Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Met dit soort politiek gaan we racisme niet ‘wegtoveren’

Samira Azabar persifleerde de Brusselbrief van VRT-journalist Riadh Bahri en stelde het racisme in haar stad Antwerpen aan de kaak. De Antwerpse schepen Liesbeth Homans (N-VA) antwoordde met een open brief. "Racisme is geen excuus om je eigen verantwoordelijkheid te ontlopen", klonk het. "De eigen verantwoordelijkheid van het beleid is blijkbaar geen prioriteit", reageert Samira Azabar.
donderdag 16 januari 2014

Beste schepen van Diversiteit Homans,

Fijn dat u mijn stuk gelezen hebt en daarbij ook reageerde, maar er moet me toch iets van het hart.

We mogen dan wel de liefde delen voor een stad waar ik naartoe ‘migreerde’ maar ik heb desondanks toch het gevoel dat we iets anders zeggen. Ik ben niet te vinden voor een neoliberaal Antwerpen waar mensen enkel tellen als ze een economische bijdrage kunnen leveren. Als sociologe kan ik ook moeilijk de verregaande individualisering onderschrijven waar alles herleid wordt tot de ‘persoonlijk succes of falen’- gedachte en er geen oog is voor structurele mechanismen en dominante ideologieën.

Als schepen van Diversiteit stelt u dat u walgt van de particuliere racistische uitlatingen maar desondanks erkent u het bestaan van het Grote Monster dat racisme is niet. Het zijn individuele uitingen maar het is geen dominante ideologie die het samenleven in Antwerpen verziekt. Het beleid slaagt er zelfs in om racisme te minimaliseren door te stellen dat de slachtoffers zelf verantwoordelijk zijn.

Wellicht hebben de slachtoffers hiertoe aanleiding gegeven? Meer nog: om racisme zelfs verdacht te maken (racisme als excuus om de verantwoordelijkheid te ontlopen). Als de slachtoffers van racisme maar voldoende inspanningen leveren: Nederlands spreken, een job hebben, zich ‘integreren’ en ga zo maar door, dan pas zal racisme in ‘doses beperkt worden’. Denkt het beleid ook dat vrouwen met een minirok zelf verantwoordelijk zijn voor het leed dat ze moeten ondergaan? Voor verkrachtingen? Als ze zich maar zediger hadden gekleed? Welk inburgeringstraject zou het beleid hen voorschrijven?

Racisme is volgens hetzelfde beleid ook relatief. Vertel dat aan de familie Achrak die hun geliefde zoon moesten begraven, aan de naasten van de toen zwangere Oulematou Niangadou. Maar ook aan de ouders van Luna Drowart, een peuter neergeschoten omdat ze op stap was met een ‘allochtoon’, en Songül Koç, een Turkse met hoofddoek die het lef had om op een bankje in haar buurt een boek te lezen. Geen enkele camera had dit kunnen voorkomen, wel een beleid dat racisme ernstig neemt.

Op basis van deze gebeurtenissen kunnen we moeilijk conclusies trekken over het aard van het beestje, hoor ik velen denken. Wetenschappelijk onderzoek is hierin alvast duidelijker: Vlaanderen is een slechte leerling wat betreft het wegwerken van ongelijkheid in het onderwijs en gelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Verder stelde Open Society Foundations in haar rapport dat discriminatie een ernstige barrière vormt voor een volledige en gelijke participatie van burgers in Antwerpen. Om nog maar te zwijgen over andere gerenommeerde instellingen die België terechtwijzen.

Vanuit ’t Schoon Verdiep kan men ook de keuze maken om hardhandig op te treden tegen deze vorm van criminaliteit die verschrikkelijke littekens achterlaat bij talrijke Antwerpenaren. Die er zelfs voor zorgt dat men kotst op Antwerpen en onze geliefde stad de rug toekeert. Misschien is een antiracismebrochure een optie? Een antidiscriminatie-ambtenaar? Of een war on racism?

Mijn brief was grotendeels ook een klacht tegen een beleid waar het individueel schuldmodel waartoe Janssens de aanzet gaf (à la 'wie faalt heeft het aan zichzelf te wijten') versterkt wordt door het huidige beleid. Dat blijft op dezelfde golflengte de zwaksten in onze samenleving viseren, de socalled ‘losers’ die er niet in slagen om van hun leven een ‘succes’ te maken volgens de neoliberale normen.

Waar ligt hierin de verantwoordelijkheid van het beleid door het al dan niet bewust polariseren en wantrouwen creeëren, door onder andere dringende medische hulp te weigeren aan mensen zonder papieren, het inschrijvingsgeld voor nieuwkomers van ‘vreemde’ origine te verhogen tot 250 euro, door dubbelzinnige informatie te verspreiden (87 procent van de steuntrekkers zijn niet-Nederlandstalig), door ‘angstig’ te worden bij het horen van Arabische muziek op oudejaarsavond, door ‘moslimterreur’ als ergste ramp sinds Hitler en Stalin te benoemen terwijl de cijfers van Europol meer dan duidelijk zijn, …

In mijn open brief wilde ik duidelijk maken dat racisme, uitgaande van wie dan ook, verregaande gevolgen heeft voor het samenleven in ons Antwerpen. Dat het beleid gezien de afgelopen jaren niet anders kan dan duidelijk maken dat het Grote Monster bestreden moet worden in plaats van excuses te zoeken voor een strafbaar feit.

Uw antwoord stelde me teleur en maakte enkel duidelijk dat de N-VA eerder voor een beleid kiest waar de eigen individuele verantwoordelijkheid centraal staat maar dat de ‘eigen’ verantwoordelijkheid van het beleid om onze stad als het ware te ‘genezen’ van een vreselijke epidemie geen prioriteit is. In dat opzicht hebt u gelijk en deel ik Ico Maly’s analyse, met dit soort politiek beleid gaan we racisme niet ‘wegtoveren’.

Samira Azabar

Deze opinie verscheen eerder op www.kifkif.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

9 reacties

 • door cdk op donderdag 16 januari 2014

  eerlijk gezegd: ik heb/krijg het hier toch wel een beetje moeilijk mee. Overeenkomstig moeilijk, zelfs, overigens overtuigd antiracist zijnde. Alles is voor verbetering vatbaar, maar ook deze opinie en stellingname, ervaar ik. Azabar noemt racisme 'het Grote Monster'. En benoemt een optie zijnde een 'war on racism'. Ik wens mevrouw Azabar zeer stellig aan te duiden dat zij niet het claimrecht heeft haar bron van pijn tot 'hét Grote Monster' te benoemen. Dat kan racisme voor hààr persoonlijk zijn, maar zij is niet de spreekbuis van het Grote Leed, die Diepste Pijn. Heeft zij er al bij stilgestaan dat er anderen zijn die 'het Grote Monster' anders invullen? Is zij daartoe beréid? Of is haar wereld daarvoor te klein? Zelfdoding, suïcidaliteit, depressie, verlies, alcoholisme, ... Allemààl Grote Monsters, mevrouw Azabar. In iéder geval 'het Grote Monster' voor wie er het meest direct mee te maken heeft! Denkt u daar maar eens, in alle bescheidenheid, diép over na. En een 'war on racism'? Iedere referentie naar een oorlog lijkt me minstens een riskante broeihaard voor het tegengestelde van het beoogde. Bewustzijn, zoveel mogelijk: dáar draait het in de allereerste plaats om. En vandaaruit ageren...

 • door Yves Ponnette op vrijdag 17 januari 2014

  Zo jammer dat mevrouw Azabar niet op onze uitnodiging inging om haar standpunt te verduidelijken in Reyers Laat.

 • door stan spada op vrijdag 17 januari 2014

  Wat een zelfbeklag. Misschien ga je er van uit dat de aanval de beste verdediging is? Ik kan ook aan zelfbeklag doen. Als moslim ben ik herhaaldelijk met de dood bedreigd door andere moslims. Als breeddenkende moslims worden wij als vijanden van de Islam beschouwd. Als oproepers tot een echte inter-religieuze dialoog en tot wederzijds respect wordt ons het zwijgen opgelegd.

  Er is een "wij" en "zij" instelling in uw reacties. Je kan wel bepaalde medestanders aan jouw kant hebben maar dergelijke houding, die, naar mijn gevoel, agressief en opportunistisch is, gaat InshaAllah geen aarde aan de dijk brengen. Het is een oproep tot verdraagzaamheid die van 1 kant, de andere kant, moet komen. Er blijkt frustratie uit, angst voor wat gaat komen. De verdraagzaamheid zal niettemin van twee kanten moeten komen. En de provocaties moeten toch ook eens kunnen ophouden langs beide kanten.

  De moslimgemeenschap dient eerst orde op zaken te stellen binnen de eigen gemeenschap voordat ze zich profileert als de redder van de Westerse maatschappij. Wie oproept tot de "juiste normen en waarden" kan misschien eerst eens even kijken of men anderen niet wil aansporen tot iets waar men zelf nog moet aan werken. Als moslims binnen de moslimgemeenschap al worden gediscrimineerd wat staat er ons dan nog allemaal te wachten. Egypte? Syrië? Als de vrije meningsuiting binnen de moslimgemeenschap een ijdel woord is dan blijft er voor de breeddenkende moslim niets anders over dan zich te verzetten tegen hen die hem/haar het spreken beletten. Vindt u ook niet?

  Moge Allah ons naar de juiste Weg leiden.

 • door Rikm op zaterdag 18 januari 2014

  "Ik ben niet te vinden voor een neoliberaal Antwerpen" - ook deze reactie is dus ingegeven door partijpolitieke overwegingen. Een zoveelste aanval tegen een partij, die verondersteld wordt neoliberaal, neo-fascistisch en racistisch te zijn, zoals in feite ook elke autochtone Antwerpenaar dat is. We hebben dat elders al tot vervelens toe moeten vernemen, vanwege degenen die walgen van Antwerpen, die kotsen op Antwerpen, sinds hun geliefde Patrick er met de staart tussen de benen tussenuit geknepen is.

  Het is niet zo, dat mensen enkel tellen, als ze een economische bijdrage leveren. Het is wel zo, dat al degenen die "een economische bijdrage leveren" het op prijs stellen, als degenen die dat niet doen tenminste binnen hun mogelijkheden een maatschappelijke bijdrage leveren. Intussen zijn er maar weinigen die gepensioneerden, gehandicapten, minder begaafden of mensen met pech hun uitkering zouden willen ontzeggen. Echter, door de toenemende fiscale druk, werkdruk, sociale druk, ... zijn degenen die "een economische bijdrage leveren" steeds gevoeliger geworden voor misbruik van het sociaal systeem. En dat misbruik is er, onafgezien van herkomst of kunne.

  "Als sociologe kan ik ook moeilijk de verregaande individualisering onderschrijven" - waarom "als sociologe"? En waarom sluit je die vaststelling aan bij je opmerking over het veronderstelde neoliberale beleid? Die individualisering is toch al bezig van in de jaren tachtig? Ik zou zelfs denken dat er vanaf het begin van deze eeuw behoorlijk wat weerwerk wordt geboden, onder impuls van crisis na crisis. "Als sociologe" zou je je daarvan bewust moeten zijn.

  "...desondanks erkent u het bestaan van het Grote Monster dat racisme is niet" - Als sociologe zou je je ver moeten houden van emotionele stijlfiguren als "Het Grote Monster". En een Roma uit Slovakije (cfr artikel in de laatste Knack) zal je wellicht uitlachen als hij of zij dit leest. Je doet het uitschijnen alsof racisme in België - enfin, in het neofascistische, neoliberale, racistische Antwerpen - geïnstitutionaliseerd is, dat men bij uitreiking van een identiteitskaart meteen ook het certificaat "racist" meekrijgt. Welnu, als sociologe, zou je beter moeten weten.

  Racisme zit in het hoofd van iedereen, ook in het hoofd van een ambtenaar, een politie-agent of een politicus, waardoor het soms lijkt of racisme onderdeel is van het beleid. Eigenlijk gaat het om xenofobie: een verdedigende reflex tegenover wie vreemd is aan de eigen directe leefwereld.

  Ik lees nergens bij Homans dat slachtoffers van racisme zelf verantwoordelijk zijn. Maar dat neemt niet weg, dat iedereen zich bewust moet zijn van de oerreflex "xenofobie", die ieder van ons in zich draagt. Iedereen zal dus nog veel water in de wijn moeten doen, alvorens dit soort spanningen uit de wereld zijn. "Gastarbeiders" zijn hier nog maar vijftig jaar. Dat is slechts een ogenblik in de geschiedenis van de mensheid. Zeker als je in overweging neemt dat een reflex van honderdduizenden jaren oud, ons nu nog steeds parten speelt.

  "Als de slachtoffers van racisme maar voldoende inspanningen leveren..." - Dat is natuurlijk niet voldoende, maar het speelt wel een rol. Eindelijk is er een generatie met buitenlandse roots, die doordringt tot de "zichtbare" maatschappij, op TV, in het theater, in de politiek of hier op dewereldmorgen.be, als sociologe... En ja, al die mensen moesten "Nederlands spreken", zich in zekere mate integreren (wat is daar mis mee? Je kan toch je deel van een samenleving niet opeisen, zonder aan die samenleving deel te nemen?) en de job, ja, die hebben ze dus. Daarmee is het probleem nog niet opgelost, maar het is m.i. de aanzet tot een evolutie, die nog wel enkele decennia zal aanslepen.

  "Denkt het beleid ook dat vrouwen met een minirok zelf verantwoordelijk zijn..." - Daar is de minijurk weer. Een kledingstuk dat door een enorme meerderheid van de bevolking sinds 1964 geaccepteerd is en geen enkele ideologische, religieuze of andere strekking verzinnebeeldt. De minijurk wordt door onze samenleving als perfect "zedig" beschouwd. Als je schrijft "als ze zich maar zediger hadden gekleed" dan spreekt daaruit een vooroordeel vanuit jouw standpunt.

  "Vertel dat aan de familie Achrak die hun geliefde zoon moesten begraven..." - Een spijtige zaak... uit 2003. En daarna nog maar eens de Zaak Van Themsche... uit 2006. Moorden door twee ontspoorde individuen, twee gevallen in een decennium, als bewijsvoering tegen een beleid dat racisme niet serieus zou nemen. "Als sociologe" zou je je moeten schamen voor zo'n zwakke argumentatie.

 • door Meera op zaterdag 18 januari 2014

  Wat zeker wel waar wat juffrouw hier zegt, is dat sommige vlamingen er om de een of andere reden van uitgaan dat er geen racisme bestaat omdat ze zelf niet racistisch zijn én dat racisme enkel bestaat tegen mensen die er heel anders uitzien (zich niet willen 'integreren') of niet degelijk nederlands spreken, etc. (ze zijn dus zelf de oorzaak van racisme). Wat een onzin. ten eerste is het niets alsof racisme jegens mensen die als niet geintegreerd worden beschouwd OK is (racisme is altijd not done) en ten tweede krijgen opgeleide, geintegreerde allochtonen die heel goed nederlands spreken en een degelijke job hebben ook nog steeds te maken met racisme. vooral als je aangeeft de islam te praktiseren wordt je vreemd bekeken. Als je je bekeerd tot christen of verklaart agnost te zijn - dan zul je meteen worden gerespecteerd. Als ik zou zeggen dat ik geen moslim (meer) ben, dan zou ik meteen aanvaard worden door mensen voor wie in een ander geval mijn overtuiging een probleem is. wel, sorry - it's not gonna happen. Ik studeer en wil werken en bijdragen aan dit vlaanderen (evenzeer mijn vlaanderen). Ik wijs op de vooroordelen van de vlaming - maar evenzeer op de hypocrisie van mijn mede-moslim. Hoort dat niet voldoende te zijn voor 'de vlaming' ? (ik veralgemeen nu) sorry, maar mijn religie geef ik dus NIET op. Ik vind niet dat ik iets heb gedaan om racisme te verdienen en toch wordt ik ermee geconfronteerd (wel maar zeer zelden goddank). Ik denk dat dat is wat juffrouw bedoelt. Ze wil worden gezien als mens die bestaat uit verschillende facetten, waar heel ons zijn niet wordt gereduceerd tot 'de moslim', 'de marokkaan' of 'de belg'. Niemand wil toch dat alles wat hij of zij doet of zegt wordt herleid naar dat ene onderdeel van de persoonlijkheid ? We zijn toch allen veel meer dan enkel zus of zo ?

  • door Rikm op zondag 19 januari 2014

   Vermoedelijk denken sommige Vlamingen zelfs nog steeds dat de aarde plat is of dat Beerschot nog ooit in eerste klasse zal spelen... Dat is inderdaad ook onzin.

   Ondertussen lijkt de idee dat racisme niet bestaat niet heel verspreid te zijn. Alleen geeft iedereen het woord de betekenis die hem of haar het beste uitkomt. Zelf spreek ik liever over xenofobie. En dat heb ik in mijn vorige tekst ook proberen te plaatsen. Racisme reserveer ik dan liever voor de Ku Klux Klan of sommige neo-fascistische paramilitaire clubjes in Rusland of sommige Oost-Europese landen.

   Een overtuiging heeft niet met "ras" te maken. Iedereen heeft bij wet het recht op vrije meningsuiting, een ideologie, een overtuiging, een godsdienstbeleving, waaruit voortvloeit dat iedereen ook het recht heeft daarover een ander gedacht te hebben en daarvan ook te getuigen. Ik zie niets in godsdienst, ik vind dat de islam - ondanks een massa brave gelovigen - als ideologie en godsdienst niets zinnigs bijdraagt tot onze samenleving, dat dit geloof, meer nog dan andere religies, zorgt voor tweespalt, voor wetenschappelijke stagnatie, voor bijgeloof, voor achterstelling van zijn gelovigen. Dat is mijn overtuiging en dat heeft met racisme niks te maken.

   Het is niet zeker dat ik je "onmiddellijk zou aanvaarden" als je geen moslim (meer) zou zijn. Maar als je je moslim-zijn op het voorplan schuift, als je een hoofddoek draagt, als een vaandel van het religieuze conservatisme, dan gun ik je dat van harte, maar dan gaan we waarschijnlijk niet te best overeenkomen. Zoals ik al helemaal niet overeenkom met gasten die een hakenkruis in hun haar laten scheren of die een t-shirtje van Sven Nys aanhebben en over niks anders kunnen praten dan de cyclo-cross...

   Maar goed, je wil religie en racisme nog maar eens door elkaar mengen, wat dus kant noch wal raakt. Je geeft je religie niet op, wat dus je goed recht is, maar dat betekent natuurlijk dat je voor vele anderen, die die religie maar niks vinden, de deur toetrekt. En die anderen hebben daartoe natuurlijk evenveel rechten als jij.

   Natuurlijk is een mens veel meer dan alleen maar Marokkaan, moslim of Belg. Maar er wordt veel te vaak vergeten dat relaties altijd beginnen met een eerste indruk. En die wordt gevormd door één - meestal uiterlijk - kenmerk. Een Marokkaan (en, sorry, dat kan dan ook een Tunesiër, een Algerijn of een Andalousiër zijn...), een witte, een dikke, een lange, een rosse, een dikke neus, een zatlap, een per definitie dom blondje, een asshole...

   Jammer genoeg, als de eerste indruk "Marokkaan" oplevert, dan maken velen meteen de associatie met al de slechte publiciteit die die term heeft meegekregen, mede dank zij de Tunesiërs, de Algerijnen en de Andalousiërs. De gevangenissen zitten er vol van, ze rammen met vijftienen een autist in elkaar voor zijn iPhone, ze kunnen zich niet gedragen in een dancing, ze verbouwen je appartement, ze spuwen naar je meisje, ze weten totaal niet hoe zich te kleden... Vul aan.

   Dat zijn vooroordelen, de brave individuele "Marokkaan" heeft daar allemaal niets mee te maken. Maar zo werkt het overal ter wereld. En het zal nog minstens een halve eeuw duren vooraleer dat allemaal achter de rug is. Enfin, laten we hopen dat ik te pessimistisch ben.

   • door Meera op zondag 19 januari 2014

    zo kunnen we uiteraard blijven leuteren over het 'woord' racisme, wat racisme is en wat niet. Just off the record, er bestaan geen verschillende menselijke rassen. Er bestaan één menselijk ras. Dan zouden we dus in feite het woord 'racisme' volledig uit onze woordenschat moeten bannen. Als dat u gelukkiger maakt zal ik dat dan voortaan doen. Laten we het 'fenomeen' dan maar benoemen met het woord discriminatie. Wel - in tegenstelling tot u - vind ik dat mensen achterstellen op basis van hun overtuiging wél discriminerend is. Of was dat niet wat u bedoelde ? U mag uiteraard vinden dat religie achterlijk en onnozel is - dat is uw recht en u moet desnoods met spandoeken zo u wil 'de islam is achterlijk' op straat kunnen marcheren - dit behoort tot het recht op de vrije meningsuiting en dat recht is voor mij heilig. Wel wil ik u wijzen op het gevaar van het doortrekken van die redenering. Wie een bepaalde ideologie of overtuiging als achterlijk bestempeld en geen minimum aan respect weet op te brengen voor een persoon die die overtuiging met trots uitdraagt (het mag niet te duidelijk zijn als ik u goed begrijp) zal bijgevolg minder moeite hebben om in een tweede fase de aanhangers van die ideologie als 'achterlijk' te beschouwen. En zo zijn we vertrokken. Het minderwaardig achten van een bepaalde groep is dan niet ver weg. Het demoniseren van 'de gelovige', 'de ongelovige', 'de communist' of 'de liberaal' is in onze geschiedenis altijd het gevolg geweest van bovenstaand proces. Wanneer je een gehele ideologie (die trouwens ook nog eens verschillende stromingen heeft - in het geval van de islam ook nog eens zonder hiërarchie) verafschuwt, ze als idioot beschouwt, dan zal je na verloop van tijd onbewust de aanhangers van die ideologie lager dan je zelf plaatsen. Ik zeg onbewust. Er is geen actieve discriminatie nodig om dit idee te consolideren. Heel wat genocides uit onze geschiedenis (zeker zo bij de holocaust en ook wat er in srebrenica is gebeurd) gebeurden door een grote dosis onverschilligheid van de mensen. Het is niet per se zo dat actieve haat geleidt heeft tot die schanddaden waar we niet graag aan herinnerd worden. Dat is het gevaar van het 'als achterlijk beschouwen' van een overtuiging. De nazis beschouwden het Jodendom, het Bijbelpurisme (getuigen van Jehova) en het communisme ook als minderwaardige ideologieën. (ik wil u zeker niet vereenzelvigen met de nazi's - versta me aub niet verkeerd) Ik haal dit voorbeeld gewoon aan om aan te tonen waartoe onze arrogantie en zelfverheerlijking (ONZE beschaving, WIJ zijn tenminste seculier, etc.) kan leiden.

    "Maar als je je moslim-zijn op het voorplan schuift, als je een hoofddoek draagt, als een vaandel van het religieuze conservatisme, dan gun ik je dat van harte, maar dan gaan we waarschijnlijk niet te best overeenkomen. Zoals ik al helemaal niet overeenkom met gasten die een hakenkruis in hun haar laten scheren of die een t-shirtje van Sven Nys aanhebben en over niks anders kunnen praten dan de cyclo-cross"

    Het feit dat u de hoofddoek ziet als een teken van conservatisme, terwijl vrouwen de hoofddoek dragen om uiteenlopende redenen, bewijst zowaar wat ik net heb gezegd. U reduceert een persoon tot een uiterlijk kenmerk, terwijl die persoon veel meer is dan haar hoofddoek. Dit vind ik zeer vreemd. En waarom zou u dan niet kunnen overeenkomen met hij of zij ? U discrimineert dus wel degelijk op basis van overtuiging. Een een hoofddoek dragen vind ik toch niet vergelijkbaar met hakenkruisen in je haar laten scheren. En dat is dan al weer helemaal niet te vergelijk met een über-fan van Sven Nys ! U gaat dus verder dan overtuiging, u discrimineert ook op basis van interesses - als ik het goed begrijp ? Ho maar, in mijn geval zou ik dan zeker niet overeen kunnen komen met mijn moeder, die als amateurbioloog over niets anders kan praten dan orchideeën, bonsaï's, en welke zeldzame plant enkel overleeft in combinatie met een welke bacterie (waar ik dus helemaal NIET in geïnteresseerd ben)

    en wat DEZE uitspraak van u betreft : " dat dit geloof, meer nog dan andere religies, zorgt voor tweespalt, voor wetenschappelijke stagnatie, voor bijgeloof, voor achterstelling van zijn gelovigen"

    Ik vind het spijtig dat u er zo over denkt, als u ook maar enig idee zou hebben van hoe divers de wereldwijde moslimgemeenschap is zou u een dergelijke uitspraak (die ik - excuseer - achterlijk vind) niet gedaan hebben. Zie bijvoorbeeld "lifeofamuslimfeminist" op buzzfeed, naar aanleiding van een hele discussie die werd gehouden op twitter.

   • door Tine Kalis op zondag 19 januari 2014

    "Ik zie niets in godsdienst, ik vind dat de islam - ondanks een massa brave gelovigen - als ideologie en godsdienst niets zinnigs bijdraagt tot onze samenleving, dat dit geloof, meer nog dan andere religies, zorgt voor tweespalt, voor wetenschappelijke stagnatie, voor bijgeloof, voor achterstelling van zijn gelovigen. Dat is mijn overtuiging en dat heeft met racisme niks te maken.". Het probleem hier is dat u vertrekt van uw invulling, idée fixe van de Islam. Ik ken genoeg moslims wier godsdienst wel degelijk bijdraagt aan het samenleven. Voor sommige Moslims zijn dit de slechten, voor anderen de goeden. Het wordt tijd dat men afstapt van de kretologie van De Islam. Er is geen Islam, er is een Islam en er zijn er nog andere. Het zou u sieren om toe te geven dat u werkelijk geen benul heeft van Islam. Als u vertrekt van uw eigen beeld van de Islam (uw "eerste" indruk, uw "slechte publiciteit"), is dat wel degelijk racistisch. En dit bij volle verstand!

 • door Selis op dinsdag 21 januari 2014

  Knap Rikm! Blij uw strak-rationele vertoog nog eens te mogen lezen! Waar is de tijd!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties