Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

The history of cleavage: kreeg de loonkloof maar evenveel aandacht

donderdag 3 maart 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
  • Onderschrift

Vrouwen verdienen in België gemiddeld een vijfde minder dan mannen. zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en ABVV organiseren daarom op 13 maart Equal Pay Day. In deze twaalfde editie van hun campagne voor loongelijkheid pleiten ze voor het recht op een fulltime job. Deeltijds werk (en dus ook een deeltijds loon) blijft anno 2016 immers nog steeds een vrouwenzaak. In de spot The history of cleavage roepen de initiatiefnemers daarom op om de ‘kloof’ meer aandacht te geven. Daarnaast organiseren ze in Brussel op vrijdag 11 maart een actiedag aan de Beurs onder het motto #InHerShoes.

Nieuwste cijfers

“Because it’s 2015”, zei de nieuwbakken Canadese premier Justin Trudeau op de vraag waarom er evenveel vrouwen als mannen in zijn regering zaten. In België is die gendergelijkheid alvast niet voor 2016, en zeker niet op de werkvloer. Volgens de nieuwste, nog niet eerder gepubliceerde cijfers over de lonen in België (2013), verdienen vrouwen per maand nog steeds 20% minder dan mannen (gemiddelde brutomaandlonen in de privésector).

Daarom organiseren ABVV en zij-kant elk jaar Equal Pay Day. Deze dag voor gelijk loon valt dit jaar op 13 maart 2016: vrouwen moeten op jaarbasis een vijfde, ofwel twee maanden en dertien dagen, langer werken om evenveel te verdienen als wat mannen het afgelopen jaar reeds verdienden.

Webspot

Ook dit jaar lanceren zij-kant en ABVV een webspot. The history of  cleavage brengt, van de oertijd tot nu, de aandacht voor de vrouwelijke ‘kloof’ in beeld en roept op om ook die andere kloof te belichten, diegene waar vrouwen zélf van wakker liggen. De spot is te bekijken op www.equalpayday.be (Youtube: www.youtube.com/watch?v=aegU29jF6uQ).

Jonge vrouwen verdienen meer

De loonkloof blijft even groot als vorig jaar. Gelukkig is er ook goed nieuws: vrouwen benen mannen stilaan bij op de loonladder. Bij jongere vrouwen en mannen bestaat er zelfs een negatieve loonkloof voor alleenstaanden zonder kinderen, in het voordeel van vrouwen. Dat bewijst dat meer dan tien jaar Equal Pay Day-campagnes hun nut aantonen.

Deeltijds werk is niet genderneutraal

Maar zodra er een partner en kinderen in het spel zijn, nemen vrouwen vaak gas terug. In 2014 werkte 41% van de vrouwen in de privésector deeltijds, bij mannen was dit 9%. Als hoofdreden hiervoor verwees de helft van de deeltijds werkende vrouwen naar de combinatie tussen werk en privéleven. Deze ongelijke verdeling van zorgtaken heeft een grote impact op de lonen. Dat blijkt duidelijk als we de factor deeltijds werk elimineren en enkel kijken naar de bruto-uurlonen van voltijdse loontrekkenden: de loonkloof verkleinde hier van 15% in 2001 naar amper 5% in 2013.

Campagnemateriaal

Op Equal Pay Day roepen ABVV en zij-kant iedereen dan ook op om eens in de schoenen van vrouwen te gaan staan, en even halt te houden bij deze ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg die de loonkloof in de hand werkt. Met een opvallend beeld vragen we aandacht voor ‘die andere kloof’ en maken we duidelijk: voor vrouwen is de portemonnee even hot als de decolleté.

Deze decolleté met dubbele bodem is het uithangbord van de campagne, en kan je terugvinden op affiches, flyers, bierviltjes, placemats en omslagfoto’s voor Facebook en Twitter.

Actiedag

Op 11 maart 2016 organiseren zij-kant en ABVV een actiedag aan de Brusselse Beurs met een opvallende constructie. Onder het motto #InHerShoes zetten ze de trappen van de Beurs vol rode damesschoenen. Een indrukwekkend schouwspel, mét een interactief luik: de voetgangerszone voor de Beurs wordt immers omgevormd tot een op hakken af te leggen obstakelparcours, symbool voor de moeilijke weg naar equal pay. Op hetzelfde ogenblik worden er acties gevoerd in andere steden.

Recht op voltijds werk

ABVV en zij-kant vragen de beleidsmakers om van voltijds werk een recht te maken. De rol van collectieve sociale voorzieningen is hierbij fundamenteel. Wachtlijsten duiden op een grote nood aan voldoende en betaalbare opvangvoorzieningen voor kinderen en zorgafhankelijke personen. Ook uitgebreide voor- en naschoolse opvang zijn essentieel om mensen voltijds werk aan het werk te kunnen houden.

Maar daarnaast moet ook de definitie van ‘voltijds werk’ herbekeken worden. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Tot slot moet deeltijds werk (bijvoorbeeld in het kader van ouderschapsverlof) beter verdeeld worden. Kinderen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij ook vaders gestimuleerd moeten worden om zorgtaken op te nemen én werkgevers moeten begrijpen dat het mannelijke kostwinnersmodel al even achter ons ligt.  

Praktisch

U bent van harte uitgenodigd op de #InHerShoes- actiedag in Brussel op vrijdag 11 maart.

Beurs (Beursplein, 1000 Brussel)
11.00 uur tot 14.00 uur
Persmoment om 11.00 uur in aanwezigheid van Inga Verhaert (voorzitter zij-kant), Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV), Vera Claes (nationaal secretaris zij-kant) en Marc Goblet (algemeen secretaris ABVV)
Andere acties vinden plaats in Vlaanderen en Wallonië. Meer info op www.equalpayday.be

www.equalpayday.be

#equalpayday - #InHerShoes

  Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

  • door Dirk Nelissen op vrijdag 4 maart 2016

    Dit is zulk een non-issue, hou daar nu toch eens over op ! Ik heb geen idee wat jullie hiermee willen bereiken, ik snap zelfs het probleem niet. Geen enkel gebaremiseerd loon maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen, het zou me ten zeerste verbazen als het loon van eender welke arbeider of bediende in dit land anders zou zijn voor mannen dan voor vrouwen. Kaders is iets anders, daar kan er onderhandeld worden over het loon. Ik zie géén loonkloof. Er is ook geen loonkloof. Als je minder uren presteert is het normaal dat je minder loon uitbetaald krijgt, daar is geen speld tussen te krijgen. Al wat in het artikel staat is dat vrouwen wegens omstandigheden minder gaan werken. Het is een Arbeidsduurkloof. Dames, stop met dit een loonkloof te noemen, dat is gewoon niet juist. Vrouwen verdienen per uur in dit land evenveel als mannen ! Het uurloon is al gelijk ! Er is nu al Equal Pay ! Echter geen Equal WorkTime ! Heel je betoog valt gewoon in het water omdat je met de verkeerde kant van de hamer op de nagel aan het kloppen bent. Vrouwen willen dus even lang werken als mannen, leid ik hier uit af. Dat kan door mannen korter of vrouwen langer te doen werken. op jullie betogingen wil ik dus één van de twee bordjes zien : 'mannen meer thuis' of 'vrouwen langer werken'. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik denk dat jullie vooral thuis eens een 'klapke' moeten doen met je man voor julle eigenlijke eis : gelijke verdeling van de zorgtaken. een 'equal care day' En dan nu over naar een belangrijkere zaak : de echte loonkloof : tussen de mensen die moeten werken voor hun loon en zij die uit de wind gezet worden omdat ze al rijk zijn.

  • door Carlos Pauwels op vrijdag 4 maart 2016

    Nog een factor die zeker meespeelt naast hetgeen hierboven aangehaald wordt is de gedane studie. Hoeveel meisjes kiezen voor wetenschappelijke richtingen met uitzicht op bv. een ingenieursdiploma? Hoeveel meisjes kiezen voor humane wetenschappen met uitzicht op veelal minder gevraagde en minder betaalde jobs? Ik heb in een technisch bedrijf gewerkt. In de standplaatsen (4) waar ik gewerkt heb, heb ik welgeteld één vrouwelijke ingenieur gekend. Zij werd evenveel betaald als haar mannelijke collega's en deed hetzelfde werk. En het moet niet altijd een ingenieur zijn. Er zijn meerdere vrouwelijke CEO's. Een die onlangs gelauwerd werd is Dominique Leroy van Proximus. Zij is geen ingenieur. Maar zij heeft ook wel gestudeerd in een richting met perspectief. En waarom oefenen zo weinig vrouwen technische beroepen uit? Ach ja, ik weet het: het VSO is zo veel beter dan het TSO hé. Stel u voor dat uw dochter kiest voor het TSO, ho wat een ramp! Waarom zou een meisje niet evengoed een knappe IT'er kunnen worden, of een technicien, of een........ Neen, geen bouwvakker, of toch?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties