Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Europese Commissie geeft groen licht aan GGO-maïs

Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt de teelt van genetisch gemodificeerde maïs TC1507 toegelaten in Europa. De TC1507 maïs, zou de eerste GGO zijn in 15 jaar die - ondanks veel protest - door de Commissie wordt goedgekeurd voor teelt. De maïs produceert een insecticide gericht op motten en vlinders en is tevens herbicidetolerant.
vrijdag 8 november 2013

De Europese Commissie ziet geen bezwaar tegen het toelaten van de genetisch gemodificeerde maïs TC1507 (bijgenaamd Herculex, ontwikkeld door DuPont Pioneer), omdat er zes positieve adviezen voor het product zijn afgegeven door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Op 6 november stelde de Europese Commissie goedkeuring van de GGO voor.

Dossier ligt al jaren bij de Europese Commissie

Producent DuPont Pioneer diende al in 2001 een aanvraag in voor een teeltvergunning. De Europese Commissie wachtte te lang met het nemen van een besluit, wat een terechtwijzing van het Europees Hof van Justitie opleverde.

De genetisch gemodificeerde maïs TC1507 mag in de EU al worden gebruikt in levensmiddelen en diervoeders. Milieuorganisatie Greenpeace en de Europese Groenen laken de houding van de Europese Commissie ten opzichte van een mogelijke teeltvergunning. Greenpeace stelt dat de maïs schadelijk kan zijn voor sommige insecten zoals vlinders - een belangrijke bestuiver - en motten. 

Kruisbestuiving

Tegenstanders wijzen ook op mogelijke kruisbestuiving tussen GGO's en biologische of gangbare landbouwgewassen. DuPont Pioneer heeft de vraag om bijkomende studies naar effecten op het milieu naast zich neergelegd.

De Europese Groenen zijn radicaal tegen de beslissing van de Europese Commissie. "Het is schandalig dat de Commissie de bezwaren van vele burgers én van bepaalde lidstaten gewoon naast zich neerlegt", vindt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

"Commissie blijft kaart trekken van geïndustrialiseerde 'Monsanto'-landbouw"

Staes: "Dit voorstel toont wederom de vooringenomenheid en het pro-GGO-standpunt van de Europese Commissie, terwijl het debat nog volop aan de gang is. Vijf jaar geleden vroegen de milieuministers uit verschillende lidstaten nog aan de Commissie om in de wetgeving rekening te houden met de negatieve houding van vele lidstaten."

"Intussen is er niets gebeurd. De beslissingsbevoegdheid terug bij de lidstaten leggen, betekent daarom nog geen vrijkaart aan de Europese Commissie om via Europese weg alsnog bepaalde GGO's toe te laten. Dat gaat in tegen de wil van vele Europese burgers."

Volgende week startten de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU. Ook GGO's staan op de agenda.

Staes: "Dit voorstel is een zeer dubbel signaal. We stellen vast dat de Europese Commissie vooral de doelstellingen van de VS volgt en de gezondheid van haar eigen burgers ondergeschikt en de toestand van ons milieu onbelangrijk vindt. Het toont ook duidelijk hoe de Commissie de kaart blijft trekken van een geïndustrialiseerde 'Monsanto'-landbouw."

Voorstel voor drie andere GGO-producten 

Het voorstel voor goedkeuring zal nu worden voorgeleged aan de Europese Raad van lidstaten. Als de Raad geen beslissing neemt, kan de Commissie de goedkeuring zelf doorvoeren. De Europese Commissie heeft daarnaast een procedure opgestart om drie andere producten die genetisch gemodificeerde maïs bevatten, toe te staan.

Het enige genetisch gewijzigd gewas dat nu geteeld mag worden in de EU is de maïs MON810 van Monsanto.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Le grand guignol op vrijdag 8 november 2013

  Ik publiceer deze reactie nog een keer, omdat ik er al verschillende malen op gewezen heb dat GGO's binnen afzienbare tijd toegelaten zullen worden op de Europese markt. Niet omdat ik het zeg, maar wel omdat het een beleidsaanbeveling van de ERT, de Europese Ronde Tafel van Industriëlen, betreft.

  "Europe requires a mindset change in political and public circles. Resistance to innovation must be addressed. For example, nanotechnologies should be seen as an opportunity for society as well as industry. The regulatory framework for nanotechnologies needs to be clarified urgently. And a more objective approach to Genetically Modified Organisms (GMOs) can make an important contribution to Europe’s future innovation capacity" (ERT, 2012: 2).

  De Europese Commissie voert dergelijke beleidsaanbevelingen sowieso uit. Als we het vandaag hebben over competenties, flexibilisering van de arbeidsmarkt, competitiviteit, het verlagen van de loonkosten,... dan komt dat niet omdat het 21ste-eeuwse fenomenen zouden zijn, maar wel omdat het uitgerekend die beleidsaanbevelingen zijn die de ERT doet en heeft gedaan. In wezen vormt de ERT een schaduwcommissie; het zijn de industriëlen van de ERT die de koers van de Europese Unie bepalen.

  Maak u geen illusies: Europa is een dictatuur; de dictatuur van het kapitaal.

  * ERT (2012, January 16). Creating growth in Europe. Brussels, B: European Round Table of industrialists. Retrieved from http://www.ert.eu/sites/default/files/2012%20January%20-%20ERT%20Stateme... * Website ERT: http://www.ert.eu/

  • door Gio op zaterdag 9 november 2013

   Bedankt, LGG, om ons hierop opnieuw attent te maken.

   Meer en meer begint het duidelijk te worden: de stem van de burger zal geen belang hebben. Als het in de VS bestaat, is de kans groot dat het binnen 10jaar bij ons legaal/verplicht is: spionage op internet, ggo-organismen, er zijn talloze voorbeelden te vinden in de laatste 60 jaar.

   Binnenkort hebben we dus ook militaire politie op straat, de helikopters hangen nu al meerdere keren per maand boven onze hoofden, de camera's hangen al op straat in vele buurten in Brussel. Zijn er nog mensen die twijfelen?

   We gaan rechtstreeks richting een dictatuur onder één regering, zoals al vaker voorspeld onder de naam "new world order". Daarom dat de VN zich nu moeit met Sinterklaas; daar is maar één doel in terug te vinden: het wennen van de directe invloed van de VN op lokaal niveau. Worrying times are coming up indeed

   • door Le grand guignol op zaterdag 9 november 2013

    An sich is die wereldregering niet het probleem. Het eigenlijke probleem heeft te maken met het gegeven dat internationale instellingen en nationale overheden onverbloemd de belangen van het kapitaal dienen, zelfs indien dat ten koste gaat van de eigen soevereiniteit en het welzijn van de samenleving (zie bv. het 'investor-state dispute settlement' (ISDS) dat deel uitmaakt van elk handelsverdrag dat wordt afgesloten: multinationals en investeringsfondsen kunnen wetgeving van nationale overheden blokkeren of zelfs compensaties eisen indien nationale overheden beleidsmaatregelen nemen die de winstmaximalisatie in het gedrang brengen). Voor meer info: "This transatlantic trade deal is a full-frontal assault on democracy" (Monbiot, http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/us-trade-deal-full-frontal-assault-on-democracy ); "Public Interest Analysis of Leaked Trans-Pacific Partnership (TPP) Investment Text" (Wallach & Tucker, http://www.citizen.org/documents/Leaked-TPP-Investment-Analysis.pdf ).

    "Although TPP has been branded as a “trade” agreement, the leaked text shows that TPP would limit how signatory countries may regulate foreign firms operating within their boundaries, with requirements to provide them greater rights than domestic firms. The leaked text reveals a two-track legal system, with foreign firms empowered to skirt domestic courts and laws to directly sue TPP governments in foreign tribunals. There they can demand compensation for domestic financial, health, environmental, land use laws and other laws they cl aim undermine their new TPP privileges. The leak also reveals that all countries involved in TPP talks – except Australia – have agreed to submit to the jurisdiction of such foreign tribunals, which would be empowered to order payment of unlimited government Treasury funds to foreign investors over TPP claims. As revealed in Section B of the leaked text, these tribunals would not meet standards of transparency, consistency or due process common to TPP countries’ domestic legal systems or provide fair, independent or balanced venues for resolving disputes between sovereign nations and private investors. For instance, in a manner that would be unethical for judges, the tribunals would be staffed by private sector lawyers that rotate between acting as “judges” and as advocates for the investors suing the governments" (Wallach & Tucker).

 • door huracan op zondag 10 november 2013

  Wie spreekt nog over democratie ? We kunnen enkel nog spreken over de dictatuur van het grote geld. Tijd dat er massaal wordt geëist dat voorafgaand aan dergelijke beslissingen " het volk " moet geraadpleegd worden. Dit zijn geen beslissingen voor politici aangezien ze ons aller gezondheid , ons aller leefwereld en vooral die van onze kinderen betreft. Op zijn minst dient te worden bewezen vooraf dat die GGO's onschadelijk zijn voor het milieu in het algemeen , dus ook voor de gezondheid. Maar neen , die multinationals komen met alles weg , zelfs met het gezegde : " er uis niet bewezen dat ons product schadelijk is ". De totaal omgekeerde wereld dus.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties