Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Geweld tegen vakbondsmensen is schering en inslag

vrijdag 6 oktober 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
  • Bij de voorbereiding van onze deelname aan de Wereldvrouwenconferentie in Costa Rica gaan we niet over 1 nacht ijs.

Sinds maart weet ik dat ik mee mag naar de Wereldvrouwenconferentie georganiseerd door het Internationaal Vakverbond (ITUC) van 11 tot 13 oktober in Costa Rica. De conferentie zal focussen op thema’s als emancipatie en de economisch empowerment van vrouwen. On the side, passeren thema’s als gelijk loon voor gelijk werk, het evenwicht tussen werk & gezin en het verbeteren van arbeidsomstandigheden voor werknemers in de zorgeconomie & voor huispersoneel. Het voornaamste agendapunt is echter de bespreking van het thema ‘Gendergerelateerd geweld & pesten op het werk’. Dit in voorbereiding van een  nieuwe IAO-conventie. Zo’n internationale conventie kan immers een hefboom zijn om dit wereldwijd aan te pakken.

Voor het zover is, gaan we met de ACV-CSC-delegatie van dichtbij kennismaken met de vakbondswerking in Costa Rica. Geen sinecure, zo blijkt op een continent dat geplaagd zit met de grootste ongelijke verdeling van rijkdom. Geweld tegen vakbondsmensen en werknemers omdat ze syndicale actie ondernemen, is er schering en inslag. Geweld dat wordt gepleegd door de regering of door het patronaat.  Ons sociaal overlegmodel is voor hen het streefdoel, hoewel ze de opgang van rechts neoliberale partijen en handelsverdragen in onze contreien met lede ogen aanzien. Wij trouwens ook ...

Daarnaast moeten terreinbezoeken aan initiatieven van de Costa Ricaanse vakbond ons een zicht geven op hoe zij omgaan met gendergelijkheid, waardig werk & sociale bescherming. Workshops zullen ons dan weer onderdompelen in de wereld van gendergebaseerd geweld & pesten op het werk, de transitie van informele naar formele economie & het universele recht op sociale bescherming. Het nut en de noodzaak van deze workshops blijken uit de cijfers: het aandeel vrouwen in de informele en precaire tewerkstelling bedraagt wereldwijd 75%. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is mondiaal 24%.

Een goedgevulde en boeiende agenda waarover ik de volgende week ga schrijven. Ik hoop sowieso heel wat inspirerende vrouwen te ontmoeten!

En nu gaan we onze rugzak inpakken!

To be continued …

Carolien 

  • Poster 3rd ITUC World Women’s Conference: 'Building Women Workers’ Power'
  • Me & my pussyhat ;-)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.