdere glorie, eer en vooral het behouden van winstmarges van de nieuwe energie-bonzen. (Enfin de ouden die zich beveiligd hebben in hun marktaandeel naar "de ommezwaai") Het crêeren van banen in groene energie is voor mij enkel ok, indien het serieze banen zijn met welk inkomen een gezin dan ook die energie tegen menswaardige prijzen kan terugkopen, een huis kan kopen, de kinderen een deftige toekomst geven. En nu dat juist is wat er in duitsland zeker (!) de verkeerde kan aan het opgaan is. De ongelijkheid en armoede neemt daar toe. En het zijn juist de meest armen (ook in de 3de wereld) die juist gevangen zitten in energieverslindende of onduurzame dwangsituaties. De "valse groenen", in mijn ogen dan, roepen " maak die vuile energeie en die onduurzame producten duurder, takseer ze kapot", maar dat maakt nog meer mensen armen. De "echte groenen" verbieden gewoon de productie van onduurzaame producten en energievormen en zorgen er tevens voor dat de prijzen van de groene producten en diensten goedkoper worden en desnoods ook geplafoneerd. maw zwaar ingrijpen om de bevolking, de maatschappij te beschermen tegen de winstzucht van de energiereuzen en grootaandeelhouders. Ik maak duidelijk een punt voor een ecologische maatschappij op mensenmaat en niet op grootaandeelhoudersmaat als dat duidelijk moge wezen.

     U ziet, dat is economisch gezien absoluuuuut geen BDW of NVA spraak hé, verre, verre, verre van zelfs. Ik denk dat u mij niet begrepen had voorheen.

     • door Gilbert Desmet op dinsdag 27 november 2012

      svdl, wie dat ook moge wezen (echte naam, aub!) je haalt twee dingen door mekaar in je redenring over Duitsland: de "groene economie" en "de verloning" van de mensen die in de groene economie arbeiden. De vergroening van de energievoorziening, of zouden we niet beter spreken over "de vermodernisering" van de energievoorziening is een zeer goede zaak voor iedereen. Bovendien de klassieke "grijze" energievoorziening (nucleair, steenkolen, gas olie etc) loopt toch op zijn laatste benen doodeenvouding door veroudering en uitputting van de bronnen. De "vermodernisering" van de energievoorziening is de meest normale zaak ter wereld, en gaat toch door, hoezeer de geite-wollen-sokkengroenen er ook tegen zijn, svdl ! De verloning echter van arbeid in Duitsland is een heel ander verhaal. Dat is een verhaal van Harz-banen, opgezet door de socialist Schröder, en enthousiast volgehouden door ossie Merkel. Dat is inderdaad een verhaal van doelbewuste verpaupering van de arbeider. Daar zal "de zot van A" hier bij ons blij mij zijn want dan kan hij in navolging van Ayn Rand en zijn Dalhrymple roepen: eigen schuld dikke bult! Zo zijn geitewollesokkengroenen en "de zot van A" partners in crime!

 • door Gilbert Desmet op maandag 26 november 2012

  Bij een nader bekijken van het profile van Camiel Delclef is het me duidelijk dat hij een volkomen onbeduidend figuur is, wiens mening totaal onbelangrijk is!

  • door camiel op maandag 26 november 2012

   Gilbert: Het belangrijkste is dat jouw mening er toe doet en ach, onbeduidende figuren moeten er ook zijn nietwaar?

  • door svdl op maandag 26 november 2012

   Dat is pas een mening met een bruin geurtje aan, als je het mij vraagt.

   • door Gilbert Desmet op maandag 26 november 2012

    svdl, bang om onder je eigen naam te reageren!?

    • door svdl op dinsdag 27 november 2012

     Dat is mijn naam :-)

     • door Radoveden op maandag 24 december 2012

      En de echte naam van Gilbert Desmet is eigenlijk Eddy Merckx )))

 • door Gilbert Desmet op maandag 26 november 2012

  En iemand die echt verstand had van "groene economomie was Hermann Scheer:

  Hermann Scheer (April 29, 1944 – October 14, 2010) was a Social Democrat member of the German Bundestag (Parliament), President of Eurosolar (The European Association for Renewable Energy) and General Chairman of the World Council for Renewable Energy.[1] In 1999, Scheer was awarded the Right Livelihood Award for his "indefatigable work for the promotion of solar energy worldwide".[2] Scheer believed that the continuation of current patterns of energy supply and use will be environmentally damaging, with renewable energy being the only realistic alternative. Scheer had concluded that it is technically and environmentally feasible to harness enough solar radiation to achieve a total replacement of the foclear (fossil/nuclear) energy system by a global renewable energy economy. The main obstacle to such a change is seen to be political, not technical or economic.[2] In 1999 he was one of the initiators of the German feed-in tariffs that were the major source of the rise of renewable energies in Germany during the following years.

  Die wist wel waar hij het over had, en vertelde geen broekventjestheoriën zoals de "namaakgroenen" hier; of zal ik zeggen "missionarissenverhaaltjes"!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties