Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Het echte debat: cannabis reguleren of overlaten aan de markt?

Na de stevige argumenten van wetenschappers als Paul De Grauwe, Jan Tytgat en Tom De Corte en de pleidooien van de jongeren van Open-Vld, Groen en MR ging dit weekend ook SP.A overstag na een onverwacht manoeuvre van de Jongsocialisten. Het draagvlak voor een legalisering van cannabis groeit dus. Maar nu dringt zich een nieuwe, veel te vaak verwaarloosde vraag op: welk soort legalisering willen we? Laten we de markt er op los of kiezen we voor regulering?
dinsdag 25 februari 2014

Denver, 1 januari 2014. In de bittere koude staan honderden mensen aan te schuiven voor de Evergreen Apothecary. Het is een wat eufemistische naam voor één van de vele cannabis-shops die vanaf nieuwjaarsdag de deuren opende in de hoofdstad van Colorado.[i] In tegenstelling tot de Nederlandse coffeeshops mag er niet geblowd worden in Denver’s cannabis-shops, maar je kan er wel op volledig legale wijze tot achtentwintig gram weed per keer kopen. Tenminste als je ouder bent dan eenentwintig.

Het succes van de cannabis-shops is groot. Al op de tweede dag konden de shops de vraag al niet meer bijbenen, waardoor er tijdelijk moest gerantsoeneerd worden. Op dit moment zijn er ongeveer honderd verkooppunten in Denver alleen en die doen gouden zaken.[ii]

Hoe het werkt

Een legalisering van cannabis, hoe werkt dat nu precies? Wel, als we naar Colorado kijken, dan kunnen we zeggen dat cannabis er ongeveer op dezelfde wijze gelegaliseerd werd als alcohol. Er is een leeftijdsgrens, er mag niet in het openbaar worden gebruikt worden en er mag niet onder invloed worden gereden. Maar je mag wel planten houden, bezitten en gebruiken in privé-ruimte.

De shops en de toelevering naar de shops zijn ook volstrekt legaal. Van zaad tot joint: alles situeert zich binnen de sfeer van het wettelijke. Om te vermijden dat de legale sector een toeleverancier wordt voor de zwarte markt, wordt iedere plant wel geregistreerd en opgevolgd door middel van een tracking-systeem. In de productieplaatsen en de shops wordt alles verplicht gefilmd.

Het groene goud

Er zijn drie partijen die wel varen bij de legalisering in de Colorado. De eerste partij zijn natuurlijk de gebruikers. Zij hebben voortaan de keuze aan een ruim assortiment van kwaliteitsvolle rookwaren en hoeven zich geen zorgen meer te maken over juridische vervolging.

De tweede partij is de staat Colorado. Op iedere transactie wordt een taks geheven van ongeveer 29 procent van de verkoopsprijs. Er wordt geschat dat de belasting op wiet ongeveer zeventig miljoen dollar zal opleveren. Er is vastgelegd dat de eerste veertig miljoen geïnvesteerd wordt in onderwijs.

Maar de grootste winnaars zijn wellicht de shopeigenaars, de producenten van cannabis en de fabrikanten van cannabisproducten. Zij verwachten in 2014 minstens een vertienvoudiging van de omzet. Cannabis is booming business. Een heuse nieuwe economie ontwikkelt zich rond de plant: kwekerijen, distributiecentra, shops en, last but not least, private bewakingsfirma’s die zowel shops als productiecentra in het oog houden.

Een Amerikaanse variant van legalisering

Op het eerste zicht lijkt het geval van Colorado een succesverhaal te zijn. Blowers financieren de staatskas en de gemeenschap, de economie zuigt aan en ondernemers boren op creatieve wijze een nieuwe markt aan. Het lijkt moeilijk om hier iets op tegen te hebben.

En toch schuilt er een mogelijk gevaar in het model dat Colorado heeft ontwikkeld. De achilleshiel is de commerciële dynamiek die achter de legalisering schuilgaat.

De belofte van snel geldgewin zet ondernemers er toe aan om cannabisgebruik zoveel mogelijk te populariseren. Dit gebeurt ondermeer door het aanbieden van THC bevattende soft-drinks, bonbons of brownies voor de niet-rokers.[iii] Het is de vraag of winsthonger hier niet uiteindelijk ten koste zal gaan van volksgezondheid.

The Marijuana Industry Group

Het is in ieder geval opvallend dat de goed georganiseerde lobby die luistert naar de ronkende naam Marijuana Industry Group, zijn uiterste best doet om te wijzen op de weldaden van cannabis voor de gezondheid. Afgaande op de berichtgeving op hun site zou je haast denken dat het ongezond is om niet te blowen.[iv]

In dit verband is het ook opvallend dat de lobby er heel actief voor geijverd heeft om geen wettelijke beperking op te leggen voor de THC-concentratie in de verkochte wiet.[v] Het betekent dat shops elkaar de loef zullen afsteken om de sterkste en meest potente wiet te verkopen. Nochtans wijzen onderzoeken erop dat het gebruik van te sterke wiet significant meer gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Kortom, hoewel legalisering zeker een verbetering betekent op tal van vlakken, lijkt een commerciële legalisering nieuwe gevaren voor de volksgezondheid in zich te dragen.

Uruguay vs. Colorado

Het is interessant om het Amerikaanse model van legalisering tegenover dat van Uruguay te plaatsen. Hoewel we in beide gevallen kunnen spreken over legalisering, gaat er een verschillende filosofie achter beide modellen schuil.

Voor de Uruguayaanse autoriteiten is cannabis niet zomaar een product als wel een maatschappelijk probleem. De legalisering wordt beschouwd als het meest rationele en efficiënte antwoord op het drugsprobleem. Door productie, verkoop, bezit en gebruik te reguleren heeft men zicht op de kwaliteit van de cannabis. Dit komt de gebruikers ten goede. Tevens slaagt men erin om de drugsbendes, die in hun grootste inkomsten uit cannabis halen, een hak te zetten.

Net zoals in Colorado kunnen particuliere ondernemingen in Uruguay een licentie verkrijgen van de overheid om wiet te kweken. Maar in tegenstelling tot Colorado, is de overheid in Uruguay veel sterker betrokken bij de handel en de productie.

Julio Calzada, de architect van het Uruguayaanse drugsbeleid, stelt uitdrukkelijk: “Dit is geen vrije markt. De overheid zal de gehele productie controleren en de prijs, kwaliteit en kwantiteit bepalen.”[vi]

Apotheker als dealer

Dit verschil in filosofie tussen Colorado en Uruguay uit zich ook in de wijze waarop de legalisering vorm krijgt. Terwijl je in Colorado terecht kunt in luxueuze en mooi gedecoreerde shops, moet je in Uruguay bij de apotheker gaan voor je portie wiet. De logica hierachter is dat cannabisgebruik behoort tot het domein van de gezondheidszorg en de volksgezondheid.

Bovendien dient iedere gebruiker zich ook te registreren. Op die manier kan de overheid de productie reguleren en heeft ze zicht op het patroon van gebruikers. Ze kan zo sneller ingrijpen bij problematisch gebruik en een aangepast beleid voeren inzake drugspreventie.

Het expliciet naar voor geschoven doel van de Uruguayaanse overheid is een drastische vermindering van het gebruik door legalisering en regulering. Een gelijkaardig beleid werd gevoerd voor tabak en dat heeft volgens Calzada reeds zijn vruchten afgeworpen:

“In 2005 hebben we tabaksproducten op een gelijkaardige wijze gereguleerd als cannabis nu. Het gebruik bij jonge mensen is sindsdien gedaald van tweeëndertig naar twaalf procent. Het bewijst dat regulering een bijzonder krachtig middel is.”[vii]

Volksgezondheid en economie

Het Amerikaans model en het Uruguayaans model lijken, ondanks de overeenkomsten, te vertrekken vanuit fundamenteel verschillende uitgangspunten. In Uruguay wordt de publieke dimensie van de problematiek sterk beklemtoond, terwijl Colorado eerder vertrekt vanuit het privébelang van gebruikers en ondernemers enerzijds en het financiële gewin voor de staat anderzijds.

Hoewel het te vroeg is om oordelen welke van de twee modellen het beste werkt, lijkt er toch een potentieel gevaar verbonden aan het model dat in Colorado werd ingevoerd. Door productie en distributie over te laten aan op winstmaximalisatie gerichte bedrijven ontstaat er nieuw gevaar voor de volksgezondheid: deze bedrijven (maar ook de staat) hebben er immers alle belang bij om zoveel mogelijk consumenten te creëren.

De aantrekkingskracht van het Uruguayaanse model is dat het deze spanning in belangrijke mate weet te omzeilen.


[i] Zie de website van deze shop om een idee te hebben van wat het aanbod is: http://evergreenapothecary.com/

[ii] Zie hier voor een niet exhaustieve lijst: http://www.denverpost.com/news/ci_24805230/list-colorado-recreational-marijuana-stores-open-jan-1

[iii] Zie bv. het aanbod van dit bedrijf http://dixieelixirs.com/products/family/dixie-elixirs/?age-verified=538c041ac1

[iv] Zie http://mmig.org/

[v] http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Cannabis-in-Colorado-Een-joint-en-vier-wietbonbons.htm

[vi] http://reason.com/archives/2013/12/15/the-architect-of-uruguays-marijuana-lega/1

[vii] http://reason.com/archives/2013/12/15/the-architect-of-uruguays-marijuana-lega/1

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door 7kingMeta op dinsdag 25 februari 2014

  Ik geloof dat iedere cannabis-gebruiker voor regulering te vinden is. Niet alleen omdat er wettelijke grenzen moeten komen op de THC-concentraties van cannabis, maar vooral dat er gewaarborgd wordt dat de samenstelling van cannabis eerlijk wordt geadverteerd en er toezicht komt op de productie. Cannabis-gebruikers weten niet op voorhand wat ze aankopen, en vanwege arbitraire limieten op bezit onder het huidige gedoogbeleid is cannabis met extreem hoge THC-concentraties veel lucratiever voor de producent/dealer.

  Daarbij ben ik tegen registratie van cannabisgebruikers. Er heerst nog altijd een stigma rondt cannabisgebruik, en verplichte registratie zal veel gebruik in de illegaliteit houden. Registraties zullen vooral een hekelpunt zijn bij gebruikers zonder werkzekerheid.

  • door Mia Paderevski op dinsdag 6 mei 2014

   natuurlijk is iedere cannabisgebruiker voor regularisatie te vinden,. Maar of ook iedere ouder van een verslaafde aan cannabis daarvoor te vinden is , dat is een andere vraag

 • door de aarde weent op dinsdag 25 februari 2014

  Een hoog THC gehalte is helemaal niet erg wanneer het CBD gehalte ook hoog is! CBD tempert de psychoactieve werking van THC. De gezondheidsrisico's van een THC rijke plant zijn idd hoger, het kan symptomen geven van een acute psychose en/of angst en paranoia opwekken. Maar indien het CBD gehalte in de plant ook hoog is, dan werkt deze plant zelfs als een antipsychotica, beter nog want de bijwerkingen van conventionele antipsychotica blijven weg. De verhouding van de actieve stoffen is belangrijk om een stabiel gevoel te hebben, en dat kan perfect gecontroleerd worden in een gereguleerd model. http://www.projectcbd.org/conditions/schizophrenia/

 • door overlord op woensdag 26 februari 2014

  Een legalisatie van soft drugs zal resulteren in nog meer alcohol en drugsverslaafden.Indien een verwende happy few niet meer zonder drugs kan,is er iets grondig verkeerd met onze samenleving.Het morgenland en de discotheken veroorzaken enorm lawaai en omwille van de "bewustzijnsverruiming" worden er soft en hard drugs gebruikt,. En de heren wetenschappers zouden eens de schadelijke gevolgen, ook de gehoorschade moeten onderzoeken.En toxicologisch is het een feit dat verbranding,zeker op lage temperatuur van bepaalde planten, zoals wiet, giftige koolstof-stikstof rookgassen veroorzaakt. En het is een fabeltje te geloven dat het gebruik van drugs je sexplezier zou verhogen.... Wil men nog meer stoned rijden en dodelijke slachtoffers,er zijn al te veel drank en drugsverslaafden,dan moet men maar legalisren.Het maatschappelijk draagvlak zit al aan zijn grenzen;met miljardenkosten; Een Overheid die zijn verantwoordelijkheid niet opneemt en met de armen in de lucht roept dat de strijd tegen drugs niet meer kan,,doet aan capitulatie ten koste van de burgers in een rechtsstaat. De verwende jongeren van de Sp-a,Vld, MR,Groen en Ecolo hechten meer belang aan het individualisme,dan aan de rechten van de werknemers en zien sociale rechtvaardigheid niet als een prioriteit; Het geladen woord "Links" heeft vele schakeringen. De "socialist" Emile Vandervelde heeft het alcoholisme met een wet aangepakt om de arbeiders te beschermen,dat kan nu niet meer:

 • door marccuyvers op woensdag 26 februari 2014

  Interessant hoe je het Amerikaanse model van legalisering tegenover dat van Uruguay plaatst. Zoals je aangeeft gaat er een verschillende filosofie achter beide modellen schuil. Toch heb ik enkele bedenkingen:

  Op 7 november 2000 gaven 54% van de kiezers van Colorado hun goedkeuring voor amendement 20, waardoor het gebruik van cannabis door patiënten met een schriftelijke medische toestemming werd toegelaten. Omdat cannabis onder de federale wetgeving geclassificeerd is als een Schedule I drug, kunnen patiënten hun medicijn niet verkrijgen bij de apotheek, maar wel in een soort van club, namelijk een‘dispensary’. Om een vergelijking te maken tussen Colorado en Uruguay was het beter dat je de situatie van vóór 1 januari 2014 had genomen. De raakpunten zijn veel groter dan bij de legalisatie van het recreatief gebruk. Medische cannabisgebruikers in de VS moeten zich net zoals in Uruguay laten registreren en zij dienen in het bezit te zijn van een voorschrift van een erkende arts.

  Door het linkse staatsmodel van Uruguay is het voor de overheid veel makkelijker om de gehele productie te controleren en de prijs, kwaliteit en kwantiteit te bepalen. Bovendien is in de VS cannabis niet gelegaliseerd op het federale niveau in tegenstelling tot Uruguay, waar president Mujica de wet zelf heeft ondertekend. Het is evident dat de commerciële dynamiek - die achter de legalisering van recreatief cannabis gebruik schuilgaat in de VS - in Uruguay ontbreekt. Maar ook in de VS wordt de legalisering van cannabis beschouwd als het meest rationele en efficiënte antwoord op het drugsprobleem. Ook nog even meegeven dat de apotheken in de VS en in Europa niet onder staatscontrole staan, en ook zij kiezen voor commerciële producten zoals Sativex (GW Pharma/Bayer) en ‘medicinale’ cannabis van Bedrocan, ondanks dat de meeste patiënten hun voorkeur geven aan natuurlijke cannabis.

  In je openingszin maak je gewag van de argumenten van de drie profesoren en de pleidooien van de politieke jongerenbewegingen, maar je schenkt verderop in je artikel geen aandacht aan de situatie in ons eigen land. Toch doen al meer dan 3 jaar Belgische cannabisgebruikers een beroep op inmiddels vier Cannabis Social Clubs die opereren onder het huidige gedoogbeleid. Professoren Decorte, De Grauwe en Tytgat bevelen in hun gemeenschappelijke publicatie de Belgische overheid aan om "met modellen van wettelijke regulering van cannabis te experimenteren. (…) Gebruikers kunnen ook verplicht worden om zich bij een wettelijk gecontroleerde en degelijk vergunde club of groep aan te sluiten (het sociale clubmodel). Aan het lidmaatschap van zo'n club kunnen ook allerlei eisen worden gesteld”. De Belgische CSC’s opereren onder een protocol dat is uitgetekend door ENCOD. Zij hanteren een ingezetencriterium, een minimum leeftijd, kleinschalige teelt, controle op de teeltmethode (organisch, geen stroomdiefstal, brandveilig), enz.

  In juli 2013 heeft de Nederlandse overheid aan RAND Europe de opdracht gegeven om een overzicht op te stellen van deze wereldwijde legalisatie initiatieven. Hiervoor werden de Cannabis Social Clubs in Spanje en België, de legalisering van cannabis in Colorado en Washington, en de legalisering in Uruguay, onder de loep genomen. Een link naar deze studie vindt je in het volgende artikel : http://www.dewereldmorgen.be/blogs/marccuyvers/2013/12/24/rand-studie-over-cannabis-regulering

 • door HV op donderdag 27 februari 2014

  Cannabis zal jongeren, die nu nog bang zijn om dit te roken, aanzetten om het te proberen.... Cannabis minstens is even schadekijk als gewone sigaretten! Legaliseren zal ervoor zorgen dat er geen brol meer in cannabis zal zitten, is een van de argumenten. Maar cannabis IS brol !!!!

 • door deman op zaterdag 1 maart 2014

  Ik volg al een tijdje de reportages etc gemaakt door de probihitionisten. De volgende woorden passeren de revue als het over cannabis gaat : desastreus, zeer gevaarlijk, zeer verslavend, sommige jongeren gaan er aan kapot, brol...Ik heb uiteindelijk maar één vraag. Hoe verhouden deze verzameling van negatieve connotaties over cannabis zich tegenover deze video over deze alcoholverslaving:

  Drugged - High On Alcohol http://www.youtube.com/watch?v=_dJ97Vwoup4

  Please enlighten me !

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties