Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Zieke werknemers moeten thuis blijven voor controlearts zelfs in het weekend"

Bij de eenmaking van het bediende- en arbeidersstatuut werd de carensdag (de eerste dag ziekte zonder loon) afgeschaft, maar de werkgevers kregen een compensatie van de regering. Zij kunnen van zieke werknemers eisen dat zij zich elke dag vier uur beschikbaar houden voor de controlearts. Sociaal secretariaat SD Worx goot dit voorstel in een model van arbeidsreglement. Zieke werknemers moeten thuis zijn tussen 13u en 17u, zelfs op zaterdag en zondag.
vrijdag 14 maart 2014

De christelijke vakbond ACV slaat alarm rond een model van arbeidsreglement dat sociaal secretariaat SD Worx opstelde voor kmo's. Zieke werknemers moeten elke dag tussen 13u en 17u thuis zijn voor de controlearts. Die regeling geldt voor de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid. Ook op zaterdag en zondag. Dat huisarrest geldt zelfs als de geneesheer toestemming geeft om het huis te verlaten.

Dat nieuwe reglement komt er nadat de regering in die mogelijkheid voorzag als compensatie voor de afschaffing van de carensdag. De werkgevers kregen ook een lastenverlaging van 80 miljoen euro.

Het ACV trok naar de Raad van State en kreeg gelijk. De Raad van State vond de bepaling een “ernstige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven”. De regering reageerde daarop met de raad om de nieuwe wettelijke mogelijkheid niet disproportioneel toe te passen.

Volgens het ACV kan dat wel in sectoren waar er cao's gelden, maar ligt dat moeilijker in kmo's waar geen fatsoenlijk overleg is. “De ervaring leert dat heel wat kmo's die modellen van het sociaal secretariaat klakkeloos overnemen, zonder enig overleg met de betrokken werknemers”, zegt het ACV.

“Maak het maar mee als werknemer, niet kunnen werken door een kapotte rug, maar je kinderen om 16u niet van school kunnen halen. Maak het maar mee, te horen krijgen dat je voor een operatie staat, met chemo of bestraling nadien, en 30 namiddagen opgesloten te moeten zitten.  Maak het maar mee, moeten afhaken omwille van een burn out, en dan 30 namiddagen onder huisarrest te worden geplaatst. Dit is geen medische enkelband meer, dit is medisch huisarrest”, reageert ACV-voorzitter Marc Leemans.

De vakbond vraagt minister van Werk Monica De Coninck een initiatief te nemen. Werknemers krijgen de raad bezwaar aan te tekenen bij de sociale inspectie.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

13 reacties

 • door overlord op zaterdag 15 maart 2014

  De stunt van Monica kent geen grenzen,een beleid om toch maar de kool en de geit te sparen.De agressie van de werkgevers kent geen grenzen en dus wordt een schandalige pestmaatregel opgelegd ."Steeling money from the sic the poor and the old".(Bono U2 1989) En dat is dan nog mogelijk in een land met meer dan 2,5 miljoen vakbondsleden.

 • door Jan Van Buggenhout op zondag 16 maart 2014

  Het is duidelijk dat de werkgevers verder aan een vergaande sociale afbraak willen doen. Dat het ACV in de verdediging gaat is goed. Maar is dat wel voldoende? En waar is het ABVV of ACLVB?... Het wordt tijd dat de vakbonden in de aanval gaan i.p.v. in de verdediging. Als de werkgevers hun werknemers zelfs de bewegingsvrijheid willen afpakken, een basisrecht, dat bij mijn weten zelfs in de Universele verklaring van de rechten van de mens vastligt, wil ik van de vakbond een beter geluid horen: de eis om het systeem van dokterscontrole af te schaffen. De huisdokter van de werknemer is bekwaam genoeg om te bepalen of iemand al dan niet ziek is en al dan niet het huis mag verlaten. Daar is geen controle bij nodig. Meer nog: geef de werknemers de raad zulke onzinnige regels van de werkgever massaal te negeren. Klaag de mantra aan van de zogenaamde sociale fraude, die er misschien zeer marginaal aanwezig is, maar waartegen de strijd weinig oplevert. Zet wel (nog) meer en meer de fiscale fraude bijvoorbeeld in de picture van de werkgevers die wel pertinent aanwezig is en waartegen de strijd wel veel oplevert. Stel ook de "legale" fraude aan de kaak van pakweg de notionele intrestaftrek. Zijn dit populistische slogans? Neen! Dit heet rechtvaardigheid.

  • door Rikm op zondag 16 maart 2014

   ... de suggestie dat fraude nauwelijks bij de ene partij en onvermijdelijk bij de andere partij voorkomt, vind ik redelijk beledigend. Bovendien als dat geen populistische slogan is, zo groot als het voormalige presidentiële paleis van Ceausescu, wat dan wel?

   • door ingedv op maandag 17 maart 2014

    Dat fiscale fraude bestaat en hoe groot ze ongeveer is , werd al jaren geleden becijferd door Prof . Schneider e.a. Er zijn cijfers van wetenschappelijke instituten en internationale instellingen , die de fraude in België trachtten te ramen EUROSTAT: 15% BBP ULB: 15 tot 20% BBP SCHNEIDER: 17,9% BBP , populisme ?

    België stond een tijdlang bovenaan op de grijze lijst van belastingparadijzen van de OESO ... ook populisten ?

    Meer cijfers en info nodig : ' Iedereen doet het' , recent boek van Michel Maus , professor Fiscaal Recht .... ook een populist ? Nog een zeer recent en interessant boek met veel cijferwerk : 'België belastingparadijs' van Marco Van Hees , Inspecteur bij de belastingdienst ... ook een populist ?

    • door Rikm op dinsdag 18 maart 2014

     ... van vooringenomenheid voor uw ogen, belet u blijkbaar om te lezen wat er staat. Probeer nog eens. Ik ontken het bestaan van fraude in België niet, ik maak bezwaar tegen de suggestie dat die altijd en onvermijdelijk van één kant zou komen. Want dat is populistisch.

     • door ingedv op dinsdag 18 maart 2014

      Beweren dat in het stukje waarop u reageert wordt gesuggereerd dat die (fiscale) fraude" altijd en onvermijdelijke van één kant zou komen" is niet alleen populistisch . Het is een waas van vooringenomenheid voor andermans ogen verspreiden , want dat staat er helemaal niet in . Probeer nog eens .

      • door Rikm op donderdag 20 maart 2014

       ... mijn eerste reactie was op het stukje van Jan, die haast op homeopathische wijze de sociale fraude minimaliseert en van de fiscale fraude een algemeen verschijnsel maakt. En dan reageer ik op Inge, die het, in een opsomming van publicaties en statistieken, niet eens meer over sociale fraude heeft. Daarna neem je jezelf als maatstaf voor het ziekteverzuim in onze maatschappij. Dat is nooit een goed idee. Ik hoop van ganser harte dat de chemo geholpen heeft en de kanker is bedwongen, zodat je opnieuw met hoop de toekomst tegemoet kan zien. Maar intussen rijst bij mij toch ook de vraag: hoe vaak heeft er zich bij jou een controlearts aangediend terwijl je in therapie was? Als dat meer dan één keer het geval geweest is, dan zou dat vooral iets zeggen over de mentaliteit van je werkgever.

 • door Rikm op zondag 16 maart 2014

  ... in deze tijden van moderne communicatie perfect mogelijk om een afspraak te maken met de controle-arts. Die moet niet binnenvallen als een Spaanse Inquisitie. Aan de andere kant zal iemand die te ziek is om te werken, ook ziek zijn in het weekend en dus per definitie beschikbaar zijn voor de controle...

 • door kris pieters op maandag 17 maart 2014

  Je bent ziek en niet in staat om te gaan werken, maar 4 uur per dag thuis blijven kan niet? Het is toch géén huisarrest, als je het huis kan verlaten en rondhuppelen om kinderen af te halen, te shoppen, te sporten of weet ik wat (wat doe je anders meer dan 4 uur buitenshuis als je zo ziek bent dat je niet kan gaan werken?). Binnen de 'de baas is een smeerlap'-doctrine van links is dit huisarrest, normale mensen vinden het evident dat een dag ziekte ook een dag grotendeels thuiszijn is omdat je je zo ellendig voelt ... Links populisme, het bestaat duidelijk ook.

  • door ingedv op dinsdag 18 maart 2014

   "Als je ziek bent , dan mag je je kinderen niet gaan afhalen van school . “

   Je moet dat vragen aan je ouders , schoonouders, of anderen. Of een oppas betalen om dat in jouw plaats te doen . En als je niemand vindt die het gratis wil en/of kan doen , en je hebt ook geen geld om ze te laten afhalen door iemand anders , dan komen ze maar alleen naar huis . En als ze iets overkomt , dan staat de goegemeente wel wéér met het opgeheven vingertje klaar , want dan ben je niet alleen een zieke-dus-profiterende-ouder , maar ook nog eens een slechte ..

   "Als je ziek bent dan mag je het huis niet verlaten om brood te gaan kopen"

   Want dàt is slechts een van de dingen die je buitenshuis moet doen ; eten heb je nodig , ook als je ziek bent .

   "Kinderen afhalen van school" omschrijven als "rondhuppelen " en "brood gaan kopen" omschrijven als "shoppen" : rechts populisme .

   Van het ergste soort dus.

 • door huracan op maandag 17 maart 2014

  Kijk, de vakbonden , dat zijn de vertegenwoordigers van hun leden. Voor de rechten van die vakbondsleden opkomen wordt als tegenprestatie verwacht en dat is ook de bestaanszekerheid van vakbonden. Al teveel werkenden denken niet bij een vakbond te moeten aansluiten , maar schreeuwen wel moord en brand als aan hun rechten wordt geraakt , en .. de zwarte piet wordt uiteraard aan diezelfde vakbonden toebedeeld. Het neoliberalisme , de economische strategie van onze machthebbers , met in de eerste plaats de grote bedrijven, willen de vakbonden dood. Eens zover kunnen zij doen en laten wat ze willen met de rechten van de werknemers,. Dit artikel is daar enkel een voorbeeldje van .En , laat u niet op uw kop zitten door zo'n controledokter. Ziek is ziek en daarin beslist uw arts. Er kan trouwens totaal niet worden beweerd dat de controlearts onafhankelijk is toch ! Evenmin heeft die de wijsheid in pacht. Wat ik ook niet begrijp , dat is het feit dat artsen in deze niet opkomen voor hun geloofwaardigheid. Vroeger werd aan de dis in het café gezegd : " als ge ziek bent lig je in bed en de rest zijn allemaal profiteurs". Dat totdat zijzelf met en rugblessure bv. te maken krijgen en binst de herstelperiode de doktersopdracht krijgen te wandelen , te bewegen.

  • door hans d op dinsdag 18 maart 2014

   als ik het goed begrijp blijven er 20 uur per dag om te wandelen, daar moet je al een flinke conditie voor hebben! ik herinner me nog goed (ik spreek dan wel van 25 jaar geleden) dat er namen van artsen rondgingen waar je gewoon tegen betaling van een consultatie een doktersbriefje kon gaan ophalen. ik geef graag toe, dat is wel een hele tijd geleden, maar gebeurt dat nu niet meer? ik vind toch dat als de samenleving jou betaald als je werkonbekwaam bent ( en het maakt mij niks uit of dat door ziekte, ongeval of werkloosheid is), er bepaalde tegeneisen mogen gesteld worden. want je kan je kop in het zand steken, er zijn wel degelijk profiteurs op deze wereld, en ja, daar boeten de anderen mee voor. overigens ben ik er overigens zeker van dat mensen die terecht thuis zitten wegens ziekte e.d. daar veelal niet zoveel moeite hebben.

   • door ingedv op dinsdag 18 maart 2014

    Ik heb thuisgezeten wegens ziekte . Kanker . Na twee zware operaties te hebben ondergaan, en chemo met bestraling als toetje .

    Gelukkig 'mocht' ik , als ik niet te misselijk was van de chemo , nog eens buiten gaan wandelen ....

    Huppelen kon ik niet , maar een brood gaan kopen ging soms ook wel . Ik kon een paar weken lang naar een praatgroep met lotgenoten . We hebben daar zelfs dikwijls en veel gelachen ...

    Allicht zullen er ook hier en daar een paar verlichte geesten geweest zijn die vonden dat ik een profiteur was ...

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties