Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Begrijpt Eurocommissaris Karel De Gucht het TTIP wel?

Begrijpt Eurocommissaris De Gucht de alarmkreet wel van Bart Staes (Groen!), betreffende het nakend handelsverdrag tussen de EU en de VS? Zijn antwoord in De Morgen van 20 december toont aan dat hij daar heel anders over denkt dan de critici van dit verdrag.
zaterdag 21 december 2013

De Gucht zegt over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) : “Over ons Europees maatschappijmodel en de Europese wetten wordt niet onderhandeld” (…) “we zorgen ervoor dat de nationale autoriteiten hun vrijheid om wetten te maken volledig behouden”. 

De Tijd brengt in zijn weekendeditie van 21-21 december een paginabreed interview met De Gucht, waar hij herhaalt: “…onze bestaande wetgeving, en daarover onderhandelen we dus niet”. “…gewoon de handel en investeringen gemakkelijker maken binnen hun (EU en VS) wetgeving”. “…ggo producten…sommige zijn in de EU verboden. Die wetgeving blijft van kracht”.

Een internationaal verdrag moet echter door de ondertekenende landen toegepast worden. Dat betekent een groot aantal concrete wijzigingen in de wetten en regelgeving. Waarvoor zou anders zo’n verdrag dienen, indien er niets moet veranderen? (in een tekst van de TTIP men spreekt van “regulatory coherence” en “regulatory cooperation”).

Het cruciale punt is, dat het verdrag voorrang zal krijgen op onze wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten en sociale verworvenheden, zoals dat al het geval is met de verdragen van de EU. Toen lang geleden het stichtingsverdrag werd ondertekend, was er alleen sprake van vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen.

Op grond daarvan, hebben, generaties later, meerdere vonnissen van het Hof van Justitie nationale sociale wetgeving en cao’s in concrete gevallen ondergeschikt verklaard. Zie ondermeer de uitspraken in vier processen: Laval-Vaxhom; Viking; Rüffert; Luxembourg[1]. Hadden de vroegere ondertekenaars uit 1957 dergelijke ontwikkeling voorzien? Vele politici ongetwijfeld niet.  

Trouwens, De Gucht schrijft zelf dat de zogenoemde ‘bescherming van investeringen’ van buitenlandse bedrijven een gangbare praktijk is in honderden internationale verdragen (die dan 'vrijhandelsakkoorden' worden genoemd – newspeak die de gevolgen verdoezelt). Die bescherming laat achteraf toe, nationale of zelfs Europese loonnormen, belastingen, ontslagrecht, milieubescherming, gezondheid, en vele andere wetten, te betwisten en ondergeschikt te maken – telkens een investering geschaad wordt, omdat de nettowinst eronder lijdt.

Het is zelfs niet nodig dat daarover onderhandeld is. Het volgt logisch uit het principe dat een internationaal verdrag voorrang heeft op een nationale wet. ‘Bescherming van investering’ is een heel breed begrip, en het wordt niet zonder reden ingeschreven in een verdrag.

Een laatste vraag is of EU-commissaris voor handel Karel De Gucht dit nu al dan niet weet/begrijpt. Waarschijnlijk wèl maar dat maakt geen deel uit van zijn opdracht. Hij verwijst nadrukkelijk naar de rol van de 28 nationale ministers van handel. Dit betekent in andere woorden dat die maar moeten uitmaken welke gevolgen het verdrag heeft voor hun land. Ministers van Handel zijn echter niet bezig met de vrijwaring van de arbeidsvoorwaarden en andere sociale aangelegenheden. Zo wast iedereen zijn handen in onschuld.

Hopelijk gaan de Euro-parlementsleden van Groen en de sociaal-democraten de kat de bel aanbinden. Al blijkt niet uit de persberichten van de sociaal-democratische fractie, dat ze het daar begrepen hebben. Het is niet omdat arbeidswetgeving niet onderhandeld wordt, dat ze veilig is[2].

De Europese vakbonden zijn zich daarentegen wèl bewust van de gevaren van het verdrag. De Confederatie van Europese vakbonden eist dat de rechten van werkenden deel uitmaken van het verdrag, zodat ze overal dwingend kunnen opgelegd worden – een ijdele hoop uiteraard.

De secretaris van de Confederatie, Judith Kirton-Darling, geeft nog een ander voorbeeld: kankerverwekkend asbest. Dat is nu verboden in de EU, maar is vrij vrij in de US. Hoe gaat het TTIP dat behandelen? Men heeft al getracht dit Europees verbod te betwisten in de Wereldhandelsorganisatie (WTO)[3].  

Voetnoten

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

17 reacties

 • door Frank Roels op zondag 28 september 2014

  Claims van tabaksgigant Philip Morris tegen de Uruguayaanse Staat, en tegen Australië, wegens zijn anti-rook beleid! Ping An tegen de Belgische Staat (over Fortis). Vattenfall tegen Duitsland, over de sluiting van kerncentrales. Vetpot voor advocaten. Terecht gebruikt Jesse Frederiks de term “investeringsverdragen”, in plaats van het bedriegelijke “handelsverdragen”. Ze werden op grote schaal afgesloten zonder dat de regeringen en parlementen beseften hoe ze hun soevereiniteit afstonden, met de gevolgen in de toekomst: https://decorrespondent.nl/504/Hoe-investeringsverdragen-de-democratie-uithollen/27861798888-79723dd1

 • door Frank Roels op vrijdag 10 oktober 2014

  (nieuws 10 oktober 2014) Internationale actie tegen TTIP: https://www.facebook.com/alliance192012 - Een fantasie, maar met juiste achtergrond, hoe de multinationals ons leven kunnen overnemen, gebruik makend van internationale verdragen die kracht van wet hebben: http://michelcollon.info/TTIP-ou-Tentative-Terroriste-des.html?lang=fr

 • door Frank Roels op woensdag 4 februari 2015
 • door Frank Roels op zaterdag 3 mei 2014

  Regeringen voor rechtbank vervolgd door privé bedrijven: Vattenfall valt Duitsland aan omdat het besliste de kerncentrales te sluiten; Veolia, Frans water- en afvalbedrijf, vervolgt Egypte over de verhoging van de minimumlonen. ("vermogende bedrijven hollen de democratie uit". "Hold-up à Bruxelles", boek van José Bové, EP verkozene en terug kandidaat voor de groene fractie. De Morgen 2/5/2014).

 • door B JP Indigno op zondag 22 december 2013

  is dat terwijl er in de media in België geen vuiltje aan de lucht was, het TTIP wel afgekraakt werd door George Monbiot in The Guardian, en De Gucht daar zelfs op repliceerde in een Op-Ed. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/18/wrong-george-monbiot-nothing-secret-eu-trade-deal Noteer ook het weerwerk van Monbiot in de commentaren.

  Van het geheel niks te merken in de traditionele media. Het is wel heel erg duidelijk dat we hier dom gehouden worden. Niet op DWM natuurlijk, maar elders.

  • door Kristof Decoster op zondag 22 december 2013

   Ik liet de hoofdredactie van De Standaard donderdagmorgen weten dat ik hun coverage van het TTIP en de acties in Brussel ondermaats vond - met o.m. een hoofdrol voor Danny Smaghe van Touring - en verwees daarbij naar de reactie van De Gucht in de Guardian op het stuk van Monbiot. Ik wacht een paar dagen later nog altijd op het eerste serieuze artikel over TTIP in de krant. Dan doen DM (opiniestuk van Staes en co) en de Tijd het blijkbaar toch een stuk beter.

   Hoop dat ze daar bij De Standaard eindelijk wakker schieten. Ik weiger nog altijd te geloven dat we doelbewust dom gehouden worden door onze kranten. Denk eerder dat ze menen dat het commercieel niet loont om dit soort complexe thematiek grondig te coveren. Nee, dan liever de zoveelste analyse van de strategie van De Wever in de aanloop naar 2014.

   Fyi - http://international.cgdev.org/blog/dealing-big-tobacco-bullies-part-2-trade-and-investment-angle maken een iets positiever inschatting van de EU approach, in de context van een ander handelsakkoord. Op het ITG was deze week David Price dan weer bijzonder negatief over het TTIP (en hij gaf een gedetailleerde oplijsting van wat de risico's zijn, content-wise ); mijn human rights collega's vinden dat het intransparante proces van onderhandelingen voeren alvast een schandaal is.

   • door froels op zondag 22 december 2013

    Dank Bart en Kristof, voor deze bijkomende info. Waarover heeft De Gucht het, in zijn antwoord in The Guardian, met: "The UK has benefited, with 15 British companies launching cases under investment agreements in the last five years." ? Bij het artikel over de tabaksindustrie, schreef ik een commentaar. De commerciële bedrijven hebben een blijvend financieel belang om elke hindernis voor een markt (gezondheid, arbeidsvoorwaarden...) te bestrijden. Regeringen daarentegen, hebben wisselende meerderheden, en in alle parlementen zetelen overtuigde verdedigers van de bedrijfswereld. Om zich voor een rechtbank te verdedigen tegen een claim, is geld en politieke wil vereist. Een kleine wijziging in de politieke machtsverhoudingen, en zeker de campagnes van de commerciële media (betaald door de firma's), zullen bepalen of een regering die strijd wel wil voeren. Beter een schikking of een belofte van 100 jobs, in ruil voor een versoepeling van de wetgeving...

    • door B JP Indigno op zondag 22 december 2013

     via uw link naar De Morgen. Hij vermeldt het onderhandelinsgdocument van de EU, dat hij "wel zou willen vrijgeven".

     Even Karel een handje helpen: draft van onderhandelinskader http://www.humanite.fr/sites/default/files/pdf/2013/huma_internet_2013-05-18_texte_commission1_0.pdf

     Lode Vanoost heeft er een analyse van gemaakt, maar veel van de teksten zijn voor ruime interpretatie vatbaar, en er staan ook geruststellende passages in. Je moet denk ik naast die praat voor de vaak kijken en bijvoorbeeld ISDS beschouwen. Dat is afdwingbaar hé, en dat wordt ook gedaan. Het is naar dergelijke zaken dat de Gucht verwees in The Guardian - zo van "ja maar, zo grote bedrijven die staten kunnen dagvaarden voor een tribunaal van zakenadvocaten, dat is ook goed hoor! Bedrijven van bij u hebben dat ook al gebruikt!" Hoera! En daarom gaat het zo gewéldig in de UK.

     Alleen al de betrokken gebieden (die dus met veel meer dan vrije handel te maken hebben) stemmen al tot nadenken, en verder is je lezing afhankelijk van hoeveel je er op vertrouwt dat de Europese Commissie de wil van het volk wil weerspiegelen. Geveven het schandalig straffen van de zuid-europeanen voor een bankencrisis die niet de hunne was, is mijn vertrouwen nihil, maar goed.

   • door Le grand guignol op zondag 22 december 2013

    U schrijft: "Ik weiger nog altijd te geloven dat we doelbewust dom gehouden worden door onze kranten."

    Dat "dom gehouden worden" is voor een deel onbewust en voor een deel bewust. Er zullen zeker journalisten zijn die zich van geen kwaad bewust zijn en bijgevolg nieuwsfeiten verslaan vanuit een neoliberale invalshoek omdat die invalshoek hegemonisch is - voor vele journalisten is het de evidentie zelve. Anderzijds worden journalisten ook onbewust beïnvloed als een gevolg van de eigenheid van de commerciële media: wie tegen de belangen van de investeerders ingaat loopt het gevaar die investeerders te verliezen, marktaandeel te verliezen en individuele journalisten dreigen hun job te verliezen (cf. "Propaganda Model" van Herman & Chomsky). Maar, media en journalisten worden ook actief beïnvloed via neoliberale denktanks - waar ze zelf lid van zijn - en de betreffende mediagroepen en journalisten zijn zich daar maar al te goed van bewust (bv. Van Overtveldt). Die laatste piste, die de twee voorgaande geenszins uitsluit, werd uitgewerkt door Mirowski (2013:41 ev. - met betrekking tot het "Neoliberal Thought Collective"). Terzijde: zie ook mijn reactie onder http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/22/hoeso-geen-ruimte-voor-hogere-taksen-op-vermogens-juist-wel

    * Mirowski, P. (2013). Never let a serious crisis go to waste: How neoliberalism survived the financial meltdown. London, UK: Verso. [http://www.versobooks.com/books/1416-never-let-a-serious-crisis-go-to-waste ; http://www.versobooks.com/blogs/1461-why-do-neoliberal-economics-still-dominate-in-a-post-recession-world-philip-mirowski-on-bbc-radio-4-thinking-allowed]

   • door Kikker op maandag 23 december 2013

    U schrijft : "Ik weiger nog altijd te geloven dat we doelbewust dom gehouden worden door onze kranten." Tot zover uw citaat. Ik moet u werkelijk wakkerschudden om te zeggen dat het inderdaad de bedoeling is van Verschillende kranten o.a. De Standaard. om haar lezers dom te houden. Wanneer ik terug denk aan de berichtgeving over het akkoord dat afgesloten werd tussen de 6 partijen, het Vlinderakkoord, is er nooit een negatief woord daarover gesproken in De Standaard. Gelukkig waren er lezers die informatie hadden uit andere kranten. Wanneer er in de fora gediscuteerd werd over het Vlinderakkoord werden alle commentaren die negatief waren, zonder meer geschrapt.

  • door Frank Roels op woensdag 2 november 2016

   De claim van 2 miljard tegen de Belgische Staat door Chinese verzekeraar Ping An in de Fortis zaak, kostte 3,55 miljoen aan advocatenhonoraria e d, zie http://www.tijd.be/nieuws/archief/Factuur_Ping_An_rechtszaak_loopt_voor_Belgie_al_op_tot_3_5_miljoen.9734430-1615.art?highlight=ping%20an%20fortis De rechtbank wees de claim af omdat Ping An de verkeerde datum van het handelsverdrag met China had vernoemd. http://www.tijd.be/nieuws/archief/Belgie_ontsnapt_door_gelukkig_toeval_aan_Fortis_miljardenclaim.9638328-1615.art?highlight=ping%20an%20fortis

 • door froels op zondag 22 december 2013

  http://www.no-transat.be/actus In 2012 werd een officiële volksraadpleging over het TTIP gehouden door de EC. Daar hoorden we in de grote media niets over. Wie zou iets ingestuurd hebben?

 • door RH op zondag 22 december 2013

  1/ De EU zal niet kapotgaan als ze geen vrijhandelsakkoord heeft met de VS. Omgekeerd is het goed mogelijk dat de EU onwerkbaar, onbestuurbaar, onleefbaar en arm wordt door zo'n vrijhandelsakkoord. De inmenging van de VS in Europa is al groot genoeg: De VS zijn een bezetter van een gedeelte van West-Europa sedert WO II ter bescherming tegen de Sovjet-Unie. Dat was nooit ergens voor nodig. Na een vrijhandelsakkoord zal het EU-bestuur niet zetelen in Brussel maar in Washington.

  2/ De VS zijn een onbetrouwbare partner wat betreft vrijhandelsakkoorden. Die zijn vaak desastreus voor de tegenpartij, wat de geschiedenis leert.

  3/ De EU en de VS zijn zeer verschillend. De VS is ggo, milieu, zwakke vakbonden, geen cao, geen sociale zekerheid. De VS economie kan niet werken voor iedereen want te neoliberaal: privatiseren- dereguleren- besparen. De Grote Multinationale Ondernemingen (GMO) zijn in de VS nog meer de baas dan in de EU, een gemilitariseerde staat die zich gedraagt als de eigenaar van de aarde. Ze hebben wel een effectieve geldtransferunie tussen de staten. Zoiets hebben de staten van de EU, onder andere Duitsland, nog niet geaccepteerd.

  4/ Het EU/Merkel/Rehn-bestuur loopt aan de leiband van de GMO. Die zijn de enige entiteiten waar het om gaat in de economie en ze moeten door alles en iedereen gediend worden. Mens, milieu en de overheden zijn grondstoffen, wegwerpartikelen, slaven. De EU moet een goedkope werkplaats worden ten bate vd exportwinst van de GMO door de afbouw/afbraak van sociale zekerheid, lonen, werknemersrechten en democratische besluitvorming ten koste van de interne koopkracht in de EU, van consumenten, zelfstandigen en KMO/MKB. Middelen daarvoor zijn de six pack, onder andere de begrotingscontrole en het ESM. Daarvan zijn de meeste burgers zich niet bewust want de nationale regeringen en de media hebben weinig belangstelling voor de EU, het aantal bij de EU geaccrediteerde journalisten is de laatste jaren teruggelopen van meer dan 1000 naar enkele 100den.

  5/ Een vrijhandelsakkoord VS-EU gaat in dezelfde richting, alleen de GMO profiteren ten koste van alle anderen.

  6/ De Europese Commissie, de Raad en het Parlement geven geen blijk van grote bekwaamheid als het over macro-economie gaat, integendeel. Merkel bijvoorbeeld wijt de 'eurocrisis' aan overheidsschuld, die al altijd een goede belegging was. De crisis is een gewone economische overcapaciteit zoals in 1929. Daarmee rekening houdend mag men aannemen dat de Europese Commissie de gevaren niet ziet, onder andere dat een verdrag voorgaat op de nationale wetgeving.

  - bijvoorbeeld de ISDS Investor State Dispute Settlement conflicten tussen een verdrag en -nieuwe- nationale wetgeving, - bijvoorbeeld dat nationale wetgeving kan weggeveegd worden door een inderhaast en in het verdoken gesloten verdrag.

  Dat zo'n verdrag achteraf moet goedgekeurd worden door de parlementen is geen argument want dan is het alles of niets, zo'n werkwijze heeft haar eigen dynamiek. Sommige landen weigeren ISDS-bepalingen op te nemen in verdragen, onder andere Australië. ISDS stellen de GMO boven de staten. Karel De Gucht is een voorstander van ISDS.

  7/ De onderhandelingen gebeuren te veel in het geniep, er is geen overleg met de 28+1 parlementen.

  8/ De Europese Commissie schat dat de werkgelegenheid zal toenemen met 0,5%. Een dergelijk resultaat valt binnen de foutmarge en is dus als schatting zinloos. En hoeveel jobs zullen verloren gaan bij KMOs door het feit dat de monopolies van de GMO toenemen?

  9/ De EU heeft niet meer maar minder vrijhandel nodig. Er zijn bijvoorbeeld invoerrechten nodig op goederen uit landen zonder sociale zekerheid en milieuwetgeving. Dat omvat dus voor een gedeelte de goederen uit de VS.

  10/ Er zijn dus geen redenen om verder te gaan met een vrijhandelsakkoord VS-EU.

 • door froels op zondag 22 december 2013

  In 1990 mislukte een eerste poging om door een multilateraal verdrag de “rechten van ondernemingen” op te leggen aan naties: http://www.no-transat.be/plus-infos/ami-qui-nous-veut-mal-vous-connaissez Okt 2013: zeer belangrijk rapport: concrete voorbeelden van de 514 processen van bedrijven (“investeerders”) tegen 95 staten (eind 2012): http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/ptci-declaration-droits-entreprises.pdf

 • door froels op dinsdag 21 januari 2014
 • door froels op vrijdag 24 januari 2014

  81 aanhoudingen op 19-20 december

  De betogers tegen het begrotingsverdrag, het austeriteitsbeleid en het handels- en investeringsverdrag met de VS, kregen met de politie te doen. Die gaf aan de kranten en rtbf de boodschap door, dat het om anarchisten ging. Filmen werd verhinderd. Zie:

  www.d19-20.be videos met betrekking tot Alliantie D19-20 : https://www.youtube.com/watch?list=UU-2G-Eo5_ZrVOAiWJQTw9GA&v=HDyFYt1Yn0A

  Nationale et internationale actualiteit over Alliantie D19-20:

  http://www.rebelmouse.com/D1920 Indymedia Bruxelles : https://bxl.indymedia.org/spip.php?page=theme&id_mot=56

  Wat de grote media schrijven:

  http://www.lalibre.be/actu/international/sommet-europeen-dislocation-du-cortege-des-manifestants-52b2fe733570105ef7d80f66 ("activistes de la mouvance anarchiste") ; http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20131220_00407250 ("activistes de la mouvance anarchiste"); http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/sommet-europeen-79-arrestations-dans-la-mouvance-anarchiste-52b31d3d35701baedaa46865 ("arrestations dans la mouvance anarchiste") http://www.lesoir.be/385144/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2013-12-20/sommet-europeen-79-arrestations-administratives-et-3-arrestations ("activistes de la mouvance anarchiste") http://www.rtl.be/info/monde/europe/1056506/sommet-europeen-79-arrestations-administratives-et-3-arrestations-judiciaires ("activistes de la mouvance anarchiste")

 • door froels op vrijdag 28 februari 2014

  Kort en overtuigend, het gaat NIET over vrije handel: http://www.social-europe.eu/2014/02/ttip/

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties