Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Israëlische bezetting van Palestina: tijd van dure eden en mooie woorden is voorbij

Bart Staes, Europarlementariër voor Groen, schreef een open brief aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Hierin roept hij Reynders op de daad bij het woord te voegen en onmiddellijk elke mogelijke steun aan de Israëlische bezetting, de Israëlische mensenrechtenschendingen en aan het bouwen van illegale nederzettingen stop te zetten.
dinsdag 12 november 2013

Mijnheer de minister,

U hebt de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Zelf verbleef ik er twee weken geleden een aantal dagen. Bent u bereid uw ervaringen te toetsen aan de mijne?

Tijdens mijn bezoek sprak ik er met vertegenwoordigers van de VN, met mensenrechtenactivisten en met Israëlische staatsburgers die zeer bekommerd zijn om het onrecht dat de Israëlische staat het Palestijnse volk aandoet. De week voor uw bezoek liet Israël 26 Palestijnse gevangen vrij maar van de weeromstuit besloot de regering bijna 1500 nieuwe woonheden op Palestijns grondgebied bij te bouwen.

De kolonistensaga gaat onverminderd voort. Ik ben blij met uw prompte reactie die de aangekondigde bouw van deze nieuwe wooneenheden ‘betreurt’. U stelt terecht dat de nederzettingen ‘illegaal’ zijn en een obstakel vormen voor vrede. Het zijn mooie woorden.

De daad bij het woord

Het wordt tijd om de daad bij het woord te voegen. En dat is een oud zeer van het Belgische en Europese beleid tegenover de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.

Uw bezoek mag niet zonder gevolgen blijven. U moet kennis nemen van de harde realiteit.

Tijdens mijn bezoek heb ik het zelf aan de lijve ondervonden. Het Palestijnse volk wordt onderdrukt op de meest schandalige wijze. De Israëlische bezetter schendt dag aan dag de mensenrechten op Palestijns én Israëlisch grondgebied.

Palestijnse gronden en natuurlijke rijkdommen worden steeds openlijker geannexeerd. Huizen en nutsvoorzieningen worden vernietigd en vele Palestijnse gezinnen worden gedwongen verplaatst. Palestijnen van de Westoever worden berecht in militaire rechtbanken en kunnen voor zes maanden vastgehouden worden zonder aanklacht.

En er is de regelrechte schande van de muur, een kilometer lang bouwwerk at Palestijns grondgebied inpikt en het samen-leven van Palestijnen onmogelijk maakt. Daarbovenop is er het complexe netwerk van 522 checkpoints en wegbelemmeringen dat de bewegingsvrijheid van de Palestijnse burgerbevolking beperkt.

Bent u tijdens uw bezoek zelf eens gaan aanschuiven rond 5 uur’s ochtends bij checkpoint C300 op de overgang tussen Bethlehem en Jeruzalem? U zou uw ogen niet kunnen geloven: de vernedering, het tijdverlies, de pesterijen.

Maar ook in Gaza is de werkelijkheid rauw. Het is de grootste openluchtgevangenis ter wereld, met alle humanitaire gevolgen van dien.

De jongste 25 jaar is het aantal ‘kolonisten’ op de Westelijke Jordaanoever verdriedubbeld tot meer dan 500.000 personen: een manifeste schending van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving.

Prietpraat? Lees er dan de rapporten op na van de VN-Mensenrechtenraad, OCHA, UNICEF, Human Rights Watch en Amnesty International. Maar ook Israëlische organisaties zoals Peace Now, B’tselem, Breaking the Silence en ICAHD klagen de toestand aan.

België is medeplichtig

België is medeplichtig aan dit alles. U en uw medeministers blazen allen warm en koud over het Israëlische nederzettingenbeleid. Erger nog: ons land draagt actief bij aan de instandhouding van de Israëlische bezetting.

Mag het gezegd? De Belgische regering is samen met de Franse staat hoofdaandeelhouder van de Dexia Holding. Dexia Israël is betrokken bij de financiering van allerlei projecten in de nederzettingen.

België laat nog steeds na producten afkomstig uit de bezette gebieden duidelijk te labelen, opdat de consument tenminste een duidelijke keuze heeft al dan niet producten ‘Made in illegal Israeli settlements' te kopen of te weigeren.

België is ook een belangrijke leverancier én afnemer van de Israëlische defensie-industrie. Belgisch militair materiaal en wapens worden ingezet in Oost-Jeruzalem, de Westoever en Gaza. België ondersteunt die defensie-industrie via gemeenschappelijke universitaire onderzoeksprogramma's en de aankoop van Israëlisch militair materiaal.

Tegelijk geniet Israël van een preferentiële behandeling in het kader van het EU-Israël Associatieakkoord.

Onmiddellijke actie is mogelijk

Mijnheer de minister, mijn vraag aan u is klaar en duidelijk.

Durft u nu eens eindelijk luidop zeggen dat uw regering elke mogelijke steun aan de Israëlische bezetting, de Israëlische mensenrechtenschendingen en aan het bouwen van illegale nederzettingen in bezet gebied stopzet? Onmiddellijke actie is mogelijk: een verplichte labelling van nederzettingenproducten is een belangrijke eerste stap, waarna zelfs een volledig handelsembargo tegen dergelijke producten kan als Israël volhardt in de onderdrukking van het Palestijnse volk.

De Dexia-top moet luidop verzekeren dat ze elke betrokkenheid bij de financiering van de expansie van illegale nederzettingen, op welke manier dan ook, stopzet. Een militair embargo (gericht tegen de import en export van militair materiaal en wapens en samenwerkingsverbanden met de Israëlische defensie-industrie) moet een einde maken aan de medeplichtigheid van België en Europa aan de bezetting van de Palestijnse gebieden.

De volledige toepassing van de nieuwe Europese richtlijnen met betrekking tot de uitsluiting van ‘nederzettingenbedrijven’ van Europese beurzen, prijzen en financiering door Europees onderzoeksgeld vanaf 1 januari 2014 is eveneens cruciaal. Elke poging tot afzwakking of uitstel ervan moet tegengehouden worden.

Ook de handelsrelaties met Israël dienen herijkt. Zolang Israël het internationaal recht en de internationale mensenrechtenwetgeving schendt moet het Associatie-akkoord opgeschort worden.

Dit is heus geen revolutionaire gedachte. Het is enkel het in de praktijk brengen van artikel 2 van het akkoord, dat stelt dat alle “relaties tussen de partijen gebaseerd zullen zijn op het respecteren van de mensenrechten (…), dewelke een essentieel element uitmaken van deze overeenkomst”.

Ook artikel 10A van het Verdrag van Lissabon stelt dat “het gedrag van de Unie op de internationale scene geïnspireerd zal zijn op de principes van de universaliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten, fundamentele vrijheden, respect voor menselijke waardigheid, gelijkheid en solidariteit en respect voor het internationale recht”. Het Israëlische beleid in de Palestijnse gebieden is een duidelijke schending van beide artikels.

De tijd van dure eden en mooie woorden is voorbij. De klok tikt ongenadig voort in de bezette Palestijnse gebieden. Weldra blijft er weinig over om überhaupt nog over te onderhandelen. België kan en moet een rol spelen in het beëindigen van de illegale bezetting van Palestina.

U hebt twee keuzes. Ofwel zorgt uw bezoek voor wat slecht theater. Ofwel kiest u voor duidelijkheid en toegewijdheid aan het internationale recht. Aan u de keuze.

Bart Staes

Bart Staes is lid van het Europees Parlement voor Groen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

 • door samir op woensdag 13 november 2013

  De Europese Unie gaat vanaf januari 2014 de Joodse nederzettingen in Yesha (Judea en Samaria) alsook Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte boycotten. Hoewel is afgesproken dat alleen via directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen een Palestijnse staat tot stand mag komen, probeert de EU via een boycot Israël te dwingen de West Bank (Judea en Samaria) en Oost-Jeruzalem op te geven, we zullen met argusogen deze zaak volgen, en zien of de unie haar " beloftes" waarmaakt,...

  Hoe ziet de EU richtlijn t.a.v. de Joodse nederzettingen en Oost-Jeruzalem eruit?

  De EU erkent volgens het internationaal recht NIET de Israëlische soevereiniteit over de gebieden die Israël in 1967 heeft veroverd. Deze 'bezette' gebieden zijn: de Golan Hoogvlakte, de Gazastrook, Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem. De EU erkent geen andere 'grenzen' van vóór 1967 tenzij Israël en de Palestijnen grondruil overeenkomen. De EU richtlijn betreft niet de Palestijnse entiteiten.

  Over het algemeen beschouwen commentatoren het conflict als hopeloos en onoplosbaar. Sommige insiders denken daar anders over. Neem Amos Oz, een bekende Joodse schrijver van romans over het conflict. Volgens hem zijn beide partijen de uitputting nabij. Binnenkort hebben ze geen trek meer om te vechten en sluiten ze VREDE. Laten we dat tenminste hopen,...

  Onderdrukking en vernedering

  De Israëlische bezetting van 1967 leidt tot onderdrukking van de Palestijnen. Het optreden van het Israëlische leger in de Palestijnse gebieden, als vergelding voor aanslagen, met verarming en wanhoop als gevolg, zet kwaad bloed. Het optreden van de IDF wordt contraterreur genoemd. Het woord disproportioneel valt. Volgens veel critici staat het niet in de juiste verhouding tot de door Palestijnen gepleegde terreur.

  De beperkte bewegingsvrijheid van de Palestijnen is een dagelijks terugkerende ergernis. De muren, hekken, prikkeldraadgrenzen en controlepoortjes die Israël bouwt worden als vernederend ervaren. Het gedrag van Israëlische soldaten wekt constant irritatie. In documentaires wordt aangetoond hoe de vernedering in zijn werk gaat. Israël verliest er opnieuw veel sympathie mee. (Buitenlandse) toeristen, die de door moslims (de Waqf) beheerde Tempelberg willen bezoeken, worden overigens met dezelfde hinderlijke controlepoortjes en een set strenge regels geconfronteerd.

  De grote wens van de Palestijnen, om in een eigen, 100% autonome, Palestijnse staat te wonen, met eigen bestuur en een eigen strijdmacht, is nog onvervuld. Van veel kanten klinkt de kritiek dat het volk nog niet op eigen benen kan staan: er zijn te veel interne bestuurlijke problemen. Er is teveel gewapend conflict. Ook is er de kritiek dat Israël de Palestijnse gebieden zo versplintert dat nooit een eigen levensvatbare staat kan ontstaan. Anderen stellen dat Palestina een terreurstaat zal worden, van waaruit Israël onophoudelijk zal worden bestookt met raketten en granaten. Critici vergelijken de situatie met Oost- en West-Pakistan.

  Palestijnse corruptie en onderlinge strijd

  Er is corruptie en er zijn bestuurlijke problemen in het Palestijnse overheidsapparaat. Voortdurend treden conflicten naar buiten . Steeds duiken nieuwe splintergroepen op die een eigen agenda voeren. De formele overheid, de PLO (of Palestijnse Autoriteit of Palestijnse Nationale Autoriteit) heeft onvoldoende greep op de ‘concurrentie’.

  Agressieve artikelen uit handvesten schrappen

  Ondanks beloften en afspraken (Oslo) zijn de Palestijnen nog steeds hun belofte om het streven naar vernietiging van Israël uit de handvesten te schrappen, NIET nagekomen. Ook het aanpassen van symbolen die Israël ontkennen, zoals de Palestijnse vlag, is tot nu toe uitgebleven.

  De buitenlandse financiële, militaire en morele steun, wordt niet gelijk over beide partijen verdeeld. De Palestijnen ervaren hun positie in de ogen van het Westen als inferieur. Vooral het beleid van de Europese Commissie en de Verenigde Staten wordt fel bekritiseerd. Als al steun aan de Palestijnen gegeven wordt verdwijnt een flink deel daarvan in de zakken van corrupte bestuurders. Merkwaardig is dat de Amerikaanse steun aan Israël pas goed op gang komt na de oorlog van 1967. Het land heeft zijn bestaansrecht bewezen en lijkt van nut te kunnen zijn als bolwerk van westerse macht in een vijandige Arabische wereld. Ook hier spelen oliebelangen een rol.

  De enorme verschillen in de economische situatie van de Israëli’s en de Palestijnen wekt jaloezie. Israël bouwt aan een sterke, op westerse leest geschoeide economie. De Palestijnse inwoners van de Gazastrook en de Westbank zien geen kans iets evenredigs neer te zetten. Ze geven de door het Westen gesteunde Israëlische onderdrukking de schuld van hun armoede. Ook de enorme kosten en inspanningen die Israël levert om de kolonisten in de bezette gebieden te beschermen is ze een doorn in het oog.

  De muur

  In 2000 besluit de Israëlische regering , de fameuse muur te bouwen. De muur staat voor een deel op Palestijns grondgebied. Zelfs het Internationaal Gerechtshof in Den Haag veroordeelt de bouw. Israël stoort zich er niet aan. Het Israëlische Hooggerechtshof dwingt te staat, sommige stukken van de muur te verplaatsen omdat ze op Palestijns, althans op ‘betwist’, grondgebied staan.

  De kern van het probleem is zowel onvermogen als onwil om samen een vreedzame samenleving op te bouwen. Het wordt vooral veroorzaakt door de agressie en onwil van politieke of religieuze extremisten aan BEIDE kanten. Veel Palestijnen zijn opgevoed in een sfeer van haat en agressie tegen de Joden, dit is ONTOELAATBAAR. Joodse kolonisten maken Palestijnen het leven onmogelijk. Beide partijen zijn religieus geïnspireerd.

  Verder is deze open brief, goed onderbouwt maar zal het een maat voor niets zijn, .... Aan de heer Bart Staes, wens ik hem het allerbeste en dat hij als politicus , het hart op de juiste plaats heeft, en niet zoals de meeste euro- parlementariërs, gewoon " aanwezig" zijn, en hun zakken rijkelijk vullen, met allerhande vergoedingen,....

  Steeds weer ontstaat er HOOP in de harten van miljoenen mensen, als het erop lijkt dat partijen tot elkaar gekomen zijn, in dit Midden-Oosten conflict. Steeds weer strandt de zo begeerde VREDE op onwil en onmacht van zowel leiders als achterban.

  VREDE PEACE SALAAM שלום

  RMM Reborn Muslim Movement

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties